JEREMIAS 50

1Re' i xuq'or i QaJaaw Dios chikiij i aj Babilonia kitinamiit i aj Caldeo, re' i xuq'or cho ruuk' chii' i Jeremías jalal ruq'oral, je' wili i xuq'or: 2Chaq'or rib'iral chayeew chi naab'jik chupaam i ju'jun seht chi tinamit. Chajosaj i rehtalil aq'oral reh chi neenaq'or chu'nchel, je' wili i neenaq'or: Re' i tinamit Babilonia ach k'isiin ma' inchopariik naah, re' i kitiyoox Bel xa se'lb'al naa rukahniik wii'. Re' i kitiyoox Merodac chu'nchel tiyoox inkiloq'ej naa rusachariik kiwach. 3Ruum pantz'eet reh i rookb'aal q'iij k'achi' kichaliik i naa rukananiik reh i kitinamiit chi xan tz'irik chik paam. Ma' awach ta chik jino'q i naa rupatiniik ar, ni xata naq chik chikop i naa ruwihiik ar, naa la' kimolom chi elik chi kunchelaal, tiko'q keh, inki. 4Re' QaJaaw Dios je' wo' chik wili xuq'or: Chupaam taqe ponoq i q'iij re' re' naa wo' chik kinkisik'im i nutinamiit Israel, kuch'ihil i taqe i aj Judá naa wo' chik kin kikojom chi kaJaaw chi ki Dios. 5Naakipahqaam aha' wilik i b'eeh inooj Sión, je' wili i naa kiq'orom: Qasik' wo' taq chik i QaJaaw, wilik i naaqayejaam wach ruuk' chi naaqanam juneliik, eh ma' naa ta chik rusahchiik panqak'ux, inko'q taqe. 6Re' taqe i nutinamiit sahchinaq naq taqe, je' naq kikab' i tentzun ma' kicha'jaljiik ta chi korik kuum i aj cha'joom kisahchik xak'ul chik kiooj nah taq yuuq' sahchik pankik'ux aha' wilik i kiye'aab'. 7Eh noq kireqariik i nutinamiit kuum i aj ixowaal imb'aan keh je' wili inq'orarik chikiij: Ma' re' ta mahk inqa a'n keh ruum ximahkunik chuwach i Dios, re' i xti manlik ehchan keh. Re' Dios inkich'ikaa' cho wii' kik'ux i kimaam kati't. 8Re' taq i hat aj Israel eleen taq reje Babilonia, re' i kitinamiit i aj Caldeo hiy taq chi peet b'eeh je' rukab' noq inooj chi peet b'eeh i kaprax chikiwach i tentzun. 9Ruum re' hin naa nuye'em q'ab' keh i k'ih ch'uq chi tinamit, re' i kow kiib' naa kichaliik pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, naa kia'nam reh i tinamit Babilonia. Eh pankomonil naa kichopom naah re' ruuk' taqe i aj q'aq'ineel xti tz'eht i kiq'ab' noq inkikut i flecha. 10Eh naa kikanaam chi ma' xta chik wilik keh i aj Caldeo, naa kikansam chu'nchel korehtaal inch'iklojik kik'ux, inki i QaJaaw Dios. 11Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Caldeo xak'am taq i chib'ih keh i nutinamiit, xatipisk'anik taq chik panawooq ruum i rusuqkiil ak'ux, xa je' chik rukab' noq impisk'anik i q'ahxoq wakax, xa je' chik rukab' noq i ruk'er chii' i kawáyu wach k'im. 12Xa re' la' re' taq aatinamiit xat aasjik wii' naakik'uhtaam kik'ixb'ilaal, ruum xa re' wo' re' ma' ajwaal ta kiwach na' chub'an. Eh naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam i kitinamiit, ma' xta chik naa ruwihiik ar chi jumpech. 13Ruum re' hin naa ruchaliik nujosq'iil chinaah i tinamit Babilonia, ma' jino'q chik patineel naa nukanaam, xan tz'irik chik paam chi jumpech. Awach naa rik'iik ilwoq reh i ma' k'isiin ta naa ruchaliik ruyo'jiik ruum i ti' k'axik naakik'ulum. 14Re' taq i hat i tikaansanik taq ruuk' flecha chatus taq awiib' chakotej taq riij i Babilonia nee taq inakansaj, ruum ximahkunik chi nuwach i hin, hin Dios. 15Chak'er taq aachii' chi junsuut, chi je' wili: Re' i tinamit Babilonia achk'isiin ma' inkiq'asaj kiib' xiq'ehb'ik chik i tz'aq inkiko'leej wii' kiib', je' wo' hoq i tz'aq kotimaj wii' riij. Je' re' ruq'ajariik wach naa nub'anam keh, chaq'aj wo' taq wach keh i hat i xkian. 