JEREMIAS 32

1Re' QaJaaw Dios xuq'oreej chee Jeremías noq lajeeb' haab' chik rokiik chi reyil i Sedequías ar Judá, noq waxaqlaj haab' chik rokiik chi reyil i Nabucodonosor ar Babilonia. 2Eh re' taqe i ru soldado i kireey i aj Babilonia kisutem chik riij i tinamit Jerusaleem. Eh re' i Jeremías jalal ruq'oral i Dios kiye'em chik pan i tz'ilom wilik reje chuwach i rupaat i kireey i aj Judá. 3Re' i reey Sedequías xtaaq'anik ruchopariik i Jeremías, je' wili i xuq'or reh: ¿Chib'ih reet noq xaq'or chi re' Dios xuq'or chi re' tinamit wili naa nuq'asam pan q'ab' i kireey i aj Babilonia, eh chi naa ruchopom naah? 4Eh xaq'or chi re' Sedequías wilik chi reyil Judá ma' naa ta ruko'leem riib' pan kiq'ab' i aj Caldeo, naa la' wo' ruchopariik naah i reh ruum i kireey i aj Babilonia korehtaal inooj pa'lojoq chuwach. 5Re' Nabucodonosor naa ruk'amwiik reje reh i Sedequías ar Babilonia ar naa ruwihiik korehtaal i nuyeew q'ab' chi ar naa rusahchiik wach. Atoob' ta nee taq i na a'n peleto kuuk' taqe i aj Caldeo, xama' naa ta wo' taq aweliik korik, inki. 6Eh je' wo' chik wili i xuq'or i Jeremías: Re' QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or weh: 7Chab'iraj re' Hanameel rak'uun awikaan Salum, naa ruk'uliik ruq'orom aweh chi naa aloq'om reh rak'aal wilik Anatot. Re' hat neerub'an chi nee naloq' reh ruum ma' tokoom ta awuuk', inki weh. 8Nik' wach i xuq'or weh i QaJaaw xk'ulik wo' ruq'or weh i Hanameel rak'uun i wikaan chi naa nuloq'om reh i ruye'aab' noq wilkiin reje chuwach i tz'ilom i wilik chuwach i rupaat i reey. Re' rak'aal re' re', ar wilik paruyuq'ul i Benjamín ruum chi re' i rak'uun i wikaan xk'ulik q'oroq weh, eh ruum chi xuq'or weh i QaJaaw Dios chi ruk'ul chi naa nuloq'om, xnuloq' wo' hoq. 9Je' re' noq xnuk'am wo' hoq i rak'aal wilik Anatot i Hanameel, rak'uun i wikaan xnuq'asaj reh i tumiin waxiqiib' libra ruuk' medio rahliil chi plata. 10Eh xqayejaa' i ruhujil xnukoj i nub'ihnaal chuwach, eh xnukoj rehtalil chi korik, wilik wo' xi ilwik reh noq xnupaj i tumiin pan pexu. 11Chi riij i re' xnuchop chaloq kab'chel i huuj, re' korjik wii' chi korik i loq' xnub'an, jinaj xnutz'ap naah chi korik, eh jinaj i ma' xnutz'ap ta naah. 12Eh re' ru huujil i aak'al xnuq'asaj reh i Baruc, rak'uun i Neria, riih i Maasías, eh chuwach i Hanameel rak'uun i wikaan, chikiwach wo' taqe i xi ilwik reh xkikoj i kib'ihnaal chi xnub'an i loq'. Eh chikiwach wo' chu'nchel i aj Judío tzunulkeeb' reje chuwach i tz'ilom. 13Chi kiwach chu'nchel i re', je' wili i xnuq'or reh i Baruc: 14Re' Dios nim rajaawriik ki Dios i aj Israel je' wili i ruq'or: Chak'am kab'chel i huuj re' re', re' i tz'aplik naah chi korik, eh re' i ma' tz'aplik ta naah chi korik neenamol chupaam jino'q ak'al xaro reh chi ma' nee ta nq'ahik nik' najtiil neemolarik. 15Ruum ko wilik i paat ko wilik i ak'al, ko wilik i uuva tikooj naa ruloq'ariik, inki QaJaaw Dios nim rajaawriik. 16Eh noq xnuq'asaj chik reh i Baruc i ruhujil aak'al xnuloq', xnuq'o'reej i QaJaaw Dios panutiij, je' wili i xnuq'or reh: 17QaJaaw Dios, hat xat yej-anik reh i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al ruuk' animaal awajaawriik. Eh ruum chi wilik awajaawriik ma' xta k'isinoq i k'axik rub'aan chawach. 