JOB 1

1Jinaj i winaq Job rub'ihnaal xwihik chaloq paruyuq'ul i Uz. Re' winaq re' re' korik wach ruk'ux, holohik i runa'ojb'al. Eh xuyohleej i Dios, ma' xub'an ta reh i yiib' wach na'ojb'al. 2Re' Job wuquub' i rak'uun xwihik, eh ixib' i rixq'uun. 3Eh wuquub' miil i rutentzuun, ixib' miil i rucameyo, hoob' siento k'uhl i rub'ooyax, hoob' siento i rub'uuruux. Eh yohb'aal wach k'ihaal i rumoso xwihik. Eh xti xa re' wo' reh xiik' naah b'ehomal chupaam taqe i ye'aab' wilkeeb' reje parelb'aal q'iij. 4Re' taqe i rak'uun i Job inki a'n kininq'iij pankipaat chi kiju'junaal. Eh inkiyuq'eej kuuk' ixib' chi kanaab' reh chinki a'n kiwa' kihaa' kuuk'. 5Eh noq inkikohlaaj i ninq'ijinik, re' Job kowahq'eq inwuktik i rutaq'aaj kik'amariik i rak'uun i rixq'uun i ruq'asaj i k'atoj mayiij pahqb'al kuyb'al kimahk i rak'uun rixq'uun chi kiju'junaal. Ruum re' Job je' wili xuq'or ru q'iij ximahkunik i wak'uun i wixq'uun, xkib'aj-oq i Dios pankik'ux, inki. 6Eh xponik i q'iij chi xooj kimol kiib' i ánjel chuwach i QaJaaw Dios, chi kixilak taqe re' xponik haa' i aj yahm. 7Re' i QaJaaw Dios xupahqaaj reh i aj yahm chi je' wili: ¿Aha' chalik i na a'n i hat? inki reh. Eh re' aj yahm je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin chi junsuut wach ak'al xin chalik eh xnub'ehuj cho paam chu'nchel, inki. 8Eh re' i QaJaaw Dios xupahqaaj reh i aj yahm chi je' wili: ¿Mi xawil cho wach i waj kamanoom Job rub'ihnaal? Re' reh ma' awach ta chik jino'q i wilik wach ak'al chi je' rukab' i reh. Re' reh holohik i ruk'achariik, korik wach ruk'ux i ruyohleej nuwach ma' rub'an ta reh i yiib' wach na'ojb'al, inki. 9Eh re' aj yahm je' wili ruchaq'weesjiik i QaJaaw Dios xub'an: ¿Xa tan chi raaj i Job noq tiruyohleej? 10Re' Job tiruyohleej ruum re' hat ti cha'jinik reh, je' wo' chib'ih i reh inacha'jeej wo' taqe i rak'uun rixq'uun. Eh i naa kuxisaj wo' ruuk' i rukamaj ruum i re' k'ahchi' ruk'ihaaxb'iik i chib'ih reh chinaah i wach ak'al. 11Yu'naak chawesaj chuwach i chu'nchel i chib'ih wilik reh konee aj inawil re' mi ma' neetub'aj panaq'awach, inki aj yahm. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili ruchaq'weesjiik i aj yahm xub'an: Ma' xta reet cha a'n chu'nchel chib'ih inawaaj a'nam ruuk' i chib'ih wilik reh i Job. Xa re' la' ma' chih awuchej i reh, inki. Chi riij i re' xelik chaloq i aj yahm chuwach i QaJaaw Dios. 13Eh pan jinaj q'iij noq k'ahchi' keeb' chi wi'k, k'ahchi' keeb' chi uk'ik riis uuva taqe i rak'uun rixq'uun i Job chupaam i rupaat i peet rak'uun. 14Eh jinaj i winaq xooj k'oloq chi taqarik ruuk' i Job, je' wili i xuq'or reh: Re' taqe aab'oyaax k'otooj naq paam ak'al inki a'n ruuk' i arado re' taqe aab'uuruux ma' najt ta wi'k inki a'n ar. 15Chi ma' keht'al xiooj k'oloq taqe i aj sabeos, xkelq'aaj taqe b'ooyax, ruch'ihil taqe aab'uuruux, eh xkuxik kikansam kahnoq chi q'aslaj ch'ihch' taqe amoso, ach re' hin ma' xinkikansaj taj ruum aj re' xchalik nuq'or aweh, inki. 16Eh xakok'ahchi' wo' chi q'orik i winaq re' re' noq xooj wo' chik k'oloq i jinaj i winaq je' wili xuq'or reh i Job: Xqajik chaloq i q'aaq' pan taxaaj xkuxik ruk'atam aatentzuun, je' wo' taqe incha'jinik keh ach wo' re' hin ma' xi rukansaj taj, ruum aj re' xchalik nuq'or aweh, i xk'ularik, inki. 17Eh xakok'ahchi' wo' chi q'orik i winaq re' re' noq xooj wo' chik k'oloq jinaj i winaq je' wili i xuq'or reh i Job: Chi ma' qeht'al xiooj k'oloq oxch'uq i aj Caldeo xkuxik kelq'aam reje i cameyo, eh kuxik kikansam kahnoq taqe amoso. Ach wo' re' hin ma' xinkikansaj taj ruum aj re' xchalik nuq'or aweh xk'ularik, inki. 18Eh xakok'ahchi' wo' chi q'orik i winaq re' re' noq xooj wo' chik k'oloq jinaj i winaq je' wili i xuq'or reh i Job: Re' taqe awak'uun awixq'uun noq k'ahchi' keeb' chi wi'k noq k'ahchi' kuk'em i riis uuva chupaam i rupaat i peet awak'uun. 19Jinaj i kowlaj teew xchalik panchiq yuuq' xuq'oj kajchel i rutz'u'kaal i paat, xanoq wo' xq'ehb'ik i paat chikinaah awak'uun awixq'uun. Ach wo' re' hin ma' xin kimik taj ruum aj re' xchalik nuq'or aweh i xk'ularik, inki. 20Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Job xpa'lojik johtoq xuxih i ruso' chi riij xujoy i rismaal naah ruum i ruti'kiil ruk'ux. Eh xuxuk'aa' qohoq riib' wach ak'al, chi looq'jiik i QaJaaw Dios. 21Je' wili xuq'or: Sonolkiin noq xin-aasjik chinaah i wach ak'al, eh sonolkiin wo' chik noq naaweliik reje chuwach. Re' i QaJaaw Dios xye'wik weh, re' wo' chik i reh x-esanik chi nuwach, loq'imaj ta naq i QaJaaw Dios, inki. 22Eh ruuk' chu'nchel i ti' k'axik xuk'ul i Job ma' xmahkunik ta chuwach i QaJaaw Dios, ma' xtaj i ma' holohik taj xuq'or chi riij i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\