JEREMIAS 46

1Re' QaJaaw Dios xuq'or cho reh i Jeremías jalal ruq'oral chib'ih xub'an kuuk' i ju'jun seht chi tinamit. 2Je' wili i xuq'or chi riij i tinamit Egipto, chikiij i ru soldado Nacao kireey i aj Egipto wilkeeb' chupaam i ye'aab' Carquemis, wilik ma' najt ta ruuk' i nim ha' Éufrates. Re' taqe i xb'aan keh ruum i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia noq kijib' chik haab' rokiik chi reyil ar Judá i Joacim rak'uun Josías. 3Eh je' wili xuq'or: Chayejaa' taq i nimlaj pulato ch'ihch' ko'lemb'al awiib' hiy taq chak'ulb'ilej taqe i aj ixowaal. 4Eh chakoj taq rihqb'aal aakawayu johteen taq chi riij chakoj taq ach'ihch' puneet, ach'ihch' so' chatus taq awiib' chajuk' taq ach'ihch', inki. 5Eh noq xwilow xi sutinik wo' chik xb'aan keh. Eh re' i ki soldado, ma' xkikuy taj i q'aq'inik. Eh xkimol chi elik xkitukej kiib' ma' kota chik xitz'ehtanik cho chikiij, ma' k'isiin i kiyo'jiik xa aha' yuuq', inki QaJaaw Dios. 6Xa ma' kow ta wo' kiajiminik, eh xama' xkiko'leej ta wo' kiib' i xti kow naq inki a'n kiib'. Ar la' xiooj q'ehb'oq chi chii' i nim ha' Éufrates, i wilik reje pantz'eet reh i rokb'aal i q'iij. 7¿Awach taqe i soldado re' re' yohb'aal wach kikowiil inki a'n kiib' xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i nim ha' Nilo? 8Re' taqe re', re' i ki soldado i aj Egipto, re' choqik inki a'n je' rukab' i rub'an i nim ha' Nilo, je' wili inkiq'or: Re' hoj naa qak'ihaaxb'iik naa qanujisam naah i wach ak'al. Naa qasacham kiwach tinamit, je' wo' taqe i k'achareel chupaam, inki taqe. 9Kichaloq i aj q'aq'ineel wilkeeb' chi riij i kawáyu, i wilkeeb' pan kareta i xa chi kooq xi chalik, kichaloq i kow kiib' chi q'aq'inik, je' wo' i ki soldado i aj Put, kik'am cho kipulato ch'ihch', kichaloq i ki soldado i aj Lud, re' taqe i kichol rutz'a'jiik i flecha. 10Ruum chupaam i q'iij re' re' naa ruq'ajam wach i QaJaaw Dios nim rajaawriik keh i aj Egipto i nixowanik wach, re' q'aslaj ch'ihch' naa runujiik chi kik' naa rukuxiik ru kansam taqe. Ruum re' QaJaaw Dios, ma' k'isiin ikaansanik naa rub'anam pantz'eet reje reh i rookb'aal i q'iij ma' najt ta ruuk' i nim ha' Éufrates, je' mayijimaj chikop taqe chi reh. 11Re' taq i hat aj Egipto, i je' taq akab' i k'isa q'ahxoq, naa naq rojiik asik'im aawiq'oom Galaad. Atoob' ta ma' k'isa iq'oom taq i nee nakoj xama' xta wo' neerutiq taq aweh, ruum ma'iq'oom ta wo' chik iraaj taq aati'kiil. 12Re' taqe i nimaq tinamit naa kinab'eem chi xb'aan taq aweh. Eh naa rib'irjiik chupaam i tinamit wach ak'al chi naa taq ak'erem aachii'. Eh re' taqe i a soldado q'e' kow kiib' k'ul naakiq'ojom kiib' naa kiq'ehb'iik wach ak'al, inki Dios. 13Re' QaJaaw Dios xuq'oreej i Jeremías jalal ruq'oral, noq ojik chik i rub'an i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia chub'anariik keh i aj Egipto je' wili i xuq'or reh: 14Cha q'oreej taqe i aj Egipto, aj Migdol, i aj Menfis, aj Tafnes, chi je' wili: Chawikraaj taq awiib', cha yejaa' taq awiib' ruum yohb'aal wach ikaansanik k'ahchi' ruuk' i q'aslaq ch'ihch' taq cha junsuut, tiko'q keh. 15¿Chib'ih reet noq xumol chi elik inye'wik taq rukowiil ak'ux inaq'or? Xumol chi elik ruum re' hin i Dios xineesanik i rajaawriik. 