16Re' taq i hat naa taq rukuxiik akansam i kib'anik i tik, je' wo' taqe i kimolwik i wach i tik, eh re' taqe i aj pan tokoom tinamit naa wo' chik kisutiniik reje pan kitinamiit, chi kiju'junaal. 17Re' i nutinamiit Israel xkik'ul keh i je' rukab' i ruk'ul i tentzun ajimamaj ruum i kaq b'ahlam. Ruum peet xb'aan ti' k'axik keh ruum kireey i aj Asiria, eh xb'aan wo' keh ruum i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, xpaaxjik paam i kib'aqil. 18Ruum aj re', re' hin i Dios wilik wajaawriik, ki Dios i aj Israel i nuq'or chi naa nuye'em panti' k'axik i kireey i aj Babilonia, je' wo' hoq i rutinamiit, je' rukab' i xnub'an ruuk' i kireey i aj Asiria. 19Eh naa wo' chik nusutem taqe chaloq pan kitinamiit i aj Israel. Naa nukanaam taqe chi je' kikab' i tentzun wilik kiwa' chi korik, chuwach i yuuq' Carmelo, i ye'aab' Basán, i rax chee' Efraín, i Galaad. 20Re' hin i Dios kinq'orik chi chupaam taqe ponoq i q'iij re' re' naa nukanaam chi ma' xta chik i kimahk i aj Israel, je' wo' taqe i aj Judá re' taqe i xnukanaa' cho chi kok'achalkeeb' ruum naa nukuyum taqe i kimahk, inki. 21Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj q'aq'ineel hiy taq cha a'n keh i aj Meretaim, i aj Pecod, chasach taq kiwach. Cha a'n taq chu'nchel i nuq'or taq aweh ruum re' hin kinq'orik, inki. 22Naa rib'irjiik chupaam i tinamit chi naakik'erem kichii', ruum naa ruponiik i q'aq'inik chikinaah. 23Re' taqe i aj Babilonia imb'anik keh chu'nchel i tinamit wach ak'al naa rukahniik chi ma' xta chik kamaj, eh naa rusachariik kiwach. Eh ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik i tinamit wach ak'al noq naakilom i naakik'ulum i aj Babilonia. 24Re' taq i hat aj Babilonia xa re' taq i hat xakoj aaxirob'aal cha wib'il awiib' xa chi ma' aweht'al taq naa aq'ehb'iik chupaam, ruum xinaq'etwachej taq i hin, hin Dios. 25Re' QaJaaw Dios naa ruye'em q'ab' keh i aj q'aq'ineel chi naakesam chee kich'ihch' reh q'aq'inik ruum i rujosq'iil. Ruum re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, naa rub'anam keh i aj Caldeo. 26Re' taq i hat aj q'aq'ineel ti chaloq taq xa aha' yuuq' hiy taq cha teh i kiye'aab' inkimol wii' i wach kitik, chasach taq kiwach, korehtaal inakanaa' taqe chi ma' jino'q i k'achalkeeb'. 27Chakansaj taqe chi kunchelaal, cha a'n taq kuuk' je' rukab' noq ink'amarik reje i k'ijol wakax pan kantesb'al. Re' keh xiik' naah ti' kiil i naakik'ulum chupaam taqe i q'iij re' re'. 28Eh re' taqe i ma' naa ta kikimiik ar Babilonia naa rojiik kiq'orom ar Sión chi re' i QaJaaw Dios xuyeew taqe chutojariik i kimahk i aj Babilonia, je' rukab' i ruk'ul chi keh ruum xkiyeew chi re' chi ma' re' i rupaat i Dios. 29Chayuq'eej taqe chu'nchel i kikansanik ruuk' flecha, reh chi neenkikotej riij i tinamit Babilonia, reh chi neenb'aan keh, eh ma' jino'q ineenkiko'leej kiib'. Chi je' re' neenb'aan keh nik' wach i xkian i keh reh i tokoom. Ruum xa nimaq chik kiwach inki a'n kiib' chi nuwach i hin wilik nuSantohiil hin ki Dios i aj Israel. 