JOSUE 2

1Noq wilkeeb' ar Sitim, re' Josué rak'uun i Nun kiib' i winaq xutaq'aaj chutahariik i ye'aab' chi ma' eht'alimaj, je' wili i xuq'or keh: Hiy taq chatah i ye'aab' Canaán je' wo' hoq i Jericó, inki. Eh re' keh xiooj wo' hoq, eh noq xi ponik, ar xkian kipatal jinaj aq'ab' chupaam i rupaat i jinaj i k'oyoom laj ixoq Raab rub'ihnaal. 2Xa re' la' wilik i xponik q'oroq reh i kireey i aj Jericó, je' wili xuq'or reh: Chanab'eej noq wilik taqe i winaq re' ruuk' taqe i aj Israel wilkeeb' ayu' xchalik kikoj rehtaal nik' wach noq wilik i qaye'aab', inki. 3Eh re' reey xutaq'aaj ruq'orariik reh i Raab chi je' wili: Re' hat chawesaj taqe chaloq i winaq wilkeeb' awuuk' panapaat, ruum, re' taqe re' xakojol taqe rehtaal nik' wach noq wilik i qaye'aab', inki. 4Eh re' Raab rukeb'aam chik taqe i kiib' chi winaq je' wili i xuq'or: Korik chi wilik taqe i winaq xi k'ulik wuuk' xa re' la' ma' weht'al taj aha' kichalik. 5Noq xokik aq'ab' xiooj ruum chupaam i ora re' re' intz'ahpik i ru puertahiil i tinamit ma' weht'al taj aha' xiooj. Wila' re' taq i hat xat'ooj chikiij chi jumehq'iil reh i kisik'ariik noq i nuq'or i hin chi konee taqe nareq wach b'eeh, inki. 6Re' i Raab xujosaj taqe i kiib' chi winaq re' re' chinaah i rupaat, ar xukeb'aa' taqe chupaam i juntuhb' chi ruche'el lino k'ahchi' ruchiqsam ar. 7Eh re' taqe i winaq xutaq'aaj reje i reey xkitahqeej reje i kiib' chi winaq aj tahool chupaam i b'eeh inooj chi chii' i nim ha' Jordán xi ponik cho aha' ma' cham ta wii' i ha'. Eh noq xi elik taqe reje i aj sik'ool re' re' manlik tz'ahpik i ru puertahiil i tinamit. 8Eh noq komajaa' inqajik i kiwiriik taqe i kiib' chi winaq kojol rehtaal i tinamit re' i Raab xjohtik johtoq chinaah i rupaat je' wili i xuq'or keh: 9Re' hin weht'al chi re' QaJaaw Dios xuyeew taq chik aweh i ye'aab' wili. Eh xat rutaq'aaj taq chaloq reh chi ma' k'isiin naa qayo'jiik taq awuum, eh chu'nchel taqe i patim ayu' xakimik chik keh ruum kiyo'jiik awuum taq i hat. 10Ruum re' hoj xqib'iraj chi re' Dios xuchiqsaj i kaq palaw noq xat ik'ik taq cho chupaam, noq xat elik taq cho Egipto. Eh qib'iram wo' rib'iral chi xasach taq kiwach chi jumpech i kiib' chi reey, re' i Sahón, eh re' Og re' i kiib' chi kireey taqe i aj amorreo wilkeeb' naq chi juntar i nim ha' Jordán. 11Ruum taqe re', re' hoj yohb'aal wach i qayo'jiik xchalik ruum ma' jino'q qeehoj neerukuy i peleto taq awuuk', ruum re' aaWaJaaw aaDios taq i hat, re' wo' Dios wilik rajaawriik pan taxaaj, re' wo' Dios wilik rajaawriik wach ak'al. 12Eh re' hin i nupahqaaj taq aweh chi cha q'or taq weh i xti korik parub'ihnaal taq i aaWaJaaw aaDios chi naa taq a'nam otob'il keh taqe i awach weh, je' rukab' noq xnub'an taq otob'il aweh i hat. Re' hin inwaaj chi nee taq inaq'or jino'q weh i q'orik rehtaliil