18Re' hat q'e' naaketelaaj kiwach i tinamit kinimanik aweh jar ch'iht i ki-ik'ik xa re' la' i nayeew wo' taqe panti' k'axik i tinamit ruum i kimahk kianam i kituut kajaaw, Dios nim awajaawriik aab'ihnaal. 19Re' hat xti wilik ana'ojb'al, ma' k'isiin taqe i sahchb'al k'uxliis i na a'n xiik' naah loq'il taqe i na a'n. Re' hat eliik inawil i kina'ojb'al inki a'n i tinamit. Eh i nayeew kitojb'aal i ju'jun je' rukab' i ruk'ul chi keh, re' q'oreel chib'ih inki a'n chib'ih inkiq'or. 20Re' hat ma' k'isiin taqe i xak'uhtaaj, taqe i ma' ilooj taj xa a'n cho chi kixilak i aj Egipto. Eh yu'naak xakok'ahchi' wo' kaat, je' chi kuuk' taqe i aj Israel, je' chi kuuk' chu'nchel i tinamit. Je' re' noq re' ab'ihnaal xelik rib'iral chi xiik' naah nimaal wach. 21Eh xawesaj taqe chaloq aatinamiit Israel Egipto, ruuk' awajaawriik, ruuk' i rub'anariik taqe ma' ilooj taj, ruuk' taqe i ruk'uhtjiik i nimaq wach na'ojb'al, xchalik kiyo'jiik chu'nchel i tinamit. 22Eh xayeew wo' keh i ye'aab' wili re' i wilik wii' i lecha, i wilkeeb' wii' chu'nchel i suq atoob'. Re' wo' hoq i ye'aab' xaq'or chee korik keh i kimaam kati't chi naa aye'em keh. 23Re' keh xkichop naah i ye'aab', eh xkian wo' naq rusuqkiil iwihik ar. Xa re' la' xama' xkinimaj taj aq'oral, eh ma' xkik'am ta naah aak'uhb'aal, xama' xkian ta wo' hoq i xaq'or keh chi naa kianam. Ruum aj re', re' hat naa aye'em cho chikinaah i ti' k'axik. 24QaJaaw Dios yu'naak xkiyejaa' chik i kiye'aab' taqe i aj Babilonia reh chi naa kikotem riij i tinamit Israel reh chi naa kichopom naah. Re' keh q'aq'inik wi'jaleel, runimaal yab'ilaal inkik'am chaloq. QaJaaw Dios xti korik wo' hoq chi k'ahchi' rojiik eloq wach i aaq'orom cho rib'iral. 25QaJaaw Dios q'e' wo' chik ti' wila' xailook' chik inq'ahxik pan kiq'ab' i aj Caldeo i tinamit wili. ¿Chib'ih reet noq xaq'or weh chi xnuloq' i ye'aab', eh chi wilik i xi-ilwik reh noq xnutoj? kinki. 26Eh re' i QaJaaw Dios je' wili ruchaq'wesjik i Jeremías xub'an: 27Re' hin i Dios, hin ki Dios chu'nchel i k'achareel wach ak'al, ma' xta k'isinoq i k'axik rub'aan chi nuwach. 28Je' re' noq i nuq'or aweh chi re' hin naa nuye'em q'ab' chi re' tinamit wili naa ruchopariik naah ruum i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, re' kitinamiit i aj Caldeo. 29Re' taqe i aj Babilonia re' re' naa kik'uliik iloq, naa kokiik chupaam i tinamit, naakiqopom ruq'aq'al junk'atariik naa kianam ruuk' i paat inkik'at wii' mayiij loq'oomb'al reh i tiyoox Baal ruuk' i re' xinkija' wachej. Eh xkiyeew ink'ohnik laj iq'oom chikiwach i tiyoox. 30Re' taqe i aj Israel taqe i aj Judá xanoq wo' pampeet xkitoq'aa' cho rub'aan i ma' imponik ta chi nuwach. Re' taqe i aj Israel xkijosaj wach i nujosq'iil ruuk' i rulooq'jiik taqe i tiyoox inki a'n xa re' keh kiyej-anik reh, inki QaJaaw Dios. 31Re' i tinamit wili xa re' wo' noq xtohq'ik cho ruch'ihkik, eh xk'uloq ayu' yu'naak xa re' wo' hoq uksanik wach nujosq'iil inki a'n Ruum aj re' naa nusacham kiwach. 