JEREMIAS 4

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or keh i aj Israel: Wila' naa wo' chik asutiniik taq cho wuuk'. Eh wila' xakanaa' taq kinimjiik taqe tiyoox yiib' kiwach, wila' ma' xinakanaa' taq chik. 2Chi je' re' naa taq aq'orom i nub'ihnaal ruuk' i korik, ruuk' i rub'ehel, ruuk' i rukorkiil. Eh naa rukahniik chi wuum i hin naakik'ulum i wotob'il chu'nchel i tinamit, naakiye'em nuloq'il ruuk' kitz'uuy, tiko'q taq. 3Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh i aj Judá, i aj Jerusaleem: Chayejaa' taq awánima chi korik, je' rukab' noq inyejeb'jik ak'al intikarik wii' i tik mo-oq je' pank'iix taq neenatik. 4Hat taq aj Judá, hat taq aj Jerusaleem, chawesaj taq i ch'uwa' panawánima. Chayeew taq panawánima i nuk'uhb'aal. Ruum wila' ma' xakanaa' taq rub'aan ayiib' wach na'ojb'al naa nuye'em i nujosq'iil taq cha naah chi xa je' chik inqop xaq q'aaq' ma' awach ta chik neenchupwik reh, inki. 5Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Chaq'or keh i aj Jerusaleem, i aj Judá chi kixulej i kituun, chi kik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili chupaam chu'nchel i tinamit: Yu'naak naa rojiik qamolom qiib' chupaam taqe i tinamit kotimaj kiij chi tz'aq ko'lemb'al kiib'. 6Chajosaj taq i rehtalil chi korkiil i Sión, hiy taq cha sik' chi jumehq'iil aha' taq naa ako'leem awiib', ruum re' hin pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij, naa nuk'amam chaloq i naa rusachwiik taq awach. 7Re' i je' josq'laj kaq b'ahlam xelik chik chaloq paruye'aab', chalik chik i rub'an insachwik kiwach taqe i tinamit. Re' reh xchalik chi rusachariik wach taq aatinamiit, reh chi naa rukanaam chi ma' xta chik k'isinoq wilik chupaam. 8Ruum aj re', re' taq i hat chakoj taq chawiij i q'as wach itz'ihy, cha k'er taq aachii' ruum i ruti'kiil taq ak'ux, ruum re' i runimaal rujosq'iil i QaJaaw Dios komajaa' taq i nik'ik chawiij. 9Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Noq naa ruponiik i q'iij re' re', re' i reey, re' taqe i k'amal b'eeh, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, re' taqe i jalal naq nuq'oral xanaa chik kib'arb'otiik ruum kiyo'jiik, inki. 10Eh re' hin je' wili i xnuq'or reh: Jaaw q'e' wo' chik ti' naa ab'aniik re' hat xachuk i q'orik keh i aj Jerusaleem, ruum re' hat xaq'or keh chi naa taqe aye'em pan suq laj wihik, eh yu'naak je' naa ayohq'eem kich'ihch'aal reh i kikanteesjiik, kinki reh. 11Eh noq naa ruponiik taqe i q'iij re' re' je' wili i naa ruq'orariik keh i aj Jerusaleem: Jinaj i runimaal teew naa reliik chaloq panchiq yuuq' naa ruchaliik chinaah i nutinamiit. Re' re' ma' xata je' rukab' i teew inkamanik chi puhb'al wach i trigo. 12Je' re' noq re' teew naa nuye'em chaloq i hin xiik' naah kowiil chuwach i re', chupaam aj re' i q'iij re' re' naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk, inki. 13Re' i kikareta taqe aj ixowaal xa je' chik kowiil i rub'an i suutz' noq naa kik'uliik iloq, eh re' i kikawayu xakow chik inki a'n xa je' chik kowiil i rub'an i kaq suut teew, eh ma' xata je' kowiil kirupinik i xihk. Xa re' la' q'e' ti' i naa qak'ulum taq awuum. 