JUECES 6

1Re' taqe i aj Israel xkian wo' chik i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. Je' re' noq re' i QaJaaw Dios xuq'asaj taqe pan q'ab' i aj Madián chuwach i wuquub' haab'. 2Re' taqe i aj Madián xtohqik k'iksam chi ti' k'axik taqe i aj Israel. Eh ruum kiyo'jiik xooj kikeb'aa' kiib' pantaq paat ab'aj, pantaq jul i aj Israel, aha' ma' kikan ta wii'. 3Eh jarpech naq inooj kitik chib'ih keh i aj Israel, jumehq'iil kichalik i aj Madián, ruch'ihil taqe i aj Amalec ruch'ihil taqe i kichalik parelb'aal reje q'iij chub'anariik keh. 4Re' taqe i aj ixowaal re' re' inkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i kiye'aab' i aj Israel inkisachib'eej wach i kitik i aj Israel imponik ko chupaam i ye'aab' Gaza korehtaal inkikanaa' chi ma' xta kiwa' kihaa'. Eh inkik'am i kitentzuun i kib'uruux, je' wo' hoq i kib'ooyax. 5Eh noq kiooj taqe i aj Madián chuchopariik naah i ye'aab', inkik'am reje i ki-itz'ihy naah paat, ruch'ihil taqe i kiwakax, i kicameyo xiik' naah kik'ihaal xa je' chik taqe ruk'ihaal nimaq chili'l. 6Eh kuum taqe i aj Madián re' re' ma' xta naq chik wilik keh i aj Israel. Ruum aj re' noq xooj kuxoq xkipahqaaj kitoob'jiik ree QaJaaw Dios. 7Eh noq xkipahqaaj kitoob'jiik reh i QaJaaw Dios chi naa kiko'ljiik pan kiq'ab' i aj Madián. 8Re' QaJaaw Dios xutaq'aaj chaloq jinaj i jalal ruq'oral chi kixilak i aj Israel je' wili i xuq'or keh: Re' taq aaDios je' wili i xuq'or: Re' hin xineesanik cho keh paruyuq'ul i Egipto, re' i minooj naq taqe wii' pankowlaj kamanik. 9Re' hin ma' xata re' i kiko'ljiik xnub'an pan kiq'ab' i aj Egipto xnuko'leej wo' taqe pan kiq'ab' imb'anik naq ti' k'axik keh. Re' taqe xwesaj reje chikiwach, eh keh chik i keh xnuyeew i kiye'aab'. 10Eh xnuq'or wo' keh chi re' hin i kaJaaw i ki Dios, eh chi ma' naa ta kiyohleem wach i tiyoox i aj amorreo wilkeeb' chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii'. Xa re' la' re' keh xama' xkinimaj ta wo' hoq i xnuq'or keh, inki Dios, inki. 11Eh jinaj ruánjel i QaJaaw Dios xk'uloq xutzunaa' riib' chi ri'sil i juniwal i chee' tz'inuj wilik ar Ofra. Re' i ye'aab' re' re', reh i Joás i riih rumaam i Abiazer. Eh re' Gedeón i rak'uun i Joás k'ahchi' rumesem paam i trigo chi ma' eht'alimaj chupaam i ye'aab' inyitz'arik wii' i uuva inkorjik chi ha'. Reh chi ma' naa ta rilariik kuum i aj Madián. 12Eh re' ruánjel i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj riib' chuwach i Gedeón, eh je' wili i xuq'or reh: Re' i QaJaaw Dios wilik awuuk' cha toob'jiik i hat winaq kow awiib' ma' tiyo'jik taj, inki. 13Eh re' i Gedeón je' wili i xuq'or reh i jalal ruq'oral i Dios: Kinakuy jaaw wila' re' Dios wilik quuk' ¿Chib'ih reet noq xchalik chi qanaah i ti' k'axik wili? ¿Aha' wilik taqe i ma' ilooj taj xub'an i Dios inkiq'or qeh i qamaam qati't, noq inkiq'or qeh chi re' i QaJaaw Dios x-esanik cho qeh ar Egipto? Eh yu'naak xoj ruq'eb' chi qutkeel, eh xoj ruyeew pan kiq'ab' i aj Madián, inki. 14Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Gedión: Re' hat chakoj chu'nchel awansil hiy chako'leej taqe awuch aj Israel pan kiq'ab' i aj Madián. Eh re' hin i k'ahchi' nutaaq'aniik aweh, inki. 15Eh re' i Gedeón, je' wili