JUECES 4

1Noq kamnaq chik i Aod re' taqe i aj Israel xkitoq'aa' wo' chik rub'aan i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. 2Eh re' i QaJaaw Dios xuq'asaj taqe i aj Israel pan q'ab' i Jabín kireey i aj Canaán reey ar Hozor. Eh re' k'amal kib'eeh i ru soldado Sísara i b'ih, ar patim Haroset-goim. 3Re' Jabín, b'elejeeb' siento i rukareta reh q'aq'inik re' ruuk' i ch'ihch'. Eh juninaq haab' rik'sam taqe chi ti' k'axik i aj Israel, korehtaal xkipahqaaj kitoob'jiik reh i QaJaaw Dios i aj Israel. 4Chupaam taqe q'iij re' re', jinaj ixoq wilik chi taaq'anik chikinaah i aj Israel Débora rub'ihnaal jalal ruq'oral i Dios, rehk'een i Lapidot. 5Eh re' i Débora okrinaq chimponik rutzunaa' riib' chi q'ataj q'orik chi ri'sil i ruxaq ipak' i Débora inkiq'or reh. Wilik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' taqe i riih rumaam Efraín, wilik panyejaal i Ramá ruuk' i Bet-el. Eh re' taqe i aj Israel kiooj ruuk' ixoq re' re' chuyejeb'jiik i kipeleto chikiwach. 6Eh pan jinaj q'iij i Débora xutaq'aaj ruk'amariik jinaj i winaq Barac rak'uun i Abinoam, xpatinik Cedes, jinaj i tinamit wilik chupaam i kiye'aab' taqe i riih rumaam Neftalí, je' wili xuq'or reh: Re' QaJaaw i ki Dios i aj Israel je' wili i xuq'or cho chawiij: Chaloq chupaam i ruyuq'ul Tabor chumol kiwach lajeeb'-oq miil i winaq ar re' ruuk' taqe i riih rumaam Neftalí, re' ruuk' taqe i riih rumaam Zabulón. 7Re' hin naa nuye'em q'ab' chi re' Sísara k'amal rub'eeh ru soldado i Jabín, chaloq chupaam i rooq ha' Cisón reh chi naa kaat ruk'ulb'ilem ruuk' i rukareta, eh ruuk' taqe i ru soldado, xa re' la' re' hin naa nuq'asam taqe panaq'ab', inki i Dios. 8Eh re' i Barac je' wili i chaq'wik xub'an: Wila' xat'ooj chi wiij i hat nee kinooj, eh wila' ma' xat'ooj chi wiij ma' nee ta kinooj chi wutkeel, inki. 9Re' Débora je' wili ruchaq'weesjiik i Barac xub'an: Re' hin nee kinooj chawiij, xa re' la' ma' re' tee hat naa ruye'ariik awajaawriik noq naa aweliik korik ruuk' i q'aq'inik ruum re' i QaJaaw Dios naa ruq'asaniik i Sísara pan q'ab' jinaj ixoq, inki. Eh re' Débora xooj wo' chi riij i Barac chupaam i tinamit Cedes. 10Re' i Barac xumol wo' kiwach i riih rumaam Neftalí, i riih rumaam Zabulón, ar Cedes, lajeeb' miil chi winaq i xuk'am taqe reje chi riij i Barac, eh xooj wo' hoq i Débora chi riij. 11Eh jinaj i winaq Heber rub'ihnaal, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Hobab rajaaw i rehk'een i Moisés, xukanaa' taqe i ruk'uliil xelik chupaam i tinamit Ceneo. Ar xuyejaa' i ru-itz'ihy naah paat chi ri'sil i juniwal i tz'inuj wach k'ixkaab' Zaanaim ma' najta ruuk' i ye'aab' Cedes. 12Eh noq xrib'iraj rib'iral i Sísara chi re' Barac rak'uun i Abinoam chi xjohtik chinaah i yuuq Tabor rub'ihnaal. 13Xumol kiwach i b'elejeeb' siento i rukareta reh q'aq'inik, eh xumol wach chu'nchel i ru soldado xi elik reje chupaam i ye'aab' Haroset-goim, eh xiooj i wilik wii' i nim ha' Cisón. 