JEREMIAS 51

1Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin naa nutaq'aam chaloq jinaj i naa rusachwiik wach i tinamit Babilonia, eh chu'nchel i kiye'aab' i aj Caldeo naa nusacham wach. 2Eh wilik i naa nutaq'aam chaloq i naa rukutwiik reje keh i aj Babilonia, je' rukab' noq inkutarik reje inaq'wach i trigo. Eh naa rukahniik chi ma' xta chik patineel chupaam i kitinamiit, k'ul naa kichaliik i naa rub'aniik keh, paruq'ijil i ti' k'axik. 3Eh naa nuq'orom chi naakiyejaam i kiflecha i kikansanik ruuk' flecha. Eh chi naa kikojom i kich'ihch' so' chikiij, chi ma' naa ta kiketelaam wach taqe i k'ijolaq ar Babilonia. Eh naa rukuxiik kisacham wach i ki soldado. 4Ar Babilonia pan kitinamiit taqe i aj Caldeo naa rukahniik chi tuch'lik i kiti'jolal taqe kamnaq. 5Atoob' ta re' taqe i aj Israel, taqe i aj Judá ximahkunik chi nuwach. Eh xkinujisaj chi mahk paam i tinamit. Re' hin i Dios nim wajaawriik, hin kiSantolaj Dios i aj Israel xama' nukanaam ta wo' taqe. 6Awach i nee ruyeew riib' chuwach eloq reje Babilonia, chi ko'leej riib' maruyeew riib' chi kimiik ruum i kimahk i keh. Ruum xponik chik i q'iij chi naa nuq'ajam wach keh i xkian i keh je' rukab' i ruk'ul chi keh. 7Re' i Babilonia chi weeh hin je' naq rukab' i kulk re' ruuk' i oro, xkamanik weh chi ruuk' rujosq'iil i ruxohk'risaj taqe i tinamit, je' naa k'ahlaj ha' i xuyeew keh chi uuk'jik ruuk' i re' xusach i kina'ojb'al. 8Re' taqe i aj Babilonia jumehq'iil naa rusachariik kiwach. Re' taq i hat naa taq awoq'iim chikiij, naa naq taq chik atoob'eem xa i lb'al naq reh mi konee nik'ik, i kiti'kiil, inki Dios. 9Eh re' taqe i aj Israel wilkeeb' poo ar je' wili i naa kiq'orom: Re' hoj xqatob'eej wo' naq taqe i aj Babilonia, xa re' la' ma' xta wo' chik i xraaj ruum re' i kimahk xponik chik kopan taxaaj i kochi juntar i suutz', taq taq chi qaju'junaal panqatinamiit. 10Re' i QaJaaw Dios xoj resaj korik ruuk' i ruk'ul chi qeh i hoj. Taq taq qaq'or rib'iral ar Sión i xub'an quuk' i QaJaaw Dios, inko'q taqe. 11Re' i QaJaaw Dios i xraaj rusacham kiwach i aj Babilonia xuyeew pankikapeb'aal taqe i kireey i aj Media i rukapaaj i reh. Re' QaJaaw je' re' ruq'ajariik wach keh naa rub'anam ruum xkiyeew chi re' chi ma' re' i rupaat. Hat taq aj q'aq'ineel cha yejaa' taq aaflecha, je' wo' taq apulato ch'ihch'. 12Chayeew taq rehtalil chi naa taq asacham wach i tz'aq' kotimaj wii' riij i tinamit Babilonia, chakoj taq kiman i aj cha'joom cha yejaa' taq awiib' chub'aan, ruum re' i QaJaaw Dios naa rub'anam i ruyejaam cho wach chi naa rub'anam kuuk' i aj Babilonia. 13Eh re' taq i hat aj Babilonia ma' k'isiin wo' naq taqe i nim ha' wilkeeb' cha junsuut, ma' k'isiin wo' naq taq ab'ehomal. Xa re' la' yu'naak xponik chik i q'iij chi naa rusachariik taq awach. 14Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xuq'or korik, je' wili i xuq'or: Re' hin naa nutaq'aam i ma' k'isa aj ixowaal taq cha naah, xa je' chik taqe k'ihaal nimaq chili'l, naa rusuqb'iik kik'ux ruum i naa kia'nam taq aweh, inki. 15Re' i QaJaaw Dios ruuk' i rajaawriik xuyejaa' i wach ak'al, ruuk' i runa'ojb'al xuyeew taqe paruye'aab' i wilkeeb' chupaam. Eh ruuk' runa'ojb'al xuhe' wach i taxaaj paruye'aab'. 16Noq inq'orik i reh inkitik'aa' cho choqik i suutz' kiye'wik chee jab' pan taxaaj. Eh i ruksaj chaloq i suutz' chi junsuut i wach ak'al, i rub'an taqe chaloq i ruch'aab' i kahoq noq k'ahchi' i jab'. Eh i resaj taqe chaloq i teew aha' wilik wii'. 