i xuq'or: Jaaw ¿Nik' wach noq naa rojiik nuko'leem taqe i wuch aj Israel? Re' taqe i numaam wati't i hin q'e' taqe neb'aa', chi kixilak i riih rumaam i Manasés. Eh xa re' wo' hin q'e' hin meem chikiwach i wilkeeb' parupaat i wajaaw, inki. 16Eh re' i QaJaaw Dios je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Xti korik chi re' hin naa nu wihik awuuk' chatoob'jiik. Re' hat naa a'nam keh i aj Madián, xa je' rukab' noq imb'aan reh i jinaj chi winaq, inki. 17Re' Gedeón je' wili i chaq'wik xub'an: Wila' korik chi wilkaat wuuk' chi nutoob'jiik inwaaj chi neenak'uhtaaj rehtalil chi re' hat i Dios k'ahchi' aq'oriniik weh. 18Chakuy mat elik pe reje ayu' korehtaal kinsutinik chee i hin ank'am pee chaloq i mayiij naa nuq'asam aweh, inki. Eh re' i QaJaaw Dios xuq'or i korik je' wili i xuq'or: Ayu' naa nuwihiik korehtaal ti sutinik chaloq, inki. 19Eh re' i Gedeón xokik i koq parupaat xukansaj jinaj i k'isa kaprax xuchaq'saj. Eh ruuk' i juninaq litro chi arina, xuyejaa' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh xuyeew reje i tiwik pan chakach, re' i riis xuyeew reje pan xun. Xuk'am reje chi ri'sil i juniwal chi tz'inuj. 20Eh xq'orarik reh ruum i ruánjel i Dios chi naa ruye'em i tiwik chinaah ab'aj je' wo' taqe i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, eh chi naa ruchihkaam i riis i tiwik chinaah taqe re'. Re' i Gedeón xub'an wo' hoq i xq'orarik reh. 21Re' i ánjel xutz'a'j ruuk' i ju' rukarote wilik pan q'ab' i tiwik ruch'ihil taqe i kaxlanwi'k. Eh xqop ruq'aq'al i ab'aj xk'ahtik i tiwik ruch'ihil taqe i kaxlanwi'k. Re' Gedeón i nsachiwanik i ánjel chuwach. 22Eh noq xukoj rehtaal i Gedeón chi re' i ruánjel i QaJaaw Dios inq'orinik reh xyo'jik je' wili xuq'or: Hat waJaaw, nuDios xti xwilow wach ruuk' naq'nuwach aa ánjel, inki. 23Eh je' wili ruchaq'weesjiik xb'aan ruum i QaJaaw Dios: Mat yo'jik ma' naa ta kimiik naa la' nuye'em aweh chi manlik i suq kiil k'uxliis, i nuchjik. 24Re' Gedeón xuyejaa' jinaj i artaal reh i QaJaaw Dios, je' wili i rub'ihnaal xukoj. Re' i QaJaaw Dios inye'wik i suq kiil k'uxliis, inki. Re' artaal re' re' ar Ofra xkahnik chi jumpech, re' wilik pan kiye'aab' i riih rumaam Abiazer. 25Eh chupaam aq'ab' re' re' je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Gedeón: Chak'am chaloq jino'q imas wakax re' ruuk' i ruwakax awajaaw. Re' rukab' imas wakax wuquub' haab' i wilik reh. Eh chach'ahaaj wach ak'al i artaal i ruloq'ej wii' i tiyoox Baal awajaaw. Eh nee wo' nayok' i chee' inkiloq'ej wii' i tiyoox Asera, re' wilik chucheel i artaal inkiloq'ej wii' i tiyoox Baal. 26Re' hat cha yejaa' chi korik jino'q chik i artaal chinaah i rub'ohl i yuuq' reh chi ar nee nayeew nuloq'il i hin aaWaJaaw aaDios. Eh nee nak'am chaloq i rukab' imas wakax neenak'at chi mayiij. Re' i chee neenayok' re' inkiloq'ej wii' i tiyoox Asera re' re' neen kamanik aweh chi aasii', inki. 27Eh re' i Gedeón ruch'ihil taqe i lajeeb' rumoso xub'an wo' chu'nchel i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios. Xa re' la' ma' re' ta pan q'iij xub'an chaq'ab' xub'an, ruum inyo'jik chikiwach taqe i awach reh i rajaaw, eh inyo'jik wo' chikiwach taqe i patim chupaam i tinamit re' re'. 