JEREMIAS 5

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Yu'naak hiy taq cha sik' chi korik pantaq b'eeh reh i Jerusaleem nee oon inareq taq jino'q imb'anik reh i korik eh korik inq'orik. Eh wila' xareq taq jino'q neenukuy kimahk i aj Jerusaleem. 2K'achlik i QaJaaw Dios inki, inki wo' naq taqe. Xa re' la' ma' korik ta wo' keh inkiq'or inki. 3QaJaaw Dios, re' inasik' i hat re' taqe i korik wach kik'ux. Korik wo' hoq chi xa a'n ti' k'axik keh, xayoj wach i kitinamiit, eh xama' xokik ta wo' kina'ojb'al. Q'e' kow i kinaah je' kowiil ab'aj, ma' nkaaj ta chik sutinik chupaam i holohik laj b'eeh. 4Re' hin je' wili i xnuq'or chikiij: Re' taqe i wili q'e' ketel kiwach ma' xta kina'ojb'al, ruum ma' nkireq ta chi riij i nuq'or chi naa kianam. 5Eh xuq'oreej wo' naq taqe i nimaq wach kina'ojb'al, ruum xnukapaaj naq i hin chi nkireq chi riij iraaj i QaJaaw Dios. Xa re' la' chi kunchelaal wo' keh kija'wachej kiib' chuwach i QaJaaw Dios, xama' xkaaj ta wo' kinimam. 6Re' taqe i aj ixowaal naa rusachwiik kiwach xa je' chik kijosq'iil kaq b'ahlam kielik chaloq paraxchee'. Eh xa je' chik kikab' i xojb' kichalik panchiq yuuq', eh naa kichaliik chinaah taq aatinamiit chi je' kijosq'iil nimaq taq b'ahlam, naa taq kisachib'eem awach. Ruum yohb'aal taq wach aamahk, eh xa a'n taq ma' imponik ta chi nuwach, inki. 7¿Nik' wach noq naa nukuyum taq aamahk re' re'? Re' taq awak'uun awixq'uun xin kiq'eb' chi riij kik'ux, inkiq'or i korik pankib'ihnaal i tiyoox ma' re' ta wo' taqe Dios. Eh xnuyeew wo' naq kiwa' kihaa', xa re' la' xama' xkian ta wo' korik, pankomonil la' xkian i je' k'oyomal. 8Re' keh xa je' chik kikab' imas kawáyu k'achi' chik'onik noq kiooj chi q'uchariik i rehk'een i kas kichaaq'. 9¿Mi ma' naa nuye'em taqe chi tojariik re' i kimahk ruum inki a'n re' re'? ¿Mi ma' ruk'ul chi naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk re' i tinamit re' re'? 10Eh re' taqe i aj ixowaal, naa taq kisacham awach, atoob' ta ma' chawunchelaal ta taq i hat taq nu uuva noq wilkaat. Xa re' wo' taqe i ma' holohik taj kina'ojb'al naa kesam iloq, re' taqe i ma' re' ta taqe weh. 11Re' i tinamit Israel, ruch'ihil i tinamit Judá tokoom chik i xkikoj chi ki dios chi nuwach i hin, inki QaJaaw Dios. 12Re' taqe aj Israel, i aj Judá ma' xkinimaj taj i xuq'or i Dios je' wili i xkiq'or: Re' hoj ma' xta ti' k'axik, ma' xtakaansanik, ma' xta wi'jaleel naa ruchaliik chi qanaah, inki taqe. 13Re' taqe i jalal naq nuq'oral naa kikahniik chi xa je' taqe teew xama' re' ta wo' hoq i nuq'oral i hin naa kiq'orom je' re' naa rub'aan kuuk'. 14Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili i xuq'or: Re' taqe i tinamit ruum chi xkiq'or taqe q'orik re' re' naa nuye'em panachii' i nuq'oral chi je' jinaj q'aaq'. Eh naa kikahniik chi je' rukab' i sii' noq ink'ahtik inki. 15Re' taq i hat aj Israel naa nuk'amam taqe chaloq chi najt tinamit taqe i aj ixowaal q'e' kow kiib' re' ruuk' taqe i najtir tinamit. Eh ma' aweht'al ta taq nik' wach kiq'orik, eh ma' naa ta taq areqem chi riij i naa kiq'orom taq aweh. 16Eh chu'nchel taqe re' kowlaj q'aq'ineel taqe, xa re' ikaansanik inki a'n ruuk' inkikoj chi kantesb'aal. 17Re' chik i keh naakik'uxwiik reh taq aakaxlanwi'k, naa kisacham wach awak'uun awixq'uun. Eh naa kik'uxum taqe aatentzuun, taqe i awaakaax, taqe aa-uuva, taqe a higo. Eh ruuk' i q'aslaj ch'ihch' naa kisacham wach taq aatinamiit i wilik inkiko'leej wii' kiib' re' inach'ikaa' naq wii' ak'ux taq i hat. 18Xa re' la' chupaam taqe i q'iij re' re' ma' naa ta nuye'em q'ab' chi naa rusachariik taq awach chi jumpech. 