JUECES 9

1Re' i Abimelec rak'uun i Jerobaal xponik ar Siquem chi kiq'orob'jiik taqe i ma' tokoom ta ruuk', re' taqe i ras i rutuut, je' wo' kuuk' chu'nchel i wilkeeb' parupaat taqe i rutuut rajaaw, je' wili xuq'or keh: 2Re' hin i nupahqaaj taq otob'il aweh chi chapahqaaj taq keh chu'nchel i aj Siquem chi je' wili: ¿Mi ma' xta reet chi re' taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi rak'uun i Jerobaal nee kikahnik chi taaq'anik chi qanaah? ¿oon ma' xta reet chi xa jinaj chi winaq i neemb'anik i taaq'anik chi qanaah? K'oloq taq panak'ux, re' hin ma' hin ta taq tokoom awuuk', inki. 3Eh re' taqe i ras winaq i rutuut i Abimelec xkiq'or chi kixikin chu'nchel i aj Siquem aha' wilik i xuq'or. Xuk'ul kik'ux chi re' i Abimelec xkahnik chi taaq'anik chikinaah re' reh ma' xta reet ruum ma' tokoom ta wo' quuk', inki taqe. 4Eh xkisaj chaloq parupaat i tiyoox Baal-berit, lajeeb' ru kajwinaq chi tumiin re' ruuk' i plata xkiq'asaj reh i Abimelec. Eh ruuk' i tumiin re' re', re' i Abimelec xukemelej taqe i winaq re' ruuk' taqe i aj kaansoom chi xiooj chi riij. 5Ko ar xuk'am taqe reje Ofra re' ye'aab' xi k'acharik cho wii' i rajaaw Jerobaal, eh ar xa chuwach i jinaj chi ab'aj xkiq'oj noq xkikansaj taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi ruchaaq' i Abimelec. Eh ach wo' re' i Jotam tz'apaab' wach rak'uun i Jerobaal xiko'leej riib' ruum xukeb'aa' riib'. 6Eh re' taqe i patim ar Siquem xkian jinaj wach kik'ux kuuk' i aj Milo xiooj i wilik wii' juniwal chi chee' tz'inuj ruuk' i ab'aj wilik ar Siquem. Eh ar xkipab'aa' chi kireey i Abimelec. 7Noq xunab'eej chi je' re' i Jotam johtik chinaah i yuuq' Gerizim. Eh ar kow xuk'er cho chii' je' wili i xuq'or: Kinab'iraj taq i hat chawunchelaal i wilkaat taq ar Siquem, chi je' re' nee wo' taq i tirib'iraj i Dios i hat. 8Pan jinaj q'iij re' taqe chee' xkaaj kipab'aa' jinaj kireey je' wili i xkiq'or reh i ruche'el i olivo: Re' hat neerub'an chi nee ti kahnik chi qareey, inki taqe reh. 9Re' ruche'el i olivo je' wili i xuq'or: Ma' chih taj ruum wi xin kahnik taq chi aareey ma' nee ta chik i nuyeew i aseite inkamanik chi loq'oomb'al reh i Dios, eh inkamanik keh i tinamit, inki. 10Re' taqe i chee' je' wili i xkiq'or reh i ruche'el higo: Re' hat neerub'an chi nee ti kahnik chi qareey, inki taqe reh. 11Eh re' higo je' wili i xuq'or: Ma' chi taj ruum wi xin kahnik taq chi aareey neenukanaa' ruye'ariik i nuwach q'e' ki', eh q'e' holohik, inki. 12Eh re' taqe i chee' je' wili i xkiq'or reh i juniwal chi uuva: Re' hat neerub'an chi nee ti kahnik chi qareey, inki taqe. 13Eh re' juniwal chi uuva je' wili i xuq'or: Ma' chih taj, ruum ma' nwaaj ta chi neenukanaa' ruye'ariik i nuriis inkorjik chi suq laj haa' inkamanik chi loq'oomb'al reh i Dios, je' wo' keh i