JOSUE 21

1Re' taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i riih rumaam i Leví xiooj ruuk' i Eleazar k'amal kib'eeh aj tiij, ruuk' i Josué rak'uun i Nun, kuuk' i k'amal kib'eeh i aj Israel. 2Xkian kik'utaaj kuuk' ar Silo wilik ar Canaán, je' wili i xkiq'or ponoq keh: Re' QaJaaw Dios ruq'orom cho reh i Moisés chi naa ruye'ariik qatinamiit naa qawihiik wii', je' wo' hoq i kiye'aab' i qachikoop, inki taqe. 3Eh re' taqe i aj Israel xkiyeew wo' i re' ruuk' i kitinamiit, chi kiye'aab' taqe i riih rumaam i Leví, eh xye'arik wo' kiye'aab' i kichikoop, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios. 4Eh noq xkisik' chi riij aha' wilik naa ruye'ariik keh taqe i riih rumaam i Leví, re' ruuk' taqe i riih rumaam i Coat rak'uun Aarón, k'amal cho kib'eeh aj tiij. Eh oxlaj chi tinamit i xye'arik keh re' ruuk' i kiye'aab' i riih rumaam i Judá, taqe riih rumaam i Simeón, taqe riih rumaam i Benjamín. 5Eh re' taqe i junch'uq chik chi riih rumaam i Coat xkik'ul lajeeb' seht chi tinamit re' ruuk' i kiye'aab' i riih rumaam i Efraín, taqe riih rumaam i Dan, re' ruuk' i kiye'aab' taqe yejaal keh i riih rumaam i Manasés. 6Eh xkik'ul wo' kitinamiit taqe i riih rumaam i Gersón, re' ruuk' i kiye'aab' i riih rumaam i Isacar, taqe i riih rumaam i Aser, taqe riih rumaam i Neftalí, re' ruuk' i kiye'aab' i yejaal ch'uq keh i riih rumaam i Manasés. Oxlaj seht chi tinamit i xkik'ul ar Basán. 7Re' taqe i aj Levíta re' ruuk' taqe i riih rumaam Merari kab'laj chi tinamit i xye'arik keh re' ruuk' i kiye'aab' taqe i riih rumaam i Rubén, taqe i riih rumaam i Gad, taqe riih rumaam i Zabulón. 8Re' taqe i aj Israel xkisik' chi riij noq xkiyeew taqe i tinamit re' re' keh i aj Levíta, eh kiyeew wo' ye'aab' kichikoop je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 9Je' wili i kib'ihnaal i tinamit xye'arik keh taqe i riih rumaam Leví kuum taqe i riih rumaam i Judá, i riih rumaam Simeón. 10Eh noq xkisik' chi riij awach naakiye'em reh chi peet, peet xkiyeew reh taqe i aj Levíta re' ruuk' i riih rumaam i Coat, rak'uun i Aarón. 11Eh ar xye'arik keh pantaq raxchee' re' ruuk' i kiye'aab' i riih rumaam i Judá, xye'arik keh i Quiriat-arba, re' i Hebrón re' rutinamiit i nim rooq winaq Anac rub'ihnaal, xye'arik wo' ye'aab' kichikoop. 12Re' taqe i ye'aab' wilkeeb' chi junsuut i tinamit, taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel, xye'arik chi ruye'aab' i Caleb rak'uun i Jefone. 13Eh re' i xkiyeew reh taqe i riih rumaam i Aarón re' i tinamit Hebrón. Re' wo' re' xkisik' wach reh chi ar naa rojiik rukeb'aam riib' awach i naa rukansam i ras ruchaaq' chi ma' reht'al, re' taqe haa' i tinamit je' wili i kib'ihnaal: 14Libna, Jatir, Estemoa, 15Holón, Debir, 16Aín, Juta, Bet-semes. Re' taqe i b'elejeeb' chi tinamit re' re' ye'arik keh chi kiye'aab' ruch'ihil taqe i ye'aab' kichikoop. Re' xye'arik keh kuum taqe i riih rumaam i Judá, i riih rumaam i Simeón. 17Eh re' i tinamit xye'arik keh kuum taqe i riih rumaam i Benjamín, re' taqe i wili: Gabaón, Geba, 18Anatot, Almón, kajseht chi tinamit, haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 19Je' re' noq oxlaj chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop, xye'arik keh i riih rumaam i Aarón kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij. 20Eh re' taqe i junch'uq chik chi riih rumaam i Coat rak'uun i Leví xkik'ul i kitinamiit kuuk' i riih rumaam i Efraín. 21Eh xye'arik wo' keh i tinamit Siquem, wilik paraxchee' re' wilkeeb' wii' i riih rumaam i Efraín, re' wo' re' xkisik' wach chi ar naa rojiik rukeb'aam riib' awach i xa chi ma' reht'al i nee rukansaj i ras ruchaaq'. Eh xye'arik wo' keh i tinamit Gezer. 