JUECES 7

1Re' Gedeón i Jerobaal chik inkiq'or reh ruch'ihil chu'nchel i wilkeeb' ruuk' xi wuktik reje wahq'eq xooj kimol kiib' chi chii' i k'achlik ha' Harod. Eh re' i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián pantz'eet reh i rookb'aal q'iij inkahnik reje, ar wilkeeb' chi juntar i yuuq' Moré, wataq k'ixkaab'. 2Re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Gedeón: Re' taqe awuch'ihil xiik' naah k'ihaal, wila' xiooj i re' ma' nee ta inkinimaj i aj Israel chi hin neekiq'asanik panaq'ab' taqe i aj Madián. Nee la' inkiq'or chi ruuk' kikowiil neenkian reh taqe re', neenkinimb'isaj kiwach. 3Ruum aj re' cha q'or keh i tinamit chi awach i kiyo'jik neerub'an chi nee kisutinik reje pankipaat. Eh wila' wilik taqe i aj Galaad kiyo'jik nee wo' rub'an chi neekisutinik reje, inki. Eh xi sutinik wo' reje i kiib' ru ka'winaq miil, xalajeeb' miil chik i xi kahnik ruuk' i Gedeón. 4Re' QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or reh i Gedeón: Xa kook'ih wo' hoq awuch'ihil chak'am taqe qohoq parooq ha', reh chi neenkian kihaa', ar neenwilow, eh neenuq'or aweh awach taqe i ruk'ul chi nee kiooj chawiij, eh awach taqe i ma' ruk'ul ta chi nee kiooj chawiij, inki. 5Eh re' Gedeón xuk'am wo' taqe qohoq parooq ha' i ruch'ihil, je' wo' chik wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios: Neenayeew taqe pareh awach ineenkimohq'eej pan kiq'ab' i ha' noq neenkian kihaa', xa neenkireq' je' rukab' noq i rureq' i ruhaa' i tz'i', eh re' taqe i nee nkixuk'a' kiib' noq neenkian kihaa' pareh wo' taqe nee nayeew, inki. 6Eh re' taqe i xa xkimohq'eej pan kiq'ab' i ha' noq xkireq' kihaa' ixib' siento taqe chi winaq. Eh chu'nchel i kik'uliil xkixuk'aa' kiib' noq xkian kihaa'. 7Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Gedeón: Ruuk' taqe ixib' siento chi winaq xakimohq'eej pan kiq'ab' i kihaa' noq xkireq' kihaa' naa taq kaat kiko'leem i hat, hat taq aj Israel pan kiq'ab' i aj Madián. Re' taqe i kik'uliil neerub'an chi neekisutinik reje, i nuchjik. 8Eh re' i Gedeón xuq'or keh chi kisutinoq reje pan ki-itz'ihy naah paat. Ach wo' re' ixib' siento xkahnik chi ruch'ihil, eh xuk'am keh i k'amb'al kihaa' je' wo' hoq i ruk'aa' i ki imas tentzuun. Re' ki-itz'ihy naah paat i aj Israel ar xkiyejaa' wach salik chinaah qohoq i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián wilkeeb' wach k'ixkaab'. 9Eh chupaam aq'ab' re' re', re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Gedeón: Wukteen chawuksaj taqe reje a soldado hiy qohoq i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián ruum yu'naak naa nuq'asam taqe panaq'ab'. 10Wila' tiyo'jik chi q'aq'inik kuuk' qajeen pee qohoq i hat awuch'ihil i Fura re' amoso, i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat. 11Neenab'iraj chib'ih i neenkiq'or i aj Madián chi je' re' neenkoowjik ak'ux chi neenooj a'an keh, i nuchjik. Eh re' Gedeón ruch'ihil i Fura i rumoso xqajik wo' qohoq ko aha' wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj ixowaal re' re'. 12Eh re' taqe i aj Madián, ruch'ihil taqe i aj Amalec, kuch'ihil taqe i kichalik parelb'aal reje i q'iij xkitukej chik kiib' wach k'ixkaab', xa je' chik taqe ruk'ihaal nimaq chili'l, eh xiik' naah k'ihaal i kicameyo, xa je' chik kik'ihaal i saniib' tub'ulkeeb' chi chii' i palaw. 