JOB 6

1Re' Job je' wili ruchaq'weesjiik xub'an. 2Neeta naq impajarik pan jino'q pexu i runimaal ti' k'ahchi' nuk'ulum. 3Ma' xata naq je' rahliil i saniib' wilkeeb' chupaam taqe i palaw. Eh ruum ruti'kiil xnuq'or taqe q'orik wili. 4Eh je' naa re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik k'ahchi' rukutwiik weh chi flecha, je' rukiih xokik panuti'jolal. Re' Dios k'achi' kin ruyohb'isam ruum xuyeew taqe i ti' k'axik chi nunaah. 5¿Mi neeruk'er chii' re' i b'uurux noq wilik ruch'ahn chuwach? ¿Mi nee ruk'er chii re' i b'ooyax noq wilik ruch'ahn chuwach? 6¿Mi wilik ineeruk'ux i k'uxb'al ruwa' chi ma' xta ratz'amil? ¿Mi suq re' i rusaqiil miloj xa chi rutkeel? 7Re' i ti' k'axik ma' inwaaj ta naq nuk'ulum, re' chik i re' inuk'ul, ma' nukapaaj ta chik nuwa' nuhaa' ruum. 8Neeta naq i rib'iraj chee nutiij i QaJaaw Dios, nee ta naq i ruyeew weh i k'ahchi' nupahqaam reh. 9Ma' xta naq reet chi nee rusach nuwach i QaJaaw Dios, chi nee ta resaj i nuk'achariik. 10Ruuk' i re' nee naq inch'iklojik nuk'ux nee naq kinhi'lik ruuk' i ti' k'axik k'ahchi' nuk'ulum. Re' hin eliik xnub'an chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios manlik Santo. 11Re' hin ma' xta chik wansil inwik'raaj chi neenukuy ransil i ti' k'axik wili. ¿Mi koruk'ul chi neekik'acharik chi je' re'? 12¿Mi je' kowiil ab'aj re' i nuti'jolal chi neenukuy ransil i ti' k'axik wili? ¿Mi je' kowiil q'an ch'ihch' re'? 13¿Mi neenukuy ransil chi wib'il wiib' re' i ti' k'axik? Chi ma' awach ta neentoob'inik weh. 14Re' jino'q i k'ahchi' ruk'ulum i ti' k'axik i ruk'ul chi naa rutoob'jiik ruum i ramigo. Atoob' ta naq ma' korik wach ruk'ux ruuk' i Dios nim rajaawriik. 15Eh re' taqe i hat wamigo ma' kinawaaj ta taq kiin atoob'eem, xa je' taq akab' i rooq ha' xa nooj chi qooq. 16Xa je' taq akab' i rooq ha' tz'aplik naah ruum i saq laj suutz', eh ruum i jot'ik laj ha' i rutoy riib'. 17Noq inchalik i tz'a' inhaab'ik, noq intz'ab'ik i q'iij inchiqik i ha'. 18Re' taqe i ki-ik'ik ar kisahchik reh i kib'eeh inooj kisik' kihaa', xama' inkireq ta wo' hoq, xa je' chik panchiq yuuq wilkeeb'. 19Re' taqe i kichalik Temán, je' wo' kichalik Sabá ch'iklik naq kik'ux chi naa kireqem kihaa' ar. 20Eh noq xkilow chi je' re' xsahchik kik'ux noq ma' xkireq ta kihaa'. 21Xti korik i nuq'or taq aweh, chi je' taq akab' i ha' re' re', ruum noq i naa wilow taq i ti' k'axik wilkiin wii' ma' kinatoob'eej ta taq, ayo'jiik taq chik inchalik. 22¿Mi xnuq'or taq aweh re' hin chi chak'am taq chaloq i tumiin reh chi nee taq kinako'leej? 23¿Mi xnuq'or taq aweh re' chi nee taq kinako'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach? ¿Oon chi nee taq kinako'leej pan kiq'ab' i yiib' wach kina'ojb'al? 24Cha q'or taq weh i numahk re' hin ma' xta neenuq'or. Eh cha q'or taq weh chib'ih xinq'ehb'ik wii'. 25Re' hin ma' nee ta nuq'or chi ma' chih taj wila' korik taq i xaq'or. Xa re' la' re' taq i hat k'ahchi' taq akojom numahk chi ma' xta rub'ehel. 26¿Chib'ih reet noq i nakoj taq numahk xa ruum taqe i xnuq'or jumehq'iil i ruk'am i teew? Re' i xnuq'or xa ruum chi ma' nureq ta naq chik chi riij chib'ih i naa nub'anam. 27Re' taq i hat i naawaaj taq a'nam wuuk' je' rukab' imb'aan keh i ma' xta kituut kajaaw. Je' rukab' noq injot'arik jino'q amígo. 28Yu'naak xti kinawilow taq chi korik chakoj taq rehtaal mi xachukuj q'orik i k'ahchi' nuq'orom taq aweh. 29Chakanaa' taq i wech'inik wuuk', ruum re' hin ma' xta numahk, weht'al chi korik wach nuk'ux. 30¿Mi hin aj chukul q'orik re'? ¿Mi ma' nukoj rehtaal re' chib'ih nuq'or?

will be added

X\