JOSUE 6

1Eh xkitz'ap chi korik taqe i ookb'al reh i tinamiit Jericó, ruum i kiyo'jiik chikiwach i aj Israel, xama' awach ta naq chik i nelik inokik i koq ar. 2Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Josué: Re' hin xnuq'asaj chik panaq'ab' i tinamit Jericó ruch'ihil i kireey je' wo' taqe i ki soldado. 3Je' re' noq re' taq i hat ki soldado i aj Israel naa taq akotem riij i tinamit, ju'jun riim chuwach i q'iij, eh je' re' taq naa a'nam chuwach i waqiib' q'iij. 4Eh wuquub' i k'amal kib'eeh aj tiij naa kik'amam ju'jun chi ruk'aa' imas tentzun, naa kojiik chi peet b'eeh chuwach i loq'laj kaxa molik wii' i k'uhb'aal. Eh paru wuuq' q'iij wuquub' pech taq naa akotem riij i Jericó, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij naakixulem paam taqe i uk'aa' re' re'. 5Eh noq naa taq ab'iram i hat chi kow naakixulem paam i ruk'aa' imas tentzun naa taq ak'erem aachii' chi q'orariik chi je' wili: Re' koraal tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit naa ruch'a'lojiik wach ak'al, tiko'q taq. Eh re' taq i hat jumehq'iil taq nee ti okik i koq chi peleto kuuk' i tinamit re' re', inki. 6Eh re' i Josué xuyuq'eej taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wili i xuq'or keh: Chak'am taq reje i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw. Eh wuquub' taq aweh i nee kiooj chi peet chuwach i loq'laj kaxa, eh neenkik'am ju'jun kuiruk'aa' imas tentzun. 7Eh je' wilik i xuq'or keh i tinamit: Hiy taq chakotej riij i tinamit Jericó. Eh re' taqe i soldado wilik kiq'aslaj ch'ihch' naa kojiik chi peet b'eeh chuwach i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw, inki. 8Chu'nchel i xq'orarik keh ruum i Josué xkian wo' hoq. Re' taqe i wuquub' chi k'amal kib'eeh aj tiij xiooj wo' chi peet b'eeh chuwach i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw, eh chi kiju'junaal k'ahchi' reje kixulem paam i ruk'aa' imas tentzun. Eh re' i loq'laj kaxa xam reje chikiij. 9Re' taqe i soldado peet b'eeh taqe reje chikiwach i k'amal kib'eeh aj tiij. Eh wilik wo' taqe i soldado xam taqe reje chi riij i loq'laj kaxa. Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xama' inkikanaa' ta chik ruxuljiik i ruk'aa' imas tentzun. 10Re' Josué je' wili i xuq'or keh i soldado: Re' taq i hat naa taq ab'eeh reje chi ma' xta taq choqik naa a'nam, konaa taq nuq'orom aweh kora'j taq neenak'er aachii' chi kow re', inki. 11Re' Josué xuq'or keh chi re' loq'laj kaxa naa rojiik rukotem riij i tinamit Jericó, chi riij i re' xi sutinik wo' chik cho chupaam i ki-itz'ihy naah paat, eh ar xkik'saj aq'ab'. 12Eh chi junwaar chik kowahq'eq xwuktik i Josué, eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xkik'am wo' chik reje i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 13Eh re' i wuquub' chi k'amal kib'eeh aj tiij xiooj chi peet b'eeh chuwach i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw, b'ehik, inki a'n reje eh xama' inkikanaa' ta chik i ruxuljiik i ruk'aa' imas tentzun. Re' taqe i soldado peet b'eeh reje chikiwach, eh wilik wo' taqe i xam reje chi riij i loq'laj kaxa. Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xama' inkimay ta chik ruxuljiik paam i ruk'aa' tentzun. 14Eh panrukab' q'iij xooj wo' chik kikotej riij i tinamit Jericó, chi riij i re' xi sutinik wo' chik chaloq chupaam i ki-itz'ihy naah paat. Eh waqiib' q'iij xkian chi ju'junriim xkikotej riij. 15Eh chupaam i ruwuuq q'iij kowahq'eq xi wuktik xooj wo' chik kikotej riij i tinamit Jericó, je' wo' rukab' i kian pampeet, xa re' la' wuqpech chik xkikotej riij chupaam i q'iij re' re'. 