tinamit, inki. 14Eh pantz'apaab' wach re' chee' je' wili xkiq'or reh i k'iix: Re' hat neerub'an chi neetikahnik chi hat qareey, inki taqe reh. 15Re' i k'iix je' wili i xuq'or: ¿Mi xti korik taq aweh chi naa taq kiin akojom chi aareey? kim taq okeen taq chi ri'sil i numuuj. Eh wila' ma' nawaaj taq, re' hin nee nelik reje i xaq q'aaq' wuuk', eh neenkuxik ruk'atam chu'nchel i chee' chakaltee' wilkeeb' Líbano, inki. 16Eh raj taq i hat ¿Mi chu'nchel taq ak'ux, mi korik taq aweh i xa a'n chi xapab'aa' taq chi reey i Abimelec? ¿Mi xa a'n taq otob'il reh i Jerobaal i hat? ¿mi xa a'n taq otob'il keh i rak'uun je' rukab' noq xub'an cho otob'il taq aweh i hat? 17Ruum re' i wajaaw xuyeew riib' pankimik noq xooj chi q'aq'inik noq xat ponik taq ruko'leej pan kiq'ab' taqe i aj Madián. 18Eh yu'naak taq i hat xa a'n taq i yiib' wach na'ojb'al xaq'oj taq chuwach i jinaj ab'aj noq xakansaj taq chu'nchel i was lajeeb' ru kajwinaq chi kiib'. Eh ma' xata re' taqe re' xa a'n xapab'aa' wo' taq chi reey i Abimelec xa ruum chi ma' tokoom ta taq awuuk'. 19Re' hin i nuqor taq aweh yu'naak wila' korik, wila' chu'nchel taq ak'ux xa a'n taq otob'il reh Jerobaal ruch'ihil taqe i rak'uun holohik taq naa aweliik ruuk' i Abimelec, je' wo' reh holohik wo' nee nelik taq awuuk'. 20Eh wila' ma' chih, i ruk'ul chi nee nelik chaloq i xaq q'aaq' ruuk' i Abimelec k'atb'al keh chu'nchel i aj Siquem, taqe i aj Milo. Eh i ruk'ul chi Siquem chi Milo nee nelik chaloq i xaq q'aaq' k'atb'al reh Abimelec, inki i Jotam. 21Eh noq ruq'orom chik taqe re' i Joatam, xumol chi elik xooj patineel chupaam i tinamit Beer, ruum inyo'jik chuwach i Abimelec re' ras. 22Re' taqe i aj Israel ixib' haab' xi wihik chi ri'sil i rajaawriik i Abimelec. 23Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew q'ab' chi xub'an i yiib' wach na'ojb'al i Abimelec, eh chi xkian i yiib' wach na'ojb'al i aj Siquem, reh chi xtohq'ik kixowaam wach i Abimelec. 24Re' i Abimelec ruch'ihil taqe i aj Siquem xitowik reh chukanteesjiik taqe lajeeb' ru kajwinaq chi rak'uun i Jerobaal ti xkik'ul i tojb'al kimahk je' rukab' i ruk'ul chi keh chi riij ikaansanik xkian re' re'. 25Re' taqe i aj Siquem xkipab'aa' taqe i winaq chi xiooj q'atal b'eeh naah taq yuuq', eh jarub' i ki-ik'ik ar inkelq'aaj i chib'ih keh. Eh re' inki a'n re' re' xponik q'oraroq reh i Abimelec. 26Re' Gaal rak'uun i Ebed, ruch'ihil taqe i ras i ruchaaq' xi chalik chi patinik Siquem. Eh re' taqe i aj Siquem xkiyeew i kik'ux ruuk' taqe i re'. 27Eh xiooj chupaam i ye'aab' wilik wii' i uuva xkiyitz' i riis, xkiyejaa' i vino xkitoq'aa' jinaj i runimaal ninq'iij, xkian kiwa', kihaa' parupaat taqe i kitz'aqoj tiyoox. Eh xkitoq'aa' i ma' holohik ta laj q'orik chi riij i Abimelec. 