JOB 5

1Eh je' wo' chik wili i xuq'or i Elifaz reh i Job: Chak'er aachii' wilik oon inche jino'q i ánjel neen toob'inik aweh. 2Re' i min min chub'aan i ruyiib' wach na'ojb'al, re' i k'aah naa rukansaniik reh. Eh re' i ruk'ax wach i tokoom aj eh re' kaqwachiil naa rukansaniik reh. 3Re' hin xwilow chi re' min min chub'aan i ruyiib' wach na'ojb'al xb'ehomb'rik, xa re' la' jumehq'iil xsahchik wach i chib'ih reh. 4Eh re' taqe i rak'uun rixq'uun ma' awach ta intoob'inik keh. Noq kiooj pan q'atb'al q'orik kiye'ariik panti' k'axik ma' awach ta inko'linik keh. 5Re' i wach i rutik re' taqe i aj wi'jaleel kielq'anik reh, atoob' ta pantaq k'iix wilik inkisik'. Eh re' taqe i chiqiij kichii' kiehchanik reh i rub'ehomal. 6Re' i yiib' wach ma' panak'al ta nelik chaloq, re' ti' k'axik ma' panak'al ta i nelik chaloq. 7Re' la' wo' i winaq chi rib'il riib' i ruk'am chaloq i ti' k'axik chinaah, je' rukab' noq impisk'anik johtoq i rukoxb' q'aaq' chi rib'il riib'. 8Re' tee hin k'ahchi' nuk'ulwiik reh i k'ahchi' ak'ulum i hat, xnukanaa' naq chik pan q'ab' i Dios. 9Ruum xa re' wo' reh wilik rajaawriik chub'aan taqe i nimaq wach sahchb'al k'uxliis, ma' awach ta neemb'anik reh. 10Re' reh i ruyeew chaloq i jab' chinaah i wach ak'al ruuk' i re' i rut'aqsaj taqe i tik mu'uun. 11Eh re' reh i ruyeew runimaal kiwach taqe i xama' nimaq ta kiwach. Eh irutoob'eej taqe i ti' kik'ux. 12Eh i ruyoj wo' wach i ma' holohik taj inkiyejaa' wach i wilik kina'ojb'al chi jot'ooj, reh chi ma' nooj ta eloq wach inkiyejaa' wach. 13Eh i ruq'at pan kib'eeh i wilik kina'ojb'al chi jot'ooj ruuk' i yiib' wach inkikapaaj rub'aan. Eh ruyoj wach i ma' holohik taj inki yejaa' wach. 14Atoob' ta pan q'iij wo' naq b'ehik inki a'n xa je' chaq'ab' b'ehik inki a'n xama' inkireq ta wo' chi riij chib'ih i naa kianam. 15Re' wo' Dios inko'linik reh i k'ahchi' rub'aan ti' k'axik reh kuum i yiib' wach kina'ojb'al. 16Ruuk' wo' Dios inkiko'leej kiib' i ma' kow ta kik'ux. Eh ruuk' i re' rutz'ap i kichii' i yiib' wach kina'ojb'al. 17Atoob' reh i winaq inq'ilarik ruum i Dios. Je' re' noq re' hat Job maa q'eb' chi riij ak'ux i aq'ilariik i rub'an i Dios nim rajaawriik. 18Eh wila' xuyeew q'ab' chi xchalik i ti' k'axik chi qanaah re' wo' reh inye'wik rukowiil qak'ux, wila' xoj ruyeew panti' re' wo' reh neenk'achrisanik qeh. 19Re' reh naa ruko'liniik aweh chupaam i waqiib' chi ti' k'axik naa ruchaliik cha naah, eh re' ruwuuq ti' k'axik ma' xta naa kaat ruchem. 20Eh paruq'ijil wi'jaleel re' wo' reh naa ruko'liniik aweh chuwach i kimik. Paruq'ijil q'aq'inik re' wo' reh naa ruko'liniik aweh chuwach i kimik. 21Eh re' reh neenko'linik aweh noq neenkitz'aq wach i k'utaaj chawiij, eh ma' nee ta tiyo'jik noq neenkaaj kisacham wach i chib'ih aweh. 22Noq neenchalik i wi'jaleel cha naah xama' naa ta wo' rutib'iik ak'ux. Eh ma' naa ta wo' ayo'jiik kuum i josq'laj chikop. 23Re' taqe chikop ma' xta naa kuchem atik amu'uun. Eh naa akahniik pansuqkiil k'uxliis kuuk' i josq'laj chikop. 24Eh naa wo' ruwihiik suq kiil k'uxliis panapaat, noq naa rojiik awilom taqe aachikoop manlik kiwach. 25Re' hat k'ih awak'uun awixq'uun awiih aamaam naa kiwihiik, je' kik'ihaal i ch'ahn wilkeeb' wataq yuuq k'ixkaab'. 26Re' hat konaa arijb'iik noq naa akimiik reje ma' naa ta kimiik noq komajaa' imponik aq'ijil, je' rukab' i trigo konq'aanb'ik noq insik'arik. 27Re' hoj ruum taqe i qilom qeht'al chi je' re' ink'ularik. Re' hat chab'iraj, chakoj rehtaal chi je' re' ink'ularik reh chi neen kamanik aweh, inki i Elifaz.


Copyright
Learn More

will be added

X\