17Xa re' la' re' taqe i tinamit ma' xta kina'ojb'al ma' inkik'am ta naah i runa'ojb'al i Dios, inkixuk'aa' kiib' chuwach taqe i tiyoox. Eh inkiq'asaj kiib' chub'aan i k'ixb'ilaal chi b'anarik, inkiyejaa' kitiyoox xama' xta wo' kajaawriik, xama' k'achalkeeb' ta wo' hoq. 18Xa ma' xta kitz'aaq, xa se'lb'al taqe, naa rusachariik kiwach ruum i QaJaaw, noq naa ruye'em chee ti' k'axik. 19Re' i ruDios chaloq i Jacob, ma' je' ta kikab' taqe i tiyoox re' re' ruum re' reh xtz'uhkrisanik chaloq chu'nchel i chib'ih jariik i wilik. Eh re' reh xsik'wik cho kiwach i aj Israel, chi xukoj taqe chi rutinamiit. 20Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Babilonia xatkamanik taq weh chi ch'eyb'al, chi waj q'aq'ineel, chi xqasach kiwach i tinamit ruch'ihil i kireey. 21Re' taq i hat xatowik weh chub'aan keh i kikawayu reh q'aq'inik, je' wo' i kijohtik chi riij, je' wo' taqe i kikareta, je' wo' taqe i kiwihik chupaam. 22Re' wo' taq i hat xatowik weh noq xnub'an keh i tinamit, chi winaq chi ixoq chi nimaq chi kok' taq, eh chi k'ijool, chi q'ahxoq. 23Eh re' wo' taq i hat xatowik weh noq xnub'an keh i aj cha'jen tentzun, ruch'ihil i kitentzuun. Je' wo' noq xnub'an keh i aj arado ruch'ihil i kib'ooyax, je' wo' taqe i k'amal rub'eeh i tinamit, ruch'ihil taqe i kaj kamanoom, inki. 24Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Re' taq i hat naa taq awilom ruuk' naq'awach noq naa nuq'ajam wach keh i aj Babilonia chu'nchel i aj Caldeo, chu'nchel i yiib' wach xkian reh i nutinamiit Sión. 25Re' hin ma' imponik ta chi nuwach i na a'n taq i hat aj Babilonia ruum xa re' rusachariik kiwach i tinamit wilkeeb' wach ak'al taq i na a'n. Ruum aj re', re' naa nub'anam taq aweh i ti' k'axik naa taq wesam i runimaal awach naa ruqopariik ruuk' i q'aaq' taq aatinamiit. 26Naa ruyojib'iik chi jumpech ma' jino'q chik i rab'ajiil naa rokiik chi yejemb'al paat. Xti korik chi naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam chi jumpech, inki QaJaaw Dios. 27Re' taq i hat chajosaj taq itz'ihy rehtalil i q'aq'inik chinaah i tinamit Babilonia, eh chaxulej taq aatuun, reh chi nee kichalik i tinamit chub'anariik keh i tinamit re' re'. Eh chak'am cho chikinaah taqe i kireey i aj Ararat, i aj Mini, i aj Askenaz, chapab'aa' taq jino'q, k'amal rub'eeh i q'aq'inik, chak'am taq chaloq i ruk'ihaal kawáyu, xa je' chik ruk'ihaal nimaq chili'l. 28Chaq'or taq keh i nimaq tinamit chi chaloq kian reh i tinamit Babilonia. Chaq'or taq keh i kireey i aj Media, i k'amal b'eeh, i ki taaq'anik sut i wach ak'al, inki. 29Re' i Jeremías je' wili i xuq'or: Re' taqe i aj q'aq'ineel xan k'uyu'jik chik ak'al naa kianam noq naa rojiik eloq wach i ruyejaam cho wach i QaJaaw re' chi naa rukanaam i tinamit Babilonia chi xan tz'irik chik paam. 30Re' taqe i ki soldado i aj Babilonia naa kikanaam i q'aq'inik, naa kikahniik chupaam i kiye'aab' naa ruk'uhliik i kaansil, naa kikahniik chi xa je' chik taqe ixoq. Eh naa ruchopariik naah i kitinamiit, eh re' i kipaat naa rukojariik ruq'aq'al. 31Eh xa kitahqeem chik kiib' i aj taqareel noq naa rojiik kiq'orom reh i kireey i aj Babilonia chi xchoparik chik naah i rutinamiit. 