JOEL 1

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Joel rak'uun Petuel: 2Chab'iraj taq i naa nuq'orom i hat taq chik mama' winaq, je' wo' taq i hat patim chupaam i tinamit wili. ┬┐Mi ak'ulum taq junriim-oq re' i hat mi kilom cho junriim-oq re' taqe aamaam awati't i ti' k'axik je' rukab' i k'achi' taq ak'ulum yu'naak? 3Re' taqe i ti' k'axik wili chak'utjaaj taq keh awak'uun awixq'uun reh chi neenkik'utjaaj i keh reh kak'uun kixq'uun. Eh re' chik i keh neekik'utjanik keh i komajaa' ki-aasjik. 4Chi pan jinaj q'iij xi k'ulik taqe i nimaq taq chili'l xkik'uxib'eej taqe i tik. Aha' wilik i ma' xkik'ux taj i-xi-ik'ik peet re' i chik i xi k'uloq xam xik'uxwik reh, kajb'uhr wach kininqaal i chili'l xsachwik kiwach i tik. 5Re' taq i hat xohk'reel na'lojoq taq aweh, eh chamol taq chi oq'ik i hat i ti uk'inik taq reh i vino, ruum re' taqe chikop xkisach wach i uuva, ma' xta chik i naa rukorjiik wii' taq aavino 6Re' taqe i nimaq chili'l, xa je' chik i ruk'ihaal soldado noq xi k'uloq chinaah i qatinamiit. Eh xa je' chik i reeh i kaq b'ahlam i keeh, xa je' chik rutz'ii' reeh ixoq kaq b'ahlam i rutz'ii' i keeh. 7Eh xkuxik kik'uxum i wach i qa uuva i wach i qa higo ma' xta chik k'isinoq xaq xkikanaa' xa re' chik i q'ab' i ruche'el xkikanaa'. 8Eh nik' wach noq inoq'ik i k'isa q'ahxoq noq i rukoj i ruq'eq' so' chi riij ruum i ruti'kiil ruk'ux chi riij i rukimiik i naa naq rub'anam chi rub'ahiil, 9je' re' noq naa kokiik chi oq'ik taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. Ruum parupaat i QaJaaw Dios ma' xta chik taqe i wach i tik mu'uun ni xata chik riis uuva inkik'am chaloq chi kimayiij. 10Re' i wach ak'al ti' ruk'ux, ruum ma' xta chik tik chuwach. Re' i trigo xsahchik wach, re' taqe i uuva i ruche'el i olivo xi chiqik wo' hoq, ruum aj re' ma' xta chik aseite. 11Eh re' taq i hat i ti tikwik taq reh i uuva, i trigo ti oq'oq taq. Ruum xsahchik taq wach atik, ma' xta chik i wach i trigo, ma' xta chik i wach i sebada naa reliik. 12Re' i ruche'el i uuva, i ruche'el i higo, i ruche'el i granado, ruche'el i xaq ipak', i ruche'el i mansano kuxik kichiqiik. Eh xkuxik wo' kichiqiik chu'nchel i chee, ruum i re' ma' xta chik rusuqkiil kik'ux i tinamit wach ak'al. 13Re' taq i hat k'amal b'eeh aj tiij tikamanik taq chuwach i ru artaal i QaJaaw Dios chakoj taq i q'as wach itz'ihy chawiij, ti oq'oq taq ruum i ruti'kiil ak'ux. Ruum parupaat i QaJaaw Dios ma' xta chik i wach i tik, ni xata riis uuva chik inkik'am chaloq chi kimayiij. 14Chaq'or taq keh i mama' winaq, je' wo' chu'nchel i tinamit wilkeeb' ayu' chi kimol kiib' chupaam i rupaat i QaJaaw, Dios. Eh kian kitiij i chi ma' kianam ta kiwa' kihaa'. 15Q'e' ti' i naa qak'ulum ruum re' i QaJaaw Dios xailook' chik i ruyeew i ti' k'axik chi qanaah. Eh naa rusacham wach i qatinamiit, jinaj runimaal ti' k'axik naa ruye'em cho qeh i QaJaaw Dios nim rajaawriik 16Eh pan naq'qawach xkesaj chi qawach i qawa' qahaa'. Eh ma' xta chik k'isinoq rusuqkiil k'uxliis chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. 17Eh taqe i ja' xtikarik chi lohk'aal xkuxik kiq'ahiik, re' taqe i ye'aab' reh i wach i tik xiq'ahik chik. Eh re' i molarik wii' inaq'wach i trigo xiyojib'ik ruum ma' xiwachinik ta chik. 18Re' taqe i chikop oq'ik chik inki a'n ruum kiwa', xama' ha' ta chik inkireq kiwa' taqe i wakax. Eh re' taqe i tentzun k'achi' chik kikimiik ruum kiwa'. 19QaJaaw Dios aweh i hat i nupahqaaj qatoob'jiik, ruum re' taqe i ch'ahn panchiq yuuq' xa je' chik q'aaq' i xik'ik chinaah, je' wo' taqe i chee' wilkeeb' wataq yuuq' k'ixkaab'. 20Re' taqe josq'laj chikop wilkeeb' pantaq ch'ahnoq'ik inki a'n chawach ruum xkuxik kichiqiik taqe i raasb'al ha'. Eh xa je' chik q'aaq' i xik'ik chinaah taqe i ch'ahn inkik'ux.


Copyright
Learn More

will be added

X\