JOEL 2

1Eh chaxulej taq i tuun chinaah i yuuq' Sión, cha q'or taq rib'iral chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. Reh chi neenchalik kiyo'jiik chu'nchel i wilkeeb' Judá, ruum re' QaJaaw xailook' chik ruye'em chee runimaal ti' k'axik. 2Re' taqe i nimaq chili'l naa ruq'equumriik wach i q'iij noq naa kik'uliik iloq. Eh xa je' chik q'eq suutz', xa je' chik taqe ruk'ihaal soldado noq naa kik'uliik iloq chinaah taqe i yuuq' kixkaab', xa je' chik rukab' i noq i rusihq'eej i wach ak'al i q'iij noq insaq'ik. Eh ma' jank'al ta nilarik i re', eh ma' naa ta wo' chik rilariik chi jumpech. 3Eh re' taqe chikop re' re' xa je' chik naa rik'iik q'aaq' chikinaah taqe i ch'ahn kuum, je' rukab' i rub'an i xaq q'aaq' ruk'at chi riij, i ruk'at chuwach. Eh xa holohik naq chik taqe i tik chupaam taqe i ye'aab', eh noq ik'inaq chik taqe ar inkahnik chi xa je' chik chiq yuuq' ma' awach taj i naa ruko'leem riib' chikiwach. 4Eh re' taqe i chikop re' re', je' kiwii' kawáyu, je' kiajiminik kawáyu noq wilik i winaq iqlik chi riij reh ojik panq'aq'inik. 5Re' choqik naa kianam chinaah taqe yuuq' xa je' chik rukab' i choqik inki a'n i ruk'ihaal kareta. Eh xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i q'aaq' noq ruk'at i chiqiij laj xaq chee'. Je' kikab' i ruk'ihaal soldado kow kiib', kiyejaam kiib' chi q'aq'inik. 6Eh re' taqe i tinamit xa saqmoq'ik chik naakiponiik ruum kiyo'jiik kuum taqe i chikop re' re'. 7Eh je' kikab' taqe i soldado kow kiib' chi q'aq'inik kow kiajiminik, kijohtik chinaah taqe i tz'aq. Eh chi korik kiooj chikiwach ma' inkijal ta chik i kib'eeh. 8Eh ni xata nkikuhraaj kiib' noq kib'eehik inkik'am i kib'eeh chi korik, atoob' ta naq nee kikanteesjik ruuk' flecha xama' xta wo' naa kuuchjiik. 9Eh naakokiik chupaam i tinamit xa kajimam chik kiib' noq naakijohtiik naah taq tz'aq, nah taq paat, xa je' chik taqe ajileq' noq naa kokiik pantaq kok' ventana reh taqe i paat. 10Xa naa chik ruk'uyu'jiik ak'al naa kianam, eh naa ruq'equumriik paam i taxaaj ruum i kik'ihaal. Re' q'iij ma' naa ta chik ruk'utiniik kuum, je' wo' hoq i rusaqumaal ch'umiil. 11Re' i QaJaaw naa ruk'amam kib'eeh taqe i ru soldado, eh kow naa ruq'oriik chaloq. Re' taqe i raj kamanoom re' re' xiik'nah kik'ihaal, ma' nee ta inkuyjik kajaljiik taqe i kib'anik reh taqe i ruq'or chi naa rub'aan. Eh na' ponoq i q'iij chuwach i QaJaaw Dios, q'e' ti' i naa rilariik, ma' jino'q i naa rukuywiik reh. 12Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Chayot' taq ak'ux, kim wo' chik taq wuuk' chu'nchel taq awánima, cha a'n taq atiij chi ma' a'nam taq awa' ahaa' cha k'er taq aachii' chi oq'ik, inki. 13Chanimaj wo' taq chik aaWaJaaw aaDios, re' taq awánima naa aaxihim, ma' re' ta chik taq aso' Ruum re' i QaJaaw Dios wilik q'unil ruuk', q'uun inchalik rujosq'iil ruum q'e' aj keteloom wachiis, eh intib'ik ruk'ux noq i ruyeew i ti' k'axik taq cha naah. 14Ma' nee ta oon naq i ruyeew i ti' k'axik taq cha naah i QaJaaw Dios, nee oon naq i ruyeew taq aweh i rotob'il. Nee oon wo' naq chik kiwachinik taqe i tik, nee wo' naq chik inwihik riis i uuva, eh neenkik'am reje chi mayiij reh i QaJaaw Dios. 15Eh cha xulej taq chaloq i tuun chinaah i yuuq' Sión reh chi neenkimol kiib' i tinamit. Chaq'or taq keh chi ki a'n kitiij chi ma' kianam ta kiwa' kihaa'. 