JOB 19

1Re' Job je' wili i chaq'wik xub'an: 2¿Kojaruuj taq inakanaa' i wech'ik wuuk'? ¿Kojaruuj taq inakanaa' ruye'ariik ruti'kiil nuk'ux ruuk' taq aq'oral? 3Re' taq i hat k'ih pech taq kinab'aj, eh ma' tik'ixik ta taq k'isinoq chub'aan. 4Atoob' ta korik wo' naq chi wilik numahk, xa re' wo' naq i hin naa nutojwiik riij. 5Re' taq i hat inakapaaj taq chi q'e' nim taq awajaawriik chi nuwach i hin, inaq'or taq chi wilik numahk. 6Chanaab'eej taq chi re' i QaJaaw Dios xye'wik q'ab' chi je' wili noq wilkiin. Re' reh xye'wik chi nunaah i ti' k'axik wili. 7Re' hin xak'erik chik nuchii' ruum i ti', xama' awach ta wo' inib'irinik weh. Eh i nupahqaaj wo' naq nutoob'jiik, xama' awach ta wo' intoob'inik weh. 8Re' Dios xutz'ap paam inub'eeh, reh chi ma' xta chik ineenub'an, xiruyeew panq'equm. 9Eh xresaj chi nuwach chib'ih naq jariik taqe wilik weh, xresaj wo' hoq inuloq'il. 10Re' reh xirukanaa' chi xama' xta chik nukamaj. Xirukanaa' chi ma' xta chik ch'iklik reje wii' nuk'ux, xa je' chik nukab' i chee' inchuqarik reje. 11Re' Dios xuyeew rujosq'iil chi nunaah. K'ahchi' rub'anam weh je' rukab' i rub'an keh inixowanik wach. 12Ruuk' i ti' k'axik xuyeew chi nunaah, je' naa xutaq'aaj chee ma' k'isa soldado chi nunaah, je' naa xkikotej riij i nupaat. 13Eh xuyeew q'ab' chi re' taqe i ma' tokoom ta wuuk' ma' nkaaj ta chik nuwach. Re' taqe i wamigo xinkikanaa' chi wutkeel, xa je' chik ma' keht'al nuwach inki a'n kiib'. 14Re' taqe i awach weh, ruch'ihil taqe wamigo xinkikanaa' chi wutkeel. 15Re' taqe i patim panupaat, taqe i waj poh ixoq, xa je' chik ma' keht'al nuwach inki a'n kiib', xa je' chik hin tokoom tinamit noq inkilow. 16Eh noq inuyuq'eej naq i numoso winaq ma' kiruchaq'weej taj. Atoob' ta nupahqaaj otob'il reh xama' kirunimaj ta wo' hoq. 17Eh re' wehk'een xa chuh chik i nuwach irik'raaj, re' taqe wak'uun wixq'uun ma' nkaaj ta wo' chik nuwach. 18Eh re' taqe i kok' halak'un ma' nkaaj ta nuwach. Eh ma' holohik ta kiq'orik chi wiij. 19Chu'nchel i naah wamigo ma' nkaaj ta chik nuwach. Eh re' taqe i q'e' naq taqe nuk'ax i hin xi kahnik chi ixowan nuwach. 20Re' nutz'uhumal xa ruchopom chik riib' ruuk' i nub'aqil, xa ruuk' chik k'axik noq k'achalkiin. 21Re' taq i hat wamigo chaketelaaj taq nuwach, ruum re' i QaJaaw Dios xye'wik chee ti' k'axik chi nunaah. 22¿Chib'ih reet noq k'ahchi' taq a'nam weh i ti' k'axik taq i hat, je' rukab' i k'ahchi' weh i Dios? ¿Mi ma' manlik re' i ti' k'axik a'nam taq weh? 23Re' hin ma' xta naq reet chi weh chi awach ta jino'q inen tz'ihb'anik reh taqe i k'ahchi' nuq'orom. Neeta naq i rutz'ihb'aaj pan jino'q huuj. 24Eh ma' xta naq reet chi ruuk' q'as ju' ch'ihch' neentz'ihb'jik chuwach jino'q ab'aj i k'ahchi' nuq'orom reh chi neen naq inkahnik rehtalil ar chi jumpech. 25Re' hin weht'al chi re' aj ko'len weh k'achlik, re' reh naa ruq'oriik chi wiij, reh chi naa nuko'leem wiib' chinaah i wach ak'al. 26Atoob' ta re' nuti'jolal wili k'ahchi' ruq'ehb'iik chi kok'lomiil ruum yab'ilaal. Re' hin weht'al chi naawilom wach i Dios ruuk' naq'nuwach. 27Xti korik chi re' hin naawilwiik wach ruuk' naq'nuwach, ma' re' ta jino'q tokoom. Atoob' ta ma' xta chik wansil yu'naak. 28Re' taq i hat je' taq wili inaq'or: ¿Nik' wach noq i ruq'or chi hoj qohkojwik ru mahk, eh korik wo' hoq chi wilik ru mahk? tiki taq. 29Xa re' la' chawik'raaj taq awiib' ruuk' taq i na a'n chi je' re' ruum re' QaJaaw Dios ruuk' i rujosq'iil i ruyeew taqe chutojariik i kimahk i wilik kimahk. Chi je' re' nee taq inanaab'eej chi re' i Dios inq'atwik q'orik, inki Job.


Copyright
Learn More

will be added

X\