JEREMIAS 49

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chikiij i aj Amón: Hat taq aj Israel ¿Mi ma' re' naq re' taqe awak'uun awixq'uun naa kehchaniik reh i ye'aab' wili? ¿Chib'ih reet noq re' chik taqe aj Amón kiloq'inik reh i tiyoox Milcom b'ih xichopwik naah i ye'aab' Gad, je' wo' chu'nchel i kitinamiit i aj Israel? 2Xa re' la' naa wo' chikruponiiki q'iij chi naa nuye'em q'ab' chi re' taqe i aj Amón, taqe i aj Rabá naakik'erem kichii' ruum naa ruchaliik i q'aq'inik chikinaah, naa rusachariik kiwach taqe i kitinamiit. Eh re' keh naakik'atariik, re' taqe i aj Israel naa wo' chik kichopom naah i kiye'aab', inki Dios. 3Re' taq i hat aj Hesbón naa taq rutib'iik ak'ux ruum re' taqe i aj Hai naa rusachariik kiwach. Eh re' taq i hat aj Rabá naa taq ak'erem aachii' chi oq'ik, naa taq akojom aq'as wach so' chawiij. Eh k'ul taq naa awojiik, ruum re' taq aatiyoox Milcom i b'ih naa ruk'amariik reje pan tokoom tinamit, kuch'ihil taqe i k'amal b'eeh aj tiij, taqe i k'amal kib'eeh. 4¿Chib'ih reet noq inanimb'isaj taq awach ruuk' akowiil? re' taq aakowiil xanaa rik'iik wach taq i hat i ma' tinimanik ta taq. Eh i nayeew taq ak'ux chinaah ab'ehomal, je' taq wili inaq'or: ¿Mi wilik jino'q i neenk'ulik b'anoq qeh i hoj? tiki taq. 5Re' hin naa nuye'em q'ab' chi xa aha' naa ruchaliik i ti' k'axik taq cha naah. Re' wili korik ruum re' hin i Dios nim wajaawriik kinq'orik reh. Je' re' noq k'ul taq naa amolom chi elik xa aha' pa' taq inawaaj i hat. Eh ma' awach ta chik taq naa rumolwiik awach. 6Xa re' la' naa wo' chikruponiiki q'iij chi nuwach i hin chi naa wo' chik wesam taqe panti' k'axik i aj Amón, inki Dios. 7Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili i ruq'or chikiij i aj Edom: ¿Mi ma' chih chik i na'ojb'al ar Temán re'? ¿Mi ma' awach chik re' i inkojwik na'ojb'al ar? ¿Mi xsahchik wach re' i kina'ojb'al? 8Re' taq i hat i aj Dedán naa taq amolom chi elik, naa rojiik taq akeb'aam awiib', ruum re' hin naa nusacham kiwach i aj Esaú, ruum xponik chik i q'iij chi naa nuye'em taqe panti' k'axik. 9Eh noq insik'arik i wach i uuva ko wilik wo' k'isinoq inkahnik, noq kiponik i aj jileq' chaq'ab' xa re' wo' hoq i ajwaal wach chi keh inkik'am xa ko wilik wo' inkikanaa' ar. 10Eh re' hin ma' xta chik i naa nukanaam chupaam i tinamit Esaú, naa nuyojom i ke'emb'al kiib'. Re' taqe i kak'uun kixq'uun, taqe i ma' tokoom ta kuuk', taqe i kika'jaah naa rukuxiik rusachariik kiwach. Ma' jino'q chik i naa ruq'oriik reh chi je' wili: 11Chakanaa' taq weh awak'uun awixq'uun, taqe ixoq kamnaq kib'ahiil re' hin neenwilow taqe ma' inko'q ta chik taqe, inki Dios. