JOSUE 9

1Re' taqe i kireey i aj heteo, i aj amorreo, i aj cananeo, i aj ferezeo, i aj heveo, i aj jebuseo, xkib'iraj rib'iral i xkian i aj Israel. Re' taqe reey re' re' ar wilkeeb' parookb'aal q'iij reh i nim ha' Jordán chupaam taqe i raxchee'. Eh wach k'ixkaab', xponik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij reh i palaw Mediterráneo, xponik Líbano. 2Re' taqe i reey re' re' xkiyejaa' wach chi xooj kik'ulb'ilej i Josué, ruch'ihil taqe i aj Israel. 3Eh re' taqe i aj heveo, wilkeeb' Gabaón xkib'iraj rib'iral i xub'an i Josué ruuk' i tinamit Jericó, ruch'ihil i xub'an ruuk' i tinamit Hai. 4Xkiyejaa' wach kijot'ariik i aj Israel, aj taqareel tii chik taqe xiooj xkian kiib' xkiyeew reje chi riij i kib'uruux q'aah koxtaal, i q'aah koxtaal tz'uhuum xa kojb'al chik wach ye'aab' vino 5Eh q'aah i kiso' xkikoj reje je' wo' noq i kixijab' xkikoj reje chi kooq, xak'ojb'al chik wach. Eh re' kikaxlanwi'k xkik'am reje reh i kib'eeh xakow chik, eh xaq'uux chik wach. 6Eh noq xi ponik ruuk' i Josué kiyejaam wii' i ki-itz'ihy naah paat ar Gilgal, je' wili i xkiq'or reh, je' wo' keh chu'nchel i aj Israel: Re' hoj chi najt yuuq' qohchalik inqaaj chi wilik i neenqayejaa' taq wach awuuk', inki taqe. 7Re' taqe i aj Israel je' wili i kichaq'weesjiik i aj heveo xkian: Ruq'iij ma' najt ta taq ayu' hat patim ¿nik' wach noq inawaaj taq i hat chi wilik i neenqayejaa' taq awach awuuk'? 8Eh re' taqe i aj Gabaón je' wili xkiq'or reh i Josué: Re' hoj neerub'an chi nee qoh kahnik taq chi amoso, inki taqe. Eh re' Josué xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach taq i hat, aha' taq ti chalik? inki. 9Re' keh je' wili i ruchaq'weesjiik xkian: Re' hoj chi najt yuuq' qoh chalik xa ruum xqib'iraj rib'iral chi wilik rajaawriik taq aaDios i hat, eh xa ruum chi xqib'iraj rib'iral i nimaq wach ma' ilooj taj rub'anam taq wuuk' ar Egipto. 10Xa ruum wo' chi xqib'iraj rib'iral chib'ih i xub'an kuuk' i kiib' chi kireey i aj amorreo chi juntar i nim ha' Jordán. Re' Sehón reey ar Hesbón, re' Og reey ar Basán, re' taqe i xi patinik ar Astarot. 11Je' aj re' noq re' taqe i k'amal qab'eeh taqe i qatinamiit je' wili i xkiq'or cho qeh: Re' taq i hat chak'am taq reje awa' ahaa' reh ab'eeh hiy taq aha' wilkeeb' wii' je' wili taq i neenaq'or keh: Re' hoj inqaaj chi nee qoh kahnik chi kimoso, eh chi wilik inqaaj qayejaam wach kuuk', inki taqe qeh. 12Re' hoj noq xoj chalik taq chasik'ariik kotz'a' naq i qakaxlanwi'k wili, eh yu'naak kow chik xq'uuxrik chik kiwach. 13Eh je' wo' taqe i qakoxtaal tz'uhuum wili ko ak' naq noq xqanujisaj taqe chaloq chi vino, eh yu'naak xi hopib'ik chik. Eh re' taqe qaso' ruch'ihil taqe i qaxijab' xiq'ahik wo' chik, ar ink'utinik chi najtir inqatoq'aa' cho b'ehik, inki taqe. 14Re' taqe aj Israel xa ruum chi xkilow chi q'ahinaq chik i chib'ih keh taqe re' xkinimaj i xkiq'or, xa re' la' ma' xkipahqaaj ta reh i Dios i naa kianam. 