JOB 6

1Re' Job je' wili ruchaq'weesjiik xub'an. 2Neeta naq impajarik pan jino'q pexu i runimaal ti' k'ahchi' nuk'ulum. 3Ma' xata naq je' rahliil i saniib' wilkeeb' chupaam taqe i palaw. Eh ruum ruti'kiil xnuq'or taqe q'orik wili. 4Eh je' naa re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik k'ahchi' rukutwiik weh chi flecha, je' rukiih xokik panuti'jolal. Re' Dios k'achi' kin ruyohb'isam ruum xuyeew taqe i ti' k'axik chi nunaah. 5¿Mi neeruk'er chii' re' i b'uurux noq wilik ruch'ahn chuwach? ¿Mi nee ruk'er chii re' i b'ooyax noq wilik ruch'ahn chuwach? 6¿Mi wilik ineeruk'ux i k'uxb'al ruwa' chi ma' xta ratz'amil? ¿Mi suq re' i rusaqiil miloj xa chi rutkeel? 7Re' i ti' k'axik ma' inwaaj ta naq nuk'ulum, re' chik i re' inuk'ul, ma' nukapaaj ta chik nuwa' nuhaa' ruum. 8Neeta naq i rib'iraj chee nutiij i QaJaaw Dios, nee ta naq i ruyeew weh i k'ahchi' nupahqaam reh. 9Ma' xta naq reet chi nee rusach nuwach i QaJaaw Dios, chi nee ta resaj i nuk'achariik. 10Ruuk' i re' nee naq inch'iklojik nuk'ux nee naq kinhi'lik ruuk' i ti' k'axik k'ahchi' nuk'ulum. Re' hin eliik xnub'an chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios manlik Santo. 11Re' hin ma' xta chik wansil inwik'raaj chi neenukuy ransil i ti' k'axik wili. ¿Mi koruk'ul chi neekik'acharik chi je' re'? 12¿Mi je' kowiil ab'aj re' i nuti'jolal chi neenukuy ransil i ti' k'axik wili? ¿Mi je' kowiil q'an ch'ihch' re'? 13¿Mi neenukuy ransil chi wib'il wiib' re' i ti' k'axik? Chi ma' awach ta neentoob'inik weh. 14Re' jino'q i k'ahchi' ruk'ulum i ti' k'axik i ruk'ul chi naa rutoob'jiik ruum i ramigo. Atoob' ta naq ma' korik wach ruk'ux ruuk' i Dios nim rajaawriik. 15Eh re' taqe i hat wamigo ma' kinawaaj ta taq kiin atoob'eem, xa je' taq akab' i rooq ha' xa nooj chi qooq. 16Xa je' taq akab' i rooq ha' tz'aplik naah ruum i saq laj suutz', eh ruum i jot'ik laj ha' i rutoy riib'. 17Noq inchalik i tz'a' inhaab'ik, noq intz'ab'ik i q'iij inchiqik i ha'. 18Re' taqe i ki-ik'ik ar kisahchik reh i kib'eeh inooj kisik' kihaa', xama' inkireq ta wo' hoq, xa je' chik panchiq yuuq wilkeeb'. 19Re' taqe i kichalik Temán, je' wo' kichalik Sabá ch'iklik naq kik'ux chi naa kireqem kihaa' ar. 20Eh noq xkilow chi je' re' xsahchik kik'ux noq ma' xkireq ta kihaa'. 21Xti korik i nuq'or taq aweh, chi je' taq akab' i ha' re' re', ruum noq i naa wilow taq i ti' k'axik wilkiin wii' ma' kinatoob'eej ta taq, ayo'jiik taq chik inchalik. 22¿Mi xnuq'or taq aweh re' hin chi chak'am taq chaloq i tumiin reh chi nee taq kinako'leej? 23¿Mi xnuq'or taq aweh re' chi nee taq kinako'leej pan kiq'ab' i ki-ixowanik nuwach? ¿Oon chi nee taq kinako'leej pan kiq'ab' i yiib' wach kina'ojb'al? 24Cha q'or taq weh i numahk re' hin ma' xta neenuq'or. Eh cha q'or taq weh chib'ih xinq'ehb'ik wii'. 25Re' hin ma' nee ta nuq'or chi ma' chih taj wila' korik taq i xaq'or. Xa re' la' re' taq i hat k'ahchi' taq akojom numahk chi ma' xta rub'ehel. 26¿Chib'ih reet noq i nakoj taq numahk xa ruum taqe i xnuq'or jumehq'iil i ruk'am i teew? Re' i xnuq'or xa ruum chi ma' nureq ta naq chik chi riij chib'ih i naa nub'anam. 27Re' taq i hat i naawaaj taq a'nam wuuk' je' rukab' imb'aan keh i ma' xta kituut kajaaw. Je' rukab' noq injot'arik jino'q amígo. 28Yu'naak xti kinawilow taq chi korik chakoj taq rehtaal mi xachukuj q'orik i k'ahchi' nuq'orom taq aweh. 29Chakanaa' taq i wech'inik wuuk', ruum re' hin ma' xta numahk, weht'al chi korik wach nuk'ux. 30¿Mi hin aj chukul q'orik re'? ¿Mi ma' nukoj rehtaal re' chib'ih nuq'or?


Copyright
Learn More

will be added

X\