JUECES 8

1Re' i junch'uq chi riih rumaam i Efraín xikaqrik, eh xtohq'ik kiwech'um i Gedeón, je' wili i xkiq'or reh: ¿Chib'ih reet noq ma' xataq'aaj qak'amariik noq xat'ooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Madián? inki taqe. 2Eh re' Gedeón, je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih taq i nawech'uj? ¿Mi ma' nakoj taq rehtaal re' chi re' taq i xa a'n i hat nim wach, ma' xata je' rukab' i xqa'an i hoj? Re' taq i xa a'n i hat ma' xata je' rukab' i xqa'an i hoj. 3Re' taq i hat xuq'asaj taq panaq'ab' i QaJaaw Dios i Oreb ruch'ihil i Zeeb, re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Madián. Eh ¿chib'ih i xqa'an i hoj chi nee nupaj ruuk' taq i xa a'n i hat re' re'? inki. Eh noq re' taqe i riih rumaam Efraín xkib'iraj taqe i xuq'or i Gedeón xik'ik i kik'aah. 4Eh re' i Gedeón haa' taqe ixib' siento chi winaq ruch'ihil xi ponik chi chii' i nim ha' Jordán, eh xi q'ahxik reje chi juntar. Atoob' ta xiik' wo' naq naah i kiq'uhtiik ruum i kajimjiik reje i aj ixowaal. 5Eh noq xi ponik Sucot je' wili i xuq'or keh i patim ar: Chakuy chayeew tii taq kiwa' weh i winaq wuch'ihil ruum xiik' naah i kiq'uhtiik. Re' hoj k'ahchi' qajimam i Zeba, ruch'ihil Zalmuna, re' taqe i kireey i aj Madián. 6Xa re' la' re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Sucot je' wili ruchaq'weesjiik xkian: ¿A chopom taj chik inchel i Zeba, ruch'ihil i Zalmuna, chi neenqaket taqe i winaq awuch'ihil? inki taqe. 7Eh re' i Gedeón je' wili i xuq'or: Noq re' i QaJaaw Dios ruq'asam chik panuq'ab' i Zeba, ruch'ihil i Zalmuna naa wo' chik wik'iik ayu'. Eh naa taq kaat wik'sam chi ti' je' na naa nulakam taq wach ati'jolal ruuk' i kaq k'iix wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 8Eh chi riij i re' xiooj Peniel. Re' Gedeón xupahqaaj chik otob'il keh i patim ar, je' rukab' otob'il xupahqaaj keh i aj Sucot. Eh re' taqe i aj Peniel elik wach i chaq'wik xkian kuuk' i aj Sucot. 9Eh re' i Gedeón je' wili i xuq'or keh: Noq qa'nam chik cho keh i ki-ixowanik qawach naa wo' chik qasutinik cha yu', naa qach'ahaam wach ak'al inajt naah tz'aq wili, inki. 10Eh re' i Zeba, ruch'ihil i Zalmuna ar wilkeeb' chupaam i ye'aab' Karkor, kuch'ihil i ho'lajuuj miil chi soldado, ach wo' re' re' xi kahnik chi k'achalkeeb', eh re' taqe i jinaj siento miil ruuk' juninaq miil kik'u'liil kichalik panreelb'aal q'iij xkikansaj panq'aq'inik. 11Re' i Gedeón ruch'ihil taqe i ru soldado xiooj chikiwach pank'ula't reh chiq yuuq' re' i wilik panyejaal ireelb'aalq'iij ruuk' i tinamit Noba, eh i Jogbeha. Eh noq ma' wilkeeb' ta chi cha'jinik i ki soldado taqe i aj Madián re' Gedeón xokik chi q'aq'inik chikinaah. 12Eh re' i Zeba ruch'ihil i Zalmuna re' kiib' chi kireey i aj Madián xkimol chi elik, eh re' Gedeón xuchop taqe, eh re' i ki soldado i ki'ib' chi reey re' re' sahchik kik'ux ruum i kiyo'jiik. 13Eh re' i Gedeón rak'uun i Joás noq xi sutinik cho chi q'aq'inik ki-ik'ik cho chupaam i b'eeh inooj chupaam i ye'aab' Heres. 14Eh jinaj i k'ijool xkichop ar Sucot kow xkipahqaaj reh chib'ih i kib'ihnaal i wilkeeb' chi taaq'anik ar Sucot. Eh re' i k'ijool xutz'ihb'aaj keh i kib'ihnaal ixib' chik ma' kajwinaq chi winaq i wilkeeb' chi taaq'anik, chi k'amaj b'eeh ar Sucot. 15Noq xi okik i koq Sucot je' wili i xuq'or Gedeón keh taqe i patim ar: ¿Mi nk'ulik taq panak'ux noq ma' xayeew ta taq kiwa' i nu soldado noq xiik' naah i kiq'uhtiik? Noq je' taq wili xaq'or weh: ¿A chopom ta'j chik inchel i Zeba ruch'ihil i Zalmuna noq neenqayeew kiwa' taqe awuch'ihil? tiki taq. Yu'naak wili taqe i kiib' chi reey xqachop chik chaloq, inki. 16Eh xub'an ti k'axik keh taqe i wilkeeb' chi taaq'anik Sucot, je' naa xuyeew taqe chi tz'uhuum ruuk' kaq k'ix ruuk' k'iix mooq'ool wilik chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 17Eh re' Gedeón xkikut wo' wach ak'al inajt naah tz'aq ar Peniel, eh xkikansaj taqe i wilkeeb' chupaam i tinamit re' re'. 