JOB 7

1Re' Job je' wo' chik wili i xuq'or: Re' ruk'achariik i winaq ayu' wach ak'al q'e' k'axik, je' rukab' jino'q i winaq i rik'saj i q'iij pankowlaj kamanik. 2Je' rukab' i minooj pankamanik, xa raj chik wihik pan muuj, je' rukab' i moso xaraaj chik chi neenokik i q'iij reh chi neenhi'lik. 3Je' re' i ti' k'ahchi' nuk'ulum i hin xata wo' jarub' poh rutohq'iik cho nuk'ulum. Rajlaal aq'ab' k'ahchi' wik'iik chi ti'. 4Eh noq kinyohkik najt wach aq'ab' inwik'raaj. Kinq'uhtik, k'ul tol kinooj wach nuyokaab' korehtaal i nuk'ul i saq'ik. Ruum i re' je' wili nuq'or panuk'ux, ¿Kojaruuj kinwuktik johtoq? kinki. 5Eh nujinaq chi haah i nuti'jolal inwik'raaj, nujinaq chi q'aah i wiij k'ahchi' reliik rukik'eel i nuti'kiil. 6Re' nuk'achariik jumehq'iil k'ahchi' rusahchiik wach, je' rukab' noq inkutarik i chee' kotooj wii' i ruwa' keem. 7QaJaaw Dios re' nuk'achariik k'ahchi' rik'iik xa je' nik'ik junhuup chi teew ma' jaruuj chik naa ruwihiik rusuqkiil nuk'ux noq inwik'raaj. 8Eh noq naa nukimiik reje ma' naa ta chik rilariik nuwach. Noq nanaq chik awaajwaam awilom nuwach, ma' naa ta chik awilom nuwach. 9Re' nuk'achariik je' nik'ik jinaj suutz' awach inkimik reje ma' jaruuj chik naa rusutiniik chaloq. 10Eh ma' naa ta chik rusutiniik cho parupaat, eh ma' naa ta chik ruchaliik wih-oq chupaam i ruye'aab'. 11Ruum aj re', re' hin k'ahchi' nuq'orom taqe q'orik wili, ma' jaruuj naa numayam ruk'erariik nuchii' ruum i runimaal ti' k'axik k'ahchi' nuk'ulum. 12¿Hin ta chi josq'laj chikop re' ruuk' i wilkeeb' pan palaw noq je' re' i na a'n cho wuuk'? 13Re' hin i nukapaaj noq kinyohkik chi naa ruch'iklojiik nuk'ux wach nuyokaab'. Eh chi nanaq nuhi'liik ruuk' i ti' k'achi' nuk'ulum. 14Xa re' la' xama' kinhi'lik ta wo' hoq ruum re' hat wilik wo' chik taqe inak'uhtaaj weh panuwiriik inchalik nuyo'jiik kuum. 15Je' re' noq chi wee hin q'e' naq chihooj chi neenasach nuwach. Eh q'e' naq chihooj chi weh nee kinaakansaj reje. 16Ruum xama' nukuy ta chik, ma' inwaaj ta chik wihik chinaah i wach ak'al wili. Eh kinak'am pansuqkiil k'uxliis re' nuk'achariik xa je' i nik'ik junhuup chi teew. 17Hat nuDios, ¿Chib'ih rub'anam i winaq chi q'e' i naaketelaaj wach? ¿Chib'ih reet noq q'e' ti' inawik'raaj? 18¿Chib'ih reet noq i nayeew ak'ux chi rilariik rajlaal i q'iij? ¿Chib'ih reet noq xak'ahchi' kaat chi rupajariik ruuk' i runimaniik? 19¿Chib'ih reet noq ma' i naa kanaa' ta ruye'ariik chee ti' k'axik chi nunaah? ¿Chib'ih reet noq ma' nayeew ta chik q'ab' chi nub'iq' nuchuhb'? 20Wila' wilik numahk, ¿Chib'ih i numahk xnub'an chawach i hat ti-ilwik keh i winaq? ¿Chib'ih reet noq xa chi nunaah i hin i nayeew chee ti' k'axik je' cho k'ahchi' kiin akutum chi flecha? ¿Mi lahtz' i nub'an aweh re'? 21¿Mi ma' neenajuch re' numahk? ¿Mi ma' neenakuy re' taqe i numahk? Re' hin xa ilook' chik kinooj panak'al. Re' hat nanaq chik awaajwaam rilariik' nuwach, ruum hin chik kamnaq reje, inki Job.


Copyright
Learn More

will be added

X\