JEREMIAS 3

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh i aj Israel: Wila' re' ixoq xuch'aq riib' ruuk' i rub'ahiil, eh nee wo' chik i rub'an kaxáro ruuk' tokoom winaq. Re' i peet rub'ahiil ma' nee ta chik i rub'an chi neensutinik cho ruuk' ruum wixsutinik chaloq k'ixb'ilaal chi reh i tinamit. Raaj taq i hat aj Israel i xa a'n taq je' k'oyomal kuuk' i tokoom, xa konee wo' taq ti nuk'ul wuuk', inki. 2Re' taq i hat ti tz'ehtanoq taq chikinaah i yuuq', nee taq inawil mi wilik reh i ye'aab' re' re' ma' xa a'n ta taq wii' i je' k'oyomal. Re' taq i hat xanatzunaa' taq chik awiib' chii' b'eeh chub'aan. Eh xach'uwarisaj taq paam aatinamiit ruuk' i je' k'oyomal, ruuk' i yiib' wach na'ojb'al taq xa a'n. 3Eh ruum taq i xa a'n re' re' ma' rub'an ta chik i peet jab', je' wo' i jab' i rub'an koq'uun. Eh k'ixb'ilaal taq xat b'anik, je' taq akab' i k'oyoom laj ixoq. 4Eh je' taq wili inaq'or: Hat manlik wajaaw toob'en qeh pan qak'ijolal, tiki taq weh. 5¿Mi ma' jaruuj chik naa awesam re' aajosq'iil chi qanaah? tiki taq weh. Eh noq k'ahchi' taq aq'orom taqe re' xa nach'ikaa' taq chik ak'ux chub'anariik taqe i yiib' wach na'ojb'al, inki Dios. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh, noq xwihik chi reyil Josías ar Judá: ¿Mi ma' xawilow re' i hat i xkian i aj Israel i ma' kinimanik ta weh? Re' keh xiooj chinaah taqe i yuuq' chi ri'sil taqe nimaq chee' chub'anariik i je' k'oyomal. 7Re' hin xnukapaaj naq chi naa wo' chik kiin kinimam noq kianam chik taqe i yiib' wach na'ojb'al. Eh xama' xinkinimaj ta wo' chik. Eh re' taqe i aj Judá ma' korik ta wach kik'ux, xkilow wo' naq i re'. 8Eh xkilow wo' naq i aj Judá chi xnuq'eb' chi riij nuk'ux taqe i aj Israel ruum i je' k'oyomal xkian, xnukanaa' taqe chi kutkeel. Xa re' la' re' taqe i aj Judá kichaaq' kiib' kuuk' i aj Israel, xama'xiyo'jik ta wo' hoq, xkian la' wo' chik i je' k'oyomal i keh. 9Re' keh ma' k'axik ta noq xkich'uwa'risaj paam i kitinamiit, ma' xkian taj i korik chi nuwach. Re' la' chik inche taqe i tiyoox ab'aj, chee' kiyej-aal xkiloq'ej. 10Eh noq b'anooj chik taqe re', re' taqe i aj Judá ma' kinimanik ta weh xama' xinkinimaj ta wo' hoq. Je' tii chik xintohq'ik kinimam xkian kiib' xa re' la' xama' korik ta wo' keh, inki Dios. 11Eh je' wo' chik wili i xuq'or weh: Re' taqe i aj Israel ma' kinimanik ta weh xa manlik i kimahk i keh chikiwach taqe i aj Judá ma' korik ta wach kik'ux wuuk'. 12Hiy tiz'ehtanoq reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij je' wili i cha q'or: Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' taq i hat aj Israel i ma' tinimanik ta taq weh, kinanimaj wo' taq chik, re' hin ma' pank'aah ta nee taq ti nuk'ul reje, eh ma' naa ta nuye'em i nujosq'iil taq cha naah chi juneliik ruum q'e' hin aj keteloom wachiis, inki. 13Xa re' chanab'eej taq chi xa a'n taq i ma' holohik taj chi nuwach, ma' xinanimaj ta taq i hin. Tokoom la' chik taq xaloq'ej, chi ri'sil taqe i nimaq chee', ma' xanimaj ta taq i