JEREMIAS 31

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Naa ruponiik i q'iij chi re' taqe i k'ih chuq' chi aj Israel, re' hin naa nukahniik chi ki Dios, eh re' keh naa kikahniik chi nutinamiit. 2Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or re' taqe i ma' xikimik ta cho panq'aq'inik. Re' hin xnuketelaaj cho kiwach chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. Eh xnuhi'lisaj wo' taqe aj Israel re' re'. 3Re' hin najtir i nuq'or cho keh chi je' wili i aj Israel: Re' hin xatinuk'ax wo' taq chaloq, eh xanaa wo' taq kaat nuk'axam chi juneliik ruum aj re' ma' jaruuj taq naa nukanaam ruketeljiik awach. 4Je' re' noq re' hin naa wo' chik nuyejaam taq aatinamiit Israel eh naa wo' chik taq ak'amam chaloq i kotokaq q'ooj intzalajinik naa taq asoniniik ruum i rusuqkiil taq ak'ux. 5Eh naa wo' chik atikim taq i uuva paruyuq'ul i Samaria. Awach i naa kitikim ki uuva naa wo' kianam rusuqkiil i wach. 6Ruum naa ruponiik i q'iij chi re' taqe i aj cha'jen ye'aab' paruyuq'ul i Efraín, naakik'erem kichii' chuq'orariik chi je' wili: Taq taq ar Sión i wilik choo wii' QaJaaw Dios, inko'q taqe, inki. 7Eh re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taq i hat titz'uyinoq taq ruum rusuqkiil taq ak'ux chikiij i aj Israel riih rumaam taqe Jacob, nim kiwach chikiwach i tinamit, naa taq rib'irjiik atz'uuy, chi je' wili: Re' QaJaaw Dios xko'linik keh i ma' xi kanteesjik taj, tiko'q taq. 8Eh naa taqe nuk'amam chaloq i wilkeeb' reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, i wilkeeb' cho chi junsuut i wach ak'al. Eh naa ruchaliik chikiij taqe i moywach, taqe i chelej riib' kib'ehik, taqe i yowaab' ixoq, taqe i kox-aasjik kiha'lak'uun, xiik' naah k'ihaal noq naakimolom cho kiib'. 9Re' keh oq'ik inki a'n noq xiooj, eh suq chik kik'ux noq naa nusutem taqe chaloq, naa nuk'amam taqe reje paraasb'al ha'. Eh korik b'eeh taqe naa nuk'amam wii' reh chi ma' xta neekiq'ehb'ik wii', re' hin naa nukahniik chi manlik kaJaaw i aj Israel re' taqe i aj Efraín peet wak'uun taqe. 10Hat taq nimaq tinamit chab'iraj i ruq'oral i QaJaaw Dios, cha q'or taq rib'iral chupaam taqe i tz'a' laj yuuq' wilkeeb' chi najt, je' wili taq i cha q'or: Re' QaJaaw Dios xutukej reje kiwach i rutinamiit Israel. Xa re' la' naa wo' chik rumolom cho kiwach, naa rucha'jeem taqe je' rukab' i rub'an cha'jen tentzuun, tiko'q taq. 11Ruum re' i QaJaaw Dios naa ruko'leem taqe i aj Israel, i riih rumaam taqe Jacob pan q'ab' i tinamit xti kow riib' chikiwach i keh. 12Re' keh xak'erlik chik kichii' chi tz'uuy noq naa kik'uliik iloq chinaah i yuuq' Sión. Naa kianam rusuqkiil i naa ruye'ariik keh ruum i QaJaaw, re' taqe wili: Re' Trigo, re' riis uuva, re' Aseite, re' taqe tentzuun, re' taqe wakax. Re' kik'achariik naa rukahniik chi je' rukab' i tik inik'ik rooq ha' chupaam, eh ma' naa ta chik rutiib'iik kik'ux. 13Re' taqe i qahxoq, i k'ijool, taqe mama' winaq naakisoniniik ruum rusuqkiil kik'ux. Ruum re' hin re' i ruti'kiil kik'ux naa nusutem chi suq kiil k'uxliis naa rusahchiik pankik'ux i ruti'kiil kik'ux. 14Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij, re' chihooj laj mayiij ink'amarik reje panupaat re' nakik'uxlaam wii' kiib'. Re' taqe nutinamiit naa