JEREMIAS 29

1Re' Jeremías jalal ruq'oral i Dios ar wilik Jerusaleem noq xutaq'aaj reje kihuuj i ruqox taqe mama' winaq wilik kina'ojb'al k'amooj taqe reje pan tokoom tinamit kuch'ihil taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i jalal ruq'oral i Dios, kuch'ihil i tinamit xiehtesjik reje Jerusaleem xuk'am reje i Nabucodonosor ar Babilonia. 2Re' wili re' xb'aan noq ko xelik reje Jerusaleem i reey Jeconias ruch'ihil ixoq reey tuutb'ees, taqe nimaq wach kikamaj, ruch'ihil taqe i aj Jerusaleem, ruch'ihil taqe i aj ch'eyel ch'ihch', taqe i kiyej-anik xa chib'ih jariik. 3Re' huuj re' re' xuk'am reje i Elasa rak'uun i Sefa, ruch'ihil i Gemarías rak'uun i Hilcías. Re' taqe i xutaq'aaj reje i Sedequías kireey i aj Judá ar Babilonia reh chi xi ponik ruuk' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, eh re' huuj je' wili i ruq'or chupaam. 4Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' i qaDios i hoj, hoj aj Israel, je' wili ruq'or keh, chu'nchel i xuyeew q'ab' chi xi elik reje Jerusaleem, eh xi k'amarik reje Babilonia: 5Chayejaa' taq aapaat, ti patinoq taq chupaam, cha tik taq i chee' re' ruuk' i kiwachinik, eh cha a'n taq rusuqkiil i neenkiwachuj. 6Cha a'n taq kaxáro i hat, wih-oq taq awak'uun awixq'uun. Eh re' keh naa wo' kianam kaxáro, eh naa wo' ruwihiik kak'uun kixq'uun, reh chi nee taq ti k'ihaaxb'ik ar ma' nee ta intohq'ik rusahchiik taq awach. 7Tikamanoq taq, reh chi neenwihik i suq kiil k'uxliis chupaam i tinamit xat nutaq'aaj taq wii'. Eh cha pahqaaj taq weh, reh chi suq neen wihik i tinamit, ruum wii suq xwihik i tinamit re' re' suq wo' nee ti wihik taq i hat. 8Re' hin i Dios kiDios i aj Israel nim wajaawriik, i nuq'or taq aweh wili: Mayeew taq awiib' chi jot'arik keh i jalal nuq'oral inki a'n kiib', je' wo' keh i aj q'iij wilkeeb' taq panaxilak. Eh manimaj taq keh wila' xkiq'or taq aweh inkilow pan kiwiriik. 9Eh wila' xkiq'or taq aweh chi re' hin kinq'orik keh inkiq'or taq aweh xan kichuk ruum ma' hin ta kinq'orik keh, inki Dios. 10Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Eh noq naa taq akohlaam i lajeeb' ru kajwinaq haab' taq awihik ar Babilonia, wilik i naa nub'anam chi toob'al taq aweh i hat. Naa nub'anam i nuq'orom, re' chi naa wo' chik taq kaat nusutem cho chupaam aatinamiit wili. 11Ruum re' hin weht'al chib'ih jariik i nuyejaam wach cha weh taq i hat reh chi suq taq naa awihiik, je' rukab' i k'ahchi' awuy-eem taq i hat, ma' re' ta yiib' wach i k'ahchi' nukapaam taq chawiij, inki i Dios. 12Eh chupaam i q'iij re' re' naa taq kiin aq'oreem, eh re' hin naa wo' taq kaat b'iram, eh naa taq apahqaam weh panatiij chib'ih taq inawaaj, re' hin naa wo' nuye'em taq aweh. 13Noq naa taq kiin asik'im naa wo' kiin taq areqem ruum chu'nchel taq ak'ux naa kiin asik'im. 14Eh noq hin taq chik areqem, re' hin naa wo' chik taq kaat wesam cho panti' k'axik. Naa taq kaat wesam cho chupaam taqe i nimaq tinamit chupaam taqe i ye'aab' aha' taq xat'ooj noq xnutukej taq reje awach. Chi je' re' naa wo' chik numolom taq awach ayu' aha' xat wesaj taq reje wii', inki i Dios. 15Xa re' la' re' taq i hat yu'naak je' taq wili inaq'or: Re' QaJaaw xusik' wo' wach i jalal ruq'oral ayu' Babilonia, tiki taq. 16Eh re' QaJaaw Dios je' wili i ruq'or chi riij i wilik chi reyil ayu' re' wihinaq cho wii' chi reyil i David, je' wo' chikiij taqe i patim chupaam i tinamit wili, je' wo' chikiij taqe i ma' tokoom ta taq awuuk' re' i ma' xi k'amarik ta taqe reje chawiij pan tokoom tinamit. 17Re' hin i Dios wilik wajaawriik, je' wili nuq'or chi re' hin naa nuye'em taq cho cha naah i q'aq'inik, wi'jaleel, i yab'ilaal. Reh chi naa taq kaat nukanaam chi je' rukab' i q'aah laj higo xama' xta chik kamaj ma' ruyee ta chik riib' chi neenk'uxarik. 