32Re' taqe i aj ixowaal naakitz'apam paam i b'eeh chu'nchel naa kikojom ruq'aq'al imb'aan wii' i ko'linik iib'. Eh re' i ki soldado i aj Babilonia ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik. 33Ruum re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, ki Dios i aj Israel je' wili i xuq'or: Re' i tinamit Babilonia xailook' chik insacharik wach, je' rukab' i trigo k'achi' ruq'anb'iik i wach xailook' chik inq'ojarik paam chi chee', inki. 34Re' taqe i aj Sión je' wili i naa kiq'orom: Re' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia xusachib'eej wach i chib'ih qeh, xukanaa' chi xa je' jino'q pulato ma' xta paam. Eh re' chik i reh xinujisaj riib', je' rukab' noq i runujisaj riib' i qaman josq'laj chikop. Eh xoj resaj reje panqatinamiit. 35Yu'naak aj re' naa kitojom wach i tinamit Babilonia ruum re' i kireey xkesaj i qajaawriik, eh ruum chi xkian ti' k'axik qeh. Eh re' kaansanik xub'an qeh naa kitojom wach chu'nchel i aj Caldeo, inko'q taqe. 36Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or keh i aj Israel: Re' hin naa nuq'ajam wach keh i ki-ixowanik taq awach i xkian taq aweh. Eh naa nuchiqsam taqe i raasb'al ha', taqe i nim ha' wilkeeb' paruyuq'ul i Babilonia. 37Naa ruyojib'iik, naa rusachariik wach, naa rukahniik chi kiye'aab' xojb', ma' awach ta chik i naa rupatiniik chupaam. Eh ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik awach i naa kilwiik reh. 38Re' taqe i aj Babilonia naakik'erem kichii' ruum i ti' naakik'ulum, xa je' chik rukab' noq i ruk'er chii' i nimlaj b'ahlam, oon rak'uun b'ahlam. 39Eh noq naakitz'ab'iik je' naa k'ah laj ha' i naa nuye'em keh chi uuk'jik, je' na naakixohk'riik, naa ruyojiik kina'ojb'al, je' na naakiqajik chi suq laj wirik, ma' jaruuj chik naa runa'lojiik keh. 40Re' hin naa nukansam taqe je' rukab' noq kinkanteesjik, taqe imas tentzun, taqe ixoq kaprax, i imas kaprax noq kik'amarik reje pankanteesb'al, inki i QaJaaw Dios. 41Re' i kitinamiit i aj Babilonia naa rusachariik wach, re' naq i xti wilik rib'iral chupaam chu'nchel i tinamit wach ak'al chi xiik' naah nimaal wach. Yu'naak naa ruchopariik naah, naa kiyo'jiik i aj pan nimaq tinamit ruum i naa ruk'ulum. 42Re' taqe i aj Babilonia xa je' chik kikab' i rub'ohl i palaw noq naa ruchaliik i aj ixowaal chikinaah, naa rusachariik kiwach. 43Re' taqe i ju'junseht chirutinamiit naa kikahniik chi xan tz'irik chik paam. Eh ma' naa ta chik ruwihiik patineel chupaam, ma' awach ta chik i naa rik'iik ar. 44Re' hin naa rojiik nuq'uchum chupaam i rupaat i tiyoox Bel rub'ihnaal, nik' nimaal i xkik'am reje Babilonia. Re' taqe i tokoom tinamit ma' naa ta chik kichaliik ruuk', eh naa ruq'ehb'iik wach ak'al i tz'aq kotimaj wii' riij. 45Re' taq i hat nutinamiit eleen taq cho chi kixilak chako'leej taq riij aak'achariik chuwach i runimaal i nujosq'iil naa nuye'em cho chikinaah. 46Maa yohb'isaj taq awiib' ruum i ti' k'axik naa taq ab'iram rib'iral chupaam i tinamit eh chupaam i ju'jun chi haab' xa reh reh wach i ti' k'axik naa rib'irjiik, naa rib'irjiik chi k'ahchi' ikaansanik chupaam i tinamit. Eh naa kitoq'aam peleto chikiwach i ajaab'ees. 47Eh ponik reh i q'iij chi naa nuye'em panti' k'axik i tinamit Babilonia je' wo' taqe i kitiyoox. Re' taqe i kitinamiit naa kikahniik chi ma' xta chik kajaawriik, aha' ta chik ma' naa rukahniik tuuch' i kiti'jolal. 48Re' taqe i wilkeeb' pan taxaaj i wilkeeb' wach ak'al ma' k'isiin ta naa rusuqb'iik kik'ux noq naakilom chi naa rusachariik wach i tinamit Babilonia. Re' noq naa kichaliik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij i naa rusachwiik wach. 49Re' i tinamit Babilonia naa rusachariik wach ruum i kikanteesjiik i aj Israel xub'an, ruum ikaansanik xub'an chi junsuut i wach ak'al, inki QaJaaw Dios. 50Re' taq i hat naa taq ako'leem awiib' chuwach i kimik, naa taq amolom chi elik, ma' aha' ta chik taq nee tipahiik. Eh i ruk'ul chi naa taq akapaam i QaJaaw Dios, eh chi naa ruk'uliik taq panak'ux i tinamit Jerusaleem. 