JUECES 1

1Noq kamnaq chik i Josué, re' taqe i aj Israel xkian kitiij chuwach i QaJaaw Dios, je' wili xkiq'or: QaJaaw Dios cha k'uhtaaj qeh aha' wilik ch'uq i naa rojiik chi peet chi q'aq'inik kuuk' i aj Canaán, inki taqe. 2Eh re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' i junch'uq chi riih rumaam i Judá naa rojiik chi peet, ruum re' hin naa nuq'asam pan kiq'ab' i ye'aab' re' re', inki. 3Eh re' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Judá, je' wili i xkiq'or reh i junch'uq chi riih rumaam Simeón: Taq taq qoh atoob'eej chi q'aq'inik chi riij i qa ye'aab' kuuk' i aj Canaán, eh nee wo' taq tiqatob'eej i hat noq nee taq tiooj chi ko'ljiik riij taq aweh i hat, inki taqe. Eh re' taqe i riih rumaam Simeón xiooj wo' chikiij. 4Re' i junch'uq chi riih rumaam i Judá xiooj wo' chi q'aq'inik. Eh re' i QaJaaw Dios xq'asanik reh pan kiq'ab' taqe, i aj Canaán, i aj ferezeo xkian reh i lajeeb' miil chi winaq chupaam i ye'aab' Bezec. 5Eh ar Bezec xkireq i Adoni-bezec, re' i wilik chi reyil ar xkian i q'aq'inik ruuk'. Eh xkian reh taqe i aj Canaán, i aj ferezeo. 6Re' Adoni-bezec, reh xumol chi elik noq xtohq'ik i q'aq'inik ruuk', xkajimaj reje korehtaal xkichop. Eh xkiyok' kab'chel i rumaam i ju' q'ab', je' wo' kab'chel i rumaam i ju' rooq. 7Eh re' Adoni-bezec, je' wili i xuq'or: Re' hin noq xub'an chaloq xnutaq'aaj ruyok'ariik i rumaam i ju' kiq'ab' i rumaam i ju' kooq i lajeeb' ru kajwinaq chi reey. Eh xkimol i ruxeer nuwa' chi ri'sil i numexa. Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew q'ab' chi je' wo' chik re' i xnuk'ul i hin, inki. Eh xkik'am reje Jerusaleem i winaq re' re', eh ar xkimik. 8Re' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Judá xiooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Jerusaleem, eh xkikansaj ruuk' q'aslaj ch'ihch' i tinamit ar, eh i xkik'at i tinamit. 9Eh chi riij i re', re' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Judá xiooj chi q'aq'inik kuuk' i aj Canaán patim taqe paraxchee', je' wo' kuuk' i wilkeeb' wataq k'ixkaab', je' wo' kuuk' i wilkeeb' Neguev. 10Eh xiooj wo' chi q'aq'inik kuuk' i aj Canaán chupaam i tinamit Hebrón, re' i Quiriat-arba i b'ih pampeet. Eh xkian reh taqe i aj Sesai, je' wo' taqe i aj Ahimán, je' wo' taqe i aj Talmai. 11Eh chi riij i re' xiooj chi q'aq'inik chupaam i tinamit Debir re' i Quiriat-sefer i b'ih pampeet. 12Re' Caleb je' wili xuq'or: Awach neerub'an ruchopariik naah i tinamit Debir re' hin neenuyeew reh chi rehk'een i wixq'uun Acsa rub'ihnaal, inki. 13Eh re' i xchopwik naah i tinamit Debir re' Otoniel rak'uun i Cenaz, i ruchaaq' i Caleb. Eh re' Caleb xuyeew wo' chi rehk'een i Otoniel i rixq'uun. 14Eh noq ojik inki a'n re' Otoniel, xuch'ub'isaj ruk'ux i Acsa chi chupahqaaj reh i rajaaw junseht-oq i ye'aab'. Eh re' Acsa xupahqaaj wo' i reh i rajaaw, noq xqajik chi riij i rub'uuruux i Acsa, xpahqaljik reh ruum i Caleb chi je' wili: ¿Chib'ih naq inawaaj? inki. 15Eh re' Acsa je' wili xuq'or: Re' hat xayeew chik weh i ye'aab' Neguev, i nupahqaaj wo' chik otob'il aweh chi chayeew weh i ye'aab' wilik wii' i k'achlik ha', inki. Eh re' i Caleb xuyeew wo' reh i rixq'uun taqe i ye'aab' wilkeeb' wii' i k'achlik haa' taxaaj, i wilkeeb' wii' i k'achlik ha' panyuuq'. 16Re' taqe i riih rumaam Ceneo i rajaaw i rehk'een i Moisés xi elik reje chupaam i ye'aab' wilik wii' i chee' xaq ipak' kuch'ihil i junch'uq chi riih rumaam i Judá, xiooj panchiq yuuq' wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, reh i ye'aab' Arad, xi kahnik chi patinik kuuk' i wilkeeb' ar. 17Eh re' junch'uq chi riih rumaam i Judá, i junch'uq chi riih rumaam Simeón xiooj chi q'aq'inik, eh xkisach wach taqe i aj Canaán i wilkeeb' ar Sefat. Eh xkikanaa' chi ma' xta chik i wilik chupaam, eh Horma i rub'ihnaal i xkikoj. 