JOB 3

1Re' Job xponik i q'iij chi ma' holohik ta xq'orik chi riij i q'iij x-aasjik wii'. 2Eh je' wili xuq'or reh i Dios: 3Ma' holohik ta laj aq'ab' xintz'uhkrik wii', ma' holohik ta laj q'iij xin-aasjik wii' ruuk' i nutuut. 4Xkahnik ta naq chi q'equm aq'ab' i q'iij re' re'. Ma' ta naq xuyeew chaloq i q'iij re' re' i QaJaaw Dios, ma' ta naq xsaq'ik. 5Xq'equmbrik ta naq wach i q'iij re' re' ruum i runimaal q'equm, xb'urarik ta naq wach chi jumpech ruum i q'eq suutz', i q'iij re' re'. 6Re' aq'ab' xintz'uhkrik wii' xkahnik ta naq chi q'equm chi jumpech. Re' q'iij xin-aasjik wii' ma' ta naq xokik paruman i q'iij, ree poh, eh ma' ta naq xokik paruman i q'iij ree haab'. 7Xkahnik ta naq chi intz'irik paam aq'ab' re' re', ma' ta naq xwihik jino'q tz'uuy reh suq kiil k'uxliis chupaam. 8Xq'orarik ta naq chi ma' holohik taj i q'iij re' re', kuum i ma' holohik ta kiq'orik chi riij i q'iij, re' taqe i wilik kajaawriik chinaah i qamaan k'ap. 9Eh ma' ta naq xisihq'inik taqe chee ch'umiil chupaam i wahq'eq re' re'. Ma' ta naq xukuhtaaj riib' i q'iij, eh ma' ta naq chik saq'ik chi jumpech. 10Ma' holohik taj aq'ab' re' re' ruum xuyeew q'ab' chi xin-aasjik, ma' ta xuyeew q'ab' chi xin-aasjik ma' k'ahchi' ta naq nuk'ulum i ti' k'axik wili. 11¿Chib'ih inche reet noq ma' xin kimik noq ko hin rihqaam chee nutuut, oon noq kore' k'ahchi' wasjiik? 12¿Chib'ih inche reet noq xinkik'ul noq xin-aasjik? ¿Chib'ih inche reet noq xuyeew nuch'uuch' i nutuut? 13Ma' xta naq reet chi xinkimik ma' wilkiin ta naq chik chinaah i wach ak'al, hi'lik naq chik i nub'an yu'naak chi suq suq nuk'ux. 14Wuch'ihil naq taqe i reey, je' wo' taqe i xikojwik na'ojb'al ayu' wach ak'al, wuch'ihil wo' naq taqe i kiyej-anik cho nimaq paat. 15Wuch'ihil wo' naq taqe i wihinaq taqe cho chi ajaab'esil, re' taqe ixkinujisaj i kipaat ruuk' oro, ruuk' plata. 16¿Chib'ih nche reet noq ma' xin kimik noq komajaa' kin-aasjiik, je' rukab' inkik'ul i ha'lak'un i ma' kilow ta wach i q'iij saq'um? 17Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al inkikanaa' rub'aan i ma' holohik taj noq kikimik reje. Eh re' taqe i q'uhtinaq kihi'lik noq kikimik reje. 18Eh ar wo' kiooj hi'loq taqe i wilkeeb' prexo noq kikimik reje, ma' kib'iraj ta chik i ruq'oral i aj cha'jen tz'ilom. 19Eh noq imb'aan reje kimik, jinaj kiwach i wilik kajaawriik kuuk' i ma' xta kajaawriik. Re' taqe moso xaloq'ooj ma' xta chik kajaawriik i kipatroon chikinaah. 20¿Chib'ih reet noq re' Dios i ruyeew rusaquum ink'ulwik reh i ti' k'axik? ¿Chib'ih reet noq i ruyeew ruk'achariik i xa eliik ti' i ránima? 21Re' taqe i xa nkaaj naq chik kimik, xama' kikimik ta wo' hoq, atoob' ta naq neenkisik' je' rukab' i rusik'ariik jino'q q'e' k'ih tz'aaq. 22Re' keh noq kikimik reje inkireq i rusuqkiil kik'ux. 23¿Chib'ih reet noq re' Dios i ruyeew ruk'achariik i winaq ma' reht'al taj chib'ih i naa ruk'ulum, eh ma' rureq ta chi riij nik' wach noq naa reliik pan ti k'axik? 24Re' hin ma' nub'an ta chik nuwa', xa re' chik oq'ik i nub'an, eh ma' nub'an ta chik nuhaa' ruum i ruti'kiil i k'achi' nuk'ulum. 25Chu'nchel i ma' waaj ta naq chi naa nuk'ulum i q'e' naq kinyo'jik ruum, re' chik taqe i re' xchalik chi nunaah. 26Re' hin ma' xta nuhi'liik ma' suq ta wilkiin, ma' xta rusuqkiil nuk'ux ruum yohb'aal wach i ti' k'axik inchalik chi nunaah, inki Job.


Copyright
Learn More

will be added

X\