JUECES 14

1Re' Sansón pan xqajik qohoq pan tinamit Timnat, ar xrilow wach jinaj i k'isa q'ahxoq re' ruuk' taqe i aj filisteo. 2Eh noq xsutinik reje parupaat xtohq'ik ruk'utjaam keh i rutuut rajaaw, je' wili i xuq'or: Chakuy i nupahqaaj taq otob'il aweh chi chayejaa' taq chu'nchel reh chi nee nub'an kaxáro ruuk' jinaj ixoq xwilow cho wach pan tinamit Timnat. 3Re' i rutuut rajaaw je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq naa rojiik asik'im awehk'een chi kixilak i aj filisteo ma' kinimanik ta reeh i Dios? ¿Mi ma' chih chik jino'q ixoq chi kixilak re' taqe i ma' tokoom ta quuk' oon chi kixilak taqe i aj Israel? inki taqe. Eh re' Sansón je' wili xuq'or: Re' i xq'un xnuk'ax wach i hin inwaaj chi nee taq inapahqaaj weh chi wehk'een, inki. 4Eh re' taqe i rutuut rajaaw i Sansón ma' keht'al ta naq chi re' i QaJaaw Dios xyej-anik cho wach i re'. Ruuk' i re' k'ahchi' naq rusik'im chi riij nik' wach noq naa kianam reh i aj filisteo ruum chupaam taqe q'iij re' re', re' naq i aj filisteo kow kitaaq'anik chikinaah i aj Israel. 5Eh re' Sansón ruch'ihil i rutuut rajaaw xiqajik qohoq pan tinamit Timnat. Eh noq xi ponik aha' tikooj wii' i uuva, re' Sansón xrilow chi xchalik chinaah jinaj i k'ijool kaq b'ahlam yohb'aal wach i rujosq'iil xak'erik chik chii'. 6Eh re' Sansón re' i Ruxlab'al i QaJaaw Dios xye'wik rukowiil, xa ruuk' q'ab' xuxereb'eej i kaq b'ahlam, xa je' inxerarik k'isa kaprax xub'an. Xa re' la' ma' xuk'utjaaj ta keh i rutuut rajaaw chib'ih i xub'an. 7Chi riij i re' xooj k'oloq chi ruq'orob'jiik i xq'un q'e' xuk'ax wach. 8Eh kiib' ixib' q'iij-oq chik chi riij i re' xik'ik wo' chik ar noq xooj rub'an kaxáro ruuk' i xq'un. Eh xujil i koq riib' chii' b'eeh ar xrilow wach i kamnaq laj kaq b'ahlam. Wilik i winaq kaab' kimolom kiib' pareq'saa' wilik ar i junsahl i wilik wii' riis. 9Re' Sansón xresaj cho ruuk' q'ab' i wilik wii' i riis kaab' reh xresaj i riis xuk'ux reje wach b'eeh. Eh noq xponik taqe rureq i rutuut rajaaw xuyeew kiriis kaab', re' keh xkik'ux wo' hoq xa re' la' ma' xuq'or ta keh chi pareq'saa' i kamnaq kaq b'ahlam xresaj chaloq. 10Re' i rajaaw i Sansón xooj rilow i ril-iib'. Re' Sansón xub'an jinaj i ninq'iij je' rukab' i okrinaq taqe chub'aan i k'ijolaq. 11Re' taqe i aj filisteo noq xkilow i ninq'iij xkitaq'aaj taqe i lajeeb' ru ka'winaq chi k'ijool reh chi naa ruwihiik ruuk' i Sansón pan ninq'iij. 12Re' Sansón je' wili i xuq'or keh i k'ijool re' re': Re' hin wilik i naa nuq'orom taq aweh k'axik chi reqarik chi riij, wila' xaq'or taq weh chib'ih iraaj ruq'orom chuwach i wuquub' q'iij noq k'ahchi' i ninq'ijinik re' hin neenuyeew ju'jun-oq taq aso' re' ruuk' i holohaq itz'ihy lino. Eh nee wo' nuyeew ju'jun-oq taq aso' re' ruuk' i reh i ninq'ijinik. 