JUECES 16

1Pan jinaj q'iij re' Sansón xooj pan tinamit Gaza, ar xuk'ax wach jinaj i k'oyoom laj ixoq xwirik ruuk'. 2Eh noq xkib'iraj taqe i aj Gaza chi wilik chupaam i tinamit re' re' i Sansón xtohq'ik kicha'jeem i tinamit ki-ik'ik q'iij chi rucha'jaljiik taqe i ookb'al. Eh chupaam i raq'ab'iil re' re' xi kahnik chi hi'lik xkikapaaj i keh chi koparusaq'iik naa kikansam. 3Xa re' la' re' Sansón xa juntoq wo' aq'ab' xwirik, xwuktik reje xik'ik ponoq rub'oq i ru puertahiil i tinamit ruch'ihil taqe i rooq ch'ilik wii' ruch'ihil taqe i ch'ihch' tz'aplik wii' riij, chu'nchel i re' xuyeew reje nah tileb'. Eh ar xuk'am reje chinaah i yuuq' wilik chi k'ulwaach i tinamit Hebrón. 4Eh chi riij i re', re' Sansón xuk'ax wach jinaj ixoq Dalila rub'ihnaal, ar patim wach k'ixkaab' Sorec. 5Re' i k'amal kib'eeh i aj filisteo xiooj ruuk' i Dalila je' wili i xkiq'or reh: Chajot' i Sansón cha pahqaaj reh aha' inchalik i ransil xti yohb'aal wach, eh nik' naq wach noq neenqaq'at wach i ransil, reh naq chi neenqab'ak wach. Eh wila' xaq'or qeh neenqayeew aweh chi qaju'junaal i jinaj miil ruuk' jinaj siento chi tumiin re' ruuk' i plata. 6Eh re' Dalila xupahqaaj wo' reh i Sansón chi je' wili: Re' hin inwaaj chi neenaq'or weh aha' inchalik awansil xti yohb'aal wach. ¿Nik' naq wach noq nee nelik awansil reh naq chi neenkib'ak' awach, reh chi ma' nee ta chik i na woq'taaj awiib'? inki. 7Re' Sansón je' wili i xuq'or: Neeta inkib'ak' nuwach ruuk' i wuquub' chi k'ahaam komajaa' inchiqik re' ruuk' i ruk'ahamil flecha re' hin nee naq kinkahnik chi ma' xta chik wansil, xa je' naq chik nukab' taqe chu'nchel i winaq, inki. 8Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj filisteo xkik'am reje reh i Dalila i wuquub' chi k'ahaam komajaa' inchiqik re' ruuk' i ruk'ahamil i flecha. Re' Dalila ruuk' taqe i k'ahaam re' re' xub'ak' wach i Sansón. 9Re' Dalila wilik taqe i winaq rukeb'aam parupaat kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Sansón xi k'uloq i aj filisteo cha naah, inki. Eh re' i Sansón xik'upib'eej taqe i k'ahaam xb'ak'arik wii' wach, je' ink'uparik ma' kow ta laj nooq' xub'an, xama' xkan ta wo' chi riij aha' inchalik i ransil. 10Re' Dalila je' wili i xuq'or reh i Sansón: Re' hat k'ahchi' kiin ajot'om, xachuk weh i q'orik, yu'naak cha kuy cha q'or weh nik' wach noq neenb'aan rub'ak'ariik awach, inki. 11Re' Sansón je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Wila' xinkib'ak' ruuk' ak'laj laso ko ma' jaa' inkojarik, re' hin nee kinkahnik chi ma' xta chik wansil xa je' chik nukab' chu'nchel i winaq, inki. 12Eh re' i Dalila xuk'am chaloq taqe i ak' laso xub'ak' wach i Sansón paruwiriik wilik naq chik taqe i aj filisteo rukeb'aam parupaat, eh kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Sansón xi k'uloq i aj filisteo cha naah, inki. Eh re' Sansón xuk'upib'eej i ak' laso, xa je' ink'uparik ma' kow ta laj nooq' xub'an. 13Re' Dalila je' wili i xuq'or reh i Sansón: Re' hat xa nujot'ariik i naa a'n, xakok'ahchi' achukum weh i q'orik cha q'or weh chib'ih i naa rub'aan chi neenb'ak'arik awach, inki. Re' Sansón je' wili xuq'or: Wila' xa kem i wuquub'-oq b'ohr i rismaal nunaah, ruuk' jino'q i itz'ihy, eh neenach'apaa' panak'al ruuk' i ruchee'el, nee kinkahnik chi ma' xta chik wansil, xa je' chik nukab' chu'nchel i winaq, inki. Eh noq xwirik i Sansón xub'an wo' hoq i Dalila i xq'orarik reh. 14Eh xuch'apaa' wo' chi korik panak'al i ruche'el, eh kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Xi k'uloq i aj filisteo cha naah, inki. Eh re' Sansón xub'oq johtoq i chee' ruch'ihil kemooj itz'ihy. 15Eh re' i Dalila je' wili i xuq'or reh i Sansón: Xti hat chuk'ul q'orik, ¿Nik' wach noq inaq'or weh chi kinawaaj? Eh yu'naak oxpech chik xinajot' xakomajaa' ta wo' inaq'or weh aha' inchalik awansil, inki. 16Eh ruum chi re' i Dalila xa kok' xilak chik i rupahqaaj, re' Sansón xq'uhtik chik chi rib'irjiik xaraaj naq chik kimik. 