JUECES 18

1Chupaam taqe i q'iij re' re' komajaa' naq inokik i reey chi taaq'anik chikinaah i aj Israel. Eh re' taqe i riih rumaam Dan i komajaa' wo' naq i kireq kiye'aab' ruum aj re' kok'ahchi' kisik'im kiye'aab' aha' naakipatiniik. 2Ruum aj re', re' taqe i riih rumaam i Dan xkitaq'aaj reje i ho'oob' chi winaq kow kiib' wilkeeb' ar, Zora, eh Estaol reh chi xiooj chi rutahariik i ye'aab', je' wili xkiq'or reje keh: Hiy taq chatah i ye'aab' inki. Re' taqe i ho'oob' chi winaq wili xiooj k'oloq chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín xi ponik parupaat i Micaía ar xkik'saj i jinaj aq'ab'. 3Noq wilkeeb' ma' naj ta ruuk' i rupaat i Micaía xkib'iraj i ruq'oral jinaj i k'ijool aj Levíta, eh xkijil i koq kiib' ruuk' xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿awach xk'amwik cha weh ayu'? ¿Chib'ih reet noq wilkaat chupaam i ye'aab' wili? ¿Chib'ih inasik' cha yu'? inki taqe reh. 4Eh re' k'ijool aj Levíta je' wili i chaq'wik xub'an: Re' Micaía je' wili i xuyejaa' wach wuuk', re' reh xirukanaa' ayu' parupaat, eh xirupab'aa' chi hin k'amal kib'eeh aj tiij, inki. 5Eh re' taqe i aj tahool re' re', je' wili xkiq'or: Re' hat cha pahqaaj reh i QaJaaw Dios mi nee qoh elik korik ruuk' i qab'iyajo wili, inki taqe. 6Re' k'amal kib'eeh aj tiij aj Levíta je' wili xuq'or keh: Hiy taq chi suq ak'ux. Eh re' i QaJaaw Dios neentoob'inik taq aweh panab'eeh, inki. 7Chi riij i re' xiooj wo' taqe i ho'oob' chi winaq chupaam i tinamit Lais. Eh noq xi ponik ar xkilow chi re' taqe i patim ar pansuqkiil k'uxliis k'acharik inki a'n je' rukab' i okrinaq taqe wii' i aj Sindón, pansuqkiil wilkeeb' ma' awach ta intaaq'anik keh, ma' awach ta injot'wik keh, eh wilik chu'nchel i ajwaal wach chi keh. Eh najt kixilak i aj Sidón, ma' inki a'n taj jinaj wach kik'ux kuuk' i tokoom tinamit. 8Eh re' taqe i ho'oob' chi winaq kojol rehtaal i ye'aab' xi sutinik wo' chik reje Zora, eh Estaol. Re' i wilkeeb' wii' taqe i kuch'ihil, eh xpahqaljik keh chi je' wili: ¿Chib'ih taq i xponik awilow? ki uchjik. Eh re' keh je' wili i xkiq'or: 9Re' hoj xqab'ehuj cho paam chu'nchel i ye'aab' re' re', eh q'e' holohik i ye'aab' xponik qilow wach ar Lais, je' re' noq taq taq, reh chi nee qohooj chi q'aq'inik kuuk' reh chi nenooj qachop naah i ye'aab' re' re'. Eh wila' ma' xooj ooj ma' nee ta qehchaaj. 10Eh noq nee qoh ponik ar neenqareq taqe i kiristianu' suq wilkeeb' wilik chu'nchel i ajwaal wach chi keh. Eh ma' k'isa ye'aab' i kuuk', re' QaJaaw Dios neentoob'inik qeh chi neen kiyeew qa ye'aab', inki taqe. 11Eh waqiib' siento chi winaq re' ruuk' taqe i riih rumaam i Dan xkik'am reje kitz'a'amb'aal xi elik reje Zora, eh Estaol. 12Eh xiooj ar Judá ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Quiriat-jearim wilik reje chi korkiil i rookb'aal q'iij. Re' i ye'aab' re' re' kiye'aab' i riih rumaam, je' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 13Chi riij i re' xiooj chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín, eh xi ponik parupaat i Micaía. 14Eh re' taqe i ho'oob' chi winaq xiooj chi kojariik rehtalil nik' wach noq wilik i ye'aab' i Lais je' wili xkiq'or reh i kuch'ihil: ¿Mi nawaaj taq anab'eem chi chupaam i paat wili, wilik jinaj i jalwaach? Eh wilkeeb' wo' taqe i xatz'aqoj tiyoox. Eh jinaj i tz'aqoj tiyoox re' ruuk' i chee', kojooj i koq i plata chuwach. ¿Chib'ih taq inakapaaj chi riij? inki taqe. 15Re' taqe i ho'oob' chi winaq xikojwik rehtaal i ye'aab' xkikanaa' kuch'ihil xiooj parupaat i Levíta, ar wo' hoq parupaat i Micaía, eh xkiyeew rusuqkiil ruk'ux. 16Eh re' taqe i waqiib' siento chi soldado wilik i kitz'a'mb'aal reh i q'aq'inik kow kiib' re' taqe ruuk' i riih rumaam i Dan xiooj kiyeew kiib' chi chii' i puerta. 