JEREMIAS 6

1Re' taq i hat aj Benjamín, eleen taq reje Jerusaleem. Eh chaxulej taq reje i tuun chupaam i tinamit Tecoa. K'utinoq i sib' taxaaj chupaam i ye'aab' Bet-haquerem, ruum re' taqe i aj ixowaal xi k'uloq pantz'eet reh i rookb'aal q'iij chub'anariik i runimaal ti' k'axik. 2Re' tinamit Sión xa je' naq chik rukab' taqe i holohaq laj xq'un xa re' la' naa rusachariik kiwach. 3Re' taqe i je' cha'jen tentzun yiib' wach i kina'ojb'al naa rucha'jiniik keh. Naa kiyejaam ki-itz'ihy naah paat chi junsuut i tinamit Sión, eh naakicha'jeem i je' kitentzuun chi kiju'junaal. 4Re' taqe i aj ixowaal je' wili inkiq'or: Qayejaa' taq qiib' taq taq q'aq'ineel kuuk', kim taq naa rojiik qa'nam keh kab'lajora i q'iij. Xa re' la' q'e' ti' inqik'raaj ruum xokik chik i q'iij, xokik chik chaloq i q'equm. 5Eh qachop taq qak'ux chi chaq'ab' neeqa a'n keh, neenqasach wach inajt kinaah tz'aq inkiko'leej wii' kiib', inki taqe. 6Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i xuq'or keh i aj ixowaal: Chayok' taq i chee' reh chi nee taq inayejaa' awiik'b'aal noq nee taq inooj a a'n keh i aj Jerusaleem. Ruum re' tinamit re' re', i ruk'ul chi naa ruye'ariik chutojariik i ru mahk, ruum xa re' i yiib' wach inki a'n 7Ar Jerusaleem i xa re' i yiib' wach na'ojb'al imb'aan, je' rukab' noq ma' rumay ta elik chaloq i ha' paraasb'al. Re' i nib'irjik rib'iral ar xa re' i ma' ruk'ul ta chi b'anarik, xa re' pletohinik iib', xa re' i hopoj iib', xa re' i ti' k'axik inki a'n reh i tokoom, re' taqe i re' inki a'n chi nuwach. 8Re' taq i hat aj Jerusaleem, chajal taq wach ana'ojb'al, reh chi ma' nee ta taq tinukanaa' cha wutkeel. Reh chi ma' nee ta taq i nukanaa' aatinamiit chi xa je' chik chiq yuuq', eh chi ma' xta chik jino'q patineel ar, inki Dios. 9Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili xuq'or: Re' taqe i aj Israel konaakikahniik ar aha' ta chik ma' naakisik'ariik kuum i aj ixowaal korehtaal kireqariik. Je' rukab' i rub'an i tikil uuva i rusik' chu'nchel i wach ma' jino'q chik i rukanaa', inki. 10Eh re' hin je' wili i xnuq'or: Chi nee nuq'or rib'iral keh i re' ma' jino'q ineerunimaj, ruum re' keh je' naa tz'aplik i kixikin. QaJaaw Dios re' taqe i re' ma' jaruuj neenkaaj kib'iram neenkikaqse'laaj inaq'or, ma' nee ta imponik panaq' kiwach. 11Re' hin, hin nujinaq chi rujosq'iil i QaJaaw Dios, ma' nukuy ta chik. Re' reh je' wili i xuq'or weh: Chawik'saj aajosq'iil chikinaah i k'ijolaq pantaq b'eeh, je' wo' chikinaah taqe i komanaan inkimol kiib, reh chi neekik'amarik reje pantz'ilom taqe i winaq kuch'ihil kehk'een, je' wo' taqe i riji' winaq. 12Re' taqe re', chi je' kiye'aab', chi je' kipaat, chi je' kehk'een re' chik taqe i aj ixowaal naa ruchopwiik kinaah. Ruum re' hin naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk taqe i patim chupaam i tinamit re' re', inki. 13Chi nimaq chi kok' taq xa re' i tumiin inkikapaaj re' inkireq ruuk' i leq'. Eh chi je' jalal naq taqe nuq'oral, chi je' taqe k'amal kib'eeh i aj tiij xa re' i jot'ooj inki a'n 14Eh inkijot'isaj wach i ruti'kiil kik'ux i nutinamiit, inki a'n kiib', je' wili inkiq'or: Yu'naak xtiwilkooj pansuqkiil k'uxliis inki taqe xanaah re' ma' xata wo' suq kiil k'uxliis. 