JEREMIAS 38

1Re' i Sefatías rak'uun i Matán, i Gedalías rak'uun i Pasur, i Jucal rak'uun i Selemías, i Pasur rak'uun i Malquías, xkib'iraj i Jeremías noq k'ahchi' ruq'orom keh i tinamit taqe i q'orik wili: 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Awach i naa kikahniik chupaam i tinamit wili naa kikimiik ruum q'aq'inik, ruum wi'jaleel, ruum yab'ilaal. Eh awach i naakeliik reje neenkiq'asaj kiib' pan kiq'ab' i aj Babilonia, neenkiko'leej riij i kik'achariik. 3Re' QaJaaw Dios i xuq'or chi re' i tinamit wili naa rukahniik chi ri'sil i kajaawriik i ru soldado i kireey i aj Babilonia. Re' reh naa ruchopwiik naah inki Dios, inki Jeremías. 4Eh re' taqe i nimaq wach kikamaj je' wili i xkiq'or reh i reey: Re' hoj inqaq'or chi ruk'ul chi neenkanteesjik i winaq re' re', ruum k'ahchi' rutukem wach i kikapeb'aal taqe i soldado koxikahnik panqatinamiit, je' wo' taqe i tinamit. Re' winaq re' re' ma' re' taj i holohik k'ahchi' rusik'im chi riij i qatinamiit, re' la' i yiib' wach k'ahchi' rusik'im, inki taqe. 5Eh re' reey Sedequías je' wili i xuq'or: Ma' xta reet cha a'n taq ruuk' aha' wilik taq inawaaj i hat. Re' hin xama' xta wo' neenub'an taq aweh chi riij, inki. 6Noq xkib'iraj chi je' re' xkichop i Jeremías xkiqasaj qohoq chi laso chupaam i chaamlaj jul wilik paruye'aab' i k'amal b'eeh Malquías rub'ihnaal. Re' jul re' re' ar wilik chuwach reje i tz'ilom, eh ruum chi ma' xta ha' chupaam i jul re' re' xa ch'uwa' i wilik chupaam xjutlujik qohoq ar i Jeremías. 7Eh noq xrib'iraj i Ebed-melec aj Etiopía kapuun raj kamanoom i reey chi xye'arik qohoq panjul i Jeremías. Eh chupaam i q'iij re' re' rumolom riib' i reey chik'utaaj kuuk' taqe i raj kamanoom chi chii' puerta Benjamín rub'ihnaal. 8Eh re' Ebed-melec xelik reje chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey, xooj chi q'orob'jiik i reey je' wili i xuq'or reh: 9Re' i xkian taqe i winaq re' re', reh i Jeremías jalal ruq'oral i Dios jinaj i runimaal mahk. Re' keh xkimin chupaam i chaam laj jul, eh yu'naak k'ahchi' rukimiik ar ruum wi'jaleel ruum ma' xta chik kaxlanwi'k chupaam i tinamit, inki. 10Eh chi riij i re', re' i reey xuq'or reh Ebed-melec chi chuk'am reje chi riij lajeeb'-oq ru ka'winaq taqe i winaq, reh chi naa rojiik kesam i Jeremías chupaam i chaam laj jul, reh chi ma' xkimik ta ar. 11Eh re' Ebed-melec xuk'am wo' taqe reje chi riij i winaq xooj i molarik wii' taqe itz'ihy inkamanik chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey xuk'am chaloq taqe i q'aah taq itz'ihy ruuk' laso xuqasaj qohoq reh i Jeremías chupaam i chaamlaj jul, je' wili i xuq'or reh: 12Chakoj taqe i q'aa itz'ihy re' re' pan asikan reh chi ma' nee ta tiruyol i laso, inki. Eh re' i Jeremías xub'an wo' hoq i xq'orarik reh. 13Eh re' taqe i winaq xkikut qohoq i laso reh i Jeremías, ruuk' i re' xkiqerej chaloq. Eh ar wo' chik xkahnik i Jeremías chuwach reje i tz'ilom. 14Re' i reey Sedequías xuq'or chi naa ruk'amariik reje chuwach i Jeremías ar chupaam i ookb'al reh i rupaat i Dios, je' wili xuq'or reh i Jeremías jalal ruq'oral i Dios: Re' hin jinaj inwaaj nupahqaam aweh inwaaj chi nee naa chaq'weej weh chi korik, inki. 15Re' i Jeremías je' wili i xuq'or: Wila' xnuchaq'weej aweh chi korik re' hat neenataq'aaj nukanteesjiik. Eh wila' xnukoj ana'ojb'al xama' nee ta wo' kinanimaj, inki. 16Eh re' i reey Sedequías xa chi qeqmaal xuq'or reh i Jeremías, chi je' wili: Re' hin parub'ihnaal i QaJaaw i xye'wik k'achariik i nuq'or aweh i xti korik chi ma' nee ta nutaq'aaj akanteesjiik. Eh ma' nee ta tinuyeew pan kiq'ab' inkaaj akanteesjiik, inki. 17Eh re' i Jeremías je' wili i xuq'or reh i reey Sedequías: Re' QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel wilik rajaawriik je' wili i ruq'or chawiij: Wila' re' reh xuq'asaj riib' pan kiq'ab' i k'amal kib'eeh taqe i ru soldado i kireey i aj Babilonia neeruko'leej riij i ruk'achariik i reh je' wo' i rak'uun rixq'uun. Eh re' i tinamit wili ma' nee ta inkojarik ruq'aq'al. 18Raaj wila' ma' xuq'asaj riib' keh taqe i ki soldado i aj Babilonia naa kichopom naah i tinamit wili naakiqopom ruq'aq'al. Eh re' reh ma' naa ta ruko'leem riib' chuwach, inki. 19Re' i reey Sedequías je' wili i xuq'or: Re' hin kinyo'jik kuum i aj Judío chi q'ahxik chi kixilak i aj Babilonia, ruum wila' xinkichop i keh neenkik'saj chi ti' i nuti'jolal, inki. 20Eh re' Jeremías je' wili xuq'or: Re' hat ma' nee ta ti q'ehb'ik pan kiq'ab' cha nimaj la' i ruq'oral i Dios i nuq'or aweh, ma' xta reet nee ti elik, eh neenako'leej riij ak'achariik. 21Re' i QaJaaw Dios ruk'uhtaam chik weh chib'ih jariik i naa ak'ulum, wila' ma' xaq'asaj awiib' pan kiq'ab' i ru soldado i kireey i aj Babilonia. 22Eh chu'nchel ixoq naakikahnik chupaam i paat i na a'n wii' i taaq'anik i hat reey, xanaa wo' kiq'ahteesjiik pan kiq'ab' i k'amal kib'eeh i ru soldado i kireey i aj Babilonia, je' wili i naa kiq'orom reh i reey: Re' taqe i xti naah naq awamigo xatkijot' xkiq'at awach, xkiyeew q'ab' chi xat q'ehb'ik chupaam i ti' k'axik, eh xatkikanaa' cha wutkeel, inko'q taqe. 23Eh chu'nchel ixoq achopom kinaah, taqe i awak'uun awixq'uun naa kiq'ahteesjiik pan kiq'ab' taqe i aj Babilonia, eh re' hat i reey ma' naa ta ko'leem awiib' pan kiq'ab', naa la' kaat kiq'asam pan q'ab' i kireey i aj Babilonia. Eh re' i tinamit wili naakiqopom ruq'aq'al, inki. 24Eh re' reey Sedequías je' wili xuq'or reh i Jeremías: Wila' ma' nawaaj chi nee tikimik maa awach aj eh aq'or taqe i xaq'or weh. 25Wila' xkinab'eej taqe i waj kamanoom chi xnub'an nuk'utaaj awuuk' neenkipahqaaj weh chib'ih i xaq'or weh i hat. Eh je' wili i neenkiq'or aweh: Wila' nawaaj chi nee nuko'leej riij aak'achariik, cha q'or qeh i xaq'or taq ruuk' i reey, inko'q taqe aweh. 26Eh re' hat je' wili i neenaq'or keh: Re' hin re' i xnupahqaaj reh i reey re' chi ma' nee ta chik rutaq'aaj nutz'apariik parupaat i Jonatán, reh chi ma' nee ta kinkimik ar, tiko'q keh inki. 27Eh chu'nchel i raj kamanoom i reey xiooj wo' ruuk' i Jeremías i xkipahqaaj reh chib'ih jariik i xkiq'or. Re' Jeremías nik' wach i xq'orarik reh ruum i reey je' wo' re' i xuq'or keh, ruum i re' ma' xta xkuchej, xkikanaa' chi je' re' ruum ma' awach ta x-ib'irinik reh i k'utaaj xkian. 28Eh re' i Jeremías ar wo' xkahnik chi tz'aplik chuwach reje i tz'ilom, korehtaal chik xponik i q'iij noq xchoparik naah i tinamit Jerusaleem.


Copyright
Learn More

will be added

X\