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Wila' naakik'ulum i ti' k'axik i ma' xta kimahk je' naa jinaj kulk chi k'ahlaj ha' i naa kuk'em ra'j naa chik taq re' hat i aj Edom ma' naa ta ak'ulum i ti' k'axik. Je' naa jinaj kulk chi k'ahlaj ha' taq i naawuk'em. 13Re' hin i Dios xti korik i nuq'or chi re' i tinamiit Bosra naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam, Eh naa rehtesjiik i kajaawriik, ma' holohik taj i naa ruq'orariik chikiij, eh re' taqe i tinamit i ruchopom naah naa rusachariik kiwach chi jumpech, inki. 14Re' hin wilik i xuq'or cho weh i QaJaaw, jinaj i aj taqareel je' wili i xuq'or cho chupaam taqe i tinamit: Chayejaa' taq awiib' reh chi nee tiooj taq q'aq'ineel chikinaah i aj Edom. 15Re' taq i hat aj Edom naa taq kaat nukanaam chi ma' xta taq awajaawriik chikiwach i k'ih seht chi tinamit, eh naakixowaam taq awach. 16Re' taq i hat xayeew taq awiib' chi jot'arik ruum q'e' taq inanimb'isaj awiib' Atoob' ta nee taq i naakeb'aa' awiib' chupaam taqe i ruhopil ab'aj, oon nee taq tiooj k'achareel chikinaah taqe yuuq', oon nee taq i nooj ayejaa' taq aaye'aab' chinaah taqe i yuuq', je' rukab' i rub'an xihk, re' hin xanaa wo' taq kaat nuqasam cho ar. 17Re' noq naa rusachariik kiwach i aj Edom yohb'aal wach ti'kiil i naa rilariik, naa rub'aan yo'jik ruum. Chu'nchel i naakik'iik ar naa kiyo'jiik naa kikaqse'laam. 18Ruum re' taqe i aj Edom naa rusachariik kiwach, je' rukab' noq xsacharik kiwach i aj Sodoma, i aj Gomorra. Eh re' taqe i tinamit wilik chuka'jaah naa rusachariik kiwach, ma' awach ta chik i naa rupatiniik ar, ma' awach ta chik i naa rik'iik ar, inki i Dios. 19Re' hin yohb'aal wach nujosq'iil taq cha naah aj Edom, je' rukab' i rujosq'iil i kaq b'ahlam i nelik chaloq panch'ahn Jordán i rukut riib' chikinaah i rutiib', re' hin naa taq kaat nukaham reje. Eh re' taqe i aj ixowaal naa nukojom chi naaki a'nam taq aweh. ¿Mi wilik aj uuk' taq nekinapaj i hin? ¿Awach i neerureq chi je' rukab' i hin? ¿Mi wilik jino'q i aj cha'joom neenq'atwik nuwach i hin? 20Chab'iraj taq aha' wilik i nuyejaam wach i hin, re' chi naa nuye'em taqe i chutojariik i kimahk i aj Edom. Eh nuyejaam wo' wach chi naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk i aj Temán. Eh naa wo' kik'amariik reje i kihaa' lak'uun, naa rusachariik wach i kiye'aab'. 21Eh noq naa rusachariik kiwach i aj Edom, ma' k'isa choqik, xan k'uyu'jik chik ak'al naa rub'anam. Eh naakik'erem kichii' naa rib'irjiik cho ko chi chii' i kaq palaw. 22Re' taqe i aj ixowaal xakow chik inki a'n noq naa kichaliik chikinaah i aj Bosra, je' rukab' noq kirupinik i xihk. Eh re' taqe i ki soldado i aj Edom ma' k'isiin naa kiyo'jiik, je' rukab' noq inyo'jiik ixoq noq ach k'isiin ma' k'ulik ruk'ux, inki Dios. 23Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or chikiij i aj Damasco: Re' taqe i aj Hamat, taqe i aj Arfad, xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal, ruum xkib'iraj chi ma' holohik taj i naa ruchaliik chikinaah. Ma' kisiin taxiyo'jik xama' suq ta chik inki a'n 24Re' taqe i aj Damasco naa kikahniik chi ma' xta chik kikowiil naakimolom chi elik, ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik, naa ruchaliik i rutz'irkiil kiwach, xa je' chik kikab' ixoq ach k'isiin ma' nk'ulik ruk'ux. 25Re' i kitinamiit holohik naq rib'iral suq naq wilik, naa rukanab'jiik chi kutkeel. 