wo' kianam rusuqkiil i k'uxumb'al keh naa nuye'em, inki QaJaaw Dios. 15Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Jinaj i q'orik x-ib'iirjik xb'aan chaloq Rama, kowlaj oq'ik, jinaj i runimaal ti' kiil k'uxliis. Re' po'nchel i Raquel oq'ik i rub'an chi riij taqe rak'uun re' reh ma' xata chik q'uunjik wach xraaj ruum xukapaaj i reh chi kamnaq chik taqe i rak'uun, inki. 16Xa re' la' je' wili xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios: Raquel re' hat maa q'eb' chik i riis naq'awach, ruum re' hin xat b'iraj chik naa wik'sam i ruti'kiil ak'ux, re' taqe awak'uun awixq'uun naa wesam taqe chaloq pan q'ab' i tinamit inixowanik kiwach. 17Ko naa ruwihiik rusuqkiil ak'ux, re' taqe awak'uun awixq'uun naa awilom chi naa wo' chik kik'uliik iloq pan kitinamiit, inki i Dios. 18Re' hin xb'iraj chik taqe i nutinamiit Efraín k'erik kichii' ruum i ti' k'axik, je' wili inkiq'or: Re' hoj je' naq qakab' i b'ooyax ma' tijimaj ta chi kamanik, ruum i ti' k'axik xqak'ul xaloch' qanaah ruum aj re' qoh ak'ul wo' chik awuuk' ruum xa re' wo' hat, QaJaaw i qaDios. 19Korik noq re' hoj xat qaq'eb' chi riij qak'ux, xa re' la' yu'naak xqayot' chik i qak'ux chi riij ixqa a'n. Xan qatuy chik i koq i chi' qak'ux chi qaq'ab' xchalik qak'ixiik, xama' nqareq ta chik chi riij inqa a'n ruum i qamahk qatoq'aam cho pan qak'uniil, inki taqe. 20Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' i tinamit Efraín kok' wak'uun wixq'uun wo' taqe q'e' taqe nuk'ax. Korik noq xnuyeew taqe panti' k'axik, xa re' la' yu'naak xakonuk'ax wo' taqe. Ruum chi k'ahchi' kik'erem kichii', re' hin naa wo' chik nuketelaam kiwach, ruum xutz'a'j i wánima i ti' k'axik k'ahchi' kik'ulum, inki. 21Hat taq aj Israel chakoj taq rehtalil chi korik i b'eeh, aha' taq xat-ik'ik reje wii'. Reh chi ma' k'axik ta taq noq neenareq noq nee taq ti sutinik chaloq, chi je' re' nee taq ti sutinik cho chupaam aatinamiit chi je' rukab' jino'q i k'isaxq'un ma' ruch'uwa'risam ta wach i ruk'achariik. 22¿Kojaruuj taq inakanaa' rub'aan chi xak'ul taq tiooj, xa je' taq akab' i ixq'uunb'ees xak'ul inooj? Re' hin jinaj i ak' na'ojb'al nuyejaam wach taq aweh chinaah i wach ak'al. Re' chi naa wo' chik taq kiin asik'im naa taq kaat nuko'leem je' rukab' noq inko'ljik ixchoparik ruum i kowlaj winaq, inki Dios. 23Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik ki Dios i aj Israel je' wili xuq'or: Eh noq naa wo' chik wesam taqe chaloq panti' k'axik i aj Judá naa wo' chik nuk'amam taqe chaloq pan kitinamiit. Eh pantaq tinamit Judá je' wili inakiq'orom, re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik reh santo laj yuuq' wili ruum ayu' wilik i rukorkiil wach k'uxliis, inko'q taqe. 24Eh re' taqe i aj Judá naa wo' chik kik'achariik chupaam i ju'jun ch'uq chi kitinamiit chi je' taqe ab'ixoom, chi je' taqe aj cha'jen tentzun. 