JEREMIAS 48

1Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili i ruq'or chikiij i aj Moab: Q'e' ketel kiwach i aj Nebo ruum naa rusachariik kiwach, je' wo' taqe i aj Quiriataim naa ruchopariik kinaah naa kikahniik chi ma' xta chik kajaawriik naa rehtesjiik i kikowiil. 2Re' taqe i aj Moab ma' jaruuj chik naa ruye'ariik runimaal kiwach, ruum i Hesbón re' taqe i aj ixowaal kiyejaam chik wach chi naa kisacham wach i tinamit Moab. Eh je' wo' taq i hat aj Madmena naa wo' rusachariik taq awach ruuk' q'aq'inik. 3Eh wilik i naakik'erem cho kichii' ar Horonaim, je' wili i naa kiq'orom: Naa rusachariik wach i tinamit, inko'q taqe. 4Re' taqe i aj Moab naa rusachariik kiwach, eh noq naa ak'erem kichii' naa ruponiik ko ar Zoar. 5Eh naa koq'iim awach i naakijohtiik nah yuuq' Luhit. Eh naa koq'iim awach i naakiqajiik cho Horonaim, eh naa kib'iram i nixowanik kiwach. 6Awach i nee ruyeew riib' chuwach chumol chi elik, chuko'leej riib', je'-oq rukab' i k'iix wilik pan chiq yuuq' ink'amarik reje ruum i teew. 7Eh re' taq i hat aj Moab i xach'ikaa' taq ak'ux chinaah taq ab'ehomal naa wo' ruchopariik taq anaah. Re' taq atiyoox Quemos i kib'ih naa wo' kik'amariik reje pan tokoom tinamit, ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i k'amal b'eeh. 8Eh naa rusahchiik kiwach i wilkeeb' chupaam i ju'junseht chi tinamit, ma' junseht i tinamit naa ruko'leem riib'. Chi je' wilkeeb' wach k'ixkaab', chi je' wilkeeb' chinaah taqe yuuq' naa rusachariik kiwach, je' rukab' i xnuq'or. 9Eh wilik ta naq kixiik' i aj Moab nee naq inkimol chi elik. Eh jarseht i tinamit ruchopom naah naa rusachariik kiwach, ma' jino'q chik i k'achareel naa kikahniik ar, inki Dios. 10Eh je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuye'em panti' k'axik awach i xakiib' ruk'ux i rub'an i nukamaj, je' wo' hoq awach ma' naa ta rajwaam kikantesjiik taqe i aj Moab. 11Re' aj Moab eliik naq suq chee kik'achariik ma' jank'al ta naq kik'amarik reje pan tokoom tinamit. Xa je' naq kikab' i riis uuva xa jinaj wilik wii' ma' q'ahteesjik ta reje chupaam i tokoom ye'aab' reh, ruum i re' ma' inyoj ta naq wach i rusuqkiil, i ruk'ohonkiil. 12Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or xponik chik i q'iij chi naa nutaq'aam taqe chaloq i aj ixowaal reh chi naa kik'amariik reje. Naa rub'aan keh je' rukab' imb'aan reh i riis uuva noq inehteesjik chupaam i ye'aab' reh chupaam chik i tokoom ye'aab' inye'arik, eh re' naq i wilik wii' impaxjik. 13Eh naakik'uhtaam kik'ixb'ilaal i aj Moab, ruum i runimjiik i kitiyoox Quemos i b'ih, je' rukab' noq xkik'uhtaaj kik'ixb'ilaal i aj Israel ruum i runimjiik i kitiyoox Bet-el i b'ih re' naq i ch'iklik wii' kik'ux. 14Re' taqe i aj Moab ma' naa ta chik kiq'orom chi je' wili: Q'e' hoj kow wilik qajaawriik chi q'aq'inik, ma' ko'q ta chik taqe. 15Eh naa ruponiik i sachal kiwach i aj Moab, je' wo' hoq jarseht chi tinamit ruchopom naah. Eh re' taqe i k'ijolaq naa kik'amariik pankimik, inki Reey, i Dios nim rajaawriik. 