JUECES 19

1Chupaam q'iij noq komajaa' naq chih i kireey i aj Israel, jinaj i winaq re' ruuk' riih rumaam i Leví ar wilik chi patal xti kochinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín jinaj ixoq xuchop naah chi rukab'ruxoqil ar inchalik Belén wilik paruyuq'ul i Judá. 2Eh re' ixoq re' re' ma' holohik ta runa'ojb'al xukanaa' kahnoq i winaq xooj wo' chik parupaat i rajaaw ar Belén wilik paruyuq'ul i Judá, noq kijib' chik poh rojiik ruuk' i rajaaw. 3Re' i winaq xooj chusik'ariik, reh chi xooj ruq'unej wach reh chi naa wo' naq chik ruchaliik ruuk'. Eh xuk'am reje chi riij jinaj i rumoso, xuk'am reje kiib' i b'uurux, re' ixoq xuk'ul parupaat i rajaaw. 4Eh re' i rajaaw ixoq xuk'ul parupaat i winaq re' re' xasuq chik ruk'ux, xuq'or reh chi neenkahnik kuuk'. Eh re' i winaq re' ruuk' riih rumaam i Leví, ruch'ihil i rumoso ixib' q'iij wo' xi kahnik parupaat i rajaaw ixoq, ar xkian kiwa' kihaa'. 5Eh noq xsaq'ik parukaaj q'iij xi wuktik, eh xwuktik wo' hoq i winaq aj Levíta ruyejaam naq chik riib' chi naa rojiik parutinamiit. Eh re' rajaaw i rukab'ruxoqil je' wili xuq'or reh i rujii': Chak'ux pee reje junch'uy-oq aakaxlanwi'k reh chi wilik awansil noq nee tiooj, inki. 6Eh jinaj xooj kitzunaa' wii' kiib' ruuk' i rumoso xkian kiwa' kihaa'. Eh re' i rajaaw ixoq je' wili i xuq'or: Neerub'an chi nee chik ti kahnik jino'q aq'ab' ayu' reh chi neensuuqb'ik ak'ux inki. 7Re' i winaq aj Levíta xwuktik wo' naq chik chi junwaar reh chi naa naq rojiik, xa re' la' re' i rajaaw i rukab' rixoqil k'ih pech xuq'or reh chi naa rukahniik. 8Eh paroo' q'iij chik xwuktik wo' chik i winaq reh naq chi narojiik, eh re' i rajaaw i rukab' rixoqil xuq'or wo' chik reh chi chuk'ux pee reje k'isinoq rukaxlanwi'k noq nenooj. Re' winaq kikab'cheel xi okik chi wi'k korehtaal chik xponik kab'lajora i q'iij. Eh xkian wo' kiwa' kihaa' kikab'cheel ruuk' i rumoso. 9Eh noq k'ahchi' chik ruqajiik i q'iij xuyejaa' wo' naq chik riib' chi ojik i winaq ruch'ihil i rukab' rixoqil ruch'ihil i rumoso. Eh noq xrilow i rajaaw i rukab' rixoqil, je' wili i xuq'or: Yu'naak k'ahchi' chikrokiiki q'iij ti woroq taq ayu' reh chi nee taq inawik'saj chi suq ak'ux aq'ab' wili ko'qal wahq'eq taq nee tiooj, inki. 10Xa re' la' re' winaq re' re', re' aj Levíta ma' xraaj ta chik kahnik ar chupaam aq'ab' re' re', xooj reje ruch'ihil i rukab' rixoqil, ruch'ihil i rumoso, ruch'ihil taqe i kiib' chi rub'uuruux wilik kihqb'aal chikiij. Eh noq achk'isiin ma' kiponik ruuk' i tinamit Jebús, Jerusaleem wo' inkiq'or reh. 11Je' wili xq'orarik reh i aj Levíta ruum i rumoso: ¿Chib'ih naq i neerub'an chi neenooj qik'saj aq'ab' chupaam i tinamit re' re' i wilkeeb' wii' i aj jebuseo? inki. 12Eh re' i aj Levíta je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hoj ma' nee ta rub'an chi nee qohooj chupaam i tinamit ma' re' ta ruuk' i hoj, hoj aj Israel, taq reje korehtaal qohponik Gabaa. 13Taq reje chupaam taqe i ye'aab' re' re' reh chi ar nee qoh wirik ponoq Gabaa, oon ar Ramá, inki. 14Je' re' noq xiooj chikiwach ruuk' i kib'eeh. Eh noq xokik i q'iij manlik xi ponik Gabaa, re' ye'aab' wilik paruyuq'ul i kiye'aab' i riih rumaam i Benjamín. 15Eh xkikanaa' kahnoq i nim b'eeh xi okik i koq Gabaa ar xiooj woroq chupaam aq'ab' re' re'. Noq xi ponik chupaam i tinamit xooj kitzunaa' kiib' pank'ayb'al ruum ma' jino'q naq inye'wik kipatal. 16Eh noq okik chik i rub'an aq'ab' jinaj i mama' winaq chalik i rub'an chi kamanik parab'iix xikik chikiwach. Re' mama' winaq re' re' ar Gabaa patim, xa re' la' chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín elenaq chaloq. Eh re' taqe i patim Gabaa re' ruuk' taqe i riih rumaam i Benjamín. 