13Eh noq xujil i koq riib' i Gedeón ruuk' i ki-itz'ihy naah paat i aj ixowaal jinaj i ki soldado k'ahchi' ruq'orom reh i ruch soldado chib'ih i xrilow paruwiriik, je' wili i xuq'or: Re' hin xwilow panuwiriik chi xtolinik chaloq jinaj i kaxlanwi'k re' ruuk' i sebada xk'ulik ruq'oj riib' chuwach i itz'ihy naah paat, eh ch'a'lojik b'ila' wach ak'al i paat. 14Re' ruch'ihil je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' xawil re' re' ma' xta chik jino'q tokoom i ruq'or, re' ruq'or, re' chi re' Gedeón rak'uun i Joás aj Israel naa ruchaliik chi q'aq'inik chi qanaah. Eh chi re' i hoj aj Madián re' Dios naakooj ruq'asam pan q'ab' i Gedeón haa' chu'nchel i qa itz'ihy naah paat, inki. 15Eh noq xrib'iraj i Gedeón chib'ih iraaj ruq'orom i xrilow paruwiriik i winaq xuloq'ej i Dios. Eh xsutinik wo' chik chaloq i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Israel, je' wili i xuq'or: Chab'iraj taq wukteen taq reje ruum re' QaJaaw Dios naakooj rutob'eem chub'anariik keh i aj Madián, inki. 16Eh re' Gedeón oxtzuhb' xresaj taqe ixib' siento chi winaq ruch'ihil, xuyeew keh chi kiju'junaal i ruk'aa' imas tentzun reh chi naa kihuupem paam, xuyeew wo' ju'jun kikoom wilik q'aaq' chupaam. 17Eh je' wili i xuq'or keh xti chakoj taq rehtaal i neenub'an i hin. Noq nee qoh ponik i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián, aha' wilik i neenub'an taq neenawilow, je' wo' chik re' i neena a'n taq i hat. 18Eh noq nee nuhupej paam i ruk'aa' imas tentzun i hin, haa' taqe wuch'ihil. Re' taq i hat nee wo' taq i nahupej paam, chi junsuut taqe i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián, kow taq neenaq'or chi je' wili: Parub'ihnaal i QaJaaw Dios, parub'ihnaal i Gedeón xchalik taq qa'an aweh, tiko'q taq, inki. 19Eh re' Gedeón haa' taqe i jinaj siento chi winaq xi ponik chi juntar i wilik wii' taqe i ki-itz'ihy naah paat i aj Madián. Eh noq kore' xkijal kiib' taqe i kicha'jinik keh i aj Madián manlik yejalaq'ab' re' Gedeón xuhupej paam i ruk'aa' imas tentzun ha' taqe i ruch'ihil, eh xkijor wach ak'al i ikom kiyohq'eem. 20Eh re' taqe i oxtzuhb' chi kiib' junhuupjiik paam i ruk'aa' i imas tentzun xkian, eh xkijor wach ak'al i ikom. Eh ruuk' i rusak'aaj kiq'ab' kichopom i ruk'aa' imas tentzun, eh parutz'eet kiq'ab' kiyohq'eem i kiq'aaq', eh kow xkiq'or chi je' wili: Parub'ihnaal i Dios, parub'ihnaal i Gedeón xchalik taq qa'an aweh, inki taqe. 21Eh chu'nchel i ruk'uliil i Gedeón xi kahnik chi pa'alkeeb' chi junsuut taqe i ki-itz'ihy naah paat taqe i Madián. Eh re' taqe i ki soldado i aj Madián xak'erik chik kichii' ruum kiyo'jiik, noq xkimol chi elik. 22Noq re' ixib' siento chi aj Israel xkihuupeej paam i ruk'aa' imas tentzun. Re' i QaJaaw Dios xusach kik'ux i ki soldado i aj Madián re' chik i keh k'ul xkikansaj kiib' chikiwach. Eh xkimol chi elik ar Bet-sita chi korkiil reje i ye'aab' Zerera, xi ponik kopan k'ula't reh i ye'aab' Abel-mehola wilik Tabat. 23Re' Gedeón xutaq'aaj kik'amariik i junch'uq chi riih rumaam i Neftalí, i junch'uq chi riih rumaam Aser, i junch'uq chi riih rumaam Manasés, reh chi xkajimaj taqe reje i aj Madián. 24Eh re' Gedeón xutaq'aaj taqe reje i taqareel chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i junch'uq chi riih rumaam Efraín, xutaq'aaj ruq'orariik keh chi kiqajoq cho chi kik'ulb'ejiik taqe i aj Madián. Eh chi xkichop naah i ye'aab' chi' ha', aha' naq naakiq'ahxiik reje, re' wilik ar Bet-bara, xkichop wo' naah i kihaa' re' i nim ha' Jordán, noq komajaa' kiponik ar i aj Madián. Eh re' i junch'uq chi riih rumaam Efraín xkian wo' hoq i xq'orarik keh. 25Eh xkichop i ki'ib' chi k'amal kib'eeh i aj Madián Oreb, eh Zeeb i b'ih i jinaj. Re' Oreb ar xkikansaj chinaah ab'aj Oreb, eh re' i Zeeb ar xkikansaj chupaam i ye'aab' Zeeb re' inyitz'arik wii' i uuva. Eh noq kikohlaam chik rajimjiik taqe i aj Madián xkik'am reje i naah i Oreb, i naah i Zeeb reh i Gedeón wilik chi juntar i nim ha' Jordá.


Copyright
Learn More

will be added

X\