JEREMIAS 40

1Re' i Dios xuq'oreej i Jeremías noq re' i Nabuzaradán k'amal kib'eeh i soldado roq'taam chik reje i Jeremías chupaam i ye'aab' Rama. Eh re' Nabuzaradán prexo wilik i Jeremías b'ak'lik wach chi karena noq xponik rureq chi kixilak i aj Jerusaleem, chi kixilak i aj Judá k'ahchi' kik'amariik reje Babilonia. 2Re' i k'amal kib'eeh soldado xresaj reje chi rutkeel i Jeremías. Je' wili xuq'or reh: Re' i QaJaaw Dios ruq'orom chaloq chi naa ruye'em i runimaal ti' k'axik chinaah i tinamit wili. 3Eh yu'naak xub'an chik chaloq taqe i ruq'orom. Re' taqe i wili xchalik taq cha naah ruum xat mahkunik taq chuwach i QaJaaw, eh ma' xanimaj ta taq. 4Xa re' la' re' hin xatwoq'taaj chik xnuchej chik i karena b'ak'lik naq wii' taqe aq'ab'. Eh wila' i ruk'ul ak'ux chi netiooj chi wiij Babilonia neerub'an chi nee tiooj, re' wo' hin nee kincha'jinik aweh. Eh wila' ma' ruk'ul ak'ux chi nee tiooj nee wo' rub'an chi ma' nee ta tiooj. Wilik wo' chawach i runimaal tinamit wili xa aha' pa' nee ruk'ul ak'ux chi nee ti k'acharik neerub'an chi nee tiooj ar. 5Eh wila' nawaaj wo' chik sutinik reje neerub'an chi nee ti k'acharik ruuk' i Gedalías rak'uun i Ahicam riih i Safán, re' i xkojarik chi ajaab'esil ar Judá ruum i qareey i hoj aj Babilonia. Eh nee ti k'acharik chi kixilak i tinamit, xa aha' pa' i ruk'ul ak'ux i hat i nuchjik i Jeremías. Re' i k'amal kib'eeh soldado jinaj i rukooch i Jeremías xuyeew, eh xuch'aq reje. 6Re' i Jeremías xooj wo' ruuk' i Gedalías rak'uun i Ahicam chupaam i ye'aab' Mizpa. Ar xk'acharik chi kixilak i tinamit xi kahnik chupaam i ye'aab' re' re'. 7Noq re' taqe i k'amal b'eeh kuch'ihil taqe i ki soldado re' ruuk' taqe i aj Judío wilkeeb' chupaam taqe i ye'aab' re' re', xkib'iraj chi re' i kireey i aj Babilonia re' i Gedalías rak'uun i Ahicam xukoj chi ajaab'ees chinaah i tinamit. Eh re' wo' reh xukoj chi cha'jen keh i tinamit q'e' taqe neb'aa', chi winaq chi ixoq, chi ha'lak'un, re' i ma' xi k'amarik ta taqe reje Babilonia. 8Re' taqe i k'amal b'eeh re' re' xiooj ar Mizpa chi rilariik i Gedalías. Eh xooj haa' i Ismael rak'uun i Netanías, haa' i Johanán, haa' i Jonatán, rak'uun Carea, haa' i Seraías rak'uun i Tanhumet, haa' taqe i rak'uun i Efai, haa' taqe i rak'uun Netofa, haa' i Jezanias rak'uun jinaj i winaq aj Maacateo, haa' taqe i winaq wilkeeb' chi riij. 9Eh re' Gedalías rak'uun Ahicam, rak'uun i Safán xuq'or i korik je' wili i xuq'or keh: Matyo'jik taq chi nee taq inaq'asaj awiib' chi kixilak i aj Babilonia. Neerub'an chi nee taq ti k'acharik ayu', xa re' la' chakamaneej taq wach kireey i aj Babilonia, ma' xta reet taq nee ti elik. 10Eh re' hin ayu' naa nukahniik chi k'acharik Mizpa, re' hin neekinq'orik taq chawiij kuuk' i aj Babilonia noq naa kik'uliik iloq ayu'. Re' taq i hat naa taq amolom i riis i uuva, i wach taq aachee', aseite reh i siq'jil, eh suq taq nee ti k'acharik chupaam i ye'aab' achopom taq naah, inki. 11Eh re' taqe i aj Judío wilkeeb' Moab, taqe i wilkeeb' Amón, taqe wilkeeb' Edom, taqe wilkeeb' xa aha' pantaq tokoom tinamit, xkib'iraj chi re' i kireey i aj Babilonia ko wilik taqe i aj Judío xukanaa' chupaam i kitinamiit, eh chi re' Gedalías xupab'aa' chi ajaab'ees chikinaah. 12Eh chu'nchel i aj Judío re' re' xi chalik, xi elik chaloq chupaam taqe i ye'aab' tukimaj reje wii' kiwach, xchalik kik'uhtaaj kiib' chuwach i Gedalías chupaam i ye'aab' Mizpa. Eh je' wo' keh ma' k'isiin k'ihaal i riis uuva xkimol, je' wo' i wach taqe i kichee'. 13Re' i Johanán rak'uun i Carea, ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i soldado re' taqe i kanalkeeb' pantaq ye'aab' xiooj ar Mizpa chi rilariik i Gedalías. 14Je' wili i xkiq'or reh: ¿Mi aweht'al i hat chi re' i Baalis kireey i aj Amón xutaq'aaj chaloq i Ismael chakantesjiik? inki taqe reh. Xa re' la' re' Gedalías xama' xunimaj ta wo' hoq. 15Eh re' i Johanán rak'uun i Carea je' wili i xuq'or reh Gedalías chi q'eeqmaal: Chayeew q'ab' weh chi nenooj nukansaj i Ismael, ma' awach ta neenab'inik awach neemb'anik reh. ¿Nik' wach noq naaqaye'em q'ab' i hoj chi nee tirukansaj? ¿Mi neenqayeew q'ab' re' chi nee wo' chik inkitukej kiib' i aj Judío kimolom kiib' awuuk', eh neekikimiik? inki. 16Eh re' i Gedalías rak'uun i Ahicam je' wili i xuq'or: Maa a'n i je' re' aha' wilik inkiq'or chi riij i Ismael ma' korik taj, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\