JEREMIAS 9

1Re' hin inwaaj naq chi re' i riis naq'nuwach je' rukab' i raasb'al ha' ma' jaruuj inchiqik. Chi je' re' ma' jaruuj naq neenk'uhlik atoob' ta nee naq inwoq'ej chi q'iij chi aq'ab' i kikimiik i nutinamiit. 2Re' hin inwaaj naq rojiik nuyejaam nuperpaat pan chiq yuuq', reh naq chi neenukanaa' kahnoq i nutinamiit, eh ma' nee ta naq chik inwilow kiwach. Ruum re' keh xkian i je' k'oyomal, eh aj chukul q'orik taqe. 3Eh re' kaaq' xanyub' chik chi chukuj q'orik xa je' chik rukab' noq inyub' i kutb'al reh i flecha. Ma' awach ta chik i korik inq'orik, q'e' yiib' wach kib'anik, ruum i re' je' wili i ruq'or QaJaaw Dios: Re' tinamit wili ma' kinkinimaj ta chik. 4Eh ma' awach taj i nee ruq'or chi korik inq'orik i ramigo. Ma' awach ta wo' i nee ruq'or chi korik inq'orik i ras oon ruchaaq' ruum re' keh k'ul inkijot' kiib' chikiwach. Eh k'ul inkikoj kimahk chikiwach. 5Xak'ul inkelq'aaj i kamigo ma' inkiq'or taj i korik, kitijem chik i kaaq' chi chukuj q'orik, ma' xkaaj ta chik nimanik. 6Xa re' i leq', xa re' jot'oj inki a'n ma' kimponik ta k'isinoq panaq'kiwach i ma' kinkaaj ta chik kiin kinimam, inki QaJaaw Dios. 7Ruum aj re' je' wo' chik wili i xuq'or: Re' hin naa nuye'em panti' k'axik je' naa wik'sam taqe pan q'aaq' ilb'al reh chib'ih pa' i neenkian, je' re' i naa nub'anam kuuk' i nutinamiit. 8Re' kaaq' xa je' chik rukab' i q'aslaj ch'ihch', xa re' i chukuj q'orik i nelik cho pan kichii'. Pan suq kiil tii chik inkiq'oreej i kas kichaaq' inki a'n kiib', xa re' la' pankanima kiyejaam cho wach chib'ih i naa kianam reh. 9¿Mi ma' naa nuye'em taqe chutojariik re' i kimahk? ¿Mi ma' ruk'ul re' chi nee taqe nuyeew chutojariik i kimahk i tinamit re' re' je' rukab' i ruk'ul chi keh? inki i QaJaaw i Dios. 10Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naakik'erem kichii' chinaah taqe i yuuq' noq naakilom chi k'ahtinaq chik taqe i ch'ahn chupaam i kiye'aab'. Eh naa rutib'iik kik'ux ruum ma' naa ta chik rib'irjiik i koq'iim taqe i wakax, ma' naa ta chik kiwihiik ar taqe i chikop wilik kixiik', taqe i panch'ahn chikop. Chu'nchel naakimolom chi elik. 11Re' hin naa nuch'ahaam wach ak'al i tinamit Jerusaleem naa nukanaam chi kiye'aab' k'ichi'ahq. Eh naa nusacham wach i tinamit Judá, naa nukanaam chi ma' jino'q chik i patineel chupaam. 12¿Awach i wilik runa'ojb'al nee rureq chi riij i naa ruk'ulariik wili? ¿Mi wilik jino'q i raj kamanoom i Dios neeruch'ob' rub'ehel? ¿Chib'ih reet noq naa rukahniik chi ma' xta chik i wilik chupaam i qatinamiit, eh naa rukahniik chi je' rukab' i chiq yuuq', eh ma' awach ta chik i naa rik'iik ar? 13Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' nutinamiit je' re' inakik'ulum, ruum xkiq'eb' chi riij kik'ux taqe i nuk'uhb'aal, ma' inkik'am ta naah i nuq'or keh. 14Ruum i rukowiil i kinaah ma' xkikanaa'ta rulooq'jiik taqe i tiyoox xankiyeew chik kik'ux chub'aan, je' rukab' i xitijik kahnoq wii' kuum i kimaam kati't. 15Ruum aj re', re' hin i Dios wilik wajaawriik, hin ki Dios i aj Israel, je' wili xnuq'or: Re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah, je' naa k'ah laj wi'k i naa nuye'em keh, je' na naa nuye'em keh chi uuk'jik i ha' inkansanik. 