14Eh re' Débora je' wili xuq'or reh i Barac: Hiy chi q'aq'inik ruum yu'naak xponik chik i ruq'ijil chi re' QaJaaw Dios naa ruq'asam panaq'ab' i Sísara, re' QaJaaw Dios peet reje chawach reh atoob'jiik, inki. Re' i Barac xqajik cho nah yuuq' Tabor ruch'ihil taqe i lajeeb' miil chi ru soldado. 15Eh noq xokik chi q'aq'inik i Barac re' QaJaaw Dios xusach i runa'ojb'al i Sísara i kib'esanik reh i rukareta, taqe i ru soldado. Noq xrilow i Sísara chi re' Barac, ruch'ihil taqe i ru soldado kiyohq'eem i kiq'aslaj ch'ihch' xqajik cho parukareta xumol chi elik chi rooq. 16Eh re' Barac xutaq'aaj taqe reje i ru soldado, i rukareta i Sísara korehtaal xi ponik chupaam i ye'aab' Haroset-goim. Eh chu'nchel i ru soldado i Sísara xikanteesjik ruuk' i q'aslaj ch'ihch' ma' jino'q chik i xi kahnik chi k'achalkeeb'. 17Eh re' i Sísara xumol chi elik chi rooq xooj rukeb'aa' riib' chupaam i ru-itz'ihy naah paat i Jael rehk'een i Heber aj Ceneo. Ar xooj rukeb'aa' riib' ruum re' Jabín i kireey i aj Hazor inkik'am kiib' panotob'il kuuk' i rak'uun i Heber. 18Eh noq xponik i Sísara jumehq'iil xelik chaloq i Jael, je' wili i xuq'or reh: Okeen choo panupaat Jaaw, maayohb'isaj awiib', inki. Eh re' i Sísara xokik i koq ruuk' i ixoq re' re', eh xukeb'aa' xub'ur naah chi jinaj saq itz'ihy. 19Eh re' Sísara je' wili xuq'or reh i Jael: Chakuy chasiij k'isinoq nuhaa' ruum re' hin ma' k'isiin ta chiqkaal nuchii', inki. Xchalik i Jael xuchop chaloq i koxtaal tz'uhuum xuyeew ruhaa' i Sísara re' ruuk' i lecha, eh xub'ur wo' chik naah chi saq itz'ihy. 20Eh re' Sísara je' wo' chik wili i xuq'or reh i Jael: ¿Re' hat neerub'an chi nee ti kahnik chi chii' i ookb'al reh aa itz'ihy naah paat, eh wila' awach i xk'ulik pahqanoq, awach i wilik awuuk', inko'q? cha q'or reh chi ma' awach taj i wilik awuuk' inki. 21Eh re' Sísara yohb'aal wach i ruq'uhtiik suq suq ruwiriik. Eh re' Jael i rehk'een i Heber xuchop jinaj i q'as ju' chee' re' ruuk' inkib'ak' wii' i itz'ihy naah paat xuchop wo' jinaj i tuyb'al. Eh xokik i koq chi q'uunq'uun aha' suq ruwiriik i Sísara xulahmaaj i q'as ju' chee' pan naah korehtaal xik'ik chi juntar ch'aplojik panak'al, je' re' noq xkimik. 22Eh noq xponik i Barac chu sik'ariik i Sísara xelik chaloq Jael chi k'ulariik je' wili i xuq'or reh: Kimlom chi jumehq'iil neenuk'uhtaaj aweh aha' naq wilik i k'ahchi' asik'im, inki. Eh re' Barac xokik i koq parupaat i Jael, xponik rureq i Sísara chi kutlik wach ak'al chi kamnaq chik lamlik i q'as ju' chee' panaah. 23Je' aj re' noq re' QaJaaw Dios xresaj i rajaawriik i Jabín kireey i aj Canaán chikiwach i aj Israel. 24Chupaam i q'iij re' re' xkitoq'aa' chaloq i kowlaj q'aq'inik i aj Israel ruuk' i Jabín kireey i aj Canaán korehtaal xkisach wach chi jumpech.


Copyright
Learn More

will be added

X\