JOB 15

1Re' Elifaz aj ar Temán je' wili ruchaq'weesjiik i Job xub'an: 2Re' wilik runa'ojb'al ma' inq'orik taj je' rukab' inaq'or i hat xama' xta ruk'am chaloq, xa je' rukab' i teew, xa ik'ik i rub'an. 3Re' wilik runa'ojb'al ma' nee ta ruq'or i xama' xta rub'ehel, eh ma' nee ta ruko'leej riib' ruuk' i q'orik xama' xta nokik wii'. 4Ruuk' taqe i k'ahchi' aq'orom i hat ma' k'ahchi' ta ayohleem wach i Dios, k'ahchi' awesam i rajaawriik i tiij. 5Ruuk' i k'ahchi' aq'orom inak'uhtaaj chi wilik amahk. Ma' k'isiin taqe i q'orik xaq'or xa tz'apb'al naah i ma' holohik taj i na a'n. 6Eh ma' koruman taj chi re' hin neekinq'orik reh chi wilik amahk. Ruum xa ruuk' aq'oral ink'utinik chi wilik amahk. 7¿Mi nakapaaj re' hat chi peet xat-aasjik chuwach i Adán? ¿Mi xa wilkaat wo' chik re' hat noq xikorjik taqe yuuq'? 8¿Mi aweht'al re' hat chib'ih i rukapaaj i Dios? ¿Mi re' hat ehchan reh re' i na'ojb'al? 9¿Mi wilik taqe i xa chib'ih jariik aweht'al i hat ma' qeht'al tee hoj? ¿Chib'ih inareq chi riij i hat ma' qareq ta chi riij i hoj? 10Re' hoj qatijem qiib' kuuk' taqe i mama' winaq wilkeeb' chi qaxilak saq chik i kinaah, k'ih chik i kihab'ul chuwach awajaaw i hat. 11¿Mi ma' imponik chawach re' chi ruyeew rusuqkiil ak'ux i Dios, eh chi re' hoj ruuk' q'uun laj q'orik tiqaq'o'reej? 12¿Chib'ih reet noq inchalik aak'aah? ¿Chib'ih reet noq q'e' nayoj awach ruum aak'aah? 13¿Chib'ih reet noq inchalik ak'aah ruuk' i Dios, eh inaq'or chib'ih jariik inawaaj aq'orom? 14¿Mi wilik jino'q i winaq xti saq wach i ránima, eh ma' k'isinoq ru mahk? 15Ni xata ruuk' taqe i ánjel ch'iklik ruk'ux i Dios, ni xata re' i taxaaj saq wach chi reh. 16¿Mi kore' chik re' i winaq saq wach nee rilow ma' xta runa'ojb'al re' i yiib' wach na'ojb'al i rub'an eliik, je' rukab' noq i nuuk'jik i ha'? 17Chab'iraj i hat Job i naa nuq'orom aweh naa nuk'utjaam aweh taqe nutijem i wilom chaloq. 18Re' i korik i xkik'uhtaaj qeh taqe aj na'ojb'al re' i kitijem ruuk' i kimaam kati't. Re' keh xkik'utjaaj qeh ma' xkitz'ap ta naah. 19Re' taqe na'ojb'al wili ruuk' i kimaam kati't xkitijej ma' tokoom ta aj uuk' xkitijej ruum ma' xi wihik ta tokoom tinamit chupaam i kiye'aab'. 20Re' i winaq yiib' wach i runa'ojb'al, eh q'e' josq' juneliik naa ruwihiik panti' k'axik, re' i ruk'achariik xama' najt ta rooq. 21Eh xa chib'ih taqe jariik i choqik i rib'iraj inchalik ruyo'jiik. Noq i rik'raaj chi suq wilik kiponik taqe ajileq' inkelq'aaj i chib'ih reh. 22Re' reh reht'al chi ma' nee ta chik ruko'leem riib', ruum k'ahchi' chik kuy-eem reh i rukanteesjiik. 23Re' ruti'jolal naa ruk'uxariik kuum i k'uch, eh reht'al chi naa rusahchiik wach, ma' naa ta chik ruko'leem riib'. 24Re' reh yo'jik i rub'an ruum ponik reh i q'iij chi naa ruk'ulum i ti' k'axik, je' rukab' noq inyo'jik i reey xa ojik chik reh chi q'aq'inik. 25Je' re' i naa ruk'ulum awach inchalik ruk'aah, awach i runimb'isa riib' chuwach i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 26Wilik ruq'aslaj ch'ihch' ruuk, yohb'aal wach i ruk'aah iraaj naq ruq'atam wach i Dios. 27Xa nim chik wach i rub'an riib', je' naa nujinaq chi q'ina' i wach je' wo' hoq chu'nchel i riij. 28Eh naa ruk'achariik chupaam i tinamit ma' xta wilik chupaam, re' paat naa rupatiniik wii' naa rusahchiik wach. 29Ma' najt ta chik naa ruwihiik rub'ehomal, ma' naa ta chik ruwachiniik i rutik rumu'uun. 30Ma' naa ta ruko'leem riib' chuwach i kimik, naa rusahchiik wach, je' rukab' noq ink'ahtik i ch'ahn ruum i q'aaq', re' i rujosq'iil i Dios naa rusachwiik wach. 31Ma' ruch'ik'aa' ruk'ux ruuk' i jot'ooj i rub'an, ruum xama' xta naa rokiik wii' xa re' wo' jot'ooj naa ruk'ulum i reh. 32Eh naa rusahchiik wach noq majaa' imponik i ruq'ijil i rukimiik, je' rukab' i q'ab' i chee' noq inchiqik ma' jaruuj, chik inraaxb'ik wach. 33Je' rukab' i wach i uuva ma' inq'aanb'ik tee wach, je' wo' rukab' i ruche'el i olivo inqehb'ik i rixmak'al. 34Ruum re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al ma' naa ta rukahniik kiih kimaam. Eh naa rukuxiik ruk'ahtiik i chib'ih keh ruum xa ruuk' i leq' kireqem. 35Re' taqe re' xa re' i yiib' wach na'ojb'al hamlik cho pankanima. Eh xa re' i yiib' wach inki a'n inkiyeew kik'ux chub'aan i jot'ooj, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\