16Re' i rusachariik kiwach, re' i ti' k'axik naakik'ulum i aj Moab xailook' chik ink'uloq chikinaah. 17Re' taq i hat wilkaat taq chi junsuut i Moab, aweht'al taq wach chaketelaaj taq wach ti oq'oq taq chi riij je' taq wili i cha q'or: Ti xsacharik wach i rajaawriik, eh xti holohik wo' naq, tiko'q taq. 18Re' taq i hat aj Dibón, na taq atzunaam awiib' wach chiq ak'al ruum naa rehtesjiik taq awajaawriik, ruum xi chalik wo' chi rusachariik taq awach i hat i xi chalik chi rusachariik kiwach i aj Moab. Eh naa rusachariik kiwach inako'leej taq wii' awiib'. 19Re' taq i hat aj Aroer naa taq awilom naa taq apab'aam awiib' chii' b'eeh, naa taq apahqaam keh i konaakikahniik chi k'achalkeeb' chib'ih i xk'ularik. 20Eh noq naa ruk'ulariik naa taq awilom chi re' taqe i aj Moab, esamaj chik i kajaawriik, eh naa kiyo'jiik, naa taq awoq'iim chikiij. Naa taq aq'orom chi chii' i nim ha' Arnón, chi xsacharik kiwach i aj Moab, inki Dios. 21Eh xponik chik i ruq'ijil i ti' k'axik chi naa ruchaliik, chikinaah i aj wach k'ixkaab', chikinaah i aj Holón, i aj Jahoza, i aj Mefáat. 22Eh naa wo' ruchaliik chikinaah i aj Dibón, chikinaah i aj Nebo, chikinaah i aj Bet-diblataim. 23Eh chikinaah i aj Quiriataim, chikinaah i aj Bet-gamul, chikinaah i aj Bet-meón. 24Naa wo' ruchaliik chikinaah i aj Queriot, chikinaah i aj Bosra, chikinaah i jarseht chi tinamit ruchopom naah i tinamit Moab chi je' wilkeeb' chi najt chi ma' najt. 25Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj Moab naa kikahniik chi ma' xta chik kikowiil, chi ma' xta chik kajaawriik, inki. 26Re' i aj Moab je' nanaa kixohk'resjiik ruum i Dios, je' na naakitolem kiib' pankixab'iik, eh chu'nchel i tinamit naa rukaqse'laniik keh. 27Eh re' taq i hat aj Moab xanaa kaqse'laaj naq taqe i aj Israel, inawixowaaj naq taq kiwach, ma' holohik ta taq ti' q'orik chikiij, xakoj taqe chi ajileq'. 28Re' taq i hat aj Moab eleen taq reje chupaam i tinamit, hiy taq cha sik' aa ye'aab' pantaq ruhopil ab'aj, je' rukab' inki a'n i paloma inooj kiyejaa' kisuuq' chi chii' taqe i ruhopil ab'aj. 29Re' hoj qeht'al noq re' taqe i aj Moab q'e' inkinimb'isaj kiib', xa nimaq chik kiwach inki a'n kiib', chi xakow kiq'orik, chi xama' awach taj imponik panaq'kiwach. 30Re' QaJaaw Dios reht'al wo' hoq chi xa q'e' nim kiwach inki a'n kiib', eh xa re' nimaq wach i q'orik inkiq'or, je' wo' hoq i josq'iil inki a'n 31Re' hin q'e' ti' naawik'raam, naawoq'iim chikiij chu'nchel i aj Moab, je' wo' chikiij i aj Qir-hares. 32Re' taq i hat aj Sibma q'e' naawoq'iim taq chawiij ma' xata je' rukab' oq'ik xb'aan chikiij i aj Jezer, re' taq aa-uuva ma' naa ta chik ruwachiniik. Eh komponik wo' naq chi chii' i taqe palaw taq aa-uuva. Eh yu'naak naa rusachariik taq wach aa-uuva. 33Ma' awach ta chik i naa ruk'erem chii' ruum rusuqkiil ruk'ux chupaam taqe i ye'aab' tikooj wii' i uhtz'ub' ar Moab. Re' i riis i uuva naa ruk'uhliik chupaam i molarik wii', ma' awach ta chik naa ruyeq'wiik paam i uuva pan yitz'b'al reh. Ma' awach ta chik naa rub'anam rutz'uuy. 34Naa la' kik'erem kichii' ruum i ti' k'axik i aj Hesbón, korehtaal inib'irjik ar Eleale, ar Jahaza, ar Zoar, ar Horonaim, eh ar Eglat-selesiya. Eh naa kichiqiik taqe raasb'al ha' wilkeeb' Nimrim. 35Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' hin naa nusacham kiwach i aj Moab, kijohtik chinaah taqe i yuuq' chu k'atarik insensia, chuk'atariik i chikop chi kimayiij chikiwach taqe i tiyoox, inki. 36Ruum aj re', re' hin xtikinoq'ik chikiij i aj Moab, je' wo' chikiij taqe i aj Qir-hares. Re' taqe xuul narib'irjiik xa reh chik muq'anik, eh re' i kib'ehomal kimolom wach naa rusachariik wach chi jumpech. 37Eh chi kunchelaal naa kijoyom i rismaal kinaah, ruum ruti'kiil kik'ux, naa kijoyom i kusinchii', naakiyok'om wach i kiq'ab', naa kikojom chikiij i q'as wach itz'ihy. 38Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj Moab, naakik'erem cho kichii' chi oq'ik nah kipaat. Eh naa koq'iim xilak taq b'eeh, ruum re' hin naa nusacham kiwach, je' kipaxik ak'al ikom naa nub'anam taqe, inki. 39Re' taqe i aj Moab naa koq'iim ruum i ti' naakik'ulum, xama' xta chik i naa kianam, naakik'uhtaam kik'ixb'ilaal, xama' xta chik kikamaj naa kikahniik, xama' xta chik kajaawriik naa kikahniik chikiwach taqe i wilkeeb' chi kijunsuut. 40Ruum re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taqe i aj ixowaal naa kikutum kiib' chikinaah i aj Moab, xa je' chik rukab' noq i ruhe' paam i ruxiik' i xihk noq i ruchop i rutiib'. 41Re' taqe i ju'jun seht chi tinamit re' i nimaq paat inkiko'leej wii' kiib' naa kichopom naah i aj ixowaal. Eh re' taqe i kaj q'aq'ineel i aj Moab naa kiyo'jiik, xa je' chik rukab' ixoq noq ink'ulik ruk'ux. 42Re' taqe i aj Moab naa rusachariik wach i kitinamiit, i korehtaal inkahnik chi ma' xta chik wilik chupaam, ruum q'e' xkinimb'isaj kiib' chi nuwach. 43Re' taqe i aj Moab naakisik'ariik kuum i aj ixowaal je' rukab' noq insik'arik i chikop kuum i aj puhb', xanik' neekiq'ehb'ik panjul, oon pan xirob'. 44Re' taqe i chikop ma' imb'aan ta keh chi puhb' kiooj q'ehb'oq panjul, eh noq i kielik cho panjul kiooj q'ehb'oq pan xirob'. Je' wo' re' i naakik'ulum i aj Moab ma' naa ta rik'iik chikiij chi ma' naa rub'aan keh, ruum re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah, inki Dios. 45Eh wilik i naakimolom chi elik chi ma' xta chik kaansil naa naq rojiik kikeb'aam kiib' pan tinamit Hesbón, eh re' i tinamit re' re' naa ruqopariik ruq'aq'al, eh naa ruk'atam chu'nchel i ruyuq'ul i Moab, haa' taqe i patineel wilkeeb' ar ruum ma' kinimanik taj. 46Hat taq aj Moab, i hat taq rutinamiit i Quemos q'e' taq ti' i naa ak'ulum ruum naa rusachariik taq awach. Q'e' wo' chik ti' ruum re' taq awak'uun awixq'uun naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. 47Eh noq naa rojiik kuxoq naa wo' chik wesam taqe cho panti' k'axik i aj Moab. Re' wili korik ruum re' hin kiq'orik, inki Dios. Re' taqe i ti' k'axik wili naa ruye'em chee Dios chikinaah i aj Moab.


Copyright
Learn More

will be added

X\