JOB 24

1Eh je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik ma' jumehq'iil ta ruq'at i q'orik chikinaah i yiib' wach kina'ojb'al? Reh naq chi neenkikoj rehtaal i kinimanik reh chi rub'an i q'ataj q'orik parub'ehel. 2Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al inkijil i rehtalil i k'ula't. Eh inkelq'aaj taqe i kitentzuun i tokoom reh chi neenk'ihaaxb'ik i kekeh. 3Eh inkelq'aaj i kib'uruux i ma' xta kituut kajaaw. Eh inkiq'uch i kib'ooyax taqe i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil chi riij i kemeel imb'aan kuuk'. 4Inkesaj pan kib'eeh i neb'aa'. Eh inkikeb'aa' kiib' chikiwach ruum kiyo'jiik i xama' nimaq ta kiwach. 5Re' taqe neb'aa' kow kikamanik chi rusik'ariik i kiwa' kihaa' i kak'uun kixq'uun. Je' rukab' noq inooj kisik' kiwa' i b'uurux chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 6Re' taqe i neb'aa' inooj kisik' ki trigo chupaam inkesaj wii' ki trigo i tokoom. Eh inooj wo' kisik' ki uuva inkesaj wii' ki-uuva i yiib' wach kina'ojb'al. 7Eh inkik'saj aq'ab' chi ma' xta kichamaar, eh ma' xta inkiko'leej wii' kiib' chuwach i k'uxik. 8Eh kitz'aqik ruum i jab' paraxchee'. Xa chi ri'sil taqe i paat ab'aj inkiko'leej kiib' chuwach i jab'. 9Eh inkiq'uch i kiha'lak'uun i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil. Eh inkiq'uch i chib'ih keh i neb'aa' chi riij i kemeel imb'aan kuuk'. 10Re' taqe neb'aa' xa xiheel chik i kiso' inkimin pan iq'irinik trigo, eh kuyuj kiwa' inki a'n 11Noq inkib'ak'ej i ab'aj keeb'al aseite eh noq inkiye'q' paam i yitz'b'al uuva kuyuj kiwa' inki a'n 12Eh chupaam i tinamit k'erlik kichii' taqe i ti' wilkeeb'. Eh oq'ik inki a'n kow k'ahchi' kipahqaam kitoob'jiik, xa re' la' re' i QaJaaw Dios xama' rib'iraj ta wo' hoq i kitiij. 13Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al ma' nkaaj ta wach i saqum, eh ma' nkaaj ta k'acharik pan saqum, ruum ma' nkaaj ta wach i holohik. 14Re' yiib' wach kina'ojb'al kowahq'eq kiooj chi kikantesjiik i neb'aa'. Eh noq inokik aq'ab' kiooj chi i leq'. 15Eh inkich'uwa'risaj wach i kikaxaro chaq'ab' inki a'n aha' wilik inkaaj je' wili inkiq'or: Ma' awach ta k'ahchi' rilwiik qeh ruuk' i k'ahchi' qa'nam, inki taqe. 16Eh re' taqe ajileq' chaq'ab' kiooj chi tehej paat, eh inkitz'ap kiib' pampaat pan q'iij, ruum ma' inkik'ax ta wach elik pan q'iij. 17Re' taqe re' kiyo'jik chi elik ruum inkikapaaj chi neekichoparik pan q'iij. Ruum aj re' chaq'ab' kielik ruum inkikapaaj chi ma' awach ta nilwik keh. 18Re' i Zofar je' wili xuq'or: Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al jumehq'iil insahchik kiwach, je' naa ha' ink'amwik reje keh, ma' awach ta chik i naa ruwihiik chupaam i ye'aab' ki uuva. 19Re' taqe aj mahk insahchik kiwach noq kimuq'ub'jiik, je' rukab' noq inhaab'ik ruum i rutz'a'iil i q'iij i ruha'iil i suutz' noq i rutoy riib'. 20Ma' naa ta chik kik'uliik pank'uxliis kuum i kituut, naa rub'aan rusuqkiil i kiti'jolal kuum i haah. Eh ma' awach ta chik naa ruq'oriik kib'iral. Naa rusahchiik kiwach je' rukab' noq inq'ahik i chee'. 21Re' taqe re' xib'anik ti' k'axik keh ixoq ma' xik'isanik taj. Eh ma' xkitob'eej ta wo' junriim-oq i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil. 22Xa re' la' re' i QaJaaw Dios ruuk' i rajaawriik xresaj i kajaawriik i yiib' wach kina'ojb'al. Noq inchalik i rujosq'iil i reh ma' awach taj i ruko'leej riib' chuwach. 23Re' i QaJaaw Dios i rukanaa' pee taqe chi k'acharik pansuqkiil, eh chi ma' xtee nkik'ul, xa re' la' kok'ahchi' rilom chib'ih i k'ahchi' keeb'. 24Re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al xama' najt ta kielik korik ruuk' inki a'n insahchik kiwach, je' rukab' noq insahchik kiwach i junch'uq. Eh jumehq'iil naa rusachariik kiwach je' rukab' noq inyok'arik i trigo. 25Wila' ma' korik i nuq'or. ¿Mi wilik jino'q ineenq'orik reh chi chukuj q'orik i nub'an? Neerub'an chi neeruq'or yu'naak inki i Zofar.


Copyright
Learn More

will be added

X\