18Re' hin ma' naa ta nukanaam ruye'ariik i q'aq'inik, i yab'ilaal, i wi'jaleel taq cha naah, naa taq kaat nukanaam chi xa hat taq se'lb'al, chi naa taq ak'uhtaam ak'ixb'ilaal, chi naa taq akahniik chi xa je' taq hat yohb'isaneel. Eh naa taq akahniik chi ma' holohik ta taq awib'iral chi keh chu'nchel i tinamit nutukem taq reje wii' awach. 19Ruum re' taq i hat ma' nab'iraj ta taq i nuk'uhb'aal inkiq'or taq aweh waj kamanoom. Re' taqe i jalal nuq'oral xnutaq'aaj taq cho chaq'orob'jiik pampeet, eh je' wo' yu'naak xakok'ahchi' wo' nutaq'aam taq cha wuuk', eh xama' nawaaj ta wo' taq animam, inki Dios. 20Je' re' noq chawunchelaal taq i hat aj Jerusaleem i xnuyeew q'ab' chi xat k'amarik taq reje Babilonia cha nimaj taq i nuk'uhb'aal, inki. 21Eh je' wili xuq'or i QaJaaw Dios ki Dios i aj Israel nim rajaawriik, chi riij i Acab rak'uun i Colaias, chi riij i Sedequías rak'uun i Maasías, re' chi re' taqe chukuj q'orik inki a'n hin kinq'orik keh noq inkiq'or, re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kojiik q'ehb'oq pan q'ab' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia, eh naa kikanteesjiik chawach taq i hat. 22Eh chu'nchel i aj Judá k'amooj taqe reje Babilonia noq inkaaj chi naa ruk'ulum i ma' holohik taj i tokoom, je' wili i naa kiq'orom: Neeta naq i rub'an cha wuuk' i QaJaaw je' rukab' i xub'an cho ruuk' i Sedequías ruuk' Acab, noq xi k'atarik pan q'aaq' chi k'achlik kiwach. Ruum i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia inko'q taqe. 23Ruum re' keh xkian i yiib' wach na'ojb'al kuuk' i aj Israel, eh xkich'uwa'risaj wach i kikaxarohiil, ruuk' i rehk'een i kas kichaaq', eh ruum chi xkiq'or chi re' hin xinq'orik keh i chukuj q'orik inki a'n Xanaah re' ma' re' ta wo' hin kinq'orik keh, inki i Dios inki panhuuj. 24Re' QaJaaw Dios xuq'or reh i Jeremías chi je' wili i naa ruq'orom reh i Semaías aj Nehelam. 25Re' QaJaaw Dios nim rajaawriik, je' wili ruq'or: Re' i hat xataq'aaj reje jinaj i huuj xa panab'ihnaal i hat keh chu'nchel i tinamit wilkeeb' Jerusaleem. Eh je' wo' keh chu'nchel i k'amal kib'eeh i aj tiij wilkeeb' ar, xaq'or reje reh i Sofonías rak'uun i Maasías panhuuj chi je' wili: 26Re' QaJaaw Dios xkojwik aweh chi k'amal b'eeh aj tiij, chi jilow i Joiada reh chi re' hat i k'amal b'eeh chi rilariik i rupaat i Dios. Eh wila' awach i yojinaq i naah xoj k'oloq xtohq'ik-oq ruq'orom i q'orik je' rukab' inkiq'or i jalal ruq'oral i Dios, re' hat panaq'ab' wilik ruye'ariik pantz'ilom, eh neena lutz' paam chee' i rooq. 27¿Chib'ih reet noq komajaa' inachop i Jeremías aj Anatot i rukoj riib' chi jalal ruq'oral i Dios? 28Re' reh je' wili i xutaq'aaj cho ruq'orariik qeh ayu' Babilonia: Re' taq i hat najt taq naa a'nam cho ar Babilonia, cha yejaa' taq apaat, ti patinoq taq chupaam. Eh cha tik taq i chee' re' ruuk' kiwachinik naa taq ak'uxum i naakiwachum, tiki reje maje' i nuchjik. 29Eh re' k'amal b'eeh aj tiij Sofonías rub'ihnaal rilom wo' naq chik wach i huuj re' re' chi xikin i Jeremías jalal ruq'oral i Dios. 30Chi riij i re', je' wili i xq'orarik reh i Jeremías: 31Chataq'aaj reje ruq'orariik keh chu'nchel i k'amooj taqe reje Babilonia chi re' hin i Dios je' wili i nuq'or: Re' i Semaías aj Nehelam xuq'or chi re' hin xinq'orik reh taqe xuq'or. Eh ma' hin ta wo' hoq, xuch'ikaa' taq ak'ux i hat ruuk' taqe i chukuj q'orik xub'an. 32Re' hin i Dios naa nuye'em chutojariik i ru mahk i Semaías, je' wo' taqe i riih rumaam, ma' naa ta rupatiniik i awach reh chi kixilak i nutinamiit. Eh ni xata naakehtriik i rusuqkiil k'uxliis naa nuye'em keh i nutinamiit, ruum xkichuk taq aweh i q'orik, eh ruum i re' xakanaa' taq nunimjiik i hat tiko'q reje keh, inki weh i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\