17Eh xuq'or wo' reh i Dalila aha' inchalik i ransil, je' wili i xuq'or: Re' hin ma' jank'al ta inyok'arik i rismaal nunaah ruum xa hin wo' q'asamaj ree Dios, noq komajaa' kin-aasjik, eh hin Nazareo. Neeta inyok'arik i rismaal nunaah nee naq kin kahnik chi ma' xta chik wansil xa je' naq chik nukab' chu'nchel i winaq. 18Eh noq re' Dalila xukoj rehtaal chi xq'orarik reh i korik ruum i Sansón aha' inchalik i ransil xutaq'aaj kik'amariik taqe i k'amal kib'eeh i aj filisteo, je' wili i xuq'or reje keh: Tichaloq taq ruum re' Sansón xuq'or chik weh aha' inchalik i ransil, inki. Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj filisteo xi chalik ruuk' Dalila xkik'am chee tumiin i xkiq'or b'ih reh. 19Eh re' i Dalila xuq'or reh i Sansón chi xwirik, eh warutuuq xuyeew i naah, eh xuq'or reh i jinaj chi naa ruyok'om i wuquub' b'ohr chi rismaal naah, ruuk' i re' xkahnik chi ma' xta chik k'isinoq ransil, eh xrilow chi je' re' i Dalila xtohq'ik i koq rub'ajam. 20Eh kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Sansón, xi k'uloq i aj filisteo cha naah, inki. Re' Sansón xwuktik paruwiriik xukapaaj naq i reh chi naa ruko'leem riib' je' rukab' noq xuko'leej riib' pampeet, ma' xukoj ta rehtaal chi xkanab'jik chik ruum i QaJaaw Dios. 21Xkilow chi je' re' i aj filisteo xkichop i Sansón xkesaj iloq kab'chel inaq'wach. Eh xkik'am reje pan tinamit Gaza ar xkib'ak' wach chi karena re' ruuk' i q'an ch'ihch', eh xkikoj chi kamanik ruuk' i nimlaj keeb'al wilik pantz'ilom. 22Eh re' i rismaal i naah xtohq'ik wo' chik cho ruk'ihiik ruka'peech. 23Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj filisteo xkimol kiib' chi ninq'ijinik ruum xkian reh i Sansón, xkiyeew i kimayiij chuwach i kitiyoox Dagón rub'ihnaal je' wili i xkiq'or pan kitz'uuy: Re' qadios xuq'asaj panqaq'ab' i Sansón i nixowanik qawach, inki taqe. 24Eh noq xkilow i kitinamiit chi je' re' xkiloq'ej i ki dios je' wili i xkiq'or pankitz'uuy: Re' qadios xq'asanik reh panqaq'ab' i Sansón i nixowanik qawach, re' insachwik naq kiwach i qatik pan qaye'aab'. Eh ma' k'isiin naq i qatinamiit k'ahchi' rukansam, inki taqe. 25Re' i tinamit ma' k'isiin ta suq kiil kik'ux, je' wili xkiq'or: Chawesaj taq cho qeh i Sansón reh chi nee ruyeew qase'eel, inki taqe. Eh x-ehtesjik wo' cho keh pantz'ilom i Sansón reh chi xye'arik kise'eel. Eh ar xooj kipab'aa' panyejaal kiib' chi rooq i paat. 26Re' Sansón je' wili i xuq'or reh i k'ijool inchopwik reje chi q'ab': Kinayeew panyejaal i kiib' chi tz'aq, re' taqe i rooq i paat reh chi k'ul nee nuchop wiib' chuwach, inki. 27Eh chupaam i jumehq' re' re' chu'nchel i k'amal kib'eeh aj filisteo wilkeeb' chupaam i paat nujinaq chi tinamit chi winaq chi ixoq. Eh je' naa ixib' miil taqe i wilkeeb' paruka'ch'iht i paat, eh k'ahchi' cho kilom nik' wach noq k'ahchi' ruye'ariik kise'eel ruum i Sansón. 28Eh re' i Sansón xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios, re' hin i nupahqaaj otob'il aweh chi kinatoob'eej chik junriim-oq ach-oq re' i yu'naak chayeew cho wansil reh chi nee nuq'aj wach keh i aj filisteo i rehtesjiik kab'chel i naq'nuwach xkian, inki. 29Chi riij i re' ju'jun i q'ab' ruye'em reje chikiwach i tz'aq rooq i paat re' xti ch'iklik wii'. Eh ar xuchop i koq riib' chikiwach. 30Eh kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: Junkimiik-oq taqe wuuk' i aj filisteo, inki. Eh xesaj chu'nchel i ransil k'ul xumihnaaj reje i tz'aq rooq i paat, eh xanoq wo' xtub'lujik wach ak'al chikinaah i k'amal kib'eeh i aj filisteo je' wo' chikinaah chu'nchel i wilkeeb' ar. Eh chupaam i q'iij re' re', re' Sansón xiik' naah k'ihaal i xukansaj ma' xata je' kihaal i xukansaj chupaam i ruk'achariik. 31Eh re' taqe i ras i ruchaaq' i chu'nchel i awach reh i Sansón xk'ulik kimol i ruti'jolal ar xkimuq'aa' chupaam i muq'umb'al muhqinaq wii' i Manoa re' rajaaw. Re' i muq'umb'al re' re' ar wilik panyejaal i kiib' chi tinamit Zora i Estaol. Re' Sansón juninaq haab' xwihik chi taaq'anik chikinaah i aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\