JOSUE 18

1Chu'nchel i aj Israel xkimol kiib' ar Silo, ar xkiyejaa' i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Eh chupaam taqe q'iij re' re' kichopom chik naah taqe i ye'aab' re' re'. 2Xa re' la' ko wuquub' naq chik ch'uq taqe i aj Israel komajaa' inkik'ul i kiye'aab'. 3Eh re' Josué je' wili i xuq'or keh i aj Israel: ¿Chib'ih taq chik i naawuy-eej chi ma' naachop ta taq naah i ye'aab' ruye'em taq aweh i kaJaaw ki Dios qamaam qati't? 4Re' taq i hat cha sik' taq wach ox ox-oq i winaq chi kixilak i ju'jun ch'uq chi awuch aj Israel, reh chi re' hin neenutaq'aaj taqe chi rutahariik i ye'aab'. Eh neen k'ulik kiq'or weh nik' wach noq wilik chi je' re' nee nuch'aq taq aweh i hat. 5Re' taqe winaq re' re' wuquub' nee nkesaj i ye'aab', re' wilik pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij naa rukahniik keh i riih rumaam i Judá. Eh re' wilik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij naa rukahniik keh i riih rumaam i José. 6Eh noq kich'aqam chik wuquub' chik kesam neenkitz'ihb'aaj cho rehtalil nenkik'am cho weh, eh ayu' neenqasik' chi riij chuwach i QaJaaw i qaDios. 7Eh re' taqe i riih rumaam Leví ma' naa ta ruye'ariik kiye'aab', re' i naa ruye'ariik kekeh re' chi naa kikahniik chi k'amal kib'eeh aj tiij taqe chuwach i Dios. Eh re' taqe riih rumaam i Gad, taqe i riih rumaam i Rubén, i yejaal i ch'uq reh i riih rumaam i Manasés, xye'arik kiye'aab' i keh chi juntar i nim ha' Jordán parelb'aal reje i q'iij. Re' i xye'arik keh ruum i Moisés raj kamanoom i Dios, inki. 8Eh re' taqe i naa rojiik kitz'ihb'aam nik' wach noq wilik i ye'aab', xkichop kik'ux chi ojik, je' wili xq'orarik reje keh ruum i Josué: Hiy taq chawil chu'nchel i ye'aab' chach'aq taq, noq akohlaam taq chik, cha tz'ihb'aaj taq rehtalil chak'am taq cho weh, reh chi re' hin neenusik' chi riij ayu' Silo chuwach i QaJaaw Dios. 9Eh re' taqe winaq re' re' xooj wo' kib'ehuj paam chu'nchel i ye'aab' xkich'aq wuquub' xkesaj, eh kitz'ihb'aaj cho rehtalil chu'nchel, xkik'am cho reh i Josué ar Silo, re' wilik wii' i ki-itz'ihy naah paat. 10Chi riij i re', re' Josué xusik' chi riij chuwach i Dios noq xuch'aq i ye'aab' Silo noq xuyeew keh i aj Israel, re' q'oreel aha' wilik i xkahnik keh. 11Eh noq sik'ooj chik chi riij aha' wilik i ye'aab' naa rukahniik keh, re' taqe riih rumaam i Benjamín, ar xkik'ul i kiye'aab' chupaam i ruyuq'ul i kiye'aab' i riih rumaam i Judá i kiye'aab' i riih rumaam i José. 12Eh re' ye'aab' xkik'ul imponik k'ula'tinoq pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, xponik ko chi chii' i nim ha' Jordán. Eh xooj i k'oq pantz'eet reh i rookb'aal q'iij reh i Jericó, eh xik'ik ponoq pantaq rax chee' wilik parookb'aal i q'iij. Eh ar xooj k'oloq panchiq yuuq' Bet-avén. 13Eh xooj k'oloq chupaam i ye'aab' Luz rub'ihnaal, re' wo' hoq i Bet-el. Eh re' i k'ula't pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij xooj k'oloq ar Atarot-adar, xooj k'oloq chinaah yuuq' wilik pansak'aaj reje reh i rookb'aal i q'iij reh i tinamit Bet-horón wilik panyuuq'. 14Eh re' i ruk'ula'tiil i kiye'aab' ar Bet-horón wilik chuk'ulwaach, xponik ko chi chii' i palaw Mediterráneo, xponik kochuwach i Quiriat-baal, eh Quiriat-jearim, wo' inkiq'or reh. Re' ye'aab' re' re' keh taqe i riih rumaam i Judá, re' taqe i re' i ruk'ula'tiil chi korkiil reje i rookb'aal i q'iij. 15Eh re' ruk'ula'tiil pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij ar intohq'ik chaloq Quiriat-jearim, xponik i wilik wii' i k'achlik ha' Neftoa wilik chi korkiil reje i rookb'aal q'iij. 16Eh xooj qohoq chu'nchel i yuuq' wilik chuk'ulwaach i k'ixkaab' Ben-hinom, pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij reh i k'ixkaab' Refaim. Eh xqajik qohoq wach k'ixkaab' Hinom, xik'ik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij wilkeeb' wii' i aj jebuseo, eh xooj eloq i wilik wii' i k'achlik ha' Rogel. 17Chi riij i re' xsutinik reje pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij chupaam i ye'aab' En-semes, eh xooj k'oloq Gelilot, re' wilik chuk'ulwaach i yuuq' Adumín. Eh xponik i wilik wii' i paat ab'aj, wilik paruye'aab' i Bohán i rak'uun i Rubén. 18Eh xik'ik reje chuwach i yuuq' wilik chuk'ulwaach i ye'aab' Arabá, i wilik pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij imponik ko Arabá. 19Re' k'ula't re' re' xik'ik ponoq Bet-hogla wilik pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij, xooj kuxoq chi chii' i kamnaq palaw, re' i xooj okoq wii' i rooq i nim ha' Jordán. Re' wili i ruk'ula'tiil i ye'aab' pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij. 20Eh re' ruk'ula'tiil i ye'aab' parelb'aal reje i q'iij re' i nim ha' Jordán. Re' i ye'aab' re' re' xch'aqarik keh i riih rumaam i Benjamín re' q'oreel nik' k'ihaal chi kiib' chi kich'uhqaal. 21Re' taqe i tinamit xye'arik keh i riih rumaam i Benjamín je' wili kib'ihnaal: Jericó, Bet-hogla, wach k'ixkaab' Casis, 22Bet-arabá, Zemaraim, Bet-el, 23Avim, Pará, Ofra, 24Quefar-haamoni, Ofni, Geba. Eh kab'laj chi kiib' chu'nchel i tinamit, ruch'ihil taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel kichopom naah. 25Eh xye'arik keh i tinamit je' wili kib'ihnaal: Gabaón, Ramá, Beerot, 26Mizpa, Cafira, Mozah, 27Requem, Irpeel, Tarala, 28Zela, Elef, Jebús, eh Jerusaleem wo' kiq'or reh, Gabaa, Quiriat. Eh kajlaj chi kiib' i tinamit, ruch'ihil taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' wii' patineel kichopom naah re' xye'arik keh i riih rumaam i Benjamín, re' q'oreel nik' k'ihaal chi kiib'.


Copyright
Learn More

will be added

X\