32Ruum re' taqe i aj Israel, taqe i aj Judá xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n chi nuwach. Eh je' wo' re' i kina'ojb'al i kireey, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh, je' wo' taqe k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' hoq i jalal naq taqe nuq'oral, je' re' kina'ojb'al chu'nchel i aj Judá, chu'nchel i aj Jerusaleem. 33Re' keh xkisutej weh i kiij ma' xinkaaj ta kinimam. Eh re' hin eliik wo' naq i nutijej taqe, re' keh xama' xinkib'iraj ta wo' hoq. Eh ma' xkinimaj taj i kiq'ilariik xnub'an. 34Eh xkich'uwa'risaj paam i nupaat kinlooq'jik wii', ruum re' chik i tiyoox inkiloq'ej ar. 35Xkiyejaa' i artaal re' ruuk' i tusuj ab'aj loq'oomb'al reh i Baal ar wach k'ixkaab' Ben-hinom, ar xkik'at i kak'uun kixq'uun chi kimayiij chuwach i tiyoox Moloc. Ruuk' taqe i yiib' wach na'ojb'al re' re' xkiq'eb' pamahk taqe i aj Judá. Eh ma' hin ta xinq'orik keh chi nakianam i re', ni xata naq xik'ik cho panukapeb'aal, inki Dios. 36Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or weh: Re' hin i ki Dios i aj Israel, je' wili i nuq'or chikiij i tinamit wili, re' naa nub'anam ruuk' koq'uun, re' inaq'or i hat chi naa ruchopariik naah ruum i kireey i aj Babilonia, ruum q'aq'inik ruum wi'jalel, ruum yab'ilaal. 37Re' hin naa numolom wach i kitinamiit chupaam taqe i tinamit aha' xnutukej reje kiwach noq yohb'aal wach i nujosq'iil xchalik chikinaah, xama' nukuy ta chik. Eh naa wo' chik nuk'amam taqe chaloq pan kitinamiit, reh chi pansuqkiil k'uxliis naa kik'achariik. 38Eh naa wo' chik kikahniik chi nutinamiit taqe, eh re' hin naa wo' chik nukahniik chi ki Dios. 39Eh naa nuye'em pankanima chi xa re' chik naa kianam inwaaj i hin, eh chi naa kinkiyohleem, ruum re' re' chihooj chi kekeh, eh je' wo' chi keh i kiih kimaam. 40Re' hin wilik i naa nuyejaam wach kuuk' reh juneliik. Re' chi ma' jaruuj chik naa nukanaam kitoob'jiik, naa nuye'em pankanima chi naa kinkiyohleem, reh chi ma' nee ta chik inkikanaa' nunimjiik chi jumpech. 41Chi je' re' naa rusuqb'iik nuk'ux kuuk', naa nutob'eem taqe, xti korik chi naa wo' chik nuye'em taqe pan kitinamiit wili. Je' re' i naa nub'anam kuuk' chu'nchel nuk'ux, chu'nchel i wánima, inki Dios. 42Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Nik' wach noq naa nuye'em q'ab' chi naakik'ulum i runimaal ti' k'axik je' wo' chik re' noq naa nuye'em keh chu'nchel i wotob'il nuq'orom cho rib'iral keh. 43Eh naa wo' chik kehchaam i tinamit, re' xaq'or i hat chi naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam, chi ma' xta chik tinamit, chi ma' xta chik chikop naa ruwihiik chupaam. Eh chi naa ruchopariik naah kuum i aj Babilonia. 44Naa wo' chik kiloq'om kak'aal, naakiyejaam ruhujil naa kikojom i kib'ihnaal i naa kilwiik reh chi xloq' naa kikojom rehtalil. Re' loq' wili ar naa rub'aan chupaam i ruyuq'ul i Benjamín, chi junsuut i Jerusaleem, eh chupaam taqe tinamit wilkeeb' Judá. Eh chupaam taqe tinamit wilkeeb' paraxchee', chupaam taqe i tinamit wilkeeb' Sefela, chupaam i tinamit Neguev, ruum naa wo' chik wesam taqe cho panti' k'axik, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\