JUECES 3

1Re' taqe k'ih seht chi tinamit wili xi kahnik Canaán i lb'al reh chib'ih i naa kianam i aj Israel, re' taqe i aj Israel ma' keht'al ta wach q'aq'inik. 2Re' i QaJaaw Dios xukanaa' taqe ar i tinamit re' re', reh chi re' keh xitijinik keh chi q'aq'inik taqe i aj Israel ma' jank'al ta kiwihik panq'aq'inik. 3Re' taqe i wilik i tinamit xi kahnik Canaán, re' taqe i ho'oob' chi kireey taqe i aj filisteo, taqe i aj Canaán, taqe i aj Sidónio, taqe aj heveos, re' taqe i wilkeeb' chinaah i yuuq' Líbano, eh imponik i wilik wii' yuuq' Baal-hermón, imponik ko chupaam i ye'aab' Hamat. 4Re' taqe re' xi kahnik ar, re' raaj i QaJaaw Dios chi xikoj rehtaal chib'ih i naa kianam i aj Israel mi naakinimam i k'uhb'aal ruq'orom chaloq i keh i kimaam kati't ruuk' chii' i Moisés. 5Je' re' noq re' taqe aj Israel xi k'acharik chi kixilak taqe i aj Canaán, taqe i aj heteo, taqe i aj amorreo, taqe i aj ferezeo, taqe i aj heveo, taqe i aj jebuseo. 6Eh re' taqe i kak'uun kixq'uun i aj Israel xkian kaxáro kuuk' i kak'uun kixq'uun i tokoom tinamit re' re', eh xkiloq'ej wo' keh i tiyoox xkiloq'ej i keh. 7Re' taqe i aj Israel xkian i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios, xsahchik pankik'ux i k'achlik Dios, re' chik taqe i tiyoox Baal i Asera kib'ihnaal xkiloq'ej. 8Eh ruum i xkian re' re' i aj Israel ma' k'isiin ta noq xchalik i rujosq'iil i QaJaaw Dios chikinaah. Xukanaa' taqe pan q'ab' i Cusan-risataim kireey i aj Mesopotamia, eh waxiqiib' haab' xi wihik chi ri'sil i rajaawriik i reey re' re'. 9Ruum i re', re' taqe i aj Israel xkipahqaaj kitoob'jiik ree QaJaaw Dios. Eh re' reh xusik' wach jinaj i winaq re' i xko'linik keh i aj Israel. Re' i xusik' wach re' i Otoniel rak'uun i Cenaz, re' ruchaaq' i Caleb. 10Eh re' Otoniel qajik chee Ruxlab'al i Dios chinaah xkahnik chi k'amal kib'eeh i aj Israel. Re' i Otoniel xooj chi q'aq'inik ruuk' i Cusan-risataim. Re' QaJaaw Dios xtoob'inik reh i chi xub'an reh i reey re' re'. 11Eh noq kok'achlik i Otoniel rak'uun i Cenaz ma' xwihik ta chik q'aq'inik chuwach i ka'winaq haab'. 12Eh re' taqe i aj Israel xkian wo' chik i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. Eh re' reh xuyeew rukowiil i Eglón kireey i aj Moab chi xkian reh taqe i aj Israel, ruum re' keh xkian i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios. 13Re' i Eglón xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i riih rumaam Amón, je' wo' kuuk' i riih rumaam Amalec. Eh xumol cho kiwach xchalik rub'an keh i aj Israel xuchop naah i tinamit Jericó i wilkeeb' wii' xaq ipak'. 14Eh re' taqe i aj Israel waxaqlaj haab' xi wihik chi ri'sil i rajaawriik i Eglón kireey i aj Moab. 15Eh re' taqe i aj Israel xkipahqaaj kitoob'jiik reh i QaJaaw Dios, eh re' reh xuksaj jinaj i winaq xko'linik keh i aj Israel. Eh re' i xusik' wach re' i Aod pantz'eet intz'ainik rak'uun i Gera re' ruuk' taqe i riih rumaam Benjamín. Re' taqe i aj Israel xkitaq'aaj reje i Aod reh chi wilik i xooj rusiij reh i Eglón kireey i aj Moab. 16Eh re' i Aod xuyejaa' jinaj ch'ihch' k'ul q'as ka'k'itub' rooq xuxit' reje nah rutuuq parusak'aaj chi ri'sil i ruso'. 