18Re' taqe i riih rumaam i Judá xkichop naah i tinamit Gaza, i Ascalón, i Ecrón, ruch'ihil taqe i ye'aab' wilik chi kijunsuut. 19Eh re' i QaJaaw Dios xutoob'eej taqe i aj Judá, ruum i re' xkian reh taqe i wilkeeb' chupaam i rax chee'. Xa re' la' ma' xkian ta reje kehteesjiik i wilkeeb' wataq k'ixkaab' ruum re' keh wilik kikareta reh q'aq'inik, re' ruuk' i ch'ihch'. 20Eh re' tinamit Hebrón xkiyeew reh i Caleb, je' wo' rukab' i ruq'orom chaloq i Moisés. Re' i Caleb xresaj taqe reje ar oxch'uq chi riih rumaam Anac. 21Eh re' i junch'uq chi riih rumaam i Benjamín ma' xkian ta reje kehteesjiik i aj jebuseo chupaam i tinamit Jerusaleem. Eh re' taqe i aj jebuseo ar xi kahnik chi jumpech chi kixilak i riih rumaam Benjamín. 22Eh re' i junch'uq chi riih rumaam José xiooj chi q'aq'inik chupaam i tinamit Bet-el, eh re' Dios xwihik kuuk' chi kitoob'jiik. 23Re' taqe i riih rumaam i José xkitaq'aaj rutahariik i tinamit Bet-el, eh Luz i rub'ihnaal noq xub'an. 24Re' taqe i xitaq'ab'jik chi rutahariik i tinamit Bet-el, exkik'ul jinaj i winaq elik i rub'an cho ar, je' wili xkiq'or reh: Re' hoj inqaaj chi neenak'uhtaaj qeh nik' wach okik neen qa'an chupaam i tinamit. Re' hoj neenqaketelaaj awach, inki taqe reh. 25Re' winaq re' re' xuk'uhtaaj keh nik' wach okik naa kianam. Eh noq xi okik i koq xkuxik kikansam chi q'aslaj ch'ihch' i wilkeeb' ar. Eh re' winaq re' re' xkitaq'aaj reje chi ma' xta xkuchej, ruch'ihil taqe awach reh parupaat. 26Re' winaq re' re' xooj chupaam i kiye'aab' i aj heteo, ar xuyejaa' jinaj i tinamit, Luz i rub'ihnaal xukoj, eh je' re' i b'ih xkahnik chi jumpech. 27Re' i junch'uq chi riih rumaam Manasés ma' xkian ta reje kehteesjiik i wilkeeb' chupaam taqe tinamit je' wili i kib'ihnaal: Bet-seán, i Taanac, Dor, Ibleam, Meguido. Eh ma' xkian ta reje kehteesjiik wilkeeb' chupaam i kok' tinamit, kichopom naah taqe i tinamit re' re'. Eh je' wo' taqe i aj Canaán xi kahnik wo' chi patinik chupaam taqe i ye'aab' re' re'. 28Eh noq kow chik kiib' i aj Israel xkimin pankowlaj kamanik taqe i aj Canaán tojb'al riij i kiye'aab'. Xa re' la' xama' xkian ta wo' reje kehteesjiik. 29Eh re' i junch'uq chi riih rumaam Efraín ma' kian ta wo' reje rehtesjiik i aj Canaán wilkeeb' chupaam i ye'aab' Gezer. Je' re' noq re' taqe aj Canaán xa xi kahnik wo' chi patinik chi kixilak. 30Eh re' i junch'uq chi riih rumaam i Zabulón, ma' xkian ta reje kehteesjiik i aj Canaán wilkeeb' ar Quitrón i wilkeeb' Naalal, xi kahnik la' wo' chi k'acharik chupaam taqe ye'aab' re' re', eh xkimin pankowlaj kamanik. 31Re' riih rumaam Aser ma' xkian ta wo' reje kehteesjiik i wilkeeb' chupaam taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Aco, Sidón, Ahlab, Aczib, Helba, Afec, Rehob. 32Eh re' i junch'uq chi riih rumaam Aser ar xi kahnik chi kixilak i aj Canaán i wilkeeb' chupaam taqe i ye'aab' re' re' ruum ma' xkian ta reje kehteesjiik ar. 33Eh re' i junch'uq chi riih rumaam i Neftalí ma' xkian ta wo' reje kehteesjiik i wilkeeb' chupaam taqe i tinamit Bet-semes, Bet-anat, xi patinik la' chi kixilak. Eh xkimin pankowlaj kamanik i aj Canaán tojb'al riij i kiye'aab'. 34Re' taqe i aj amorreo ma' xkik'ul ta chaloq wach k'ixkaab' taqe i junch'uq chi riih rumaam i Dan, ruum i re' xi kahnik cho paraxchee'. 35Eh re' taqe i aj amorreo xa xi kahnik wo' chi k'achariik chinaah i yuuq' Heres, eh chupaam i tinamit Ajalón, i Saalbim. Eh noq xikowjik taqe i junch'uq chi riih rumaam José xkimin pankowlaj kamanik taqe i aj amorreo tojb'al riij i kiye'aab'. 36Eh re' i kiye'aab' taqe i aj amorreo, ar intohq'ik i wilik wii' i yuuq' Acrabim, eh imponik ko chupaam i tinamit Sela i wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij.


Copyright
Learn More

will be added

X\