chi naa taq a'nam i nuq'or taq aweh. 13Inwaaj i hin chi ma' nee ta taq inakansaj taqe i nutuut wajaaw, taqe i was, i nuchaaq' winaq, taqe i was nuchaaq' ixoq, taqe i awach keh. Je' re' noq chako'leej taq riij i qak'achariik chi qunchelaal, inki Raab. 14Re' taqe i kiib' chi winaq je' wili i chaq'wik xkian: I ruk'ul chi re' i Dios nee qoh rukansaj wila' ma' xqako'leej riij taq ak'achariik, xa re' la' ma' awach ta aj eh neenaq'or. Eh noq re' i QaJaaw Dios ruye'em chik qeh i ye'aab' wili, eh naa qaketelaam taq awach, inki taqe. 15Eh re' i rupaat i Raab chinaah i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit korjinaq, xa chupaam jinaj i ventana taqe xresaj chaloq, eh ruuk' jinaj i laso xuqasaj taqe qohoq pant'uylik chi juntar i tz'aq'. 16Eh je' wili i xuq'or reje keh: Chupaam i rax chee' taq chak'am reje reh chi ma' nee ta taq ti kireq i k'ahchi' kisik' wiik taq aweh. Chakeb'aa' pee taq awiib' ar ixib'-oq q'iij, korehtaal kisutinik chee keh pan tinamit, chi riij i re' nee taq tiooj chawach i hat ruuk' ab'eeh, inki. 17Re' taqe i kiib' chi winaq, je' wili xkiq'or: Re' hoj naa qa'nam i xqaq'or xti korik chi riij re' xapahqaaj qeh. 18Xa re' la' noq naaqokiik chupaam i tinamit wili re' hat naa arapaam cho pan ventana i kaq laso wili re' i xoj aqasaj wii'. Eh neenamol kiwach panapaat atuut awajaaw, taqe aawas achaaq' winaq, aawas achaaq' ixoq, chu'nchel i awach reh aawajaaw. 19Eh wila' awach jino'q keh i re' nee kielik cho chi riij apaat, xa re' reh neerusik' rukimiik chi rib'il riib', ma' re' ta qamahk i hoj. Eh wila' awach kaansanik jino'q reh i naa kiwihiik panapaat wach qanaah i hoj neenkahnik i rukimiik. 20Eh wila' re' hat xak'utjaaj chi xoj wihik awuuk' ma' ruman ta chik chi neenqa'an aha' wilik i xqaq'or i xti korik chi riij chi naa qa'nam, re' i xqaq'or aweh, inki taqe. 21Ma' xta reet je' re' i naaqa'nam, inki noq chaq'wik i Raab. Eh xuch'aq taqe reje i kiib' chi winaq re' re', re' keh xiooj, chi riij i re', re' i Raab xurapaa' wo' hoq i kaq laso chuwach i ventana. 22Eh re' taqe i kiib' chi tahal ye'aab' xiooj pantaq rax chee', ar xkikeb'aa' kiib' chuwach ixib' q'iij. Eh re' taqe i aj sik'ool xa kitukik chik chi kisik'ariik, xama' xkireq ta wo' hoq xkilow chi je' re' xi sutinik wo' chik reje pan tinamit Jericó. 23Eh re' taqe i xi ponik tahal i ye'aab' xiqajik cho paraxchee', xi q'ahxik wo' chik chaloq chi juntar i nim ha' Jordán xi k'ulik wo' chik iloq aha' wilik wii' i Josué, eh kik'utjaaj reh i Josué chu'nchel i xponik kik'ul. 24Je' wili i xkiq'or reh i Josué: Re' i QaJaaw Dios xuq'asaj chik panqaq'ab' chu'nchel i ye'aab' xponik qilow, ruum chu'nchel i patim ar xchalik kikimiik ruum kiyo'jiik noq xkib'iraj chi wilkooj ar i hoj, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\