25Eh naa nuye'em kihi'liik taqe i q'uhtinaq, naa nuye'em rusuqkiil kik'ux i ti' kik'ux, inki Dios. 26Noq wilom chik taqe re' panuwiriik xwi'raaj wiib', eh xnukoj rehtaal chi xaholohik chik i xuk'uhtaaj riib' weh. 27Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Naa ruponiik i q'iij chi naa wo' chik nuk'ihaaxb'isam taqe i tinamit. Je' wo' taqe i chikop ayu' Israel, je' wo' paruyuq'ul i Judá. 28Nik' wach noq xnusik' chi riij noq xnuyoj wach, noq xnusach, noq wesaj taqe reje, noq xwesaj i kajaawriik, noq xnutib'isaj kik'ux je' wo' chik re' noq naa nuyejaam wach, noq naa wo' chik nuye'em taqe pan kiye'aab', inki. 29Eh chupaam taqe i q'iij re' re' ma' awach ta chik i naa ruq'orom chi je' wili: Re' ajaab'ees i ruk'ux reh i je' ch'amlaj uuva, je' naa nerujot' riib' i reeh i rak'uun rixq'uun ma' inko'q ta chik taqe. 30Ruum awach naa ruk'uxwiik reh i je' ch'amlaj uuva, re' re', je' na naa rujoto'm riib' i reeh, eh chi kiju'junaal wo' naa kikimiik ruum i kimahk, inki i Dios. 31Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Naa ruponiik i q'iij noq jinaj i ak' k'uhb'aal naa nuyejaam wach kuuk' i aj Israel, i aj Judá. 32Ma' je' ta rukab' i xnuyejaa' cho wach kuuk' i kimaam kati't noq ruuk' i wajaawriik xnuchop cho chi kiq'ab' noq xwesaj taqe chaloq ar Egipto. Eh ruum chi ma' xkian ta runimjiik i k'uhb'aal i xnuyejaa' cho wach kuuk' xnukanaa' taqe chi kutkeel, atoob' ta re' wo' naq i hin kinehchanik keh, hin wo' naq ki Dios, inki. 33Eh re' taqe i wili naa nuyejaam wach kuuk' i aj Israel re' chi naa nuye'em i nuk'uhb'aal pankikapeb'aal, naa nutz'ihb'aam pankanima, chi je' re', re' chik i hin naa nukahniik chi manlik ki Dios. Eh re' keh naa kikahniik chi manlik nutinamiit taqe. 34Chupaam taqe i q'iij re' re', ma' kota chik ruman chi naa rutijem i rutinamiit, oon ruka'jaah, oon ma' tokoom ta ruuk', chi je' wili: Chanab'eej wach i QaJaaw, ma' koq ta chik, keh, ruum chu'nchel naakinab'iniik nuwach chi nimaq chi kok' taq. Eh re' hin naa nukuyum i kimahk ruuk' i kiyiib' wach na'ojb'al, ma' naa ta chik ruk'uliik cho panuk'ux i kimahk. Re' wili korik, inki Dios. 35Re' QaJaaw Dios xkojwik reh i q'iij chi naa rusihq'iniik pan q'iij, re' wo' re' xkojwik reh i poh, ruch'ihil taqe i ch'umiil chi naa kisihq'iniik chaq'ab'. Eh i rukaqrisaj i palaw i rutik'aa' teleninik i rub'ohl, re' i Dios nim rajaawriik i rub'ihnaal, je' wili i ruq'or: 36Pan jinaj poo q'iij wila' ma' xooj eloq wach i ruq'or i nuk'uhb'aal wili, xa chupaam wo' i q'iij re' re', neenkahnik chi ma' re' ta chik nutinamiit taqe i aj Israel. 37Eh wila' xb'aan rupajariik johtoq paam i taxaaj, wila' xb'aan rupajariik chu'nchel i ch'ikaab' reh i wach ak'al, chi je' re' nee naq i nuq'eb' chi riij nuk'ux chi jumpech taqe i aj Israel ruum i kina'ojb'al kianam, je' wo' taqe i kiih kimaam, inki QaJaaw Dios. 38Eh je' wo' chi wili i ruq'or: Naa ruponiik i q'iij chi naa wo' chik nuyejaam i nutinamiit, ar naa nutoq'aam reje i wilik wii' inajt naah tz'aq Hananeel, eh naa ruponiik i wilik wii' i puerta wilik pantz'u'k. 39Ar naa reliik reje naa rojiik chi korik korehtaal imponik chinaah i yuuq' najt naah wilik paruyuq'ul i Gareb, eh naa rusutiniik reje naa ruponiik chupaam i ye'aab' Goa. 40Eh chu'nchel i k'ixkaab' kimuhqik wii' i kamnaq, inkiq'eb' wii' i chaaj, inaasjik cho wii' i ha' wilik Cedrón, imponik pantz'u'k kiokik wii' kawáyu, je' wo' hoq wilkeeb' reje parelb'aal q'iij naa nukanaam chi wilik kisantohiil. Eh chu'nchel taqe re' ma' naa ta chik ruchopariik kinaah, eh ma' naa ta chik rusachariik kiwach, inki Dios


Copyright
Learn More

will be added

X\