28Eh noq xsaq'ik chi junwaar noq xi wuktik taqe i patim ar inkilow ch'a'lik chik wach ak'al i artaal inkiloq'ej wii' i tiyoox Baal. Eh yok'ooj wo' chik i chee' inkiloq'ej wii' i Asera re' wilik chucheel i artaal re' re', eh chi q'asamaj chik chi mayiij imas wakax chinaah i ak' artaal. 29Eh k'ul xtohq'ik kipahqaam chikiwach chi je' wili: ¿Awach xb'anik taqe wili? Eh noq kipahqaam chik kisik'im chik chi riij chi korik xq'orarik keh chi re' Gedeón i rak'uun i Joás xb'anik. Eh re' taqe i patim chupaam i tinamit je' wili i xkiq'or reh i Joás: 30Re' hat chawesaj cho qeh awak'uun reh chi naa qakansam, ruum xuch'ahaaj wach ak'al i artaal inq'aloq'ej wii' i qadios Baal, xiyok' chee inqaloq'ej wii' i qadios Asera re' wilik chucheel i artaal re' re', inki taqe. 31Eh re' Joás je' wili kichaq'weesjiik xub'an taqe i kisutinik i koq riij: ¿Mi xat chalik taq chi ko'ljiik re' i Baal? ¿Mi xat chalik taq aj peleto chi riij re'? Awach i xchalik chi ruko'ljiik riij kamnaq chik noq neensaq'ik. Wila' xti korik chi dios i Baal chi ko'leej riib' chi rib'il riib' chuwach ixyojwik reh i ru artaal, inki. 32Chupaam i q'iij re' re' Jerobaal chik i xtohq'ik kiq'orom reh i Gedeón: Iraaj ruq'orom chi chuko'leej riib' i Baal. Je' re' i xkiq'or reh ruum re' Gedeón xyojwik reh i ru artaal i Baal. 33Eh xkian jinaj wach kik'ux taqe i aj Madián kuuk' i aj Amalec, kuch'ihil taqe i kichalik parelb'aal q'iij, xi q'ahxik reje chi juntar i nim ha' Jordán, xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Jezreel. 34Re' Gedeón xokik ruuk' i chi manlik i Santolaj Ruxlab'al i Dios, ruum i re' xuhupej reje paam i ruk'aa' imas tentzun, yuq'umb'al reje keh taqe i riih rumaam Abiazer. 35Eh xutaq'aaj wo' taqareel yuq'en keh junch'uq chi riih rumaam i Manasés, ruch'ihil taqe i junch'uq chi riih rumaam i Aser, je' wo' i junch'uq chi riih rumaam i Zabulón, je' wo' i junch'uq chi riih rumaam Neftalí chi naa kimolom kiib' ruuk' i reh. 36Eh re' Gedeón je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios: Wila' xti korik chi naa kiin akojom chi kiko'ljiik i aj Israel chuwach i ti' k'axik, je' rukab' i xaq'or weh i hat. 37Re' hin naa nuye'em i rutz'uhumal riij tentzun chupaam i ye'aab' inkich'ey wii' i riij i trigo. Wila' xa re' i rismaal i tz'uhuum tz'aqik noq neensaq'ik ruum i musjab', eh chiqiij ak'al chi junsuut. Ar neenureq chi riij chi korik chi naa kin akojom chi kiko'ljiik i aj Israel, je' rukab' i xaq'or weh i hat, inki. 38Nik' wach i xupahqaaj i Gedeón, je' wo' re' xub'an i Dios. Noq xwuktik chi junwaar i Gedeón xtohq'ik ruyitz'im i rismaal i tz'uhuum xtz'aqik wo' ruum i musjab' jinaj kulk i ha' xureq. 39Eh re' i Gedeón je' wili i xuq'or reh i Dios: Jaaw ma' ta naq neenchalik aajosq'iil chi nunaah ruum junriim chik i nupahqaaj aweh chi nee nak'uhtaaj chi nuwach rehtaliil. Yu'naak inwaaj chi re' i rismaal i tz'uhuum neenkahnik chi chiqiij xa re' ak'al chi junsuut neerut'aqsaj i musjab', inki. 40Eh chupaam aq'ab' re' re' xub'an wo' hoq i Dios i xupahqaaj i Gedeón noq xsaq'ik chi junwaar i rilow chiqiij wo' hoq i tz'uhuum, eh xa re' ak'al chi junsuut tz'aqik ruum i musjab'.


Copyright
Learn More

will be added

X\