JOSUE 24

1Re' Josué xumol kiwach chu'nchel i aj Israel chuwach i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' Siquem, xumol kiwach taqe i k'amal b'eeh chi kixilak, taqe i q'atal q'orik, taqe ajaab'ees, taqe i kikamanik chi kixilak. 2Eh re' Josué je' wili i xuq'or keh chu'nchel i tinamit: Je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios i hoj, hoj aj Israel: Najtir cho q'iij re' taq aamaam awati't, re' Taré re' rajaaw Abraham, i Nacor, ar xi k'acharik cho chi juntar i nim ha' Éufrates. Eh ar xkiloq'ej taqe i tiyoox. 3Re' hin xineesanik cho reh taqe i xikin aamaam Abraham, chi juntar i nim ha' Éufrates. Hin xi k'amwik cho rub'eeh noq xik'ik cho chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Canaán. Eh xnuyeew i peet rak'uun Isaac, eh xnuk'ihaxb'isaj wo' taqe i riih rumaam. 4Eh xnuyeew wo' hoq kiib' i rak'uun, Isaac, i Jacob, eh re' i Esaú. Eh re' i Esaú xnuyeew reh i rax chee Seir. Eh re' taqe i rak'uun i Jacob xiooj ar Egipto. 5Eh koq'uun chik xnutaq'aaj i Moisés ruch'ihil i Aarón. Re' hin xnuyeew i ma' k'isa ti' k'axik chikinaah i aj Egipto korehtaal xwesaj taqe cho ar. 6Eh noq xi elik cho Egipto taq aamaam awati't xitahqaljik cho kuum i aj Egipto ruuk' kareta reh i kikantesjiik, ruuk' kawayu reh q'aq'inik korehtaal xi k'uloq chi chii' i kaq palaw. 7Eh re' taq aamaam awati't xkik'er kichii' chupahqaljiik chi naa nutoob'eem taqe, eh re' hin xnukoj jinaj i q'equm q'atb'al pankiyejaal kuuk' i aj Egipto. Eh re' hin xnutz'ap kinaah i aj Egipto pan palaw. Re' taq i hat xawil taq ruuk' naq'awach taqe i ma' ilooj taj xnub'an cho Egipto. Eh chi riij i re' najt taq xat b'ehik chee hat chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 8Chi riij i re' korehtaal xat nuk'am taqe chaloq pan kiye'aab' i aj amorreo wilik reje parelb'aal q'iij ree i nim ha' Jordán. Re' keh xkitoq'aa' taq q'aq'inik awuuk', xa re' la' re' i hin xnuq'asaj taq panaq'ab'. Re' taq i hat xa a'n taq keh, eh xawehchaaj taq i kiye'aab'. 9Chi riij i re', re' i kiye'aab' i aj Moab, re' Balac rak'uun i Zipor xchalik chi q'aq'inik taq awuuk' i hat. Eh re' i Balac xutaq'aaj rusik'ariik i Balaam, rak'uun i Beor, reh naq chi naa rupahqaam i ma' holohik taj taq cha naah. 10Xa re' la' re' hin ma' xnuyeew ta q'ab' reh i Balaam chi xupahqaaj i ma' holohik taj taq cha naah, re' la' chik i holohik xupahqaaj taq cha naah. Je' aj re' noq xat nuko'leej taq i hat. 11Eh re' taq i hat xaq'at taq cho wach i nim ha' Jordán, xat k'ulik taq Jericó. Eh re' i wilkeeb' chi patinik Jericó re' taqe i aj amorreo, taqe aj ferezeo, taqe aj cananeo, taqe i aj heteo, taqe aj gergeseo, taqe i aj heveo, taqe i aj jebuseo, xkitoq'aa' q'aq'inik taq awuuk' i hat, xa re' la' re' hin xinq'asanik taq panaq'ab' chi xa a'n taq keh. 12Eh re' taqe i kiib' chi kireey i aj amorreo, ma' re' ta taq i hat xat b'anik keh ruuk' taq aaflecha, ruuk' taq aq'as laj ch'ihch', xnutaq'aaj la' chaloq chi peet chawach taq i hat i xyohb'isanik keh, reh chi kimolom chik chi elik noq xat k'ulik taq iloq i hat. 13Re' hin xnuyeew taq aweh i ye'aab' ma' hat ta taq xat qasanik wach, nuyeew taq aweh i tinamit ma' hat ta taq xa yej-aniik reh. Re' taq i hat patim wii' yu'naak, eh inak'ux taq i uuva, inak'ux taq i olivo, ma' hat ta taq xatikwik reh, inki Dios, inki. 14Re' Josué je' wo' chik wili i xuq'or keh i aj Israel: Yu'naak chayohleej taq wach i QaJaaw Dios, eh cha nimaj taq chu'nchel ak'ux, chu'nchel awánima. Eh maaloq'ej taq chik aweh taqe i tiyoox ixkiloq'ej taq aamaam awati't chi juntar i nim ha' Éufrates, noq wilkeeb' cho Egipto xa re' taq i QaJaaw Dios naa taq animam. 15Eh wila' ma' nawaaj taq animam i QaJaaw Dios, cha sik' taq wach yu'naak awach taq i naa animam, re' oon wo' taqe i tiyoox xkiloq'ej taq chaloq aamaam awati't chi juntar i nim ha' Éufrates, oon re' i tiyoox inkinimaj i aj amorreo wilkeeb' chupaam i ye'aab' wili. Xa re' la' re' hin wuch'ihil taqe awach weh panupaat re' i QaJaaw Dios naaqanimam inki. 16Eh re' i tinamit Israel je' wili i xkiq'or: Ma' ta naq nee ruyeew q'ab' i QaJaaw Dios chi neenqakanaa' rulooq'jiik i reh ruum i kiloq'ojiik taqe i tiyoox. 