JUECES 5

1Chupaam i q'iij re' re', re' Débora, ruch'ihil i Barac rak'uun Abinoam, je' wili i xkiq'or pankitz'uuy: 2Chayeew taq ruloq'il i QaJaaw Dios, cha a'n taq atz'uuy chawunchelaal ruum ko wilik taqe i winaq chi kixilak i aj Israel kow kiib' chi q'aq'inik. Eh chi ko wilik taqe i winaq konkaaj ojik chi q'aq'inik. 3Chab'iraj taq i hat i wilkaat taq chi reyil, i wilkaat taq chi ajaab'esil. Re' hin naa nub'anam nutz'uuy ye'b'al ruloq'il, ye'b'al runimaal wach i QaJaaw Dios i hoj, hoj aj Israel. 4QaJaaw Dios noq xat elik cho Seir, noq xat'ooj chupaam i ye'aab' Edom, re' i wach ak'al xk'uyu'jik, eh re' taqe i suutz' xkiyeew chaloq i jab' pan taxaaj. 5QaJaaw Dios ruum chi nim awajaawriik kik'uyu'jik pan kiye'aab' i yuuq' chawach. Eh re' yuuq' Sinaí ink'uyu'jik wo' paruye'aab' chawach i hat QaJaaw i qaDios i hoj aj Israel. 6Chupaam taqe i q'iij noq ko wilik chee Samgar, rak'uun Anat noq ko wilik chee Jael, re' taqe i aj b'iyajo ma' ki-ik'ik ta naq chik pan nim b'eeh, re' naq chik i kok' kootb'al riij b'eeh inkik'am. 7Eh re' taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel ar Israel xiqeb'arik naq chik ma' awach ta naq chik imponik ar. Eh xwilow chi je' re' hin, hin Débora xin wuktik chi kitoob'jiik i aj Israel xin kahnik chi hin kituut. 8Eh noq kiokik chi kilooq'jiik taqe i tiyoox intohq'ik wo' chik i q'aq'inik, xa re' la' ma' jino'q chi kixilak ka'winaq miil chi aj Israel kiwuktik ruuk' kipulato ch'ihch', ruuk' i kiq'aslaj ch'ihch'. 9Re' hin Débora juneliik i nuyeew nuk'ux chi kitoob'jiik taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel. Reh wo' kitoob'jiik i nutinamiit, re' i xkik'ulaa' ojik chi q'aq'inik. Neeta naq inkiyeew ruloq'il i QaJaaw Dios. 10Chaq'or taq rib'iral i hat i tiooj taq chikiij i saqkiij b'uurux, je' wo' taq i hat i ti q'atwik taq q'orik, je' wo' taq i hat cha wooq taq tib'ehik. 11Neeta naq imponik atz'uuy chupaam i ye'aab' wilik wii' i ha' najt kuuk' i kib'anik reh q'aq'inik. Chatz'uyej taq wach ruum xesaj taqe korik i wilkeeb' pankok' ye'aab'. Eh ruum i qako'ljiik xub'an i QaJaaw Dios i hoj, hoj aj Israel. Re' taqe i rutinamiit i QaJaaw Dios xiooj panookb'al reh i tinamit. 12Chawik'raaj awiib' Débora, xtichawik'raaj awiib', cha tz'uyej wach i Dios ye'b'al ruloq'il, eh re' hat Barac rak'uun i Abinoam wukteen, chak'am taqe reje i tinamit xichoparik cho panq'aq'inik. 13Re' taqe i aj Israel xiooj chi q'aq'inik. Re' taqe i rutinamiit i Dios xiooj chi q'aq'inik kuuk' i wilik kajaawriik. 14Eh re' taqe i riih rumaam i Neftalí wilkeeb' ar Amalec xiooj wach k'ixkaab'. Eh xooj chikiij taqe i riih rumaam i Benjamín, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj Maquir. Xiooj wo' haa' taqe i wilik kajaawriik chi kixilak i riih rumaam i Zabulón. 15Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i riih rumaam i Isacar xiooj wo' hoq ruch'ihil i Débora, re' taqe i riih rumaam i Isacar xiooj wach k'ixkaab' chiruto'ariik i Barac. Eh re' taqe i riih rumaam i Rubén xub'an kiib' kik'ux. 16¿Chib'ih reet noq ma' xiooj ta haa' i riih rumaam i Rubén xi kahnik chi rib'irjiik i cha'jen tentzun? Chi kixilak i riih rumaam i Rubén wilik i q'e' wo' naq kow kiib', xa re' la' q'e' kiyo'jik. 17Re' taqe i riih rumaam i Galaad xi kahnik chi juntar i nim ha' Jordán. Eh re' taqe i riih rumaam i Dan xi kahnik ruuk' taqe i barco. Eh re' taqe i riih rumaam i Aser xi kahnik pan tz'a'laj yuuq' kik'uloq wii' i barco. 18Eh re' taqe i riih rumaam i Zabulón, taqe i riih rumaam i Neftalí xkiyeew kiib' pankimik chi q'aq'inik chikinaah taqe yuuq. 19Re' taqe i kireey i aj Canaán xi chalik chi q'aq'inik chupaam i tinamit Taanac, re' wilik ma' naj ta ruuk' i nim ha' wilik ar Meguido. Re' taqe reey re' re' xi chalik chi q'aq'inik, xa re' la' xama' xta wo' hoq i xkehchaaj. 20Eh noq xkimik i Sísara xi okik haa' i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj chi rub'anariik reh. 21Re' taxaaj xuyeew chee jab', re' rooq ha' Cisón xsachwik kiwach chu'nchel i re'. Eh re' hat naa aye'q'em chi kalaq taqe i q'e' kow inki a'n kiib'. 22Re' taqe i kawáyu xan choqik chik i kixijab' chi elik xan teleninik chik, xa kiq'ajb'anik chik chi elik kuuk' i wilik kikowiil imb'esanik keh. 23Re' ruánjel i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: I ruk'ul chi neenchalik i runimaal ti' k'axik chinaah i tinamit Meroz, je' wo' chikinaah chu'nchel i patim chupaam, inki. Je' re' xuq'or ruum ma' xiooj ta chi kiko'ljiik taqe i soldado xutaq'aaj reje i QaJaaw Dios. 24Q'e' atoob' reh chi kixilak ixoq i Jael re' i rehk'een i Heber aj Ceneo. Xa re' wo' reh q'e' atoob' reh chi kixilak ixoq, wilkeeb' chupaam i ye'aab' kimolom wii' kiib'. 25Eh noq xupahqaaj ruhaa' i Sísara lecha i xye'arik reh chi uuk'jik ruum i Jael. Eh sas laj lecha i xye'arik reh chupaam i nimlaj kulk q'e' holohik. 26Re' Jael xuchop i q'as ju' chee', ruuk' i rutz'eet q'ab', eh ruuk' i rusak'aaj q'ab' xuchop i tuhyb'al. Eh xutuhyaaj qohoq i q'as ju' chee' panaah i Sísara, xuhop paam i naah xik'ik chi juntar ch'aplojik panak'al. 27Eh re' i Sísara xkahnik chi xa rutolem chik riib' wach'ehk i Jael. Eh ar xkahnik chi kutlik i ruti'jolal chi kamnaq chik. 28Eh re' rutuut i Sísara tz'eht i rub'an cho pan ventana, eh xtib'ik ruk'ux je' wili xuq'or: ¿Chib'ih reet noq xucham cho riib' i wak'uun Chib'ih reet noq xucham cho riib' i rukawayu? ¿Chib'ih reet noq xkicham cho kiib' i rukareta? inki. 29Eh wilik taqe ixoq q'e' wilik kina'ojb'al je' wili ruchaq'weesjiik i rutuut i Sísara xkian, eh xuq'or wo' chik reh ha' i reh je' wili xkiq'or: 30Re' taqe re' kok'ahchi' cho kich'aqam i xa chib'ih jariik xkiq'uch cho panq'aq'inik, ju'jun, oon ka'kab' chi ixoq i k'ahchi' kik'ulum i ju'jun chi soldado Eh re' Sísara naa naq kiye'em reh i holohaq itz'ihy re' ruuk' taqe i k'ih wach inka'yik naa rukamaniik reh i ralaq i ruso' i k'amal kib'eeh i soldado panq'aq'inik. 31QaJaaw Dios je' ta naq re' noq neensahchik kiwach i ki-ixowanik awach. Eh re' i kik'axwik aweh nee ta naq kisihq'inik chi je' rukab' i rusaqumaal i q'iij, inki taqe pankitz'uuy. Eh chi riij re' ma' xb'aan ta chik i q'aq'inik Israel chuwach i ka'winaq haab'.


Copyright
Learn More

will be added

X\