JOEL 3

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Na' ponoq i q'iij re' re' naa wo' chik nuye'em keh i suq laj k'acharik i aj Judá, je' wo' taqe i aj Jerusaleem na' kisutinoq cho pan kitinamiit. 2Re' hin naa numolom kiwach chu'nchel i tinamit pan k'ixkaab' Josafat. Ar naa nuq'atam i q'orik chikinaah, ruum i ti' k'axik xkian reh i nutinamiit Israel. Ruum re' keh xkikaaj reje i nutinamiit pantaq tokoom tinamit, eh xkich'aqib'eej i kiye'aab' i nutinamiit. 3Eh xkiq'ijej riij i nutinamiit, xkich'aq chikiwach, xkik'ayej taqe i kok' ak'un, i kok' xq'un. Re' tz'aaq xkisach chi loq'b'al k'ahlaj ha', chi loq'b'al k'oyoom laj ixoq. 4¿Chib'ih taq inawaaj wuuk' i hat aj Tiro, aj Sidón, aj filisteo? ¿Mi wilik inawaaj taq aq'ajam wach weh re'? Ma' xta reet naa taq nuye'em aweh chi jumehq'iil i tojb'al taq mahk i ruk'ul taq cha weh. 5Re' taq i hat xawelq'aaj taq i nuplata i nu oro wilik naq panupaat, xak'am taq chu'nchel i q'e' naq k'ih taq tz'aq chi wee hin, ar taq chik xak'am reje parupaat taq aatiyoox. 6Eh xak'am taq reje chi najt yuuq' i aj Judá, je' wo' taqe i aj Jerusaleem xa k'ayej taq reje pankowlaj kamanik kuuk' i aj griego. 7Eh re' hin naa wo' chik wesam taqe chaloq aha' xa k'ayej taq reje wii'. Eh cha naah taq chik i hat naa nuye'em i ti' k'axik xkik'ul i keh. 8Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kik'ayjik taq aawak'uun awixq'uun keh i aj Judá. Eh re' chik i keh nee kik'ayinik reje keh i aj sabeo kichalik chi najt yuuq'. Re' hin kinq'orik i wili, inki i QaJaaw Dios. 9Re' taq i hat cha q'or taq rib'iral keh i tinamit chi je' wili: Chayuq'eej taqe chaloq i kowlaj winaq, kichaloq chi q'aq'inik k'oloq kiq'at wach taqe i k'ahchi' keeb' chi q'aq'inik 10Re' i kasaroon xkiyejaa' chi q'aslaj ch'ihch', re' i kimacheet kiyejaa' chi kiq'as ju' ch'ihch'. Eh re' winaq q'e' inyo'jik chuq'or chi je' wili: Yu'naak hin chik kow chi q'aq'inik inko'q. 11Eh chawunchelaal taq i hat wilkaat taq chi junsuut i tinamit Israel chamol taq chaawiib'. Re' hat QaJaaw Dios, cha taq'aaj taqe chaloq awaj kamanoom chub'aan i ti' k'axik keh taqe i re', kinki. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taqe i nimaq tinamit ma' najt ta ruuk' i Israel, kimol kiib' wach k'ixkaab' Josafat. Ar naa nuq'atam i q'orik chikinaah. 13Re' hin naa nusacham kiwach je' kiyok'arik trigo xa q'an chik naa nub'anam taqe. Je' wo' kiyitz'arik uuva panyitz'b'al reh naa nub'anam taqe, ruum xiik' naah yib'kiil wach i kina'ojb'al. 14Eh xiik' naah k'ihaal i tinamit wilkeeb' wach k'ixkaab'. Re' hin ar naa nuq'atam i q'orik chikinaah, ruum ponik reh i q'iij chi re' hin i Dios naa nuq'atam i q'orik chikinaah. 15Re' i q'iij ruch'ihil i poh naa ruq'equumriik wach, eh re' taqe i ch'umiil ma' naa ta chik kisihq'iniik chaloq, inki. 16Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Noq kow naa ruq'ajb'aniik chaloq i nuq'oral chinaah i yuuq' Sión, ar Jerusaleem, re' i taxaaj, re' wach ak'al naakik'uyu'jiik pan kiye'aab'. Eh re' i nutinamiit Israel naa nuko'leem taqe, naa nuye'em rukowiil kik'ux. 17Re' taq i hat aj Israel naa taq anab'eem chi re' hin taq aaWaJaaw aaDios, eh ar wilkiin chinaah i nuSantolaj ye'aab' Sión. Eh re' i nutinamiit Jerusaleem naa ruwihiik rusantohiil, ma' naa ta chik ruchopariik naah kuum i tokoom tinamit. 18Eh chupaam taqe i q'iij re' re', re' i riis i uuva, re' lecha xa je' chik rukab' i rooq ha' i nelik pantaq yuuq' k'ixkaab', eh chupaam taqe i rooq ha' wilkeeb' Judá ma' k'isiin i ha' naakeliik chaloq. Eh chupaam i nupaat, je' naa k'achlik ha' inareliik chaloq, je' naa rut'aqsam chu'nchel i wach k'ixkaab' Sitim. 19Eh re' i tinamit Egipto reh naa rusahchiik wach, re' i tinamit Edom naa rukahniik chi ma' xta chik i wilkeeb' chupaam, ruum i yiib' wach na'ojb'al xkian. Re' keh xkikansaj taqe i aj Judá chi xama' xta kimahk. 20Re' taqe i aj Judá naa wo' chik kichaliik chi patinik chi juneliik pan kitinamiit. Eh je' wo' taqe i aj Jerusaleem, naa wo' kiwihiik ar i xata wo' jar ch'iht chi k'achareel i naakik'iik. 21Re' hin naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk i kikansanik reh i nutinamiit. Eh re' hin ar naa nuwihiik chi juneliik Sión, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\