JUECES 11

1Re' Jefté aj Galaad jinaj winaq kow riib' chi q'aq'inik, rak'uun jinaj i k'oyoom laj ixoq, eh re' rajaaw Galaad rub'ihnaal. 2Eh re' Galaad k'ih wo' taqe i rak'uun xwihik ruuk' i xti rehk'een. Eh noq xik'ihik i rak'uun re' re', xkesaj reje pampaat i Jefté xkiq'or reh chi ma' naa ta kunem taqe i chib'ih reh i kajaaw ruum tokoom i rutuut. 3Xrilow chi je' re' i Jefté xelik reje kuuk' i ras i ruchaaq'. Ar xooj chupaam i ruyuq'ul i Tob, ar xumol kiwach i juntuhb' chi aj kaansoom, i kiooj chi riij chi rub'anariik i yiib' wach na'ojb'al. 4Eh koq'uun chik re' taqe i aj Amón xiooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Israel. 5Eh noq q'aq'inik chik inki a'n i aj Amón kuuk' i aj Israel, re' taqe i k'amal kib'eeh aj Galaad xkitaq'aaj ruk'amariik i Jefté chupaam i ruyuq'ul i Tob. 6Eh je' wili i xkiq'or ponoq reh: Tichaloq quuk' inqaaj chi re' hat nee ti k'amwik qab'eeh chi q'aq'inik kuuk' i aj Amón, inki taqe. 7Re' Jefté je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh i aj Galaad: ¿Mi ma' ink'ulik taq panak'ux re' noq xawixowaaj ta cho nuwach? ¿Eh xinawesaj taq cho parupaat i wajaaw? ¿Chib'ih chik reet noq kink'ulik taq asik' yu'naak noq ti' taq chik wilkaat? inki. 8Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Galaad je' wili i xkiq'or reh i Jefté: Ruum la' chi ti' wilkooj xat chalik qasik' reh chi nee nak'am qab'eeh chi q'aq'inik kuuk' taqe i aj Amón. Eh re' chik i hat nee tii k'amwik qab'eeh chi qunchelaal i hoj i wilkooj Galaad, inki taqe. 9Re' Jefté je' wili i kichaq'weesjiik xub'an: Wila' re' taq i hat inawaaj chi naa nusutiniik reje chi q'aq'inik kuuk' i aj Amón, eh wila' re' Dios xirutoob'eej chi neenub'an keh, re' taq chik i hin nanukahniik chi k'amal ab'eeh, inki. 10Re' taqe k'amal kib'eeh i aj Galaad je' wili i xkiq'or reh i Jepfte: Re' i QaJaaw Dios ineht'alinik reh chi neen qa'an awuuk' i xaq'or, inki taqe reh. 11Eh re' Jefté xooj wo' chikiij i k'amal kib'eeh i aj Galaad, eh re' wo' taqe i tinamit xpaab'anik reh chi xkahnik chi taaq'anik chikinaah, eh chi k'amal kib'eeh soldado. Re' Jefté xuq'or wo' chik taqe i q'orik wili chuwach i QaJaaw Dios ar Mizpa. 12Eh re' Jefté xutaq'aaj taqe reje i taqareel ruuk' i kireey i aj Amón chi q'orariik reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq inawixowaaj qawach? ¿Chib'ih reet noq inawaaj chalik chi q'aq'inik chinaah i qatinamiit? inki. 13Re' i kireey i aj Amón je' wili i xuq'or keh i raj taqareel i Jefté: Noq xat elik taq cho Egipto taq i hat aj Israel xawelq'aaj taq i qa ye'aab', ar xtohq'ik reje chi chii' i nim ha' Arnón, xponik ko chi chii' i nim ha' Jaboc, eh chi chii' i nim ha' Jordán. Eh yu'naak inqaaj chi nee natoj taq qeh parukorkiil, inki. 14Eh re' Jefté wilik wo' chik taqe i taqareel xutaq'aaj reje ruuk' i kireey i aj Amón. 15Reh chi xponik kiq'or chi je' wili: Re' Jefté je' wili i xuq'or chaloq, re' hoj, hoj aj Israel, ma' awach taj i qelq'aam ruye'aab', ni xata re' taqe aj Moab, ni xata re' taq i hat aj Amón. 16Noq xi elik cho Egipto taqe i aj Israel chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xkik'am chaloq xi-ik'ik chupaam i kaq palaw, eh xi ponik ar Cades. 