JEREMIAS 41

1Eh paruwuuq poh chik re' i Ismael rak'uun i Netanías riih i Elisama, ma' tokoom ta kuuk' i nimaq wach kikamaj ruuk' i reey. Ruch'ihil taqe i lajeeb' chi winaq xiooj ar Mizpa chuq'orob'jiik i Gedalías, noq wi'k chik inki a'n ruuk' ar nah mexa. 2Re' i Ismael rak'uun i Netanías ruch'ihil taqe i lajeeb' chi winaq xi wuktik johtoq, chi jumehq'iil xkesaj chaloq i kiq'aslaj ch'ihch' xkikansaj i Gedalías rak'uun i Ahicam, rak'uun i Safán. Re' i xupab'aa' i kireey i aj Babilonia chi ajaab'ees chikinaah i aj Judá, 3Re' i Ismael xkuxik wo' rukansam chu'nchel i aj Judío je' wo' ki soldado i aj Babilonia wilik naq ruuk' Gedalías ar Mizpa. 4Eh eew-oq chik inkanteesjik i Gedalías, re' noq komajaa' ta awach i naab'inik reh chib'ih i xk'ularik. 5Wilik taqe i winaq xi elik cho Siquem, i xi elik cho Silo, i xi elik cho Samaria kajwinaq chi kiib' kijoyom i kusinchii' xkiweq i kiso' chikiij, eh xkiyok'ib'eej wach i kiti'jolal. Eh wilik naq kimayiij i ki insensia xkik'am chaloq, reh naq chi naakiq'aasam parupaat i Dios. 6Eh re' Ismael xelik reje chupaam i ye'aab' Mizpa, xooj taqe ruk'ul wach b'eeh xasuq chik inoq'ik, xa re' wo' noq xuk'ul taqe je' wili xuq'or keh: Taq taq chawilow i Gedalías rak'uun i Ahicam. 7Xa re' la' noq xi ponik panyejaal i tinamit xyok'arik i kalaq ruum i Ismael rak'uun Netanías kuum taqe i winaq ruch'ihil. Eh xkikut taqe qohoq chupaam i jinaj i chaam laj jul. 8Eh lajeeb' chik chi winaq re' ruuk' i keh ma' xi kanteesjik taj je' wili i xkiq'or reh i Ismael: Maa qoh akansaj ti hoj ruum wilik i trigo, i sebada, i Aseite, i riis kaab' qakeb'aam panab'iix, inki taqe. Noq xrib'iraj chi je' re' Ismael ma' xukansaj ta taqe je' rukab' noq xukansaj taqe i kuch'ihil. 9Re' chaamlaj jul xukut wii' i kiti'jolal i winaq i Ismael re' wo' hoq i jul xutaq'aaj ruk'otariik i reey Asa ko'lemb'al riib' chuwach i Baasa kireey i aj Israel. Re' i chaamlaj jul re' re' xiik' wo' naq naah nimaal xnujik ruum i kiti'jolal i xukansaj taqe i Ismael rak'uun i Netanías. 10Eh ma' xata re' re' xub'an i Ismael xuchop la' wo' taqe i rixq'uun i reey, je' wo' chu'nchel i tinamit xi kahnik naq Mizpa. Re' taqe i xye'arik reh i Gedalías chi naa rucha'jeem ruum i Nabuzaradán k'amal kib'eeh i soldado, re' i Ismael xuchop taqe i tinamit re' re', eh xuchop reje rub'eeh xq'ahxik reje pan kitinamiit i aj Amón. 11Noq xrib'iraj rib'iral i Johanán rak'uun i Carea ruch'ihil taqe chu'nchel i k'amal kib'eeh i soldado chu'nchel ikaansanik xub'an i Ismael. 12Xkimol wach chu'nchel i ki soldado xiooj chi q'aq'inik chinaah i Ismael rak'uun i Netanías, ar xponik kireq chi chii' i nimlaj jul ha' wilik Gabaón. 13Eh noq re' taqe i tinamit k'ahchi' ruk'amam reje pan tokoom tinamit i Ismael manlik xkilow chi xooj k'oloq i Johanán rak'uun Carea ruch'ihil taqe chu'nchel i k'amal kib'eeh soldado, ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux. 14Xi sutinik chaloq xchalik wo' chik kimol kiib' ruuk' i Johanán, eh re' taqe i tinamit resaj naq reje Mizpa i Ismael. 15Xa re' la' re' i Ismael rak'uun i Netanías waxiqiib' keh i winaq intowik reh xkian reje elik chuwach i Johanán ar chik xiooj pan kitinamiit i aj Amón. 16Eh re' i Johanán rak'uun i Carea ruch'ihil i k'amal kib'eeh soldado, taqe ixoq, taqe i kok' ha'lak'un, taqe i kapuun nimaq wach kikamaj xuk'am naq reje pan tokoom tinamit i Ismael rak'uun i Netanías. Re' taqe i xresaj reje Mizpa, noq rukansam chik i Gedalías rak'uun i Ahicam. Re' i Johanán xponik wo' chik taqe rusutej chupaam i ye'aab' Gabaón. 17Eh xkichop chee kib'eeh, korehtaal xi ponik chupaam i ye'aab' Gerut-quimam ma' najt ta ruuk' i Belén. Ar xi hi'lik chuwach i xama' k'ih ta laj q'iij, re' naq xkaaj i keh chi naakokiik chupaam i ruyuq'ul i Egipto. 18Re' naq inkaaj chi xkiko'leej kiib' chikiwach i aj Babilonia, xchalik kiyo'jiik ruum re' i Ismael rak'uun i Netanías xukansaj i Gedalías rak'uun i Ahicam. Re' naq i xukoj chi ajaab'ees chikinaah i aj Judío i kireey i aj Babilonia.


Copyright
Learn More

will be added

X\