17Eh noq re' mama' winaq re' re' xrilow chi re' taqe aj b'iyajo re' re' rilow chi wilik pank'ayb'al je' wili i xuq'or reh i aj Levíta: ¿Aha' ti chalik, aha' tiooj? inki reh. 18Re' i aj Levíta je' wili i xuq'or: Re' hoj xa ik'ik qeh, ar qoh chalik pan tinamit Belén wilik ar Judá. Ojik inqa'an panqapaat wilik chaloq konajt ayu' ar chinaah i yuuq' wilkeeb' cho wii' i riih rumaam i Efraín. Ar xoj ponik chaloq Belén yu'naak sutinik chik inqa'an panqapaat, xa re' la' ayu' ma' awach ta inye'wik qapatal chupaam aq'ab' wili, inki. 19Re' hin wilik nukaxlanwi'k, wilik nuhaa' wihqaam, reh chi neenuk'ux ruuk' i wixoqil, eh ruuk' i numoso. Eh wilik wo' kik'iim i nub'uurux, wilik chu'nchel chib'ih i ajwaal wach chi qeh, inki. 20Eh re' mama' winaq je' wili xuq'or reh: Re' hin suq nuk'ux chi nee taq tiooj woroq panupaat, ma' nee ta nukanaa' chi nee taq inawik'saj aq'ab' ayu' pank'ayb'al, eh nee taq i nuyeew aweh chu'nchel i ajwaal taq wach cha weh, inki. 21Eh re' mama' winaq xuk'am taqe reje parupaat xutz'aj i kooq xuyeew kiwa' kihaa', xuyeew wo' ruch'ahn i rub'uuruux. 22Eh noq suq naq chik i kik'ux wilik taqe i winaq wilkeeb' chupaam i tinamit re' re' q'e' yiib' wach i kina'ojb'al xiooj k'oloq. Eh xkikotej riij i paat xtohq'ik kipaxem i koq i puerta je' wili i xkiq'or reh i mama' winaq ehchan reh i paat: Chawesaj cho qeh i winaq xak'ul panapaat inqaaj chi nee qoh yohkik ruuk' junk'aam-oq, inki taqe. 23Re' mama' winaq ehchan paat xelik cho chi kiq'orob'jiik je' wili i xuq'or keh: Hat taq was nuchaaq' cha kuy maa a'n taq i mahk re' re'. Re' winaq wili xa wulaa' tii maa a'n taq reh i yiib' wach na'ojb'al re' re', inki. 24Re' reh wilik jinaj rixoqil ruch'ihil wixq'uun wo' hoq, eh jinaj wo' chik wixq'uun ma' q'orimaj ta ruum winaq. Re' taqe re' neenwesaj taq cha weh nee taq tiyokik kuuk' nee taq i na a'n kuuk' chib'ih jariik taq inawaaj. Xa re' la' maa a'n taq ruuk' i winaq wili taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re', inki. 25Eh re' taqe i winaq re' re' ma' kinimaj taj i xq'orarik keh ruum i mama' winaq. Je' re' noq re' i aj Levíta xresaj cho rij paat i rukab' rixoqil. Re' taqe i winaq re' re' xkichop ixoq jinaj aq'ab' xkixoqb'eej kore' chik koq'taaj chaloq noq xchalik rusaq'iik. 26Eh noq xchalik rusaq'iik re' ixoq chalik wo' chik ruuk' i rupaat i mama' winaq wilik wii' i rub'ahiil xk'ulik q'ehb'oq wach puerta ar xkahnik korehtaal xsaq'ik chi korik. 27Noq xwuktik chaloq i aj Levíta re' i ruwinaqiil xuteh i puerta noq ojik chik i rub'an i xrilow iruxoqil ar kutlik i koq wach puerta k'ahchi' naq runik'eem rutehariik i puerta. 28Eh re' i winaq je' wili i xuq'or reh i rixoqil: Wukteen taq reje, inki. Eh re' ixoq ma' xchaq'wik taj ruum kamnaq chik, eh xuyeew reje i ruti'jolal i rixoqil chi riij i rub'uuruux, eh xooj reje parupaat. 29Noq xponik parupaat xuchop chaloq jinaj i q'aslaj ch'ihch' ruuk' i re' xuyok'ib'eej i ruti'jolal i rukamnaaq kab'laj xresaj. Eh xutaq'aaj reje ju'jun sahl i rutib'kaal i rixoqil chupaam i kitinamiit i ju'jun ch'uq chi aj Israel. 30Eh chu'nchel i xi ilwik reh i re', je' wili inkiq'or: Xti korik noq ma' jank'al tamb'aan, ma' jank'al ta nqilow je' rukab' i wili i qelik cho Egipto. ¿Chib'ih i k'ahchi' ruk'ulariik? Re' wili ajwaal wach chi naa qakapaam riij chib'ih i naaqa'nam chi riij i wili, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\