JEREMIAS 30

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Jeremías: 2Re' i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel je' wili xuq'or: Re' hat cha tz'ihb'aaj chupaam jino'q i huuj chu'nchel taqe i xnuq'or aweh. 3Ruum re' hin naa ruponiik i q'iij chi naa wesam taqe cho panti' k'axik i nutinamiit Israel, taqe i aj Judá. Re' hin kinq'orik reh chi naa wo' chik nuk'amam taqe chaloq pan kitinamiit re' nuye'em cho chi kikooch i kimaam kati't, inki. 4Re' taqe i wili xuq'or i QaJaaw chikiij i aj Israel, i aj Judá: 5Je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Re' hin imb'iraj chi xa re' oq'ik inki a'n i nutinamiit ruum i ruti'kiil kik'ux. Eh xa pan yo'jik wilkeeb' ma' xta rusuqkiil kik'ux. 6Re' taqe i winaq q'e' ti' wilkeeb' xan kiyot' chik i kiyej-aal xasaq moq'ik chik taqe, xa je' chik rukab' inki a'n ixoq noq ach k'isiin ma' nk'ulik kik'ux. 7Eh chupaam taqe q'iij re' re' naakik'ulum i ti' k'axik, i ma' jank'al ta nilarik. Jinaj runimaal ti'kiil k'uxliis chi keh i aj Israel riih rumaam taqe i Jacob. Xa re' la' re' hin naa wesaniik keh chupaam. 8Eh re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili i xuq'or: Re' hin korik i nuq'or chi naa wesam taqe chaloq i nutinamiit chi ri'sil i rajaawriik i tokoom tinamit ma' jaruuj chik naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. 9Re' la' chik i hin naa kikamaneem nuwach, hin ki Dios, naa wo' kikamaneem wach i riih rumaam i David re' naa nukojom chi reey na' chub'an, inki. 10Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Re' taq i hat riih rumaam Jacob, hat taq aj Israel, hat taq waj kamanoom, matyo'jik taq ruum re' hin naa taq kaat wesam chaloq ar, je' wo' taqe awak'uun awixq'uun chupaam inajt laj tinamit xat k'amarik taq reje wii'. Eh naa wo' chik taq aak'achariik pansuqkiil k'uxliis, ma' xta chik naa ruyohb'isaniik taq aweh. 11Ruum re' hin taq aaDios naa nuwihiik taq awuuk' chako'ljiik. Eh naa nusacham kiwach taqe i tinamit, xnutukej taq reje wii' awach. Re' taq i hat ma' naa ta nusacham taq awach, xanaa la' taq kaat nuye'em panti' k'axik je' rukab' i ruk'ul taq cha weh. Eh ma' naa ta nukanaam chi ma' naa ta taq atojom riij amahk, inki. 12Ruum re' i QaJaaw je' wili xuq'or: Re' taq amahk xiik' wo' chik naah yib'kiil wach je' naa rukab' jino'q i q'aah laj yok'eel ma' xata ruq'omal iraaj. 13Ma' awach ta taq intoob'inik aweh ruuk' aak'axkiil, ma' awach ta niq'omanik reh taq ati'kiil, xanaah re' ma' xata wo' chik ruq'omal iraaj 14Re' taqe i q'e' naq kik'axwik taq aweh xat sahchik taq pankik'ux ma' tikikapaaj ta taq chik, ruum re' hin xnub'an taq ti' k'axik aweh je' rukab' imb'aan reh i aj ixowaal. Xti ti' taq i xnub'an aweh, ruum xiik' naah yib'kiil wach taq ana'ojb'al, eh ma' k'isiin taq amahk. 15¿Chib'ih reet noq inak'er taq aachii' ruum taq aati'kiil? Re' taq aati'kiil ma' xata chik riq'omal iraaj, ruum chi xiik' naah yib'kiil wach taq ana'ojb'al, eh ruum chi ma' k'isiin taq amahk je' re' i xnub'an taq aweh. 16Eh chu'nchel i kisachwik taq awach naa wo' rusachariik kiwach i keh. Eh chu'nchel i ki-ixowanik taq awach naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit, eh re' taqe i kielq'anik chib'ih taq aweh naa wo' relq'jiik i chib'ih keh. Eh re' taqe i kipletohinik taq aweh naa wo' kipletohjiik i keh. 17Eh re' hin naa taq kaat wesam chupaam i ti' k'axik, naa taq kaat nuk'achrisam ruuk' taq ati'kiil, ruum je' wili inkiq'or taq chawiij: Re' taqe i wili re' taqe ruuk' i aj Sión ma' awach ta nkapeb'inik keh inki taqe, inki Dios. 18Eh je' wo' chik wili i ruq'or: Re' hin naa wesam taqe panti' k'axik i kitinamiit, re' taqe i riih rumaam i Jacob, naa nuketelaam wach i kitinamiit. Naa wo' chik rukorjiik i kitinamiit aha' wo' yojinaq wii', eh re' i paat imb'aan wii' taaq'anik ar wo' chik naa rukorjiik aha' naq wilik pampeet. 19Eh chupaam taqe i tinamit re' re' nareliik chee tz'uuy reh t'iosinik, reh suq kiil k'uxliis, ma' naa ta kojiik k'uhloq naa la' nuk'ihaaxb'isam taqe. Ma' awach ta chik naa rixowaniik kiwach, ruum re' hin naa nuye'wiik kiloq'il. 20Re' taqe i aj Israel naa wo' chik kikahniik chi je' rukab' i pampeet naa nuye'em rukowiil kik'ux. Eh naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk i naa rub'aniik ti' k'axik keh. 21Naa wo' chik ruwihiik kajaab'ees naa rutaaq'aniik keh, re' ruuk' i xa kitinamiit eh naa nusik'im kiwach i hin chi naakichaliik wuuk'. Ma' awach taj i neenchalik wila' ma' re' hin xin sik'wik wach. 22Eh naa taq akahniik chi hat taq nutinamiit i hat, eh re' hin naa nukahniik chi hin taq aaDios, inki Dios. 23Re' rujosq'iil i QaJaaw Dios je' rukab' i runimaal jab', je' rukab' i kaq suut teew noq naa ruye'em cho chikinaah i yiib' wach kina'ojb'al. 24Re' reh ma' naa ta resam i rujosq'iil chikinaah korehtaal i rub'an i ruyejaam cho wach chi keh. Re' taq i hat naa ruponiik i q'iij noq naa taq areqem chi riij chi korik i nuq'or taq aweh.


Copyright
Learn More

will be added

X\