18Re' i Gedeón xupahqaaj reh i Zeba, ruch'ihil i Zalmuna chi je' wili: ¿Nik' wach kiwii' taqe winaq xakansaj ar Tabor? inki. Re' keh je' wili i chaq'wik xkian: Je' taqe awii' i hat, je' taqe kiwii' i rak'uun i reey, inki taqe. 19Eh re' i Gedeón kow xuq'or keh chi je' wili: Re' taqe re' was taqe jinaj qatuut kuuk', eh re' taq i hat xakansaj taq. Parub'ihnaal i Dios i nuq'or taq aweh wi ta ma' xakansaj taqe i re' taq i hat, ma' nee ta wo' naq taq tinukansaj i hat yu'naak, inki. 20Re' Gedeón je' wili i xuq'or reh i Jeter re' i peet rak'uun: Chawesaj cha ch'ihch' cha kansaj taqe, inki. Eh re' Jeter ma' xresaj ta wo' chee ruch'ihch' parupaat, xchalik ruyo'jiik kuum ruum ko k'isa k'ijool. 21Eh re' i Zeba, ruch'ihil i Zalmuna je' wili xkiq'or reh i Gedeón: Neerub'an chi nee qoh akansaj i hat, re' hoj xqakoj rehtaal chi hat kowlaj winaq, inki taqe. Eh re' Gedeón xukansaj wo' taqe i kiib' chi reey re' re', xuk'am i ruk'onalil kalaq q'e' holohaq leklik chi kalaq i kicameyo. 22Eh re' taqe i aj Israel je' wili i xkiq'or reh i Gedeón: Ruum chi re' hat xoj ako'leej pan kiq'ab' i aj Madián. Yu'naak re' chik i hat naa akahniik chi taaq'anik chi qanaah, je' wo' taqe awak'uun, inki taqe. 23Re' Gedeón je' wili xuq'or: Ni xata re' hin, ni xata re' wak'uun naa rukahniik chi taaq'anik taq cha naah, re' i QaJaaw Dios naa rukahniik chi taaq'anik taq cha naah, inki. 24Xa re' la' i nupahqaaj taq aweh chi chayeew taq weh cha ju'junaal i ka'xikin xaq'uch taq keh i aj ixowaal. Re' keh inkik'am naq cho kika'xikin re' ruuk' i oro ruum re' taqe ruuk' i wilkeeb' panchiq yuuq'. 25Re' taqe i aj Israel xasuq chik kik'ux noq xkiq'or reh i Gedeón chi je' wili: Neenqayeew aweh chu'nchel, inki taqe. Eh xkihe' jinaj i nimlaj itz'ihy wach ak'al, ar xkiyeew taqe i ka'xikin. 26Re' taqe i ka'xikin re' ruuk' i oro xye'arik reh ik'inaq ka'winaq libra rahlil, ma' xokik ta haa' taqe i karena taqe i holohaq ab'aj taqe i holohaq itz'ihy kaq muq'ik inka'yik inkikoj i kireey i aj Madián, eh ma' xokik ta wo' haa' i kikarena i kicameyo. 27Eh ruuk' taqe ka'xikin i oro re' Gedeón xuyejaa' jinaj i tiyoox ar xuyeew Ofra parutinamiit. Re' taqe i aj Israel xkikanaa' rulooq'jiik i kaJaaw i ki Dios ruum i re', re' chik i tiyoox re' re' xkiyeew ruloq'il. Eh ruum i xub'an re' re' i Gedeón xuq'eb' riib' i reh je' wo' taqe i awach reh parupaat. 28Re' taqe i aj Madián xi kahnik chi ri'sil i kajaawriik i aj Israel. Re' taqe i aj Madián ma' xkian ta chik i q'aq'inik kuuk' i aj Israel, eh chuwach i ka'winaq haab' xi wihik pansuqkiil k'uxliis i aj Israel noq kok'achlik i Gedeón. 29Chi riij i re', re' Gedeón, Jerobaal wo' inkiq'or reh rak'uun i Joás xooj chi k'achariik parupaat. 30Eh re' i Gedeón lajeeb' ru kajwinaq i rak'uun xi wihik, ruum k'ih iruxoqil xwihik. 31Re' i rukab' rixooq xwihik ar Siquem xwihik wo' jinaj rak'uun ruuk' Abimelec i rub'ihnaal i rak'uun xukoj. 32Re' Gedeón riji' winaq chik noq xkimik ar xkimuq'aa' ixkimuq'aa' wii' i rajaaw Joás rub'ihnaal. Re' ye'aab' re' re' ar wilik Ofra re' i kitinamiit taqe i riih rumaam i Abiazer. 33Eh noq xkimik reje i Gedeón re' taqe i aj Israel xkitoq'aa' wo' chik rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. Xi okik wo' chik chirulooq'jiik taqe i tiyoox Baal kib'ihnaal, Xkisik' wach chi ki dios i tiyoox Baal-berit rub'ihnaal. 34Re' taqe i aj Israel ma' xk'ulik ta chik pankik'ux i k'achlik Dios xko'linik cho keh pan kiq'ab' i aj ixowaal wilkeeb' chi kijunsuut. 35Re' taqe i aj Israel ma' xkit'iosej ta keh i rak'uun rixq'uun i Gedeón otob'il xb'aan cho keh ruum i Gedeón.


Copyright
Learn More

will be added

X\