15Eh re' Josué xkiyejaa' wach chi xkik'am kiib' pansuqkiil k'uxliis kuuk' i aj Gabaón. Eh xuq'or keh chi naa kiko'leem riij i kik'achariik. Re' taqe i k'amal kib'eeh i ju'jun ch'uq chi aj Israel xkiq'or i xti korik chi je' re' i naa kianam i keh. 16Eh noq ixib' chik q'iij kik'amam kiib' pansuqkiil k'uxliis kuuk' i aj Gabaón re' taqe i aj Israel xkinab'eej chi re' taqe re' xama' najt ta wo' kuuk' wilkeeb' reje i xa kika'jaah wo' taqe. 17Ruum aj re' paroox q'iij xiooj i aj Israel chi kisik'ariik taqe i aj Gabaón xi ponik chupaam taqe i kitinamiit je' wili kib'ihnaal: Gabaón, Cofira, Beerot, eh re' Quiriat-jearim. 18Eh re' taqe i aj Israel ma' xkikansaj ta taqe i tinamit re' re', ruum re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel kiq'orom chik i korik parub'ihnaal i QaJaaw chi naa kiko'leem riij i kik'achariik taqe re'. Ruum aj re', re' taqe i aj Israel xkitoq'aa' kiwech'um riij i ma' holohik taj xkian i k'amal kib'eeh. 19Re' taqe i k'amal kib'eeh je' wili xkiq'or: Re' hoj qaq'orom i korik parub'ihnaal i qaDios chi ma' naa ta qakansam taqe. Ruum aj re' yu'naak xama' xta chik i naaqa'nam keh. 20Re' hoj ma' naa ta qakansam taqe i aj Gabaón ruum wixqakansaj taqe neenqayoj wach i korik qaq'orom ree Dios ruum i re' nee ruyeew chee rujosq'iil chi qanaah, inki taqe. 21Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel ma' xkikansaj ta taqe i aj Gabaón. Xa re' la' xkiq'or chi naa kikahniik chi xa kajsi'wiil taqe, eh chi xa b'ehlan kihaa' chu'nchel i tinamit Israel, je' re' noq re' taqe i k'amal b'eeh xkian wo' hoq aha' wilik i xkiq'or. 22Eh re' Josué reh xuyuq'eej taqe i aj Gabaón, xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xachuk taq qeh i q'orik, re' taq i hat xaq'or taq qeh chi najt taq ti chalik, xa nah re' xa ayu' wo' taq hat patim? 23Eh ruum chi xachuk taqe i q'orik yu'naak xat kahnik taq chi ri'sil i ti' k'axik xat kahnik taq chi moso chi juneliik. Re' taq i hat naa akahniik chi yok'ol reh i sii' chi b'ehlan reh i ha' naa rukamaniik parupaat i nuDios, inki. 24Re' taqe i aj Gabaón je' wili i chaq'wik xkian: Re' hoj xqachuk i q'orik ruum ma' k'isiin ta xoj yo'jik taq awuum xqakapaaj i hoj chi naa taq kooj akansam. Eh qib'iraj wo' rib'iral chi re' taq aaWaJaaw aaDios taq i hat ruq'orom cho reh i Moisés i raj kamanoom chi naa ruye'em taq aweh chu'nchel i qaye'aab' wili, eh chi naa taq akansam chu'nchel i patineel wilkeeb' chupaam. 25Eh yu'naak panaq'ab' taq chik wilkooj neerub'an chi nee taq i na a'n quuk' nik' wach i ruk'ul inawilow taq i hat, inki taqe. 26Eh re' Josué ma' xuyeew ta q'ab' keh i aj Israel chi xkikansaj taqe i aj Gabaón. 27Eh xikanab'jik chi xa kajsi'wiil, xa b'ehlan kihaa' taqe i tinamit, je' wo' hoq i naa rukamaniik chinaah i ru artaal i QaJaaw Dios, eh i naa rukamaniik chupaam i ye'aab' rusik'im wach i QaJaaw Dios. Eh re' taqe i aj Gabaón je' re' i kikamaj xkahnik chi jumpech.


Copyright
Learn More

will be added

X\