JUECES 21

1Re' taqe i aj Israel xkiq'or i xti korik ar Mizpa chi ma' jino'q keh i naa ruye'em q'ab' chi naa rub'anam kaxáro i kixq'uun kuuk' i kak'uun i riih rumaam i Benjamín. 2Chi riij i re' chu'nchel i aj Israel xkimol kiib' Bet-el ar xi wihik chuwach i QaJaaw Dios chuwach i jinaj i q'iij korehtaal xokik i q'iij, oq'ik inki a'n k'erik kichii' je' wili xkiq'or: 3QaJaaw Dios, re' hat i QaJaaw i hoj aj Israel ¿Chib'ih reet i xqak'ul chi je' wili? ¿Chib'ih reet noq naa rusahchiik wach i junch'uq chi aj Israel chi qaxilak? inki taqe. 4Eh chi junwaar chik kowahq'eq xi wuktik, xkiyejaa' jinaj i artaal. Eh chinaah i re' xkiq'asaj i k'atoj mayiij, je' wo' hoq i kimayiij k'amb'al kiib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios. 5Re' taqe i aj Israel k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Mi wilkeeb' i qakomoon ma' xi ponik ta haa' noq xqamol q'iib' ar Mizpa chi loq'oonjiik i QaJaaw Dios? Re' hoj xqaq'or i xti korik ar chi ruk'ul chi naa kikantesjik awach i ma' xi ponik ta haa' Mizpa, inki taqe. 6Eh re' taqe i aj Israel ma' k'isiin ta xtib'ik kik'ux ruum i xkik'ul taqe i riih rumaam i Benjamín kuch aj Israel, je' wili i xkiq'or: Yu'naak aj re' xsahchik wach i junch'uq chi aj Israel chi qaxilak i hoj aj Israel, inki taqe. 7Eh ¿Chib'ih i naa qa'nam reh chi neenwihik kehk'een taqe i riih rumaam i Benjamín i koxikahnik chi k'achalkeeb'? Re' hoj qaq'orom chik i xti korik chi ma' naa ta qaye'em q'ab' chi naa kianam kaxáro i qixq'uun kuuk', inki taqe. 8Eh je' wo' chik wili i xkiq'or chikiwach: ¿Mi wilik jino'q chi qaxilak i hoj, hoj aj Israel i ma' xponik ta haa' noq xqamol qiib' chuwach i QaJaaw ar Mizpa? inki taqe. Eh xkireq chi riij chi re' taqe i wilkeeb' ar Jebes-galaad, ma' xi ponik ta haa' noq xkimol kiib' ar. 9Noq xik'ik i kib'ihnaal i ju'jun ch'uq chi tinamit xi ponik ma' jino'q keh i aj Jabes-galaad wilik ar. 10Eh noq xkilow chi je' re' taqe i kimolom kiib' ar xkisik' wach i kab'laj miil chi soldado, re' ruuk' i xti kichol q'aq'inik, je' wili i xkiq'or reje keh: Yu'naak naa taq awojiik ar Jabes-galaad nee taq inkuxik akansam chi q'aslaj ch'ihch' chu'nchel i patim ar chi ixoq, chi ha'lak'uun. 11Eh nee wo' taq i naakansaj taqe i winaq, je' wo' taqe ixoq wirinaq chik taqe ruuk' winaq, inki taqe. 12Eh chi kixilak taqe i patim ar Jabes-galaad xkireq i kijib' siento taqe i kok' q'ahxoq ma' keht'al ta wach q'orinik winaq. Eh xkik'am chaloq i wilkeeb' wii' i itz'ihy naah paat ar Silo wilik ar Canaán. 13Chi riij i re' chi kunchelaal i aj Israel xkitaq'aaj kisik'ariik taqe i riih rumaam i Benjamín kikeb'aam kiib' chupaam i paat ab'aj wilik Rimón. Eh xkiyuq'eej kuuk' chi naa kik'amam kiib' panotob'il. 14Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín xi sutinik wo' chik chaloq. Re' taqe i kok' q'ahxoq ma' xkikansaj ta ar Jabes-galaad xkiq'asaj chi kehk'een taqe i riih rumaam i Benjamín, xa re' la' ma' xmanlojik ta keh i kok' q'ahxoq. 15Re' taqe i aj Israel q'e' ti' xkik'raaj taqe i riih rumaam i Benjamín re' kuch aj Israel ruum sahchik naq chik wach chi kixilak. 16Re' taqe i aj Israel k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Aha' chik neenqareq kehk'een taqe i riih rumaam i Benjamín ruum kuxik kikimiik chu'nchel ixoq chi kixilak? 17Re' taqe junch'uq chi riih rumaam Benjamín inchol kichopom naah i ye'aab' ye'ooj keh reh chi ma' nee ta xsahchik kiwach chi qaxilak, inki taqe. 18Xa re' la' re' hoj ma' nee ta rub'an chi neenqayeew keh i qixq'uun chi neenkian kaxáro kuuk', ruum chi qunchelaal i hoj aj Israel qaq'orom xti korik chi awach i xuyeew i rixq'uun chi kehk'een taqe i riih rumaam i Benjamín naa ruye'ariik panti' k'axik. 19Re' hoj qeht'al noq rajlaal haab' imb'aan i nimlaj ninq'iij loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios pan tinamit Silo, wilik pantz'eet reh i Bet-el, parelb'aal reje i q'iij reh i b'eeh inik'ik reje Bet-el inooj Siquem pansak'aaj reh i tinamit Lebona, inki taqe. 20Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel wilik i xkitaq'aaj ruq'orariik keh i riih rumaam i Benjamín je' wili i xkiq'or: Yu'naak hiy taq chakeb'aa' awiib' chi kixilak i uuva tikooj ma' najta ruuk' i Silo. 21Eh xti chakoj taq rehtaal noq neekiokik chi soon taqe i kok' q'ahxoq chi kitzuhb'aal, nee taq ti elik reje i hat aha' taq akeb'aam awiib'. Eh nee taq i nawelq'aaj reje ju'jun-oq aweh taqe i kok' q'ahxoq re' re', eh nee taq tiooj chi jumehq'iil panatinamiit. 22Eh wila' xiooj k'oloq quuk' taqe i kituut kajaaw, oon re' taqe i kas i xq'un re' re' chi rujalariik, re' hoj je' wili i neenqaq'or keh: Re' hoj inqapahqaaj taq otob'il aweh cha kanaa' taq awixq'uun chi kehk'een ruum re' hoj xoj ponik q'aq'ineel Jabes-galaad eh ma' xqareq ta cho kehk'een chi kunchelaal. Eh ma' re' ta taq i hat xat ye'wik keh awixq'uun ruuk' i re' ma' xaq'at ta taq wach i k'uhb'aal qoh ko'q keh, inki taqe. 23Eh re' taqe i riih rumaam i Benjamín xukul kik'ux i xq'orarik keh. Eh xiooj wo' hoq xkelq'aaj wo' cho ju'jun keh i q'ahxoq xi elik cho chi soon. Chi riij i re' xi sutinik reje pan kitinamiit, eh xkiyejaa' wo' chik ruka'peech i kitinamiit xi okik wo' chik chi patinik ar. 24Eh chu'nchel i aj Israel xi sutinik wo' chik reje chupaam i ju'jun ch'uq chi kitinamiit chi kiju'junaal, re' wo' xi elik cho wii', re' wilkeeb' wii' i awach keh. 25Eh chupaam taqe i q'iij re' re' komajaa' chih reey ar Israel. Re' naq inki a'n chi kiju'junaal inkaaj i keh.


Copyright
Learn More

will be added

X\