30Ruum aj re', re' taqe i k'ijolaq naa rukuxiik kikanteesjiik pantaq b'eeh. Eh chu'nchel taqe i kaj q'aq'ineel kikansanik ruuk' flecha, naa rukuxiik kikimiik chupaam taqe i q'iij re' re', inki i QaJaaw Dios. 31Eh je' wo' chik wili i xuq'or i QaJaaw Dios nim rajaawriik: Re' taq i hat tinamit xa nimaq taq chik awach i na a'n awiib' ma' nwaaj ta wach taq i na a'n, ruum aj re' xponik chik i q'iij chi naa taq kaat nuye'em panti' k'axik. 32Re' taq i hat nimaq taq awach i na a'n awiib' ma' naa ta taq aweliik korik noq naa ruk'uliik chee ti' k'axik taq cha naah, ruum ma' awach ta taq naa rutoob'iniik aweh. Re' hin naa nuqopom kiq'aq'al taqe i tinamit, naa ruk'atam reje i chi junsuut, inki. 33Eh je' wo' chik wili xuq'or: Re' taqe i tinamit Israel, re' taqe i tinamit Judá k'achi' rub'aan ti' k'axik keh kuum taqe i inixowanik kiwach ar tz'apalkeeb' ma' kioq'teesjik ta chaloq. 34Xa re' la' re' hin xti kow naa wesam taqe chaloq, hin Dios nim wajaawriik i nub'ihnaal. Re' hin naa nub'aniik i q'ataj q'orik, suq kiil k'uxliis i naa nuye'em keh i nutinamiit Israel. Eh runimaal ti' k'axik inanuye'em chikinaah taqe i aj Babilonia, inki. 35Re' i QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taqe i aj Babilonia naa kikantesjiik ruuk' i q'aq'inik, taqe i k'amal kib'eeh, taqe i wilik kina'ojb'al. 36Eh naa kikanteesjiik ruuk' q'aq'inik taqe i kaj q'iij, naa ruchaliik ruyojiik paam i kinaah. Naakikanteesjiik ruuk' q'aq'inik i xakow chik inki a'n kiib'. 37Naakikanteesjiik ruuk' q'aq'inik taqe i ki soldado, taqe i kikareta, i kikawayu, taqe i tokoom tinamit wilkeeb' chi kixilak. Xa ma' xta chik i naa kianam naakikahnik chi xa je' chik taqe ixoq, Eh naa relq'jiik chu'nchel i chib'ih keh. 38Eh naa ruchiqiik taqe i kirooq haa', i aj Babilonia ruum xa re' taqe i tiyoox xkiloq'ej, ruum taqe i re' insahchik i kina'ojb'al. 39Ruum aj re', re' i tinamit Babilonia naa rukahniik chi kiye'aab' i yaak, chi kiye'aab' xojb'. Eh naa rukahniik chi kiye'aab' nimaq chikop wilik kixiik', ma' jaruuj chik q'iij naa kiwihiik patineel chupaam. 40Nik' wach noq xnusach kiwach i tinamit Sodoma, i Gomorra, taqe i tinamit wilik chi kijunsuut ma' awach ta chik i naa rupatiniik ar. Je' wo' re' noq naa nusacham wach i tinamit Babilonia, ma' jino'q chik i naa rupatiniik chupaam. 41Eh chupaam i jinaj ye'aab' chi najt yuuq' wilik cho pantz'eet reh i rookb'aal q'iij k'ahchi' cho ruyejaam riib' chi chalik jinaj i nimlaj tinamit xti kow riib', ma' k'isiin kik'ihaal taqe i ru reey. 42Xkik'am chaloq i kiflecha, i kiq'asju' ch'ihch', yohb'aal wach i kijosq'iil, ma' xta ketelinik wachiis kuuk'. Eh yohb'aal wach i choqik naa kianam, je' rukab' i rub'an i palaw. Chalik chik inki a'n chi riij i kikawayu chi q'aq'inik chinaah i tinamit Babilonia. 43Eh noq naa rib'iram chi je' re' i kireey i aj Babilonia naa rusik'riik ruum ruyo'jiik. Eh ma' k'isiin ta naa rutib'iik ruk'ux, je' rukab' noq inchalik ruti'kiil ixoq noq ink'ulik ruk'ux. 44Re' hin yohb'aal wach nujosq'iil je' rukab' rujosq'iil i kaq b'ahlam i nelik cho panch'ahn Jordán eh naa nukaham taqe reje ar i aj Babilonia. Eh re' taqe i aj ixowaal naa nukojom chi naa kia'nam taq aweh taq i hat aj Babilonia. ¿Mi wilik i aj kuuk' taq nee kinapaj i hin? ¿Awach i nee rureq chi je' nukab' i hin? ¿Mi wilik jino'q i aj cha'joom neeruq'at nuwach i hin? 45Chab'iraj taq aha' wilik i nuyejaam wach i hin chi naa nub'anam kuuk' i aj Babilonia re' i kitinamiit i aj Caldeo, re' taqe i wili: Re' hin nuyejaam wach chi naakik'amariik reje i keh, je' wo' i kikok' halak'uun, eh naa rusachariik wach i kiye'aab'. 46Eh noq naa rusachariik kiwach i aj Babilonia, ma' k'isiin i choqik naa rub'aan naa ruk'uyu'jiik i wach ak'al naakik'erem kichii' naa rib'irjiik cho chupaam taqe i nimaq tinamit, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\