16Chamol taq kiwach i rutinamiit i Dios chakuxisaj taq, chamol kiwach taqe i nimaq winaq, je' wo' taqe i kok' ha'lak'un, i ko aj ch'uuch' taqe. Eh cha q'or taq keh i koxki a'n kaxáro chi kieloq cho chupaam i paat k'ahchi' keeb' wii' chi hi'lik. 17Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij chu'nchel i raj kamanoom i Dios kijil i koq kiib' wach artaal, eh ruuk' oq'ik nee nkiq'or chi je' wili: QaJaaw Dios cha kuy tii kimahk aatinamiit. Maa yeew q'ab' chi nee kikaqse'ljik, eh chi neenq'atarik kiwach kuum i tokoom tinamit reh chi ma' nee ta nkiq'or chi je' wili i ma' kinimanik ta weh: ¿Aha' wilik i ki Dios i re'? ma' inko'q ta taqe. 18Eh chi je' re' i Dios neeruk'uhtaaj i ruk'axb'al chinaah i rutinamiit, nee wo' chik i ruketelaaj kiwach. 19Je' wili i xuq'or: Re' hin naa wo' chik nuye'em taq aweh i suq atoob', naa wo' chik kiwachiniik i trigo, naa wo' chik ruwihiik i riis uuva, i aseite korehtaal taq ti nujik. Eh ma' naa ta nuye'em q'ab' chi naa taq kaat kikaqse'laam i ma' kinimanik ta weh. 20Re' hin naa taqe wesam reje panatinamiit i nimaq chili'l xi chalik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, naa nukaham taqe reje panchiq yuuq'. Re' taqe i peet b'eeh naa nukutum taqe chupaam i kamnaq palaw, eh re' taqe i xam b'eeh naa taqe nukutum chupaam i palaw Mediterráneo, ar naakichuhriik. Re' hin wilik i nimaq wach na'ojb'al naa nub'anam taq awuuk', inki. 21Je' re' noq re' taq i hat suuqb'oq taq ak'ux maayohb'isaj taq chik awiib', ruum re' i QaJaaw Dios wilik i nimaq wach na'ojb'al naa rub'anam taq awuuk'. 22Eh re' taqe i chikop pantaq ch'ahn naa wo' chik ruwihiik kiwa', ruum naa wo' chik ruraaxb'iik kiwach i ch'ahn. Eh re' taqe chee' naa wo' chik kiwachiniik, eh naa wo' chik kiwachiniik i higo i uuva. 23Eh re' taq i hat i wilkaat taq ar Sión suuqb'oq taq ak'ux ruuk' taq aaWaJaaw aaDios. Ruum re' reh xti manlik paruq'ijil naa ruye'em taq cha weh peet jab', eh naa wo' ruye'em chaloq i jab' i rub'an koq'uun, je' wo' rukab' i rub'an pampeet. 24Re' trigo naa wo' chik ruwachiniik chi korik. Je' wo' hoq i riis i uuva, je' wo' hoq aseite korehtaal i nujik i ye'aab' reh. 25Re' hin naa taq nuye'em jilow aweh atik xaq'eb' chupaam taqe i haab' noq xkuxik kik'uxum i kajb'uhr wach kininqaal chili'l kajpech xik'ik. Xa je' chik ruk'ihaal soldado xnutaq'aaj taq cho cha naah. 26Eh naa wo' chik taq a'nam awa' ahaa' korehtaal taq ti nujik. Eh naa taq kiin aloq'em i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios, ruum re' hin naa nub'anam i nimaq wach na'ojb'al taq awuuk', eh ma' jaruuj taq chik naa akahniik pank'ixb'ilaal taq i hat nutinamiit. 27Re' taq i hat aj Israel naa taq anab'eem chi wilkiin taq awuuk'. Eh chi xa re' hin i jinaj chi Dios, ma' xta chik jino'q. Eh ma' jaruuj taq chik naa akahniik pan k'ixb'ilaal taq i hat, nutinamiit, inki. 28Noq ik'inaq chik taqe re' naa nuqasam qohoq i Wuxlab'al chikinaah chu'nchel i tinamit. Re' taqe i kak'uun kixq'uun naa kiq'orom wib'iral, re' taqe k'ijolaq wilik i naa nuk'uhtaam chikiwach. Re' i mama' winaq wilik i naa nuk'uhtaam keh pan wiriik. 29Eh chupaam taqe i q'iij re' re', naa nuye'em i Wuxlab'al pan kánima taqe i waj kamanoom, chi winaq chi ixoq. 30Eh naa nuk'uhtaam pan taxaaj i runimaal sahchb'al k'uxliis, naa wo' nuk'uhtaam wach ak'al i ehtalil, re' ruuk' i kik', eh q'aaq' jinaj runimaal sib' xa je' chik q'equm paam suutz'. 31Re' q'iij naa ruq'equumriik wach, eh re' poh naa rukahniik chi xa je' chik k'ik' noq komajaa' imponik i q'iij chi naa nuq'atam i q'orik i hin re' ixiik'naah nimaal wach, eh ti yo'joq ruum, inki. 32Eh chu'nchel i naa kiq'orom i b'ih i QaJaaw Dios pan kitiij naakiko'ljiik, ruum ar Sión ar Jerusaleem naa rureqariik i ko'lemb'al iib', je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios pampeet. Re' taqe i rusik'im wach i reh naakiko'leem riij i kik'achariik.


Copyright
Learn More

will be added

X\