17Eh re' taqe i ho'oob' chi winaq xikojwik rehtaal i ye'aab' peet xi okik i koq parupaat i Micaía xkik'am i jalwaach xkik'am wo' hoq i tiyoox chee' korjinaq wii' je' wo' hoq i tiyoox plata korjinaq wii', xkuxik kik'amam chu'nchel i xatz'aqoj tiyoox. Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij pa'lik i koq chi' puerta ruch'ihil taqe i waqiib' siento chi soldado 18Noq xrilow i k'amal kib'eeh aj tiij chi xi okik i koq i ho'oob' chi winaq parupaat i Micaía noq xkik'am i jalwaach ruch'ihil chu'nchel i tiyoox re' re', je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih taq i k'ahchi' kaat? inki. 19Re' keh je' wili i xkiq'or: Matchoqik cho quuk', taq chiqiij inqaaj chi neetikahnik chi hat k'amal b'eeh aj tiij chi qaxilak. Eh neetikahnik chi hat jilow qajaaw. ¿Mi ma' nakoj rehtaal re' chi q'e' chihooj cha weh chi neetikahnik chi hat k'amal b'eeh aj tiij i junch'uq chi aj Israel chuwach chi xa parupaat i jinaj chi winaq wilkaat chi k'amal rub'eeh aj tiij? inki taqe reh. 20Eh re' i xkiq'or taqe re' xponik chuwach i k'amal b'eeh aj tiij xuk'am reje i jalwaach, ruch'ihil i tiyoox chee', je' wo' hoq plata korjinaq wii'. Eh xooj chikiij taqe i riih rumaam i Dan. 21Je' re' noq xkiyeew chi peet b'eeh i ha'la'k'un ruch'ihil taqe i kichikoop je' wo' chu'nchel i chib'ih keh noq xiooj. 22Re' taqe i riih rumaam i Dan noq najt chik xkib'ehuj reje, re' i Micaía xkimol kiib' ruch'ihil taqe i ruka'jaah xiooj chi kisik'ariik taqe i re'. 23Eh noq xkireq reje xkik'er reje kichii' chi kiq'orob'jiik. Noq xkib'iraj riih rumaam i Dan chi je' re' xkisutej chee kiwach, eh xkipahqaaj reh i Micaía chi je' wili: ¿Chib'ih jariik taq inak'ul? ¿Chib'ih reet noq inak'er taq aachii' chi qaq'orob'jiik? inki taqe. 24Re' Micaía je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xak'am taq chaloq i nutiyoox xnuyejaa', eh xak'am wo' taq cho chawiij i k'amal b'eeh aj tiij kamanik naq i rub'an wuuk' xi nakanaa' taq chaloq chi ma' xta wilik weh. ¿Chib'ih reet noq inaq'or taq weh chib'ih i xnuk'ul? inki. 25Eh re' taqe i riih rumaam i Dan je' wili i xkiq'or: Cha a'n otob'il ma' josaj aq'oral chi qanaah ruum wilik taqe i winaq q'e' taqe josq' chi qaxilak mankitik'aa' peleto mat kikansaj i hat, eh mankikansaj taqe i awach aweh panapaat, inki taqe. 26Eh noq xrilow i Micaía chi xiik' naah kik'ihaal xyo'jik xsutinik cho parupaat. Re' taqe i riih rumaam i Dan xiooj chikiwach ruuk' i kib'eeh. 27Eh kik'amam reje taqe i chib'ih reh i Micaía ruch'ihil i k'amal b'eeh aj tiij inkamanik naq ruuk'. Noq xi ponik chupaam i tinamit Lais xi okik i koq ar. Re' taqe i tinamit re' re' pansuqkiil k'uxliis k'acharik inki a'n xkuxik kikansam taqe i patineel wilkeeb' ar. Eh xkik'atib'eej i tinamit re' re'. 28Ma' awach ta xko'linik keh i tinamit Lais ruum najt wilik ruuk' i tinamit Sidón, eh ma' awach ta aj uuk' inkik'am kiib' panotob'il. Re' tinamit Lais ar wilik wataq k'ixkaab' chu'nchel i tinamit Bet-rehob. Eh re' taqe i riih rumaam i Dan xkiyejaa' wo' chik ruka'peech, ar xi okik chi patinik. 29Re' tinamit Lais xkijal i rub'ihnaal Dan chik i rub'ihnaal xkikoj, re' re' i rub'ihnaal xkikoj ruum Dan rub'ihnaal i xikin kimaam, re' i rak'uun chee Jacob. 30Re' taqe i riih rumaam i Dan xkiyeew ar i tiyoox reh chi xkiloq'ej. Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij chi kixilak, re' i Jonatán rak'uun i Gersón riih Moisés. Eh re' taqe i riih rumaam i Jonatán xi wihik chi k'amal kib'eeh aj tiij chi kixilak i riih rumaam i Dan korehtaal chik xi k'amarik reje pan tokoom tinamit. 31Eh re' taqe i tiyoox xuyejaa' i Micaía ar xkahnik pan kixilak taqe i riih rumaam i Dan, Nik' najtiil xwihik i rupaat i QaJaaw Dios ar Silo.


Copyright
Learn More

will be added

X\