17Re' i Aod xuq'asaj i xponik rusiij reh i Eglón kireey taqe i aj Moab. Re' Eglón q'ina' laj winaq. 18Eh noq ruq'asam chik i kooch i Aod reh i Eglón xutaq'aaj taqe pankipaat awach taqe i xuk'am reje chi riij. 19Eh noq xponik i Aod i wilkeeb' wii' taqe i tiyoox wilkeeb' ma' najta Gilgal xsutinik wo' chik reje wilik wii' i Eglón, je' wili i xuq'or reh: QaJaaw reey re' hin wilik inwaaj nuq'orom aweh, xa re' la' awutkeel inwaaj nuq'orom aweh, inki. Re' reey xuq'or keh i kikamanik ruuk' chi maa inki a'n i choqik, eh chi xi elik cho ruuk'. 20Eh noq tzunlik Eglón chi rutkeel chupaam i ye'aab' inhi'lik wii' pan siq'jil, re' Aod je' wili i xuq'or reh: Re' i naa nuq'orom aweh re' i Dios xq'orik cho weh, inki. Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Eglón xpa'lojik johtoq parutzunaab'. 21Eh re' i Aod xresaj chaloq i ruq'aslaj ch'ihch' paruso' ruuk' i rutz'eet q'ab' pansak'aaj reh i nah rituuq, xulahmaaj i koq chupaam i Eglón. 22Kow xulahmaaj i koq ma' xata re' i ch'ihch' xokik i koq xokik la' i koq haa' i rooq, eh xb'uhrik riij i ch'ihch' ruum i ruq'ina'iil i Eglón, xb'ulinik chaloq i rusaa' chi riij i ch'ihch', re' Aod ma' xresajta chik iloq. 23Eh re' i Aod xulutz' pan laweh taqe i puerta chinaah i Eglón, pan ventana xelik i reh. 24Eh noq elinaq chik chaloq i Aod xiooj k'oloq i kikamanik ruuk' i reey, eh noq inkilow chi pan laweh wilkeeb' i puerta xkikapaaj chi re' reey lutz'wik reh, xkikapaaj chi ab'rik i rub'an ar, chupaam i ye'aab' inhi'lik wii' pan siq'jil. 25Eh noq matunaak chik inkitoq'aa' uy-inik inkilow chi ma' nelik ta chaloq xkiteh taqe i puerta ruuk' i laweh, eh noq xi okik i koq inkilow kutlik ar i kireey chi kamnaq chik. 26Eh noq re' keh k'ahchi' kichamam kiib' chi rilariik, re' i Aod xumol chi elik ar ik'inaq chik reje wilkeeb' wii' i tiyoox ar Gilgal, xukeb'aa' riib' Seirat. 27Eh noq xponik chinaah i yuuq' re' i kiye'aab' taqe i riih rumaam Efraín ar pan rax chee' kow xixulej i rutuun yuq'umb'al keh i aj Israel. Eh chi kunchelaal taqe i aj Israel xiqajik cho naah yuuq' peet cho chikiwach i Aod. 28Re' Aod je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Kinatahqeej taq ruum re' i QaJaaw Dios xuq'asaj chik panqaq'ab' taqe i aj Moab i ki-ixowanik qawach, inki. Eh re' taqe i aj Israel xkitahqeej wo' reje i Aod, eh xkehchaaj i kiye'aab' i aj Moab ki-ik'ik wii' chi juntar i nim ha' Jordán, eh ma' jino'q chik i ki-ik'ik ar. 29Chupaam i q'iij re' re', re' taqe i aj Israel xkikansaj i lajeeb' miil i ki soldado i aj Moab. Re' taqe i xti kow kiib', ma' awach ta jino'q i xukuy i q'aq'inik kuuk' i aj Israel. 30Je' aj re' noq re' taqe i aj Israel xkian reh taqe i aj Moab chupaam i q'iij re' re'. Eh chi riij i re' kajwinaq haab' ma' xb'aan ta chik i q'aq'inik chupaam i tinamit re' re'. 31Chi riij i Aod re' chik i Samgar rak'uun i Anat xk'amwik kib'eeh i aj Israel. Re' Samgar xukansaj taqe i waqiib' siento chi aj filisteo ruuk' i ruchee' b'ehtesb'al b'oyax, ruuk' i re' xuko'leej taqe i aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\