17Eh wilik taqe i taqareel xkitaq'aaj reje ruuk' i kireey i aj Edom chupahqaljiik reh chi chuyeew q'ab' chi naa kik'ik chupaam i ruye'aab'. Xa re' la' re' reh ma' xuyeew ta wo' q'ab' chi xi-ik'ik ar. Eh xkipahqaaj wo' reh i kireey i aj Moab chi naa kik'iik chupaam i ruye'aab', xa re' la' re' reh xama' xuyeew ta wo' q'ab', eh ruum i re' xi kahnik ar Cades. 18Chi riij i re' xkiq'at cho wach i ye'aab' chiq yuuq', eh kikotej riij i kiye'aab' i aj Edom xi k'uloq chi korkiil reje ireelb'aalq'iij reh i kiye'aab' i aj Moab. Eh ar kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chi chii' i nim ha' Arnón, xa re' la' ma' xi ik'ik ta chi juntar i nim ha' re' re' ruum pank'ula't ruuk' i kiye'aab' i aj Moab wilik. Eh ma' nik' ta xi okik chupaam i ye'aab' re' re'. 19Eh re' taqe i aj Israel wilik wo' taqe i aj taqareel xkitaq'aaj reje Hesbón reh i xkipahqaaj otob'il reh i Sehón kireey i aj amorreo chi chuyeew q'ab' chi naa kik'iik chupaam i ruye'aab', re' noq xchalik inki a'n pan kiye'aab' i aj Israel. 20Xa re' la' re' i Sehón ma' xuch'ikaa' ta ruk'ux kuuk' i aj Israel, je' re' noq ma' xuyeew ta q'ab' chi xi-ik'ik chupaam i ruye'aab'. Xumol la' wach chu'nchel i ru soldado xooj kiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chupaam i ye'aab' Johaza, eh xkitoq'aa' q'aq'inik kuuk' i aj Israel. 21Xa re' la' re' i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel xutoob'eej taqe i quch aj Israel chi xkian reh i Sehón, je' wo' taqe i ru soldado. Eh korehtaal xkichop naah i kiye'aab' i aj amorreo wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re'. 22Eh xkichop wo' naah chu'nchel i kiye'aab' i aj amorreo. Ar xtohq'ik reje chi chii' i nim ha' Arnón, xponik ar Jaboc, ar xutoq'aa' cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xponik ko chi chii' i nim ha' Jordán. 23Eh re' QaJaaw Dios xq'asanik reh panqaq'ab' i kiye'aab' i aj amorreo, ¿Mi re' chik i hat i naa aq'uch wiik qeh re'? 24Eh aha' wilik i rusiij aweh aadios i hat Quemos i rub'ihnaal ¿Mi ma' hat wo' ti ehchanik reh re'? Re' hoj aha' wilik i rusiij qeh i qaDios i ruk'ul wo' chi re' hoj naaqehchaniik reh. 25¿Mi xiik' chik naah re' awajaawriik i hat chuwach i Balac rak'uun i Zipor, re' Balac i kireey i aj Moab? ¿Mi xukowej riib' re' i Balac chi xchalik chi q'aq'inik quuk' i hoj, i hoj aj Israel? 26Re' taqe i quch aj Israel ixib' siento haab' chik kokiik chi patinik ayu' Hesbón, Aroer je' wo' chupaam i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel, je' wo' chupaam chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi chii' i nim ha' Arnón, eh ¿Chib'ih reet noq kore' chik inawaaj aq'uchum i ye'aab'? ¿Chihreet noq ma' najtir i na a'n chaloq? 