xnuq'or aweh i hin, tiko'q keh, inki i Dios. 14Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taq i hat ma' tinimanik ta taq, hin taq kinehchanik aweh kim wo' taq chik wuuk'. Re' hin ju'jun i naa nusik'im kiwach chupaam i ju'jun chi tinamit. Eh ka'kab' i naa nusik'im wach kuuk' i ju'jun chi patineel, naa nuk'amam taqe reje Sión. 15Re' hin naa nukojom taq k'amal aab'eeh je' rukab' i naa ruchaliik panuk'ux i hin, reh chi parub'ehel, eh ruuk' holohik laj na'ojb'al naa taq kaat kicha'jeem. 16Eh noq naa kik'ihaaxb'iik taq awak'uun awixq'uun chupaam taq aatinamiit, ma' awach ta chik naa ruq'oriik rib'iral i kaxoon moloj wii' i tz'ihb'amaj wii' i k'uhb'aal. Ma' awach ta chik naa rukapeb'iniik reh, ma' naa ta chik ruk'uliik pank'uxliis, ma' naa ta kesam i rajaawriik, eh ma' naa ta wo' chik kiyejaam jino'q i ak'. 17Ruum chupaam taqe i q'iij re' re', ruye'aab' i QaJaaw Dios naa rubíhnaam i Jerusaleem. Eh chu'nchel i tinamit naa ruchaliik kimolom kiib' ar reh i ruye'ariik nuloq'il, ma' naa ta chik kianam i yiib' wach na'ojb'al inchalik pankik'ux. 18Eh noq naa ruponiik taqe i q'iij re' re', re' taqe i aj Judá naa kianam jinaj kiwach kuuk' i aj Israel junchaliik taqe noq naa kichaliik chupaam i ye'aab' wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, re' i xnuyeew cho chi kikooch aamaam awati't. 19Hat taq aj Israel, re' hin xatnuk'ul wo' naq taq chi wak'uun wixq'uun, naa naq nuye'em taq aweh i ye'aab' k'axb'al wach, je' wo' i tinamit xiik' naah holwochiil. Re' hin xnukapaaj naq chi naakiin akojom taq chi awajaaw, eh chi ma' jaruuj chik taq naa kiin akanaam. 20Xa re' la' re' taq i hat xa a'n taq aweh je' rukab' i rub'an ixoq ma' korik ta wach ruk'ux i ruq'eb' i rub'ahiil, je' re' noq xinaq'eb' taq chi riij ak'ux, inki QaJaaw Dios. 21Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taqe i xkiq'eb' chi riij kik'ux nunimjiik i hin, x-ib'irjik i noq k'erik cho kichii' chinaah taqe i yuuq' chupahqaljiik kitoob'jiik reh chi naa wo' chik nuketelaam kiwach. 22Re' taq i hat wak'uun wixq'uun ma' tinimanik ta taq kinanimaj wo' taq chik. Re' hin nee taq tiwiq'omaaj ruuk' ati'kiil re' re', inki Dios. Eh re' taqe i aj Israel je' wili i xkiq'or: Jaaw ayu' wilkooj xoj chalik awuuk' ruum re' hat i qaDios. 23Re' hoj xqakoj rehtaal chi xama' xta rutiq qeh chi qoh hoj nah taq yuuq' chi kilooq'jiik taqe i tiyoox, eh chi nqak'er qachii' chinaah i yuuq'. Eh qeht'al wo' naq chi awuuk' hat QaJaaw Dios inqareq ko'lemb'al qiib'. 24Eh ruum taqe i yiib' wach loq'inik tiyoox xqa a'n pan qak'ijolal xqaq'eb' taqe i xkiyejaa' cho wach i qatuut qajaaw, kak'uun kixq'uun, i kitentzuun, i kiwakax. 25Re' hoj ma' k'isiin taj i qak'ixiik noq xchalik qaloch' qiib' chawach. Ruum re' taqe i qamaam qati't ximahkunik wo' chawach, eh re' hoj kopan qak'isinal xqatoq'aa' cho mahkunik, eh yu'naak xakok'ahchi' wo' kooj chawach i hat QaJaaw Dios, korik wo' hoq chi ma' tiqanimaj taj, inki taqe.


Copyright
Learn More

will be added

X\