JOB 34

1Re' Eliú je' wo' chik wili xuq'or: 2Chab'iraj taq i nuq'oral i hat wilik taq ana'ojb'al. Re' taq i hat atijem taq awiib' chakoj taq rehtaal chib'ih i naa nuq'orom. 3Re' qaxikin i rib'iraj mi holohik i q'orik, je' rukab' noq inqa a'n rusuqkiil pan qachii' chib'ih inqak'ux. 4Qasik' wach aha' wilik i holohik, eh qakoj rehtaal aha' wilik i korik. 5Re' Job je' wili i xuq'or: Re' hin korik wach nuk'ux, re' Dios ma' parub'ehel ta ruq'at i q'orik chi nunaah. 6¿Mi neenuchuk re' q'orik? ¿Mi wilik numahk re'? Re' hin k'ahchi' nuk'ulum i ti' k'axik chi ma' xta numahk, inki. 7¿Mi wilik jino'q i winaq chi je' rukab' i Job? i rukaqse'laaj i Dios. Eh i rukoj panaah i Dios i ti' k'axik k'ahchi' ruk'ulum. 8Re' reh ruk'am riib' panotob'il kuuk' i yiib' wach kina'ojb'al, eh i rub'an reh inki a'n i aj mahk. 9Re' Job je' wili i ruq'or: Re' winaq ma' xta i neeruk'ax wila' xub'an iraaj i Dios, inki. 10Re' taq i hat wilik ana'ojb'al chab'iraj taq i naa nuq'orom wili: Re' hin weht'al chi re' Dios nim rajaawriik ma' jaruuj neerub'an i ma' holohik taj. Eh parub'ehel inq'atwik q'orik. 11Re' reh i ruyeew i rutojb'aal i ju'jun re' q'oreel chib'ih i xub'an, i xuq'or, i ruyeew rujilob'aal keh re' q'oreel nik' wach kina'ojb'al. 12Xti korik wo' hoq chi re' Dios nim rajaawriik ma' jaruuj neerub'an i ma' holohik taj, parub'ehel la' inq'atwik q'orik. 13¿Mi wilik jino'q xye'wik rajaawriik, reh chi xokik chi taaq'anik chinaah chu'nchel i wach ak'al? 14Wita re' Dios neeresaj i ruxlab'al i winaq, 15chu'nchel naq neekikimiik, nee wo' naq chik kisutinik chi pooq ak'al. 16Re' hat Job wila' wilik ana'ojb'al chab'iraj i naa nuq'orom yu'naak. 17¿Mi neerub'an taaq'anik chinaah i wach ak'al i Dios, wila' ma' imponik chuwach i korik? ¿Chib'ih reet noq inakoj panaah i Dios i mahk wili? ¿Mi ma' korik wach ruk'ux re' Dios? 18¿Mi ma' xa re' wo' re' i Dios inq'orik keh i reey, je' wo' keh i q'atal q'orik chi ma' holohik taj inki a'n? 19Re' i Dios ma' rusik' ta wach i ruk'ax. Eliik wach kilariik taqe i reey i rub'an, je' wo' hoq i b'ehoom ruuk' i neb'aa'. Ruum chu'nchel i re', re' wo' reh xtz'uhkrisanik cho keh. 20Eh wila' xraaj i Dios xa chi jumehq'iil neerusach kiwach tinamit. Atoob' ta yejal aq'ab' nee rutaq'aaj chee ti' k'axik, ma' re' ta jino'q winaq naa rusachwiik wach i nim rajaawriik, re' la' i Dios. 21Re' i QaJaaw Dios k'ahchi' rilom chu'nchel i rub'an i winaq, eh reht'al chu'nchel. 22Chuwach i Dios ma' xta jino'q i ye'aab' xiik' naah q'equmaal paam chi nee ta nkikeb'aa' kiib' i yiib' wach kina'ojb'al. 23Re' i QaJaaw Dios ma' kota ruq'at riij i q'iij reh i winaq chi nenooj pa'lojoq chuwach i reh, reh chi nee ruq'at i q'orik chinaah. 24Re' reh i resaj taqe pan kiye'aab' nim kajaawriik ma' kota ruman i rusik' chi riij i kimahk, eh tokoom chik i rukoj chi kijilow. 25Re' reh naa rusacham kiwach, atoob' ta chaq'ab'. Naa rub'anam ti' k'axik keh ruum reht'al chi yiib' wach i kina'ojb'al. 26Ruum chi yiib' wach i kina'ojb'al, naa rub'anam ti' k'axik keh chikiwach chu'nchel i tinamit. 27Re' taqe re' xkiq'eb' chi riij kik'ux i Dios, ma' kaaj ta kik'amam i rub'eeh. 28Re' keh xkian ti' k'axik keh i neb'aa', je' wo' taqe i ti' wilkeeb'. Re' Dios xrib'iraj i koq'iim ruum i ti' k'axik xkik'ul. 29Wila' re' Dios ma' xuyeew ta taqe chutojariik i kimahk. ¿Awach chik neemb'anik reh? Eh wila' ma' xrilow chib'ih i k'ahchi' keeb'. ¿Awach chik nenilwik reh? Re' wo' reh inilwik keh i tinamit, je' wo' hoq i ju'jun chi winaq, 30reh chi ma' neetanokik chi ajaab'esil chinaah i tinamit i yiib' wach runa'ojb'al reh chi ma' nee ta rujot' taqe. 31Re' hat Job ¿Mi xaq'or reh re' i Dios chi xak'ul chik i ti' k'axik, eh chi ma' naa ta chik amahkuniik? 32¿Mi xaq'or reh re' chi chuk'uhtaaj aweh amahk komajaa' inakoj rehtaal? ¿Mi xaq'or reh chi wila' ma' holohik i xa a'n ma' naa ta chik a'nam? 33¿Mi nawaaj re' hat chi nee ruyeew atojb'aal i Dios je' rukab' inawaaj i hat atoob' ta re' hat ma' nawaaj ta wach i reh? Re' hat aweht'al chib'ih i naa a'nam, ma' re' tee hin. Chaq'or qeh chib'ih inawaaj a'nam. 34Re' taqe winaq wilik kina'ojb'al i kow kik'ux je' wili neenkiq'or: 35Re' Job ma' xta runa'ojb'al ruum aj re' je' re' inq'orik xama' xta rub'ehel i ruq'oral. 36Ruum aj re' ma' xta reet chi neensik'arik chi riij nik' wach noq wilik i Job, ruum re' chaq'wik i rub'an je' inchaq'wik jino'q i yiib' wach runa'ojb'al. 37Re' reh ma' xata re' mahk i rub'an, i ruq'etwachej la' wo' i Dios. Eh chi qawach i hoj ma' holohik ta inq'orik chi riij i Dios, eh i ruwech'uj i Dios, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\