16Re' hin naa nutukem kiwach chupaam i tokoom tinamit ni xata re' keh ni xata re' i kimaam kati't xinab'inik reh. Eh naa nuye'em q'ab' chi naa kitahqaljiik reje ruuk' i q'aslaj ch'ihch' korehtaal insacharik kiwach chi kunchelaal, inki. 17Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili xuq'or weh: Yu'naak cha taq'aaj kik'amarik ixoq xa re' oq'ik inkaaj, eh xa re' re' kikamaj, inki. 18Re' hin je' wili xnuq'or: ma' xta reet kichaloq chi jumehq'iil, k'oloq kian koq'iim chiqiij i hoj ruum i ti' k'axik k'achi' qak'ulum. Re' hoj nee wo' i nujik chi ha' paam inaq'qawach, nee nb'ulinik chaloq i ha' pariij naq'qawach. 19Eh k'achi' qib'iram noq re' taqe i aj Sión k'erik kichii' chi oq'ik je' wili inkiq'or: Q'e' wo' chik ti' i k'ahchi' qak'ulum, xsahchik wach i chib'ih qeh ma' k'isiin ta k'ixb'ilaal chi qeh, naa qakanaam i qatinamiit, re' i qapaat xsacharik chik wach, inki taqe. 20Re' hin je' wili xnuq'or: Hat taq ixoq chab'iraj taq i ruq'oral i QaJaaw, xti chab'iraj taq chib'ih i ruq'or. Eh cha k'uhtaaj taq keh awixq'uun i awamigo oq'ik inki a'n ixoq, cha q'or taq keh chib'ih naa kianam noq ti' kik'ux, je' wili taq cha q'or keh: 21Re' hoj k'ahchi' chik rukimiik awach qeh panqapaat, wilik i ha'lak'un k'ahchi' kikansam pantaq b'eeh, re' taqe i k'ijolaq k'achi' kikanteesjiik pantaq k'aayb'al, tiko'q keh. 22Re' kiti'jolal taqe i winaq naa rukahniik chi tuch'ulkeeb' pantaq b'eeh, xa je' chik rukab' i rusaa' chikop pantaq ab'iix. Je' rukab' i wach i trigo wilik pariij inq'eb'arik kahnoq ruum i sik'il reh, eh ma' awach ta chik i molwik reh. 23Re' Dios je' wili ruq'or: Re' wilik runa'ojb'al ma' runimb'isaj riib' ruuk' i runa'ojb'al. Eh re' wilik rajaawriik ma' runimb'isaj riib' ruuk' i rajaawriik. Re' i b'ehoom ma' runimb'isaj riib' ruuk' i rub'ehomal. 24Wila' awach iraaj runib'isam riib' chunimb'isaj riib' ruuk' i runaab'jiik nuwach i hin, re' i runaab'jiik chi re' hin i raJaaw i ruDios. Eh chi hin aj keteloom wachiis, eh chi re' i rukorkiil re' rub'ehel i nub'an wach ak'al, re' taqe i re' imponik chi nuwach i hin, inki i Dios. 25Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' hin naa ruponiik i q'iij chi naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk, i poch'ooj i rutz'uhmal naah i kik'achab', je' wo' taqe i ma' b'anooj ta keh i re'. 26Eh re' taqe i aj Egipto, i aj Judá, i aj Amón, i aj Edom, i aj Moab, eh chu'nchel i patim taqe panchiq yuuq', ma' kiq'asam ta kiib' weh chi korik. Ruum chu'nchel i tinamit, je' wo' taqe i tinamit Israel xti kiq'asam kiib' chulooq'jiik taqe i tiyoox, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\