17Ruum xa re' wo' hoq i QaJaaw i qaDios, x-esanik cho keh Egipto i qamaam qati't, je' wo' hoq i hoj, re' naq i hoj i minooj wii' pankowlaj kamanik. Eh re' wo' qaDios xb'anik i ma' k'isiin i ma' ilooj taj chi qawach. Re' wo' reh xko'linik qeh noq xoj ik'ik cho chupaam taqe i ye'aab', eh noq xoj ik'ik cho chupaam i ma' k'isa tinamit. 18Eh re' wo' i QaJaaw Dios x-esanik panqab'eeh taqe i tinamit aj ixowaal. Eh re' wo' reh x-esanik taqe reje i aj amorreo wilkeeb' naq ayu'. Ruum chu'nchel i xub'an cho quuk' re' re' i QaJaaw Dios xa re' wo' reh naaqanimam, ruum xa re' wo' reh i qaDios, inki taqe. 19Eh re' Josué je' wili i xuq'or keh i tinamit Israel: Re' taq i hat ma' nee ta taq i na a'n runimjiik i QaJaaw Dios ruum re' reh wilik rusantohiil, eh iraaj chi xa re' wo' reh nee taq inanimaj. Eh ma' nee ta rukuy taq amahk wi ma' xanimaj taq, eh wi xat mahkunik taq chuwach. 20Eh wila' xaq'eb' taq chi riij ak'ux i runimjiik, wi xat'ooj taq chi kilooq'jiik i xatz'aqoj tiyoox. Re' QaJaaw naa ruye'em chaloq i ti' k'axik taq cha naah naa taq rusacham awach, atoob' ta ma' k'isa otob'il i rub'anam taq cha weh, inki. 21Eh re' tinamit je' wili ruchaq'weesjiik xkian: Re' hoj xa re' wo' QaJaaw Dios naaqanimam, inki taqe. 22Eh re' Josué je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat ruuk' taq aachii' xaq'or chi xa re' wo' reh taq naa animam, inki. Korik re' hoj xoj q'orik reh, inki taqe. 23Je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Josué: Wila' je' re' chawesaj taq chu'nchel i tiyoox wilik taq chaxilak cha nimaj taq chu'nchel ak'ux QaJaaw Dios taq i hat, inki. 24Eh re' tinamit je' wili chaq'wik xkian: Re' hoj xa re' chik i QaJaaw Dios naaqanimam eh naaqanam chu'nchel aha' wilik i naa ruq'orom qeh, inki taqe. 25Eh xa chupaam wo' q'iij re' re' ar Siquem, re' Josué wilik i xuyejaa' wach kuuk' i tinamit wilik i k'uhb'aal xuq'or keh, eh xuq'or keh i naa kianam. 26Eh re' Josué xutz'ihb'aaj rehtalil chupaam i huuj tz'ihb'amaj wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Eh chi riij i re' xuchop chaloq jinaj i nimlaj ab'aj xutik chi ri'sil jinaj i chee tz'inuj wilik chucheel i rusantolaj ye'aab' i Dios. 27Eh je' wili xuq'or keh chu'nchel i tinamit Israel: Re' ab'aj wili naa rukamaniik qeh chi rehtalil chi xak'ulaa' taq chi naa a'nam chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios. Eh noq naa taq awilom wach ab'aj wili naa ruk'uliik taq cho panak'ux i xuq'or i QaJaaw Dios, eh rehtalil chi ma' ruk'ul taj chi nee taq i nachuk i q'orik reh i QaJaaw Dios, inki. 28Eh chi riij i re', re' Josué xutaq'aaj taqe reje i aj Israel chupaam i kitinamiit chi kiju'junaal. 29Eh noq xakomajaa' wo' najtir imb'aan taqe re' xkimik i Josué raj kamanoom i Dios rak'uun i Nun, eh jinaj siento ruuk' lajeeb' haab' i wilik reh noq xkimik. 30Eh ar xkimuq'aa' chupaam i rutinamiit Timnat-sera, xye'arik reh, wilik chinaah i yuuq' re' ruuk' i kiye'aab' taqe i riih rumaam Efraín wilik pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij reh i yuuq' Gaas. 31Re' taqe i aj Israel xkinimaj i QaJaaw Dios noq kok'achlik i Josué. Eh je' wo' hoq noq kamnaq chik, noq kok'achalkeeb' taqe i mama' winaq xinab'inik reh aha' wilik i holohik chi b'anarik xub'an i Dios kuuk' i aj Israel. 32Re' taqe i aj Israel xkik'am chaloq irub'aqil i José ar Egipto, eh ar xk'ulik kimuq'aa' chupaam i ye'aab' Siquem, chupaam i ye'aab' xiloq' i rajaaw i José re' i Jacob chi jinaj siento chi tumiin re' ruuk' i plata. Re' i xiloq' kuuk' i riih rumaam i Hamor, re' i rajaaw Siquem. Chi riij i re' xkahnik chi kiye'aab' i riih rumaam i José. 33Re' i Eleazar i k'amal kib'eeh aj tiij rak'uun i Aarón xkimik wo' reje, ar xkimuq'aa' chinaah i k'isayuuq', ruye'aab' i Jinees i rak'uun, re' i xye'arik reh chinaah i yuuq' pan kiye'aab' taqe i riih rumaam Efraín.


Copyright
Learn More

will be added

X\