22Je' wo' hoq i tinamit Kibsaim, Bet-horón kajseht chi tinamit i xye'arik keh haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 23Eh re' i tinamit xye'arik keh i aj Levíta re' re' kuum i riih rumaam i Dan, re' je' wili kib'ihnaal: Elteque, Gibetón, 24Ajalón, Gat-timón, kajseht chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 25Eh kuuk' i yejaal ch'uq' chi riih rumaam i Manasés ka'seht i tinamit xkik'ul. Re' i Taanac, re' i Gat-rimón, haa' i ye'aab' kichikoop. 26Je' re' noq re' taqe i aj Levíta riih rumaam i Coat lajeeb' seht chi tinamit i xkik'ul, haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 27Eh re' taqe i riih rumaam i Gersón, rak'uun i Leví ka'seht i tinamit xkiyeew reh i yejaal ch'uq chi riih rumaam i Manasés. Re' i tinamit Beestera, ruch'ihil i Golán, i wilkeeb' ar Basán, haa' taqe i ye'aab' kichikoop. Re' wo' re' xkisik' wach chi ar neenooj rukeb'aa' riib' awach i nee rukansaj i ras ruchaaq' chi ma' reht'al. 28Eh xye'arik keh ruum i riih rumaam i Isacar taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Cisón, Deberat, 29Jarmut, En-ganim, kijib' chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 30Eh kuuk' taqe i riih rumaam i Aser, xkik'ul taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Misael, Abdón, 31Helcat, Rehob. Kijib' chi tinamit, haa' i ye'aab' kichikoop. 32Eh ruuk' taqe i riih rumaam i Neftalí xkik'ul taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Hamot-dor, Cartán, Cedas i wilik ar Galilea. Re' taqe i tinamit re' re' xkisik' wach, reh chi ar nenooj rukeb'aa' riib' awach i nee rukansaj i ras ruchaaq' chi ma' reht'al. 33Je' re' noq re' taqe i riih rumaam i Gersón, ox laj seht chi tinamit i xye'arik keh haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 34Eh re' taqe i riih rumaam i Merari, rak'uun i Leví i majaa' naq inkik'ul kiye'aab', xkik'ul kiye'aab' i kuuk' i junch'uq chi riih rumaam i Zabulón, re' taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Jocneam, Carta, 35Dimna, Naalal, kajseht chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 36Eh kuuk' junch'uq chi riih rumaam i Rubén xkik'ul wo' taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Beser, Jahaza, 37Cademot, Mefáat, kajseht chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 38Eh kuuk' i junch'uq chi riih rumaam i Gad, xkik'ul taqe i tinamit je' wili kib'ihnaal: Mahanaim, Ramot wilik ar Galaad. Re' wo' taqe re' xkisik' wach reh chi ar neenooj rukeb'aa' riib' awach i nee rukansaj i ras ruchaaq' chi ma' reht'al, 39Re' i Hesbón, Jazer, kajseht chi tinamit haa' taqe i ye'aab' kichikoop. 40Re' taqe i wili chu'nchel i tinamit xkik'ul i riih rumaam i Merari rak'uun i Leví, re' noq komajaa' naq inkik'ul kiye'aab', kab'laj seht chi tinamit chu'nchel i xkik'ul. 41Re' kitinamiit xkik'ul i aj Levíta, xkik'ul chupaam i kiye'aab' i kuch aj Israel waxiqiib' roxk'ahl seht chi tinamit haa' i ye'aab' kichikoop chi junsuut i ju'jun seht chi kitinamiit. 42Re' taqe i ju'jun seht chi tinamit wili chi kiju'junaal wilkeeb', eh wilik i ye'aab' kichikoop chi kijunsuut. Je' re' noq xye'arik kiye'aab' taqe i riih rumaam i Leví. 43Je' re' noq re' QaJaaw Dios xuyeew keh i aj Israel i ye'aab' ruq'orom chee xti korik keh i kimaam kati't chi naa ruye'em keh. Re' taqe i aj Israel xkichop wo' naah, eh xi okik chi k'acharik ar. 44Eh re' QaJaaw Dios xub'an wo' hoq aha' wilik i ruq'orom cho rib'iral, xuyeew wo' keh i suq laj wihik chupaam chu'nchel i kitinamiit. Ma' xta xi uchjik kuum i nixowanik kiwach ruum re' i QaJaaw Dios xtoob'inik keh chi xkiq'at wach taqe i re'. 45Eh chu'nchel i q'e' holohik xuq'or cho rib'iral i QaJaaw Dios keh i aj Israel xub'an wo' hoq, ma' jino'q chik i xukanaa' chi ma' ta xub'an.


Copyright
Learn More

will be added

X\