51Re' hoj q'e' qoh k'ixik noq qohkib'aj. Eh xan qatz'ap chik i qawach ruum qak'ixiik, ruum re' taqe i tokoom tinamit xi okik chupaam i Santolaj ye'aab' wilik parupaat i qaDios, tiko'q taq. 52Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin xailook' i nuyeew taqe panti' k'axik i aj Babilonia, je' wo' taqe i kitiyoox. Eh chupaam i kitinamiit naakik'erem kichii' taqe i naa kiq'ojib'iik. 53Atoob' ta naq inche neenjohtik kopan taxaaj chi keb'anik riib' i tinamit Babilonia. Re' hin xa nee wo' i nutaq'aaj reje i aj ixowaal reh chi ar neenooj sacharoq wach, inki Dios. 54Naa rib'irjiik noq re' taqe i aj Babilonia naakik'erem kichii' chi oq'ik, ruum i ti' naakik'ulum, ruum chi naa rusachariik wach i kiye'aab' i aj Caldeo. 55Ruum re' i QaJaaw Dios naa rusacham kiwach i aj Babilonia, naa resam i runimaal kiwach. Re' taqe i aj ixowaal yohb'aal wach i kijosq'iil noq naa ruk'uliik iloq chikinaah, xa je' chik rukab' i rub'ohl i palaw. 56Re' keh naa kisacham wach i aj Babilonia, naa ruchopariik i ki soldado kow kiib'. Eh re' i kiflecha naa wo' kitoqib'eem, ruum re' i QaJaaw naa ruye'em taqe chi tojariik i kimahk je' rukab' i ruk'ul chi keh. 57Re' i Reey i QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili i ruq'or: Re' hin naa nuxohk'risam taqe i k'amal kib'eeh i aj Babilonia, taqe i wilik kina'ojb'al, taqe i k'amal rub'eeh tinamit, taqe i nimaq wach kikamaj, taqe i ki soldado. Eh naa nuqasam i kiwiriik ma' jaruuj chik naakik'raam kiib'. 58Re' hin i Dios nim wajaawriik, i nuq'or chi re' i nim wach tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit Babilonia naakich'ahaam wach ak'al i aj ixowaal. Eh re' taqe nimaq taq puerta naa ruqopariik ruq'aq'al, naa rojiik wach ak'al i kamanik kianam i k'ihset chi tinamit, xa q'aaq' naa rusachwiik wach kikamaj, inki. 59Eh kijib'-oq chik haab' rokiik chi reyil i Sedequías Judá, re' i Jeremías jalal ruq'oral i Dios xuyeew jinaj i taqarik reh i Seraías rak'uun i Nerias riih i Maasías. Re' i Seraías ruch'ihil i reey Sedequías noq xooj Babilonia, re' reh xyej-anik reh aha' inwirik i reey. 60Re' i Jeremías rutz'ihb'aam chik chupaam i jumb'oht chi huuj taqe i xq'orarik chi riij i tinamit Babilonia. Re' chi naa ruchaliik i runimaal ti' k'axik chinaah, re' chu'nchel i tz'ihb'amaj chi naa ruk'ulum. 61Re' i Jeremías je' wili xuq'or reje reh i Serarías: Noq naa aponiik Babilonia kow chawil wach chu'nchel taqe i q'orik tz'ihb'amaj chupaam i jumb'oht chi huuj. 62Eh je' wili i aatiij naa a'nam: QaJaaw Dios re' hat xat q'orik chi naa asacham wach i tinamit wili, reh chi ma' naa ta chik rub'aan patinik chupaam, ni xata naq chik chikop i naa ruwihiik chupaam, ruum re' hat naa akanaam chi xan tz'irik chik paam chi jumpech, tiko'q. 63Eh re' jumb'oht chi huuj wili neenab'ak' chuwach jino'q ab'aj neenakut qohoq chupaam i nim ha' Éufrates. 64Eh je' wili i neenaq'or: Je' aj wili noq naa rumuhqiik naah i tinamit Babilonia, ma' jaruuj chik naa reliik chupaam i ti' k'axik naa ruye'ariik chinaah ruum i Dios, tiko'q, inki. Ayu' xkuxik wach i ruq'oral i Jeremías.


Copyright
Learn More

will be added

X\