16Eh noq re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xkixulej i paruwuuq pech i ruk'aa' imas tentzun, re' Josué, je' wili xuq'or keh i soldado: Chak'er taq aachii' chi kow, ruum re' i QaJaaw Dios xuqasaj taq chik panaq'ab' i tinamit Jericó. 17Re' tinamit re' re' naa rusahchiik wach, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' chupaam, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios. Xa re' wo' hoq i Raab i k'oyoom laj ixoq naa rukohliik riij i ruk'achariik ruch'ihil taqe i kikeb'aam kiib' parupaat, ruum xukeb'aa' taqe i kiib' chi winaq xqataq'aaj taqe reje chi tahool. 18Re' taq i hat chawik'raaj taq awiib' ma' jino'q i chib'ih jariik wilik chupaam i tinamit re' re' naa taq achopom. Ruum re' i QaJaaw Dios ruq'orom chik chi naa rusacham wach, je' wo' chu'nchel i wilkeeb' chupaam, ruum wila' chih taq i xachop neenchalik i ti' k'axik taq cha naah chupaam taq aapaat itz'ihy naah. 19Eh re' taqe i xa chib'ih jariik korjinaq ruuk' oro, ruuk' plata, ch'ihch' neerub'an chi nee taq inamol, ruum re' re' naa ruq'ahxiik reh i QaJaaw naa rumolariik chupaam i molarik wii' i chib'ih inkamanik reh i QaJaaw, inki. 20Eh noq re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kow xkixulej taqe i ruk'aa' imas tentzun, chu'nchel i aj Israel xkik'er kichii' chi kow. Eh re' tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit Jericó xanoq wo' ch'alojik wach ak'al, eh re' taqe i aj Israel jumehq'iil xi okik i koq chupaam i tinamit re' re', eh xkichop naah. 21Eh xkikansaj ruuk' q'aslaj ch'ihch' chu'nchel i tinamit chi winaq chi ixoq chi nimaq chi kok' taq. Eh re' taqe i b'ooyax, taqe i tentzuun, taqe i b'uurux, xkuxik kisacham wach. 22Eh re' Josué je' wili i xuq'or keh i kiib' chi winaq i xi ponik tah woq reh i ye'aab': Re' taq i hat hiy taq parupaat i Raab i k'oyoom laj ixoq chawesaj taq cho ar i reh, je' wo' chu'nchel i awach reh wilkeeb' ruuk', je' rukab' aq'orom taq reh, inki. 23Eh re' taqe i kiib' chi winaq xiooj wo' parupaat i Raab xkesaj chee reh ruch'ihil i rutuut i rajaaw, ruch'ihil taqe i ras ruchaaq', taqe chu'nchel i awach reh. Eh ar xkik'am reje kochiriij i wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat i aj Israel. 24Eh re' taqe i aj Israel xkikoj ruq'aq'al i tinamit Jericó xk'ahtik, eh xkuxik ruk'ahtiik chu'nchel i wilkeeb' chupaam. Eh xa re' wo' xkesaj i xa chib'ih jariik korjinaq ruuk' oro, ruuk' plata, ruuk' q'an ch'ihch', ruuk' rax ch'ihch', ar xkimol chupaam i ye'aab' reh i chib'ih inkamanik reh i QaJaaw. 25Eh re' Josué xuko'leej riij i ruk'achariik i Raab, ruch'ihil awach reh parupaat, ruum re' reh xukeb'aa' i kiib' chi winaq xutaq'aaj reje chutahariik i tinamit Jericó, eh chupaam taqe q'iij re' re', re' taqe i riih rumaam i Raab xi okik cho chi k'achariik chi kixilak i aj Israel. 26Eh chupaam i q'iij re' re', re' Josué xuq'or i xti korik je' wili i xuq'or: Neeta naq inye'arik panti' k'axik ruum i QaJaaw Dios i awach i neraaj ruyejaam ruka'peech i tinamit wili. Eh nee ta naq inkimik i peet rak'uun awach i nee raaj rukojom i tz'aq reh i riij i tinamit wili. Eh nee ta naq inkimik i chaaq'b'ees neraaj ruyejaam taqe i ookb'al, inki. 27Eh re' i Josué xtoob'jik ruum i QaJaaw Dios, eh re' taqe i xuq'or i Josué xelik rib'iral chupaam chu'nchel i ye'aab' re' re'.


Copyright
Learn More

will be added

X\