15Re' keh i ruk'ul naq chi nchalik kik'ixiik ruum inki a'n re' re' xama' nukuy ta chik rilariik i hin. Xa re' la' re' keh xama' keht'al ta wo' wach k'ixik. Ruum aj re' noq naa taqe nuye'em chutojariik i kimahk i tokoom naa wo' kib'aniik i ti' k'axik re' re' i keh, inki i QaJaaw Dios. 16Eh je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Chapab'aa' taq awiib' xilak taq b'eeh, chapahqaaj taq aha' wilik i holohik i najtir b'eeh re' taq chak'am, chi je' re' nee taq i naa req ruhi'lb'aal awánima, inki. Eh re' keh je' wili i xkiq'or: Ma' chih taj, ma' nee ta qak'amam i b'eeh re' re' i hoj, inki taqe. 17Re' i QaJaaw xnukoj wo' naq cha'jen taq aweh, reh chi xkiq'or taq aweh chi naa naq taq ab'iram noq naa ruxuljiik chee i tuun rehtalil i ti' k'axik. Eh je' taq wili i xaq'or: Re' hoj ma' qanimaj taj i re', tiki taq. 18Ruum aj re' je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Chab'iraj taq i hat nimaq tinamit, chanab'eej taq chib'ih i naa ruk'ulum i nutinamiit. 19Chab'iraj taq i hat i wilkaat taq wach ak'al, re' hin naa nuk'amam chaloq i ti' k'axik chikinaah i tinamit wili, ruum chi ma' xkinimaj ta taqe i xnuq'or keh, xkiq'eb' chi riij kik'ux i nuk'uhb'aal. 20¿Chib'ih reet noq ink'ulik taq ak'at i insensia inchalik ar Saba, eh ink'ulik taq ak'at chi nuwach xa chib'ih chik jariik ch'ahniil kik'ohnik kichalik chi najt yuuq'? Re' hin ma' suq ta rub'an weh taq amayiij, je' wo' hoq i k'atoj chikop i nayeew taq chi amayiij, inki. 21Ruum wo' re' i ruq'or chi je' wili i QaJaaw Dios: Re' hin naa nuye'em q'ab' chi re' taqe i tinamit wili naa rusahchiik kiwach, chi tuutb'ees chi ajaab'ees chi ak'uunb'ees chi ixq'uunb'ees chi kika'jaah kiib', eh chi kamigo kiib'. 22Re' re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj ixowaal wilkeeb' cho chi najt tinamit, pantz'eet reje reh i rookb'aal i q'iij, re' wilik kajaawriik, chalik chik inki a'n chi q'aq'inik. 23Eh kik'amam cho kiflecha, kiq'as ju' ch'ihch', ma' awach taj i naa kiketelaam wach, ruum yohb'aal wach kijosq'iil. Xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i palaw, eh iqilkeeb' taqe riij kawáyu noq naa kik'uliik iloq, chi q'aq'inik kuuk' i aj Sión, inki. 24Re' taqe i aj Jerusaleem je' wili inkiq'or: Re' hoj xqib'iraj chik rib'iral i ti' k'axik re' re' ma' k'isiin ta xchalik qayo'jiik, eh xchalik rutiib'iik qak'ux ruum, je' rukab' noq inchalik ruti'kiil ixoq noq ink'ulik ruk'ux. 25Ma' aha' taq tiooj pantaq ab'iix, pantaq b'eeh ruum re' taqe aj ixowaal kiyejaam chik cho kiib' reh ikaansanik aha' ta chik ma' kipuhkaam kiib', inki taqe. 26Hat taq nutinamiit chakoj taq chawiij i q'as wach itz'ihy cha tolej taq awiib' pan chaaj chakoj taq i q'eq itz'ihy chawiij. Eh cha ch'ikaa' taq ak'ux chi oq'ik, je' rukab' noq inooq'jik i rukimiik ak'uunb'ees xa jinaj wo' chuwach i rutuut. Ruum re' taqe i naa rusachwiik qawach naa kik'uliik iloq chi jumehq'iil. 27Eh re' QaJaaw je' wili i xuq'or weh: Re' hin i nuq'or aweh chakoj rehtaal i k'achi' keeb' ar neenawilow nik' wach i kina'ojb'al, inki. 28Eh re' taqe i keh Jaaw chi kunchelaal ma' ti kinimaj taj, xa aj tz'aqal wach k'utaaj taqe, xa tee eh kiwach, q'e' kow i kinaah je' kowiil q'an ch'ihch', je' kowiil rax ch'ihch'. 29Eh noq inhuupjik i q'aaq' i ruhaahb'isaj i plomo. Xa ma' xta inkih chi nsaqb'eejik kiwach, eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al xama' nsahchik ta wo' kiwach. 30Ruum aj re' i ruk'ul chi naa qaq'orom keh chi je' kikab' i plata xa nsahchik kiwach. Ruum re' hat QaJaaw Dios naa asacham kiwach.


Copyright
Learn More

will be added

X\