19Eh noq neenkipahqaaj aweh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xub'an qeh chi je' wili i QaJaaw Dios inko'q taqe aweh? Re' i hat je' wili ruchaq'weesjiik naa a'nam: ¿Nik' wach noq xakanaa' taq runimjiik? re' chik taqe i ki dios i tokoom tinamit taq xaloq'ej pan aatinamiit je' wo' chik re' naa taq a'nami hat, naa taq akamaneem kiwach i tokoom tinamit, inki Dios. 20Re' i hat cha q'or keh chi je' wili chu'nchel i aj Israel re' taqe i riih rumaam Jacob, je' wo' keh i aj Judá: 21Chab'iraj taq i hat tinamit ma' xta taq ana'ojb'al, ma' ti ib'irinik ta taq, wilik wo' naq taq naq'awach, xama' ti ilwik ta wo' taq, wilik wo' naq taq axikin xama' ti ib'irinik ta wo' taq. 22Re' hin i Dios je' wili nuq'or: Re' taq i hat ma' kinayohleej ta taq, ma' chalik ta taq ab'arb'otiik chi nuwach. Re' hin xnukoj i q'atb'al chii' i palaw. Atoob' ta yohb'aal wach i rub'ohl xan teleninik chik, xama' rik'saj ta wo' reje q'atb'al chii' nukojom. 23Raaj taq i hat ma' tinimanik ta taq k'isinoq, xiik' naah kowiil taq awánima xinaq'eb' taq chi riij ak'ux chi jumpech. 24Eh ma' xaq'or ta taq chi je' wili: Qanimaj i QaJaaw Dios, chi je' re' manlik paruq'ijil nee ruyeew cho qeh i peet jab', eh nee ruyeew cho qeh i xam jab'. Eh nee ruyeew q'ab' qeh chi neenqajach i wach qatik paruq'ijil, ma' tiki ta taq. 25Xa re' la' re' taq i hat ruum taq amahk i na a'n ma' na a'n ta taq rusuqkiil i wotob'il re' re'. 26Ruum chaxilak taq i hat nutinamiit wilkeeb' taqe i yiib' wach kina'ojb'al, kiooj chukanteesjiik i kas kichaaq' je' inkanteesjik chikop inki a'n Eh inki a'n reh i kas kichaaq', je' rukab' noq inkojarik kixirob'aal taqe i tz'ikin. 27Re' keh inkinujisaj i kipaat ruuk' i xa chib'ih jariik inkelq'aaj xa je' chik inhamarik kok' tz'ikin pankok' kaxoon koraal inki a'n Ruum i re' xnimb'ik kiwach, eh xib'ehoomb'rik. 28Eh xiik' naah kiq'ina'iil ruum inkik'uxlaaj kiib' chi korik. Re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n ma' pajooj taj. Eh ma' nkitoob'eej ta taqe i ma' xta kituut kajaaw, ma' nkiyeew ta q'ab' reh taqe i neb'aa' chi neenkian aha' wilik i ruk'ul chi keh. 29¿Mi ma' naa nuye'em taqe chutojariik re' kimahk? ¿Mi ma' ruk'ul re' chi nee nuq'aj wach keh je' rukab' i ruk'ul chi keh? inki i QaJaaw Dios. 30Xti korik wo' hoq chi yohb'aal wach, eh ti yo'joq ruum i k'achi' ruk'ulariik panutinamiit. 31Re' taqe i jalal naq nuq'oral re' chik i chukuj q'orik inkiq'or. Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij inkik'am rub'eeh i tinamit chi je' rukab' inkaaj i keh. Re' taq i hat nutinamiit je' taq re' imponik chawach. ¿Chib'ih taq i naa a'nam na' chaloq i ti' k'axik? inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\