28Eh re' i Gaal rak'uun i Ebed je' wili xuq'or: ¿Mi wilik rajaawriik re' i Abimelec, rak'uun i Jerobaal re' intowik reh re' i Zebul? Eh re' hoj, i hoj aj Siquem, ¿Mi ruk'ul chi nee qoh kahnik pankowlaj kamanik chi ri'sil i rajaawriik i Abimelec? Re' hoj i ruk'ul chi nee qoh kahnik pankowlaj kamanik chi ri'sil i kajaawriik taqe i riih rumaam Hamor re' i xyej-anik reh i qatinamiit wili. 29Wita re' hin i wilkiin chi taaq'anik taq cha naah xnusach naq chik wach i Abimelec. Eh nee naq i nuq'or reh chi chumol cho kiwach i ru soldado, eh chi nee kichalik chi q'aq'inik wuuk', inki i Jotam. 30Eh noq re' i Zebul wilik chi taaq'anik chinaah i tinamit, eh xrib'iraj rib'iral aha' wilik i xuq'or i Gaal ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah. 31Eh chi ma' eht'alimaj je' wili i xutaq'aaj ruq'orariik reh i Abimelec: Re' Gaal rak'uun i Ebed ruch'ihil taqe i ras, i ruchaq' xi chalik ayu' Siquem k'ahchi' rutaqchi'im i tinamit chi naa kixowaam awach i hat. 32Je' re' noq re' hat kim chupaam aq'ab' ne'eel awuch'ihil taqe i soldado chakotej taq riij i tinamit. 33Eh noq neenchalik rusaq'iik nee ti okik chi q'aq'inik chinaah i tinamit Siquem. Noq neenchalik chak'ulb'eejiik i Gaal ruch'ihil taqe i ru soldado neena a'n ruuk' nik' wach i nee ruk'ul nee nawil, inki. 34Eh re' Abimelec ruch'ihil taqe i ru soldado xi chalik wo' chaq'ab' xkikotej riij i tinamit Siquem ruuk' i kajch'uq chi soldado 35Noq xelik chaloq i Gaal rak'uun i Ebed panookb'al reh i tinamit re' i Abimelec ruch'ihil taqe i ru soldado xi elik chaloq aha' kikeb'aa' kiib'. 36Noq xrilow chi je' re' i Gaal je' wili i xuq'or reh i Zebul: Titz'ehtanoq johtoq chinaah taqe i yuuq' wilik i soldado qajik inki a'n cho ar, inki: Eh re' Zebul, je' wili xuq'or: Re' taqe re' ma' re' ta taqe soldado xa runaach taqe yuuq' k'ahchi' awilom kiwach, inki. 37Re' Gaal je' wo' chik wili xuq'or reh i Zebul: Xti korik i nuq'or aweh chi soldado taqe i qajik inki a'n chaloq wataq yuuq'. Eh wilik wo' taqe i chalik inki a'n chupaam i b'eeh wilik wii' i chee' tz'inuj kiwihik wii' taqe i aj q'iij, inki. 38Eh re' Zebul je' wili xuq'or: ¿Mi ma' kow awiib' re' hat? ¿Mi ma' k'ahchi' naq ab'ajaam re' i Abimelec? Re' noq xaq'or chi je' wili: Ma' ruk'ul taj chi nee qohruyeew pankowlaj kamanik i Abimelec, tiki, yu'naak xi k'uloq chik i ru soldado hiy chi k'ulb'ejiik, inki. 39Re' Gaal peet taqe chuwach i aj Siquem noq xooj chi k'ulb'ejiik i Abimelec. 40Eh re' i Abimelec xrajimaj reje Gaal kopanookb'al reh i tinamit, eh ma' k'isiin i xikimik ar. 41Eh re' i Abimelec xkahnik pan tinamit Aruma. Re' i Zebul xresaj reje i Gaal pan tinamit Siquem ruch'ihil taqe i ras, i ruchaaq' reh chi ma' naa ta chik kiwihiik ar. 42Eh chi junwaar chik re' Abimelec xrib'iraj rib'iral chi re' taqe i aj Siquem xiooj panab'iix. 43Je' re' noq re' i Abimelec oxtzuhb' xresaj i ru soldado xuq'or keh chi xooj kikeb'aa' kiib' panab'iix. Eh noq xkilow chi elik inki a'n reje pan tinamit aj Siquem xi elik chaloq aha' kikeb'aam kiib', chi kik'ulb'ejiik. 