27Re' hin ma' xta numahk chawach, re' hat k'ahchi' ab'aniik qeh i yiib' wach na'ojb'al ruum re' hat inawaaj chalik chi q'aq'inik quuk'. Xa re' la' re' hin weht'al chi re' i Dios manlik q'atal q'orik re' reh naa ruq'oriik awach i wilik ru mahk mi re' hoj aj Israel, oon re' taq i hat aj Amón, inki reje i Jefté. 28Atoob' ta je' re' i xq'orarik reh, i kireey i aj Amón xama' xunimaj ta wo' hoq i xutaq'aaj ruq'orariik i Jefté. 29Re' Jefté xokik ruuk' i Santolaj Uxlab'al reh chi xk'amarik rub'eeh, ruch'ihil taqe i aj Israel noq xikik' reje chupaam i ye'aab' Galaad, xik'ik wo' reje, chupaam i ye'aab' Manasés, xikik' wo' reje Mizpa, re' wilik paruyuq'ul i Galaad, korehtaal xichop naah i kiye'aab' i aj Amón. 30Eh re' Jefté je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios: Wila' xaq'asaj panuq'ab' taqe i aj Amón. 31Re' hin nee nuq'asaj aweh chi k'atoj mayiij awach i peet nee nelik chaloq chi nuk'ulariik noq neekinsutinik cho panupaat reh i q'aq'inik, inki. 32Chi riij i re', re' Jefté ruch'ihil taqe i aj Israel xiooj chi q'aq'inik, eh re' i QaJaaw Dios xq'asanik pan kiq'ab' i aj Amón. 33Eh xiik' naah k'ihaal i aj ixowaal xkikansaj, xkichop naah i juninaq seht chi tinamit wilkeeb' chupaam i ye'aab' Aroer, Minit, eh re' Abel-keramim. Je' re' noq re' taqe i aj Israel xkian reh i aj Amón. 34Eh noq xsutinik reje i Jefté Mizpa parupaat reh i q'aq'inik re' i rixq'uun xelik chaloq chi ruk'ulariik, soon i rub'an k'ahchi' ruq'ojem i rukotokik laj q'ooj. Xanaah re', xa re' wo' re' rixq'uun ma' jino'q chik rak'uun rixq'uun chi riij. 35Eh noq xrilow i Jefté chi re' i rixq'uun xelik chaloq xuweq i ruso' je' wili xuq'or reh: Hat wixq'uun ma' k'isiin ta ntib'ik nuk'ux chawiij ruum re' hat xat elik cho chi peet, xanaah re', re' hin xnuq'or reh i QaJaaw Dios chi naa nuk'atam chi numayiij chuwach awach i nareliik cho chi peet chi nuk'ulariik, eh ma' nee ta chik i rub'an chi nee nuyoj wach inki. 36Eh re' rixq'uun je' wili i chaq'wik xub'an: Wajaaw re' hat cha a'n wuuk' nik' wach i xaq'or reh i QaJaaw Dios, ruum re' reh xatrutob'eej chik ruuk' i rub'anariik keh i aj Amón xat resaj chik korik. 37Xa re' la' i nupahqaaj otob'il aweh chi chayeew q'ab' weh chi konee chik kink'acharik kiib'-oq poh reh chi nee kinooj chi b'ehik, chi oq'ik i nub'an pantaq ch'ahn kuuk' taqe i wuch q'ahxoq q'e' inqaaj qawach kuuk' ruum nanukimiik chi ma' xnub'an ta kaxáro, inki. 38Eh re' Jefté xuyeew wo' q'ab' reh i rixq'uun chi kox k'acharik chik kiib' poh. Eh xooj wo' pantaq ch'ahn chikiij taqe i xq'un q'e' inkaaj kiwach ruuk' xasuq chik inoq'ik ruum naa rukimiik chi ma' rub'anam ta kaxáro. 39Chi riij i re' xsutinik wo' chik chaloq ruuk' i rajaaw. Eh re' Jefté xuyeew wo' chi rumayiij i rixq'uun xub'an wo' hoq i xuq'or reh i QaJaaw xkimik reje i rixq'uun chi ma' xwirik ta ruuk' jino'q winaq. 40Ruum aj re' xiokrik i kok' q'ahxoq aj Israel chi kijib' q'iij chuwach i ju'jun chi haab' imponik koq'ej pantaq ch'ahn i rukimiik i rixq'uun i Jefté aj Galaad.


Copyright
Learn More

will be added

X\