14Re' taq i hat aj Jerusaleem chawesaj taq i ch'uwa' wach wilik panawánima chi je' re' nee taq tiko'ljik. Eh ¿Kojaruuj taq inakanaa' rukapeb'jiik taqe i yiib' wach na'ojb'al? 15Jinaj i ak' laj q'orik xchalik rib'iral chupaam i ye'aab' Dan, chupaam i ye'aab' Efraim xchalik ruq'orariik chi k'ulik iloq reh i runimaal ti' k'axik taq cha naah. 16Chaq'or keh i nimaq tinamit, je' wo' keh i aj Jerusaleem chi chupaam i jinaj tinamit wilik chaloq chi najt xi chalik i aj ixowaal. Eh k'erlik kichii' chuq'orariik i q'aq'inik noq naa kik'uliik iloq chikinaah i aj Judá. 17Naakikotem riij i tinamit Judá naa kianam reh je' rukab' noq incha'jaljik jino'q i ye'aab'. Naa rub'an keh ruum xkikanaa' nunimjiik, inki QaJaaw Dios. 18Je' re' i ti' k'axik naa ruchaliik taq cha naah ruum taq ayiib' wach na'ojb'al, eh konaa ruponiik taq panawánima i ruti'kiil, inki. 19Re' hin xan yot'ik chik i wánima, eh xankurkutik chik, xama' nureq ta chik chi riij chib'ih i naa nub'anam, re' hin wilik i naa nuq'orom chi riij, ruum xb'iraj chik chi xuuljik chaloq i tuun eh xak'erik chik kichii' i aj q'aq'ineel k'ulik inki a'n iloq. 20Eh k'ahchi' chik qib'iram rib'iral chi naa rusachariik wach i qatinamiit xa chi jumehq'iil xsacharik kiwach i tinamit, nee-oq inkisach wach i paat inqamol wii' qiib', je' wo' i itz'ihy naah paat qoh hi'lik wii'. 21Eh ¿Kojaruuj i numay rilariik chi kijosam taxaaj i rehtalil i q'aq'inik? ¿Kojaruuj i numay rib'irjiik chi k'ahchi' ruxuljiik i tuun? 22Re' taqe i wili k'achi' ruk'ulariik ruum re' taqe i nutinamiit ma' kinkib'iraj taj ma' kinkinimaj taj, ma' xta kina'ojb'al chub'anariik i holohik. Xa re' la' i yiib' wach na'ojb'al kichol rub'aan, inki. 23Re' hin xwilow i wach ak'al chi ma' tuslik ta wach, chi ma' xta i wilik chupaam. Eh xwilow i taxaaj chi ma' xta i saqum wilik chupaam. 24Eh xwilow taqe inajt kinaah yuuq' chi xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik, eh xwilow chi chu'nchel i rub'ohl yuuq' xsacharik kiwach. 25Eh xwilow chi ma' jino'q chik i k'achareel wilkeeb' chinaah i wach ak'al re' taqe i chikop wilik kixiik' xkimol chi elik. 26Eh xwilow chi re' taqe i rax paam ye'aab' xi kahnik chi xa je' chik chiq yuuq', xwilow chi chu'nchel i tinamit xsahchik kiwach. Eh re' i QaJaaw Dios xb'anik taqe re' ruum i runimaal i rujosq'iil. 27Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Chu'nchel i tinamit naa wik'sam chi ti' k'axik, xa re' la' ma' naa ta nusacham wach chi jumpech. 28Eh chupaam chu'nchel i wach ak'al naa runujiik i ruti'kiil k'uxliis, re' i taxaaj naa ruq'equumriik paam. Re' wili korik re' hin xinq'orik ma' nee ta chik i nuyoj, ma' nee ta chik i nusutej chi riij i nuq'oral. 29Noq xkib'iraj i tinamit chi k'erlik kichii' taqe i k'ulik inki a'n iloq rij kawáyu ruch'ihil taqe i wilik cho kiflecha kuuk' ma' k'isiin ta xiyo'jik xiooj lom kajiim xkikeb'aa' kiib' pantaq ch'ahn, pantaq ruhopil ab'aj. Ruum taqe re' xkahnik chi ma' xta chik wilik chupaam taqe i tinamit. Eh xkahnik chi ma' jino'q chik patineel chupaam. 30Re' taq aatinamiit naa rusachariik wach, xama' xta nkih chi nakoj taq i holohaq itz'ihy, chi naxoyej taq awiib' ruuk' oro. Eh xama' xta nkih chi natz'ihb'aaj taq i rij naq'awach, ruum awach aj uuk' taq xa a'n i je' k'oyomal xat kiq'eb' taq chi riij kik'ux akanteesjiik taq chik inkaaj. 31Re' hin xb'iraj i jinaj i k'erej chi'is je' rukab' noq i ruk'er chii' ixoq noq ink'ulik ruk'ux ruuk' i peet ruha'lak'uun. Re' taqe i k'erik kichii' re' re', re' taqe i aj Sión oq'ik inki a'n inkiyub' chaloq i kiq'ab' je' wili inkiq'or: Xti q'e' wo' chik ti' i k'ahchi' qak'ulum naakooj kikansam taqe i aj i kaansoom, inki taqe, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\