JEREMIAS 8

1Re' i QaJaaw Dios je' wili ruq'or: Eh chupaam taqe i q'iij re' re', re' taqe i aj ixowaal, naa kesam cho pankijuleel i kib'aqil taqe i reey, i kib'aqil xk'amwik cho kib'eeh i aj Judá, i kib'aqil taqe i k'amal b'eeh aj tiij, i kib'aqil taqe i xijalwik cho nuq'oral, re' taqe i xi k'acharik cho Jerusaleem. 2Eh naakikanaam chi ch'a'lik i kib'aqil wach q'iij, chuwach i poh, chuwach taqe i ch'umiil, re' i xkikoj chi jilow ki dios, eh kiyeew ruloq'il xkinimaj. Ruum aj re', re' kib'aqil ma' awach ta chik naa rumolwiik reh, eh ma' naa ta chik kimuq'aam, naa la' kikahniik chi xach'a'alkeeb' chik wach ak'al xa je' chik rusaa' chikop. 3Re' taqe i konaakikahniik chi k'achalkeeb' re' ruuk' taqe i tinamit wilik yiib' wach i kina'ojb'al, xa aha' pa' naa kiwihiik, noq nutukem chik kiwach i hin, ma' naa ta chik kaajwaam k'acharik, re' la' chik i kimik naa kaajwaam, inki QaJaaw Dios. 4Eh je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Chakoj taq rehtaal noq awach inq'ehb'ik impa'lojik wo' chik, noq insahchik reh i b'eeh i rusik' wo' chik, i rureq wo' chik. 5Raaj taq i hat aj Israel ¿Chib'ih reet noq tokoom taq chik inanimaj? ¿Chib'ih reet noq xinaq'eb' taq chi riij ak'ux taq i hat i aj Jerusaleem? ¿Chib'ih reet noq ma' xinasik' ta taq chik ruka'peech? 6Re' hin eliik naq imb'iraj, xa re' la' ma' jank'al tamb'iraj chi nkipahqaaj ta kuyb'al kimahk. Eh ma' inkiq'or ta wo' chi je' wili: ¿Chib'ih i ma' holohik taj nub'anam? ma' nki ta taqe. Chi kunchelaal la' kiooj kajimam kiib' chub'aan i kiyiib' wach na'ojb'al xa je' chik kiajiminik kawáyu ojik i rub'an panq'aq'inik. 7Re' qamaan sajikiih inrupinik pan taxaaj reht'al nare' jaruuj wo' chik insutinik reje. Re' mukur ruch'ihil i siq'jil tz'ikin, i nimlaj tz'ikin keht'al jaruuj kisutinik reje. Eh re' taq i hat nutinamiit Israel, xama' jaruuj wo' xawaaj taq animam i nuk'uhb'aal. 8Eh ¿Nik' wach noq inaq'or taq chi wilik ana'ojb'al chi k'achi' taq animam i nuk'uhb'aal? Xanaah re', re' taqe i k'amal taq ab'eeh xijalwik wach rutz'ihb'jiik, re' chik i chukuj q'orik xkikoj. 9Re' taqe i aj na'ojb'al re' re', naa ruchaliik kik'ixiik naa ruchaliik kiyo'jiik. Eh ¿Nik' wach noq inkiq'or chi wilik kina'ojb'al eh ma' imponik ta panaq'kiwach i nuk'uhb'aal? 10Ruum aj re', re' hin naa nuye'em q'ab' chi re' chik taqe i aj ixowaal naa ruchopwiik naah i kehk'een, i kak'aal, ruum chi nimaq chi kok' taq xa re' i tumiin inkikapaaj, re' inkireq ruuk' i leq'. Eh chu'nchel i leq' ruuk' inki a'n chi je' taqe k'amal b'eeh aj tiij chi je' taqe jalal naq nuq'oral. 11Eh inkijot'isaj wach i ruti'kiil kik'ux i nutinamiit inki a'n kiib', inkiq'or chi wilik suq kiil k'uxliis, xanaah re' xama' xta wo' suq kiil k'uxliis. 12Re' keh i ruk'ul naq chi nchalik kik'ixiik ruum i ch'uwa' wach na'ojb'al inki a'n re' re'. Xa re' la' re' keh xama' xta wo' inkaaj reh, ma' keht'al ta wach i k'ixik. Ruum aj re' noq naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk i tokoom naa kib'aniik i ti' k'axik keh. 13Re' hin naa nusacham wach i nutinamiit, naa kikahniik chi je' rukab', i uuva, ma' wachinik taj, i higo ma' wachinik taj, xa chiqiij chik i xaq, re' naq i chib'ih i nuye'em keh naa wesam chikiwach, inki. 14Eh re' taqe tinamit je' wili i naa kiq'orom: ¿Chib'ih kamaj chi naa qakahniik ayu' chi ruyub'jiik i qakimiik? Taq taq chupaam i tinamit kotimaj kiij chi tz'aq neerub'an chi ar nee qoh kimik. Ruum re' i QaJaaw Dios naakooj rukansam, je' naa ruye'em qeh chi uuk'jik i ha' inkansanik ruum ma' k'isiin i mahk xqa a'n chuwach. 15Re' hoj k'ahchi' naq quy-eem i suq kiil k'uxliis, xama' xta wo' i suq kiil k'uxliis k'achi' qilom. K'ahchi' naq quy-eem chi naa qakoowjiik qayo'jiik chik inchalik. 16Eh re' taqe i aj ixowaal i nib'irjik chik ar Dan i choqik i rub'an i kikawayu, noq kipisk'anik pankooq xan k'uyu'jik chik chu'nchel aak'al. Eh xchalik kisach wach i tinamit, je' wo' hoq chib'ih i wilkeeb' chupaam, je' wo' chu'nchel i patineel chupaam, inko'q taqe. 17Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh: Re' hin naa nutaq'aam taq cho cha naah taqe i aj ixowaal je' kikab' i josq'laj aaq'. Naa taq kaat kikansam ma' xta chik taq naa ako'leem wii' awiib' chikiwach, inki. 18Re' ruti'kiil nuk'ux xama' xta chik neenik'ik wii' xan yot'ik chik i wánima. 19Ruum re' i nutinamiit xak'erik chik kichii', i nib'irjik chupaam taqe i tinamit je' wili inkiq'or: ¿Mi ma' xta chik ar Sión re' i QaJaaw Dios? ¿Chib'ih reet noq ma' qohrutoob'eej chik i qa reey? inki taqe. Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq xajosaj taq chee nujosq'iil ruum i kilooq'jiik taqe i tiyoox, xama' xta kiokik wii'? inki. 20Xik'ik chik i siq'jil xkuxik chik i rumolariik i kiwach i tik. Eh re' hoj xama' qoh ko'ljik ta wo' hoq. 21Re' hin q'e' intiib'ik nuk'ux chi riij i ti' k'axik k'ahchi' kik'ulum i nutinamiit. Q'e' tz'irik nuwach, eh inchalik nuyo'jiik i rub'an. 22¿Mi ma' awach re' ineenkan Galaad nee risaj i ti' k'axik chinaah i nutinamiit? ¿Mi ma' awach re' i neerub'an rehtesjiik i ti' k'axik? ¿Chib'ih reet noq ma' nkian ta riq'oomjiik i nutinamiit?


Copyright
Learn More

will be added

X\