26Eh re' taqe i k'ijolaq naa rukahniik chi kutlik i kiti'jolal xilak taq b'eeh. Eh chu'nchel i kaj q'aq'ineel naa rukuxiik kikimiik, inki QaJaaw Dios nim wajaawriik. 27Re' hin naa nukojom ruq'aq'al i tz'aq kotimaj wii' riij i tinamit Damasco, eh naa wo' ruk'ahtiik i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey Ben-adad, inki. 28Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chikiij i aj Cedar, chikiij taqe i k'amal b'eeh ar Hazor. Re' i xb'aan keh ruum i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia: Re' taq i hat i aj Babilonia hiy taq cha a'n keh i aj Cedar, chasach taq wach i tinamit re' re' wilik reje pareelb'aal q'iij. 29Naa taq achopom naah i ki-itz'ihy naah paat, i kitentzuun, i chib'ih keh, i kikulk, i kicameyo. Eh naa taq ak'erem i aachii' chuq'orariik keh chi je' wili: Xk'uloq taq cha junsuut i runimaal yohb'aal, tiko'q taq keh. 30Eh re' hin i Dios je' wili i naa nuq'orom keh: Chamol taq chi elik i hat i patinik taq i na a'n Hazor, hiy taq chakeb'aa' awiib' ruum re' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia ruyejaam chik wach chi naa rub'anam taq aweh. 31Re' wo' hin i Dios naa nuq'oriik reh chi je' wili: Hiy taq cha a'n keh i tinamit re' re' i ma' xta naakik'ulum noq inkiq'or. Eh suq wilkeeb', ma' xta koraal tz'aq chi riij, eh ma' xta ru puertahiil i kitinamiit, rutkeel wilik. 32Naa taq aq'uchum i kikaweyo, i kiwakax, naa nutukem reje kiwach xa aha' yuuq'. Re' taqe i tinamit re' re' inkijoy i rismaal kinaah xa aha' naa nuk'amam chaloq i runimaal ti' k'axik chikinaah. 33Re' i tinamit Hazor naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam, naa rukahniik chi kiye'aab' xojb'. Ma' jino'q chik i patineel naa kikahniik chupaam, eh ma' awach ta chik i naa rik'iik ar, inki i Dios. 34Eh noq xokik chi reyil i Sedequías ar Judá, re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Jeremías chikiij i aj Elam: 35Re' hin i Dios nim wajaawriik, xti korik i nuq'or chi naa rutoqib'iik i kiflecha inkikoj chi kantesb'al taqe i aj Elam. 36Naa nuk'amam taqe chaloq chi junsuut i aj ixowaal chikinaah, xa je' chik kik'uloq kowlaj teew, reh chi naa rutukjiik reje kiwach xa aha' yuuq'. Korehtaal inkahnik chi ma' jino'q chik i tinamit naa rukahniik aha' imponik kikeb'aa' kiib' i kitinamiit. 37Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kiyo'jiik i aj Elam chikiwach i aj ixowaal naa rukansanik keh. Ruum i nujosq'iil naa nuk'amam chaloq i ti' k'axik chikinaah, naa nuk'amam chee q'aq'inik chikinaah, korehtaal insacharik kiwach. 38Re' hin tokoom chik i naa nukojom chi taaq'anik ar Elam, naa nuye'em q'ab' chi naakikanteesjiik taqe i kireey, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh. 39Xa re' la' na' ohoq kuxoq naa wo' chik taqe wesam chaloq panti' k'axik taqe i aj Elam, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\