16Re' i ki soldado k'ul nakiq'ehb'iik chikinaah chi kib'il kiib', je' wili i naa kiq'orom: Qoh eloq reje ayu' taq wo' taq chik panqatinamiit xoj-aasjik cho wii', qamol reje chi elik chuwach i q'aq'inik wili, inkoq taqe. 17Re' taq i hat naa taq akojom rukab' i b'ih i kireey i aj Egipto chi je' wili: Xa q'e' inq'orik, eh xama' xta wo' rub'an, tiko'q taq reh. 18Eh re' hin i Dios k'achalkiin chi juneliik, wilik wajaawriik i nub'ihnaal. Eh re' taqe i aj ixowaal naa ruchaliik chikinaah i aj Egipto, xiik' naah nimaal wach ma' xata je' najtiil naah i yuuq' Carmelo, wilik chi chii' i palaw. 19Re' taq i hat i aj Egipto cha yejaa' taq chib'ih aweh reh ojik, ruum re' i tinamit Menfis naa rukahniik chi je' rukab' i chiq yuuq', naa rukahniik chi ma' jino'q chik patineel chupaam. 20Re' taqe i aj Egipto je' wo' naq kiholwochiil i q'ahxoq wakax. Xa re' la' naa ruk'uliik b'anroq keh kuum i aj ixowaal naa kichaliik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij. 21Re' i ki soldado xa q'ina' wo' naq chik taqe, xa je' chik kiq'ina'hiil i rak'uun wakax, xa re' la' xama' naa ta wo' kikuyum ransil taqe i aj ixowaal. Eh naakimolom chi elik ruum naa ruchaliik i runimaal ti' k'axik chikinaah chi tojb'al kimahk. 22Re' taqe i aj Egipto naakimolom chi elik, je' rukab' noq i rumol chi elik i mama' aaq'. Eh noq naa ruk'uliik iloq i ki soldado i aj ixowaal chikinaah naa ruyok'ariik i kinaah chi ikej je' kiyok'arik sii' naa rub'aan. 23Eh je' kiyok'arik rax chee' naa rub'aan, xa je' chik kik'ulik iloq ruk'ihaal nimaq chili'l noq naa kik'uliik iloq i aj ixowaal chikinaah ma' awach ta naa rukuywiik kajaljiik. 24Re' taqe i aj Egipto naa rehtesjiik i kajaawriik, naa ruchopariik kinaah ruum i tinamit wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij, inki. 25Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik, qaDios i hoj, hoj aj Israel, je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah i aj Amón, inkikoj chi ki dios i aj Tebas, chikinaah i aj Egipto, chinaah i kireey, je' wo' taqe inkiyeew kik'ux ruuk'. 26Eh naa nuye'em q'ab' chi naa ruchopariik kinaah kuum i aj kaansoom i nixowanik kiwach, re' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, naa wo' nuq'asam taqe pan kiq'ab' i ru soldado. Xa re' la' naa wo' chik ruponiik i q'iij chi naa kiwihiik k'achareel ar Egipto, inki. 27Re' taq i hat aj Israel, riih rumaam i Jacob hat taq waj kamanoom mat yo'jik taq, ruum re' hin naa taq kaat wesam chee hat, taqe awak'uun awixq'uun chupaam inajt tinamit xat k'amarik taq reje wii'. Eh naa wo' chik taq aak'achariik pansuqkiil k'uxliis, ma' xta chik naa ruyohb'isaniik taq aweh. 28Matyo'jik taq i hat riih rumaam i Jacob hat taq waj kamanoom, ruum re' hin taq aaDios naa nuwihiik taq awuuk'. Eh naa nusacham kiwach i tinamit re' i xnutukej taq reje wii' awach, ma' naa ta nusacham taq awach i hat, xanaa la' taq kaat nuye'em chutojariik riij taq amahk parub'ehel, xa re' la' ma' naa ta wo' nukanaam chi ma' naa ta taq atojom wach aamahk, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\