44Re' Abimelec ruch'ihil taqe i ru soldado junch'uq xi okik chi q'aq'inik pan tinamit. Eh re' taqe i ka'ch'uq chik chi ru soldado xkitoq'aa' rukanteesjiik i wilkeeb' panab'iix. 45Eh xik'ik q'iij i Abimelec chi q'aq'inik kuuk' i aj Siquem korehtaal xichop naah. Eh xkuxik rusachib'eem wach i tinamit, eh xukansaj chu'nchel i patineel chupaam. Eh korehtaal xkichihkaaj aatz'aam chupaam i tinamit re' re'. 46Eh noq xkib'iraj chi je' re' k'ahchi' ruk'ulariik i wilkeeb' chupaam inajt naah paat jumehq'iil xooj kikeb'aa' kiib' chupaam i rupaat i kitz'aqoj tiyoox Berit rub'ihnaal. 47Eh re' i Abimelec xrib'iraj rib'iral chi re' taqe re' ar xkikeb'aa' kiib'. 48Re' reh jumehq'iil xooj chinaah i yuuq' Salomón i b'ih xuk'am reje rikeej xuyok' jinaj i q'ab' i chee' xuk'am cho nah tileb'. Eh xuq'or keh i ru soldado chi kik'am cho chi jumehq'iil ju'jun i kiq'ab' chee' i nah kitileb'. 49Eh re' keh xkiyok' wo' kiq'ab' chee' chi kiju'junaal xkitehlaaj reje xiooj chi riij i Abimelec. Xiooj ko ruuk' i rupaat i kitiyoox kikeb'aam wii' kiib' i aj Siquem ar xkitub'aa' i q'ab' chee' chi junsuut i rupaat i kitiyoox. Eh xkiqop ruq'aq'al. Ruuk' i re' xkikansaj i aj Siquem ik'inaq taqe jinaj miil chi winaq chi ixoq. 50Chi riij i re', re' Abimelec xooj chi q'aq'inik chinaah i tinamit Tebes korehtaal xuchop naah. 51Eh panyejaal i tinamit re' re' wilik i jinaj najt naah paat, ar xkikeb'aa' kiib' chu'nchel i patim taqe ar chi winaq chi ixoq, je' wo' taqe i k'amal b'eeh wilkeeb' ar. Re' keh xkitz'ap chi korik taqe i puerta, eh xijohtik paruka'ch'iht i paat. 52Eh re' Abimelec xooj k'oloq chuwach i puerta, eh noq naa naq ruqopom ruq'aq'al i paat, 53jinaj ixoq xukut cho taxaaj jinaj i rutooq ab'aj reh keeb'al, manlik xk'ulik qajoq wach naah i Abimelec, xpaxik i naah. 54Eh re' i Abimelec xuyuq'eej ink'amwik reh i ruch'ihch' i reh, je' wili i xuq'or reh: Re' hat chawesaj chaaq'aslaj ch'ihch' kinakansaj ruum re' hin ma' waaj taj chi neen q'orarik chi ixoq xkansanik weh, inki. Eh re' i to'ool reh xresaj wo' chaloq i ruq'as laj ch'ihch' xijuhtaaj i koq chupaam, ruuk' i re' xkimik. 55Eh noq xkilow i aj Israel chi xkimik i Abimelec xi sutinik pankipaat. 56Je' re' i tojb'al ru mahk i Abimelec xye'arik ruum i Dios chi riij i mahk xub'an chuwach i rutuut rajaaw re' noq xukansaj taqe i lajeeb' ru kajwinaq chi ras, eh ruchaaq'. 57Eh re' Dios xuyeew wo' taqe chutojariik i kimahk i aj Siquem chi riij chu'nchel i mahk xkian xkik'ul wo' hoq aha' wilik i xpahqaljik chikinaah ruum i Jotam rak'uun i Jerobaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\