13Eh wila' ma' xaq'or taq weh chib'ih iraaj ruq'orom re' taq i hat neetiq'asanik weh cha ju'junaal i holohaq laj so' re' ruuk' i lino, nee wo' taq inaq'asaj weh ju'jun taq aso' i hat reh ninq'ijinik, inki. Re' taqe i lajeeb' ruk'a' winaq chi k'ijool je' wili xkiq'or: Chaq'or qeh i q'orik inaq'or inqaaj q'ib'iram, inki taqe. 14Re' Sansón re' taqe q'orik wili xuq'or keh: Ruuk' inwi'k xelik chaloq i wi'k, eh ruuk' i q'e' kow riib' xelik chaloq i ki', inki. Eh re' taqe i k'ijool noq xik'ik ixib' q'iij xama' xkiq'or ta wo' reh chib'ih iraaj ruq'orom taqe i re'. 15Eh parukaaj q'iij je' wili i xkiq'or reh i rehk'een i Sansón: Chapahqaaj reh i ab'ahiil chib'ih iraaj ruq'orom i q'orik xuq'or qeh nee wo' chik inaq'or qeh i hoj. Eh wila' ma' xapahqaaj reh naa kaat qak'atam i hat, je' wo' chu'nchel i rak'uun rixq'uun awajaaw. Re' taq i hat xoj ayuq'eej taq awuuk' xa reh chi naa taq aq'uchum i chib'ih qeh. 16Re' i xq'un xooj ruuk' i Sansón xasuq chik inoq'ik je' wili i xuq'or reh: Re' hat ma' kinawaaj taj i nawixow nuwach ruum ma' naq'or ta weh chib'ih iraaj ruq'orom i q'orik xaq'or keh i k'ijool re' ruuk' taqe nutinamiit, inki. Eh re' Sansón je' wili xuq'or: Ni xata keh nutuut wajaaw nuq'orom chib'ih iraaj ruq'orom, ra'j naa chik aweh re' hat neenuq'or, inki. 17Eh re' i xq'un xasuq chik inoq'ik chuwach i rub'ahiil chuwach i wuquub' q'iij noq k'ahchi' i ninq'ijinik. Eh re' Sansón xuq'or wo' reh i rehk'een chib'ih iraaj ruq'orom taqe i q'orik xuq'or. Xchalik i rehk'een xuq'or wo' keh i k'ijool re' ruuk' taqe rutinamiit chib'ih iraaj ruq'orom i q'orik xuq'or. 18Eh paruwuuq q'iij noq komajaa' inokik i q'iij re' taqe i k'ijool aj filisteo je' wili i xkiq'or reh i Sansón: ¿Mi wilik chik jino'q i xiik' naah ki'iil chuwach i riis kaab'? ¿Mi wilik chik jino'q i q'e' kow riib' chuwach i kaq b'ahlam? inki taqe. Re' Sansón je' wili xuq'or keh: Wi ta ma' xapahqaaj taq reh chiq'uun i wehk'een ma' xareq ta naq taq chi riij chib'ih iraaj ruq'orom taqe i q'orik re' re', inki. 19Eh re' i Sansón xye'arik rukowiil ruum i Santolaj Ruxlab'al i QaJaaw Dios xooj chupaam i tinamit Ascalón ar xukansaj taqe i lajeeb' ru ka'winaq chi winaq. Eh xuq'uch keh i kiholohaq so' kikojom chikiij. Re' taqe itz'ihy re' re' xuyeew keh i xiq'orik reh chib'ih iraaj ruq'orom i q'orik, chi riij i re' yohb'aal wach i rujosq'iil i Sansón noq xsutinik reje parupaat i rajaaw. 20Eh re' i rehk'een i Sansón xq'ahteesjik reh jinaj i xti naah ramigo i Sansón.


Copyright
Learn More

will be added

X\